GreenBuddies

1Projekce a povolování

Našim zákazníkům poskytujeme na klíč kompletní podporu pro fotovoltaické projekty – od úvodní studie FVE, která pomáhá identifikovat nejvhodnější technologie a umístění pro instalaci solárních panelů, až po vyřízení žádosti o připojení a projektovou dokumentaci k FVE. Náš kvalifikovaný tým profesionálů zajistí vše, co je potřeba pro úspěšný projekt. Nabízíme také plný servis při jednáním s úřady a dalšími institucemi, které jsou zapojeny do schvalovacího procesu solárního projektu i do zprovoznění FVE.
Projekce a povolování

Studie a analýzy FVE

Analýzy, rozpočty a dotace na solární projekty

 

 • Administrativní studie lokality pro výstavbu fotovoltaických elektráren
 • Technické studie pro fotovoltaiku
 • Ekonomické posouzení FVE projektů
 • Rámcové odhady nákladů 
 • Položkové rozpočty
 • Analýza možností získání dotací na firemní fotovoltaiku
 • Vyřízení žádosti o dotaci a po-dotační servis

Projektování FVE a technické návrhy

Komplexní služby pro navrhování a projektovou dokumentaci FVE

 

 • Předběžné technické layouty solárních elektráren
 • Zaměření lokality geodetem / dronem
 • Výpočty výkonu a výroby FVE
 • Dokumentace pro stavební povolení na fotovoltaiku (DSP) / územní rozhodnutí
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby FVE
 • Více o fungování našeho projekčního oddělení

Povolovací procesy a žádosti o FVE

Zajištění povolení a připojení solárních systémů

 

 • Komunikace s úřady ohledně územního rozhodnutí / stavebního povolení FVE
 • Žádosti o vyjádření dotčených orgánů státní správy
 • Žádosti o připojení do distribuční soustavy
 • Jednání s úřady ve věci změny územního plánu pro rozvoj solárních systémů
 • Autorizace FVE od Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO)
 • Licence ERÚ (Energetického regulačního úřadu)
 • Kolaudace fotovoltaického systému

Rozvoj solárních projektů na klíč

Výběr pozemků pro fotovoltaické elektrárny

Pomáháme investorům s výběrem ideálních pozemků pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Proces výběru je u nás pečlivý a zahrnuje důkladnou analýzu každé potenciální lokality. Zohledňujeme nejen geografickou polohu a místní podmínky, ale také specifické aspekty každé oblasti. Naším cílem je najít místa, která jsou vhodná pro efektivní využití solární energie a nabídnou dobrou návratnost investice.

Návrh fotovoltaické elektrárny

V rámci přípravy projektu podporujeme investory hledáním optimálního návrhu FVE včetně vyvedení výkonu do přípojného bodu. Zohledňujeme naše dlouhodobé zkušenosti s výstavbou FVE a s povolovacími procesy, abychom pro investora našli ideální řešení, které maximalizuje výnosy FVE a zároveň minimalizuje investiční náklady a čas nutný k realizaci projektu.

Zajištění FV dokumentace a povolení

Zajišťujeme veškerou potřebnou dokumentaci a nezbytná povolení pro výstavbu a uvedení solárních elektráren do provozu. Naši specialisté mají rozsáhlé zkušenosti s administrativními procesy a orientují se ve složitém legislativním prostředí. Naším cílem je zajistit, aby každý fotovoltaický projekt byl realizován s maximální profesionalitou a v souladu s platnými předpisy.

Greenbuddies zajistí povolení a připojení solárních systémů

Reference

Dejte nám vědět, co pro vás můžeme udělat!

Články k tématu.

2Výstavba

Chceme zajistit nejlepší výsledky ve všech oblastech dodávky FVE, proto spolupracujeme se stovkami odborníků z celé Evropy. Naše služby splňují ty nejvyšší standardy kvality při výstavbě solárních elektráren.
Výstavba
GreenBuddies
Shining since
4 500 000 000 B.C.
Phone
+420 736 644 444
Email
Office address
Greenbuddies, s.r.o.
Mendíků 1396/9
140 00 Prague 4
Czech Republic
Greenbuddies Group