GreenBuddies

3Provoz

Provoz a údržba solární elektrárny a nabíjecí infrastruktury spočívá v dálkovém monitorování, dohledu a řízení. Jde o prevenci, odhalení a/nebo opravu problémů, které by mohly snížit jejich výkon nebo je vyřadit z provozu. Proto je velmi důležité na to dohlížet.
Provoz

Údržba a servis FVE

Po dokončení výstavby FVE a uvedení do provozu naše týmy zajistí dlouhodobou a bezproblémovou funkčnost vašeho solárního systému díky soustavné údržbě. Provádíme pravidelné monitorování výkonu a efektivity vašeho fotovoltaického zařízení a poskytujeme nezbytnou údržbu, včetně čištění a oprav FVE.

Údržba fotovoltaické elektrárny

Trendy v oblasti provozu FVE a expertní údržba solárů

 

Naši zkušení interní revizní technici sledují také aktuální technologie a trendy v oblasti obnovitelných zdrojů energie, aby vaše zařízení bylo vždy na nejvyšší úrovni výkonu a efektivity. Všechny parametry jsou průběžně analyzovány za účelem provedení požadované údržby FVE a optimalizace jejího výkonu.

V závislosti na velikosti instalovaného zařízení nabízíme portfolio služeb v oblasti provozu a servisu FVE. Poskytujeme intervaly od každoročních preventivních prohlídek až po online monitoring ze servisního centra, jehož technici v momentu zjištění poruchy mohou okamžitě reagovat a problém řešit.

Pravidelná údržba je klíčem k dlouhodobé efektivitě a výkonu FVE

Údržba a diagnostika FVE

Služby zahrnuté v servisním balíčku FVE

 

 • Vizuální inspekce celkového stavu FV elektrárny a všech komponent
 • Vizuální inspekce neporušenosti hydroizolace střechy, odtoků srážkové vody, kabelových průchodů a žlabů
 • Čištění vzduchových filtrů střídačů
 • Termografická inspekce střídačů a rozváděčů
 • Měření voltampérových charakteristik náhodných řetězců
 • Kontrola utahovacích momentů náhodných šroubů
 • Vyhodnocení znečištění fotovoltaických modulů s následným doporučením na čištění
 • Tvorba servisní zprávy včetně záznamu zjištění preventivní obhlídky a doporučených opravných akcí FVE

Údržba FV zařízení podle velikosti

Menší FV instalace (do 1 MWp)

 

Nabízíme balíček preventivní údržby, který obsahuje každoroční detailní obhlídku elektrárny s doporučením na případné opravy. Dohled nad FVE si zajišťuje klient sám pomocí osobní obhlídky a mobilní aplikace.

 

Větší FV instalace (nad 1 MWp)

 

V případě větších instalací a na přání zákazníka umíme nabídnout i komplexní službu zahrnující permanentní dohled a zaručení výjezdu, když se na díle cokoliv pokazí.

Servis nabíjecí infrastruktury

Instalace a péče o e-nabíječky

Provoz a údržba nabíjecí infrastruktury spočívá v dálkovém monitorování, dohledu a řízení. Díky důkladnému monitorování lze odhalit a/nebo opravit problémy, které by mohly snížit výkon instalovaných nabíječek. Náš tým poskytuje servis a modernizaci nízko i vysokorychlostních nabíječek pro firemní instalace i v rámci sítí. 

Poskytujeme servis a zajišťujeme modernizaci nabíjecích stanic v rámci probíhajících zakázek pro Tritium, dodavatele nabíječek pro významnou celoevropskou síť hyperdobíječek IONITY. V praxi se typicky jedná o výměnu komponentů během servisu nebo o celkovou výměnu nabíjecí stanice a její odzkoušení. Práce je to různorodá a pokaždé poměrně specifická. Tuto činnost aktuálně vykonáváme pro český, německý a polský trh.

Repowering FVE

Maximalizace výkonu FV instalací

Stárnoucí FVE komponenty, výrazné technologické skoky nebo dříve špatné prováděcí postupy vedou k situaci, kdy solární elektrárna již nesplňuje očekávané požadavky. Zde přichází na řadu proces repoweringu, kdy dojde k výměně solárních modulů a dalších FV komponent za účinnější a novější, a tím se zlepší výkon celé fotovoltaické elektrárny. 

 

Poskytujeme kompletní poradenství v oblasti optimalizace výkonu stávající solární elektrárny. Náš tým vyhodnotí stávající stav komponent elektrárny a navrhne řešení, zpracuje potřebnou projektovou dokumentaci a zajistí veškerou komunikaci s potřebnými úřady. Náš tým tyto typy problému umí řešit v co nejkratší době, aby se zabránilo dalším finančním ztrátám kvůli špatnému výkonu FVE.

Výměna pevných konstrukcí za dynamické trackery

Revamping FVE

 

Jedná se o speciální případ repoweringu, kde zůstává instalovaná kapacita solární elektrárny nezměněna, ale je maximalizován výkon FV systému. Toto zlepšení je dosaženo nahrazením pevných montážních konstrukcí dynamickými FV trackery, které neustále upravují úhel panelů tak, aby byly v souladu s denní dráhou slunce. Tato úprava výrazně zvyšuje expozici panelů slunečnímu záření, což zlepšuje zachycení energie a tím pádem i celkovou efektivitu fotovoltaické elektrárny. 

 

Přechod na systémy s trackery je strategickým krokem k maximalizaci výkonu stávajících fotovoltaických instalací.

 

Servis a výměna komponent FVE

Rozsah služeb v oblasti repoweringu

 

 1. Revize fotovoltaických modulů
 2. Výměna, demontáž a reinstalace hlavních komponent včetně modulů a invertorů
 3. Nové natažení stejnosměrných / střídavých kabelů
 4. Instalace bateriových systémů
 5. Výměna pevných konstrukcí za FV trackery

Repowering Reference

Dejte nám vědět, co pro vás můžeme udělat!

Články k tématu.

GreenBuddies
Shining since
4 500 000 000 B.C.
Phone
+420 736 644 444
Email
Office address
Greenbuddies, s.r.o.
Mendíků 1396/9
140 00 Prague 4
Czech Republic
Greenbuddies Group