GreenBuddies

1Projekce a povolování

Našim zákazníkům poskytujeme na klíč kompletní podporu pro fotovoltaické projekty – od úvodní studie FVE, která pomáhá identifikovat nejvhodnější technologie a umístění pro instalaci solárních panelů, až po vyřízení žádosti o připojení a projektovou dokumentaci k FVE. Náš kvalifikovaný tým profesionálů zajistí vše, co je potřeba pro úspěšný projekt. Nabízíme také plný servis při jednáním s úřady a dalšími institucemi, které jsou zapojeny do schvalovacího procesu solárního projektu i do zprovoznění FVE.
Projekce a povolování

Konzultační služby

Studie a analýzy FVE

Analýzy, rozpočty a dotace na solární projekty

 

 • Legislativní a administrativní studie lokality pro výstavbu fotovoltaických elektráren
 • Technické studie pro fotovoltaiku
 • Ekonomické posouzení FVE projektů
 • Rámcové odhady nákladů 
 • Položkové rozpočty
 • Analýza možností získání dotací na firemní fotovoltaiku

Projektování FVE a technické návrhy

Komplexní služby pro navrhování a projektová dokumentace FVE

 

 • Předběžné technické layouty solárních elektráren
 • Zaměření lokality geodetem / dronem
 • Výpočty výkonu a výroby FVE
 • Dokumentace pro stavební povolení na fotovoltaiku (DSP) / územní rozhodnutí
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS), resp. studie proveditelnosti FVE
 • Dokumentace skutečného provedení stavby FVE
 • Více o fungování našeho projekčního oddělení

Povolovací procesy a žádosti o FVE

Zajištění povolení a připojení solárních systémů

 

 • Komunikace s úřady ohledně územního rozhodnutí / stavebního povolení FVE
 • Žádosti o vyjádření dotčených orgánů státní správy
 • Žádosti o připojení do distribuční soustavy
 • Jednání s úřady ve věci změny územního plánu pro rozvoj solárních systémů

Příprava projektů FVE

Společně s našimi partnery se věnujeme vyhledávání nových příležitostí pro výstavbu solárních elektráren po celé Evropě. V našem týmu máme odborníky, kteří dokážou vytipovat vhodné lokality pro výstavbu FVE a provést nezbytné právní, technické a environmentální studie. Navrhujeme technická řešení a zajišťujeme potřebná povolení. Naši specialisté pracují s nejnovějšími technologiemi a přinášejí inovativní řešení v rámci celého spektra našich FV projektů. V průběhu výstavby spolupracujeme s vlastníky pozemků, místními samosprávami, státní správou, dodavateli a investory, abychom zajistili úspěšnou realizaci projektů a maximalizaci jejich výnosnosti a udržitelnosti.

Aktivity rozvoje solárních projektů

Výběr pozemků pro fotovoltaické elektrárny


Zaměřujeme se na hledání ideálních pozemků pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Proces výběru je u nás pečlivý a zahrnuje důkladnou analýzu každé potenciální lokality. Zohledňujeme nejen geografickou polohu a místní podmínky, ale také specifické aspekty každé oblasti. Naším cílem je najít místa, která jsou nejen vhodná pro efektivní využití solární energie, ale zároveň respektují místní ekosystémy a krajinu.


Spolupráce s vlastníky a úřady


Úzce spolupracujeme s vlastníky pozemků, místními i krajskými úřady, ministerstvy a dalšími důležitými institucemi. Tato spolupráce je klíčová pro hladký průběh našich FV projektů, od počátečního plánování až po finální realizaci. Naším cílem je vytvořit silné partnerství, které přinese vzájemný prospěch a podpoří pozitivní rozvoj regionu.


Zajištění FV dokumentace a povolení


Zajišťujeme veškerou potřebnou dokumentaci a nezbytná povolení pro výstavbu a uvedení solárních elektráren do provozu. Naši specialisté mají rozsáhlé zkušenosti s administrativními procesy a orientují se ve složitém legislativním prostředí. Naším cílem je zajistit, aby každý fotovoltaický projekt byl realizován s maximální profesionalitou a v souladu s platnými předpisy.

Greenbuddies Energy CZ

Greenbuddies uzavřeli smlouvu s mezinárodním investorem a developerem FVE Langa International v roce 2023 na development a výstavbu solárních elektráren v České republice. Celková hodnota projektů dosahuje téměř 2,4 miliardy korun během následujících 5 let a spolupráce se může rozšířit do dalších zemí v EU. Projekt využívá nevyužívané plochy a chce zvýšit energetickou bezpečnost České republiky. Společnosti plánují vyhledávat potenciální solární projekty s výkonem do 10 MW a zajišťovat všechny etapy projektu až po výstavbu FVE a uvedení do provozu.

Greenbuddies Energy BV

Joint venture založený společně s investorem STEAG Solar Energy Solutions sídlí v Eindhovenu a tým projektových developerů FVE pod vedením Jose Schlangena se zabývá výstavbou pozemních fotovoltaik v zemích Beneluxu. Tento subjekt, který byl založen v roce 2020, má na starosti řadu velkých (10 MW+) solárních projektů ve fázi developmentu. 

ib vogt Czech

Greenbuddies uzavřeli v roce 2021 smlouvu o spolupráci s německou společností ib vogt za vzniku joint venture, která má za cíl během pěti let vydevelopovat v České republice celkem 500 MW instalovaných fotovoltaických elektráren na zemi. Vyhledávají lokality pro projekty s velikostí větší než 50 MW. Prochází každým krokem procesu od vyhledání vhodných pozemků až po přípravu projektu do fáze ready-to-build.

 

Dejte nám vědět, co pro vás můžeme udělat!

Články k tématu.

2Výstavba

Chceme zajistit nejlepší výsledky ve všech oblastech dodávky FVE, proto spolupracujeme se stovkami odborníků z celé Evropy. Naše služby splňují ty nejvyšší standardy kvality při výstavbě solárních elektráren.
Výstavba
GreenBuddies
Shining since
4 500 000 000 B.C.
Phone
+420 736 644 444
Email
Office address
Greenbuddies, s.r.o.
Mendíků 1396/9
140 00 Prague 4
Czech Republic
Greenbuddies Group