GreenBuddies

Repowering: Obnova FVE pro vyšší účinnost

Repowering: Obnova FVE pro vyšší účinnost

Komponenty
Pozemní instalace
Střešní projekty

29.04.2024

Od roku 2017, kdy byla založena společnost Greenbuddies, poskytujeme služby repoweringu starších fotovoltaických instalací po celé EU. Tyto projekty jsou primárně umístěny v Německu a Itálii, ale potenciál pro dosažení vyšší účinnosti ve starších fotovoltaických instalacích existuje po celé Evropě. Co přesně repowering znamená, jaké má výhody a co obnáší proces repoweringu fotovoltaických instalací?

Repowering znamená výměnu části komponent, nejčastěji solárních panelů a střídačů, za novější a účinnější. Tato situace může nastat v několika případech, kdy fotovoltaická elektrárna již nesplňuje očekávané požadavky. Jedná se například o zestárnutí nebo poruchu komponent, jejich zničení nebo odcizení či výrazné technologické skoky.

Za poškození panelů se bere rovněž jejich zrychlená degradace. Hranice pro to, co je normální degradace a co je abnormální, byla určena německou síťovou agenturou, a to na úrovni 10 % po 10 letech provozu, tedy zhruba 1 % ročně. To potvrdily i další analýzy v EU. Výměna panelů je tedy možná za splnění několika podmínek, mezi ty hlavní patří: 

  • Nové panely nesmí mít v součtu vyšší instalovaný výkon než původní panely.
  • Staré panely by měly být ideálně zlikvidovány certifikovanou firmou.

 

Proces repoweringu: Jak se mění staré solární systémy a zkušenosti Greenbuddies s repoweringem 

Několik repoweringů, kde se měnily všechny panely na solární elektrárně, jsme již prováděli. V praxi to znamená demontáž starých panelů, jejich příprava na odvoz, kdy panely nesmí být zničeny, aby bylo smysluplné je odvést na likvidaci. Dále se musí připravit nové DC kabeláže, protože nové výkonnější panely mají jiné délky stringů, a položit nové panely na staré konstrukce. Zpravidla je nutné konstrukce částečně upravit. Před začátkem prací musíme zjistit, co lze znovu použít a co ne – zejména se jedná o fragmenty starých kabelů, které vedou v zemi, o příchytky panelů, které bývají zrezivělé atd.

Z pohledu časové náročnosti lze při velkém repoweringu říct, že trvá zhruba stejně dlouho jako výstavba nové elektrárny. Místo montáže konstrukce zabere podobné množství času demontáž starých modulů a úprava konstrukce na novou instalaci. Pokládka nových panelů trvá obdobně dlouho při použití nových klem. Dále se dělá nové propojení DC. Hlavní stavební výhodou repoweringu je fakt, že se nemusí dělat nové AC, a to zejména VN část.

Jaké jsou naše úspěchy v oblasti repoweringu FVE

Díky novým, výkonnějším solárním panelům potřebuje stejný výkon elektrárny méně místa a v případě dostatečné volné přenosové kapacity v síti potom může být volná konstrukce použita pro úplně nové rozšíření FVE, které již nespadá pod repowering, protože se jedná o novou stavbu. Máme za sebou například realizaci repoweringu, kde původní výkon byl 5.7 MW a po výměně panelů bylo na volné konstrukce možné přidat 1.5 MW nového výkonu, tedy o 25 % výkonu více. 

 

Ekonomické a technologické výhody repoweringu
 

Repowering starších solárních instalací zvyšuje jejich účinnost a rovněž výnosy díky výměně za modernější a výkonnější komponenty, což umožňuje lepší využití prostoru a často vede k možnosti navýšení celkového výkonu. Obnova komponent po uplynutí jejich životnosti zajišťuje stabilnější provoz a zvyšuje návratnost investic.

Efektivita fotovoltaických instalací může být díky výměně komponent po 15 letech navýšena až o 30%, což umožňuje generovat více energie z téže plochy, a tím i vyšším ziskům z prodeje solární energie do sítě. Tato vylepšení přispívají k zajištění ekonomické a energetické efektivnosti solárních projektů.

Příklady referenčních projektů repoweringu, které máme za sebou, najdete na fotkách. 

Greenbuddies zajistí obnovu a repowering FVE
Greenbuddies zajistí obnovu a repowering FVE
Greenbuddies zajistí obnovu a repowering FVE
Pozemní FVE realizovaná Greenbuddies v Itálii

 

Repowering vs. Revamping – Efektivnější využití solárních instalací

Navýšení výroby FVE při zachování původního štíkového instalovaného výkonu říkáme revamping. Jedná se o speciální případ repoweringu, kdy zůstává instalovaný výkon solární elektrárny nezměněn, ale je maximalizováná výroba stávajícího fotovoltaického systému nahrazením pevných montážních konstrukcí dynamickými trackery, které neustále upravují úhel panelů tak, aby byly v souladu s denní dráhou slunce. Zpravidla se při této variantě vyměňují i staré panely za nové. Tato úprava výrazně zvyšuje expozici panelů slunečnímu záření, což zlepšuje zachycení energie a tím pádem i celkovou efektivitu fotovoltaické elektrárny. Přechod na systémy s trackery je strategickým krokem k maximalizaci výkonu stávajících fotovoltaických instalací. 

V Greenbuddies poskytujeme kompletní poradenství v oblasti optimalizace výkonu stávající solární elektrárny. Náš tým vyhodnotí stávající stav komponent elektrárny a navrhne řešení, zpracuje potřebnou projektovou dokumentaci a zajistí veškerou komunikaci s potřebnými úřady. Problém s výkonem vaší FV elektrárny vyřešíme v co nejkratší době, aby se zabránilo dalším finančním ztrátám.

Blog

Blog

V našem Greenbuddies newsletteru vám každý měsíc přinášíme tipy a zajímavosti nejen o fotovoltaice a nabíjecí infrastruktuře obecně. Dozvíte se novinky o našich projektech, spolupracích, ale i interním životě Greenbuddies. A mnohem víc!

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.
GreenBuddies
Shining since
4 500 000 000 B.C.
Phone
+420 736 644 444
Email
Office address
Greenbuddies, s.r.o.
Mendíků 1396/9
140 00 Prague 4
Czech Republic
Greenbuddies Group