GreenBuddies

2Výstavba

Chceme zajistit nejlepší výsledky ve všech oblastech dodávky FVE, proto spolupracujeme se stovkami odborníků z celé Evropy. Naše služby splňují ty nejvyšší standardy kvality při výstavbě solárních elektráren.
Výstavba

Výstavba fotovoltaiky

Projektování FVE, instalace, údržba, ISO certifikace

 

Spolupracujeme se stovkami odborníků z celé Evropy, kteří si osvojili značné technické a inženýrské dovednosti, abychom zajistili nejlepší výsledky ve všech oblastech dodávky fotovoltaiky. A to od vyprojektování fotovoltaické stavby, projektového řízení FVE, nákupu fotovoltaických komponent, stavebních a elektroinstalačních prací, měření, uvedení FVE do provozu až po monitoring provozu a údržbě solárního zařízení.

Naše služby splňují nejvyšší standardy kvality a jsou poskytovány v přísném souladu s bezpečnostními a kvalitativními předpisy. Jsme držiteli osvědčení ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

Projektové řízení stavby fotovoltaiky

Řízení a koordinace solárních projektů

 

Zaměstnáváme nadšené stavbyvedoucí a organizačně zdatné projektové manažery, kteří koordinují všechny stavební a elektroinstalační práce na solárních systémech. Hlavními cíli je zajištění výstavby FVE dle harmonogramu, dodržení rozpočtového rámce a dosažení vysokého standardu prováděných prací na daném fotovoltaickém projektu.

Nákup a logistika

Optimalizovaný nákup fotovoltaických materiálů a stavební techniky

 

Naše oddělení nákupu zabezpečuje plynulé zásobování solárních projektů materiálem napříč trhem s fotovoltaikou a nabíjecí infrastrukturou pro elektromobily. Zajištujeme také veškerou stavební techniku a zařízení staveniště.

Stavební práce

Příprava terénu pro FVE

 

Prvními kroky před započetím výstavby FVE na volném prostranství jsou zejména oplocení, provizorní stavební přípojky a zemní práce, jako je vyčištění prostor, srovnání terénu, příjezdové cesty atd. Obstaráváme i tuto část projektu. 

Beranění pilotů & Předvrtávání FVE

První stavební práce při výstavbě FVE

 

Zatloukáme ocelové sloupky konstrukcí pozemních fotovoltaických elektráren pomocí našich vlastních strojů ovládaných zkušenými strojníky. Zaramujeme a předvrtáme i váš FVE projekt jakékoliv velikosti, v jakékoli lokalitě.

Montážní systém & solární panely

Důraz na podkonstrukci solárního zařízení

 

Naše firma má zkušenosti s montáží většiny běžně dostupných podkonstrukcí pro FVE, a to jak na střechách, tak na pozemních instalacích, včetně rekultivovaných skládek odpadu a dalších specifických lokalit. Jsme přesvědčeni, že montážní systém je jednou z nejdůležitějších a zároveň nejvíce podceňovaných částí solárního systému, jehož jeho správná volba může výrazně vylepšit ekonomiku projektu jako např. rychlost instalace, životnost, minimální údržbu a maximální spolehlivost. Díky dlouhodobé spolupráci s ověřenými výrobci jsme schopni kromě samotné montáže dodat i veškerý materiál potřebný pro konstrukci FVE.

Elektroinstalace FV zařízení

Expertní elektromontáž FVE

 

Naše kvalifikované týmy zajistí elektromontážní práce v rozsahu nízkého napětí do 1000 V AC a 1500 V DC, včetně veškerého měření, kontrol termokamerou, uvedení do provozu a diagnostiky. Práce na vysokém napětí zajišťujeme ve spolupráci s našimi dodavateli VN zařízení. Jsme také držiteli českého osvědčení Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H), které je podmínkou pro provádění prací na projektech se státní podporou.

Pozemní instalace FVE

Pozemní instalace fotovoltaických elektráren (FVE) představují klíčovou součást rozvoje obnovitelných zdrojů energie, nabízející vysokou efektivitu a optimalizaci výkonu solárních panelů. Pozemní FV instalace umožňují využití rozsáhlých ploch, včetně rekultivovaných skládek nebo nevyužívaných zemědělských pozemků, pro maximální využití solární energie.

