GreenBuddies

Greenbuddies se stali držiteli certifikace ISO 14001

Greenbuddies se stali držiteli certifikace ISO 14001

Kontrola kvality
Udržitelnost

09.02.2023

V lednovém čísle našeho zpravodaje jsme vás seznámili s našimi plány získat certifikaci ISO 14001, která je důležitým nástrojem pro řízení dopadu aktivit firmy na životní prostředí. Je nám velikou ctí vám sdělit, že jsme tento měsíc splnili všechny podmínky certifikace a stali se právoplatnými držiteli normy ISO 14001:2016.

Rozvoj Greenbuddies je založen na harmonickém sladění ekonomického růstu, sociální spravedlnosti a ochrany životního prostředí, tj. na principech trvale udržitelného rozvoje. Všichni naši pracovníci jsou si vědomi odpovědnosti vůči budoucím generacím.

Bovenveld freefield project in the Netherlands in detail

Cílem naší společnosti je minimalizace spotřeby materiálů a surovin na úroveň stanovenou technickými normami a předpisy tak, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání, včetně energií a pohonných hmot. Naší snahou je, aby realizované činnosti byly co nejšetrnější k životnímu prostředí. Dodavatelé jsou seznamováni se zásadami optimalizace technologických postupů a s požadavky na strojní mechanizační prostředky (např. na elektrický pohon) a nakládání s odpady. Pro další snižování zátěží životního prostředí je ve stanovených intervalech a termínech zajišťován servis vozidel s cílem minimalizovat škodlivé emise do ovzduší, omezovat hluk na přijatelnou míru a zamezovat úkapům provozních kapalin, zejména ropných látek. Do procesu snižování produkce škodlivin (emise, odpady) jsou zapojeni všichni naší zaměstnanci.

Jedním z výchozích materiálů pro stanovení environmentálního profilu naší společnosti je registr environmentálních aspektů, který je průběžně aktualizován a vyhodnocován. Zároveň jsme ve firmě  zavedli směrnici Řízení environmentálního managementu, jejímž účelem je rovněž uvést do souladu veškeré činnosti společnosti s požadavky platných zákonů a navazujících předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, především v oblastech ochrany ovzduší, vodního hospodářství, odpadového hospodářství apod.

ISO certification FVE firemní řešení

Formou interních auditů provádíme kontrolní činnosti, kterými je zjišťováno dodržování vymezených zásad u všech organizačních složek společnosti zahrnutých do integrovaného systému řízení.

Je obecně známo, že firma Greenbuddies má na svém „kontě“ již několik ISO certifikací z předchozích let. V roce 2018 jsme se zaměřili na systém řízení kvality a splnili podmínky pro normu ISO 9001:2015. V lednu roku 2021 jsme se jako firma zaměřili na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a stali jsme se držitelem certifikátu ISO 45001:2018, která nahrazuje původní normu OHSAS 18001.

Věříme, že se díky neustálému zlepšování našich interních procesů staneme silnějším hráčem s výhodnou pozicí na trhu.

Blog

Blog

V našem Greenbuddies newsletteru vám každý měsíc přinášíme tipy a zajímavosti nejen o fotovoltaice a nabíjecí infrastruktuře obecně. Dozvíte se novinky o našich projektech, spolupracích, ale i interním životě Greenbuddies. A mnohem víc!

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.
GreenBuddies
Shining since
4 500 000 000 B.C.
Phone
+420 736 644 444
Email
Office address
Greenbuddies, s.r.o.
Mendíků 1396/9
140 00 Prague 4
Czech Republic
Greenbuddies Group