GreenBuddies

Solární carporty v praxi

Solární carporty v praxi

Elektromobilita
Udržitelnost
Carport

09.02.2023

Neustále rostoucí zájem o solární carporty zaznamenáváme od zákazníků z nejrůznějších sektorů. Nejčastěji jde o zájemce disponující parkovacími plochami, u nichž z důvodů technických či ekonomických nelze jednoduše nabídnout střešní instalaci solárních panelů. Na jedné straně spektra může být například soukromá pekárna či hotel poptávající řešení pro 30 parkovacích míst, na opačné straně může jít o globálního dodavatele komponent pro automobilový průmysl.

Carporty jsou typicky přístřešky pro automobily z ocele, hliníku, dřeva nebo kombinace těchto materiálů, které se budují na venkovních plochách. V domácím provedení to může být dvůr nebo zahrada rodinného domu, pro profesionální využití nejčastěji jde o parkoviště hotelů, výrobních či logistických hal, nákupních center nebo velká parkoviště u dálnic, letišť, sportovních stadionů a podobně. Carporty se v poslední době stavějí zejména jako tzv. solární carporty. Znamená to, že na střechu tohoto přístřešku se pokládají fotovoltaické panely, a celý systém skrývá další infrastrukturu potřebnou pro výrobu zelené elektřiny ze solární energie.

Lutzmannsburg carports, pricture taken by drone

Využití těchto volných ploch, které byly do současnosti používány jen pro parkování, tak dostává zcela nový rozměr. Kromě výroby potřebné obnovitelné energie zároveň carport poskytuje zaparkovaným vozidlům a jejich uživatelům ochranu před nepříznivými povětrnostními vlivy, ať už jde o déšť, kroupy či sluneční záření, které dokáže interiér vozu pořádně rozpálit. V zimě každý řidič ocení, že pod přístřeškem nemusí pracně škrábat zamrzlá okna.

Naše instalační týmy mají poměrně rozsáhlé zkušenosti z instalací carportů či podobných konstrukcí z řady evropských zemí. Kdybych měl jmenovat alespoň dva příklady, tak velice zajímavou instalaci jsme realizovali pro našeho francouzského zákazníka na výškové budově v Bruselu a další instalací, na kterou jsme v GreenBuddies patřičně hrdí, je největší projekt svého druhu v Rakousku, ve spolkové zemi Burgenland.

Když mluvíme o carportech, je potřeba si uvědomit, že se jedná o stavbu v pravém slova smyslu, na níž jsou přirozeně kladeny také vysoké nároky na bezpečnost a stabilitu konstrukcí. Vlastní realizaci tedy předchází řada přípravných technických úkonů, které naše společnost zajišťuje: od základního návrhu přístřešku, přes kalkulace a vypracování statické studie vycházející z geografické polohy místa realizace a s tím souvisejícího množství dešťových a sněhových srážek, velikosti konstrukce, sklonu střechy atd.

Carport construction, in process

Samostatnou kapitolou je technologické řešení zakotvení nadzemní konstrukce k zemi. Výchozím bodem je provedení geologické studie podloží včetně pull-out testů na staveništi. Podle výsledků této studie projektanti stanoví optimální metodu základů konstrukcí a jejich ukotvení. Že se nejedná o triviální otázky, dokazuje další příklad z naší realizace v Lutzmannsburgu, kde nadzemní konstrukce nasedá na mohutné betonové bloky, které jsme usadili na ocelové pylony sahající 6 metrů pod zem. Ne vždy je pochopitelně technické řešení takto náročné, v řadě případů se konstrukce připevňuje pomocí šroubů nebo na patky s menšími vybetonovanými základy.

Ačkoli využití přístřešků primárně cílí na výrobu elektřiny z fotovoltaických panelů, s rozvojem elektromobility se stále více investorů zajímá o možnost instalace nabíjecích stanic. To pochopitelně dává smysl všude tam, kde řidič elektromobilu hodlá parkovat svůj vůz alespoň na hodinu či déle. Na veřejných prostranstvích se často jedná o více nabíječek, které mnohdy optimalizují systém čerpání elektřiny z fotovoltaiky či veřejné sítě pomocí tzv. systému dynamického řízení výkonu. Tento systém alokuje odpovídající nabíjecí výkon podle technického stavu či stupně nabití baterií jednotlivých klientů, případně podle jiných parametrů naprogramovaných na přání provozovatele. Na tento trend reagují i výrobci carportů, kteří přicházejí s možností elegantního řešení integrace nabíječek do sloupů nadzemní konstrukce atd.

V posledním roce zaznamenáváme znatelný nárůst zájmu o carporty jak mezi investory, tak mezi poskytovateli kompletních řešení pro fotovoltaiku a elektromobilitu. Poptávky se hrnou z domova i ze zahraničí. Kromě výše uvedené logiky vícenásobného využití volných ploch se nově uplatňuje i legislativa zaměřená na podporu výstavby fotovoltaických zařízení a rozvoj elektromobility. Například ve vybraných spolkových zemích Německa se připravují (nebo jsou již ve finálním stadiu legislativního procesu) normy stanovující povinnost vybavit parkovací plochy nákupních center nad určitou velikost solárními carporty. Německým příkladem se vbrzku jistě budou inspirovat i další členské země EU.

Blog

Blog

V našem Greenbuddies newsletteru vám každý měsíc přinášíme tipy a zajímavosti nejen o fotovoltaice a nabíjecí infrastruktuře obecně. Dozvíte se novinky o našich projektech, spolupracích, ale i interním životě Greenbuddies. A mnohem víc!

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.
GreenBuddies
Shining since
4 500 000 000 B.C.
Phone
+420 736 644 444
Email
Office address
Greenbuddies, s.r.o.
Mendíků 1396/9
140 00 Prague 4
Czech Republic
Greenbuddies Group