Střešní instalace FVE

Střešní instalace fotovoltaických elektráren (FVE) jsou nedílnou součástí naší práce a zásadním prvkem při využívání čistých zdrojů energie. Zabýváme se instalací větších střešních FVE na průmyslových i komerčních budovách. Střešní fotovoltaické elektrárny pomáhají optimalizovat výrobu elektrické energie přímo v místě spotřeby, snižují energetickou závislost budov. Navíc minimalizují dopad na krajinu a jsou použitelné i v hustě osídlených oblastech.

Carporty

Solární carporty, neboli solární přístřešky, zajišťují výrobu elektřiny ze sluneční energie a zároveň poskytují ochranu zaparkovaným vozidlům a jejich uživatelům před nepříznivými povětrnostními vlivy. Solární carporty jsou vhodnými doplňky pro parkoviště obchodních center, průmyslových závodů, sportovišť a dalších větších objektů.

Stavba solárních carportů

Solární carporty - ochrana vozidel a výroba energie

 

Carporty se stavějí často jako tzv. solární carporty. To znamená, že na střechu přístřešku pro automobily se pokládají fotovoltaické panely, a celý systém skrývá další infrastrukturu potřebnou pro výrobu zelené elektřiny ze sluneční energie. Solární carport zároveň poskytuje zaparkovaným vozidlům i jejich uživatelům ochranu před nepříznivými povětrnostními vlivy.

Přečtěte si náš přehled o typech solárních carportů.

Nabíjecí infrastruktura

Nabíjecí stanice pro elektromobily představují ideální řešení pro firmy, které se chtějí připojit k zelené energii.

Bateriová uložiště

Fotovoltaický systém je možné doplnit bateriovým úložištěm pro uchování získané energie. Velkokapacitní bateriová úložiště (BESS) tak umožňují nezávislost na přívodu elektřiny ze sítě a větší energetickou stabilitu.

Odlehčené panely

Mnoho průmyslových střech dříve nemohlo podstoupit instalaci solárních elektráren kvůli vysokému hmotnostnímu zatížení standardních systémů. V Greenbuddies jsme našli řešení ve spolupráci s firmou Sunman, výrobcem flexibilních odlehčených panelů eArc, které váží o 70% méně než standardní. Tyto panely umožňují instalaci fotovoltaiky i na budovy s nízkou nosností střech a jsou ideální pro starší konstrukce, které nebyly navrženy pro vysoké zatížení.

Ultralehké panely pro staticky nevyhovující střechy

Překonávání výzev při instalaci solárních panelů na průmyslové střechy

 

Na značném počtu střech průmyslových budov dosud nebylo možné instalovat střešní solární elektrárny, protože stavební povolení pro tyto budovy neumožňují instalaci standardních střešních systémů kvůli vysokému hmotnostnímu zatížení těchto systémů. 

 

Hlavním aspektem v této otázce je statika a z ní vyplývající možnosti zatížení střechy systémem. Klasický zátěžový systém se pohybuje 20-25 kg/m2, systém s odlehčenými panely je 5-7 kg/m2. Ultralehká technologie je tak ideálním řešením pro budovy, které jsou staršího data a při jejich projektování a výstavbě nebylo s vysokým zatížením vůbec kalkulováno.

 

V Greenbuddies se touto problematikou zabýváme a proto jsme navázali partnerství s firmou Sunman, které je výrobcem flexibilních odlehčených panelů eArc, které umožňují instalovat fotovoltaiku i na budovy, které jsou staticky nevyhovující pro balastní systémy.

 

Více o odlehčených panelech Sunman a našich instalacích. 

Reference lehkých fotovoltaických systémů

  • Copal Belle Boutique, LU - 0,8 MWp

 

 

 

 

 

Hledáme pozemky nad 3 ha vhodné pro výstavbu FVE.

+420 736 644 444

pozemky@greenbuddies.eu

Články k tématu.

3Provoz

Provoz a údržba solární elektrárny a nabíjecí infrastruktury spočívá v dálkovém monitorování, dohledu a řízení. Jde o prevenci, odhalení a/nebo opravu problémů, které by mohly snížit jejich výkon nebo je vyřadit z provozu. Proto je velmi důležité na to dohlížet.
Provoz
GreenBuddies
Shining since
4 500 000 000 B.C.
Phone
+420 736 644 444
Email
Office address
Greenbuddies, s.r.o.
Mendíků 1396/9
140 00 Prague 4
Czech Republic
Greenbuddies Group