GreenBuddies

Technologické okénko: Zaměření dronem. Moderní přístup k plánování solárních elektráren

Technologické okénko: Zaměření dronem. Moderní přístup k plánování solárních elektráren

Střešní projekty
Technologie

31.05.2024

V dnešní době je klíčové mít přesnou a aktuální podobu a stav prostředí, tedy střechy či pozemku, na který se mají instalovat solární panely. Přinášíme inovativní přístup s využitím dronu k zaměření těchto lokalit, což vede ke zvýšené přesnosti a efektivitě projektů.

Proč je zaměření dronem nezbytné?

Stav pozemku nebo střechy se může od poslední aktualizace zásadně změnit a málokdy se na projektech setkáme s tím, že má vlastník aktuální dokumentaci prostoru pro FVE, obzvlášť se to týká střech. Dron umožňuje získat aktuální data a přesné informace o terénu, což je zásadní pro správné projektování solárních elektráren.

 

Výhody zaměření střech dronem pro stavbu FVE

 1. Přesná a aktuální data: Dron umožňuje získání aktuálních a přesných dat o stavu střechy, což je klíčové pro správné navržení a umístění solárních panelů. Příkladem výchylky v dokumentacích může být třeba nově umístěná jednotka klimatizace nebo ventilační komín pro nové zařízení uvnitř provozu. Díky odhalení těchto prvků a změn jsou minimalizovány chyby a maximalizována efektivita instalace, a to vše s předstihem ještě ve fází plánování a nákresů.
 2. Šetření času a nákladů: Tradiční metody zaměření střech mohou být časově náročné a nákladné. Použití dronu umožňuje rychlé a efektivní získání potřebných dat bez nutnosti drahých a časově náročných fyzických návštěv střech. Samotné zaměřování dronem trvá většinou zpravidla několik desítek minut. Hlavní slovo pak následně převezmou algoritmy a výkonná výpočetní technika.
 3. Přesný obraz terénu: Dron lze použít k vytvoření topografické analýzy pozemku, což je klíčové jak pro samotný návrh elektrárny, tak pro výrobce montážních systémů pro ověření možností konstrukce. Tato expertní činnost byla dříve prováděna výhradně geodety a byla finančně náročná.
 4. Pasportizace: Dronem lze také vytvořit přesný 3D model budov včetně struktury střechy. V oboru tomu říkáme pasportizace. Tento model zachycuje všechny důležité detaily jako jsou atiky, trasy hromosvodů, světlíky, kotvící oka atp. To pak umožňuje inženýrům a architektům přesně plánovat umístění panelů a optimalizovat výkon solárních elektráren. Jsme schopni se tak vyhnout překvapení ohledně stavu střechy pro všechny zúčastněné strany. Tyto data mohou navíc sloužit jako podklad pro revizní techniky a další profese a mají tak velkou hodnotu i mimo navrhování fotovoltaiky.
 5. Termografické skenování: Díky použití infračervené kamery lze dronem odhalit celou řadu okem neviditelných závad. Na střechách jde například o úniky tepla nebo vsakování vody do střešního pláště. Následně po realizaci fotovoltaiky lze infrakamerou jednoduše odhalit závady na panelech nebo dalších částech elektrárny. V případě mnoho-hektarových projektů je tato kontrola jinak než dronem téměř nemožná. Příkladem může být odhalení nefunkčních stringů, které může mít v roční výrobě za následek statisícové ztráty.
 6. Bezpečnost a snížení rizika: Použití dronu eliminuje potřebu fyzického vstupu na střechu, což snižuje riziko úrazu pro pracovníky a minimalizuje možnost poškození střechy či stavebních prvků.
 7. Flexibilita a univerzálnost: Drony jsou schopny snímat střechy různých typů a velikostí, což umožňuje aplikaci této moderní metody zaměření na širokou škálu staveb a lokalit.
 8. Ekologický aspekt: Použití dronu místo tradičních metod zaměření přináší i ekologické výhody, jelikož minimalizuje emise a šetří energii, což je v souladu s filozofií udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí, kterou Greenbuddies zastáváme.

 

Zaměření dronem zahrnuje tyto kroky

 • Předpokladem pro správně provedené zaměření dronem a následné zpracování podkladů je poskytnutí kompletních parcelních čísel a jasné identifikace budovy klientem. Také je vhodné mít rámcovou představu o plánovaném FV projektu a zajistit fyzický přístup na lokalitu a povolení vlastníka k přeletu ve vhodnou dobu vzhledem k charakteru stavby.
 • Náš projekční tým se nejdříve detailně seznámí s potřebami a požadavky klienta a zpracuje zadání dle dodaných podkladů.
 • Není nutné vybírat zprostředkovatele, jelikož zaměření dronem jsme schopni zajistit inhouse v rámci našeho portfolia služeb. Máme s dronováním bohaté zkušenosti a umíme poskytnout požadované výstupy a dále s nimi pracovat. 
  • Náš projektový tým v případě potřeby zařídí Oprávnění k provozu od Úřadu Civilního Letectví.
 • Dronem se pak provede letová mise a náběr potřebných dat. Zpravidla jde o fotogrametrický nebo lidarový záznam pozemku, či budovy a dalších klíčových bodů, což zahrnuje i identifikaci staveb, technické infrastruktury, speciálních konstrukcí a přírodních či dalších překážek.
 • V dalších 4-6 týdnech zpracujeme výstup z dronování. Tento časový rámec umožňuje pečlivou analýzu a zpracování veškerých získaných dat do požadovaného výsledku. Klient obdrží digitální podklady v DWG a rastrovém formátu, doplněné o textové části v PDF. Data případně poskytneme také digitální formou přístupné přes webová rozhraní pro prohlížení 3D modelů.
 • Služba nezahrnuje zakreslení ochranných pásem nebo podzemních vedení.

 

 

Zaměření dronem jako inovativní plánování solárních elektráren s Greenbuddies

Zaměření dronem představuje moderní a efektivní přístup k získání potřebných dat pro plánování solárních elektráren. V Greenbuddies rádi pracujeme s moderními metodami a novými technologiemi a posouváme tak hranice v oblasti obnovitelných energií a pomáháme klientům efektivně dosáhnout jejich energetických cílů s minimálním dopadem na životní prostředí. Využití dronů pro zaměření střech představuje nejen technologický pokrok, ale také zvyšuje efektivitu a spolehlivost procesu plánování a výstavby solárních elektráren, což v konečném důsledku přináší výhody jak pro klienty, tak pro životní prostředí.

Blog

Blog

V našem Greenbuddies newsletteru vám každý měsíc přinášíme tipy a zajímavosti nejen o fotovoltaice a nabíjecí infrastruktuře obecně. Dozvíte se novinky o našich projektech, spolupracích, ale i interním životě Greenbuddies. A mnohem víc!

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.
GreenBuddies
Shining since
4 500 000 000 B.C.
Phone
+420 736 644 444
Email
Office address
Greenbuddies, s.r.o.
Mendíků 1396/9
140 00 Prague 4
Czech Republic
Greenbuddies Group