GreenBuddies

Posun v přístupu k chápání kvality

Posun v přístupu k chápání kvality

Development
Bezpečnost při práci
Kontrola kvality

08.02.2023

Firma Greenbuddies je držitelem několika ISO certifikací. V roce 2018 splnila podmínky pro ISO 9001:2015, která specifikuje požadavky na systém řízení kvality. Od roku 2021 je držitelem certifikátu ISO 45001:2018, normy zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

ISO 9001 poskytuje procesně orientovaný přístup k dokumentování a přezkoumávání struktury, odpovědností a postupů potřebných k dosažení efektivního řízení kvality v organizaci. Organizace používají tuto normu k prokázání schopnosti trvale poskytovat výrobky a služby, které splňují požadavky zákazníků a právních předpisů.

ISO 45001 bylo poprvé vydáno v roce 2018 s cílem nahradit starší OHSAS 18001:2007 a specifikuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Omezování rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence úrazů na pracovišti je jedním z nejdůležitějších úkolů, kterým podniky čelí a tato norma poskytuje návod a postupy, které pomohou organizacím vytvářet bezpečná pracoviště.

rooftop project under construction

„S postupným vývojem norem zahrnujících kvalitu výrobku/produktu/služby se posouvá i vnímání společností, které se do zavádění systémů kvality zapojily. Kvalita se již dávno netýká pouze výrobkové/produktové kvality, ale zahrnuje i systémy týkající si bezpečnosti práce, vlivu společnosti na své okolí a celkovou společenskou odpovědnost firmy,“ říká Ing. Tomáš Pokorný, Senior Partner ve společnosti e-ISO a.s. „Výrazně se také změnila motivace pro získání certifikovaného systému Z vnějších vlivů postupně mizí umělé filtrační kritérium ve výběrových řízeních a je nahrazováno tlakem v rámci dodavatelských řetězců. Při činnosti společnosti na více mezinárodních trzích je pak certifikovaný systém jednoznačnou výhodou, protože řada národních regulativů vychází z mezinárodních ISO norem. Příkladem může být VCA certifikační proces bezpečnosti práce v Holandsku, který v sobě v podstatě obsahuje prvky standardů ISO 9001 a ISO 45001. Pro společnosti, které dodávají své produkty na více mezinárodních trhů je pak certifikace dle mezinárodních standardů nezbytností,“ dodává.

V Beneluxu je zvykem posuzovat bezpečnostní rizika při výstavbě fotovoltaiky jak na střeše tak na poli metodou VCA. Naši projektoví manažeři a stavbyvedoucí získali certifikát VCA nebo jeho německou obdobu SGU na úrovni Operational Supervisers. Montážníci si vystačí s Basic Elements of Safety.

Pro Greenbuddies je certifikace nástrojem pro upravení interních procesů a vylepšení pozice na trhu, kde často díky těmto normám splňuje firma kritéria pro zisk zakázek. V budoucnosti má firma v plánu získat také certifikaci ISO 14001, která je elegantním nástrojem na řízení dopadu aktivit firmy na životní prostředí. Firma díky ní prokazuje své závazky v prevenci znečištění, plnění právních požadavků a neustálé zlepšení svého systému environmentálního managementu, úspory energií a materiálových zdrojů.

Blog

Blog

V našem Greenbuddies newsletteru vám každý měsíc přinášíme tipy a zajímavosti nejen o fotovoltaice a nabíjecí infrastruktuře obecně. Dozvíte se novinky o našich projektech, spolupracích, ale i interním životě Greenbuddies. A mnohem víc!

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.
GreenBuddies
Shining since
4 500 000 000 B.C.
Phone
+420 736 644 444
Email
Office address
Greenbuddies, s.r.o.
Mendíků 1396/9
140 00 Prague 4
Czech Republic
Greenbuddies Group