GreenBuddies

Zelená energie z brownfieldů: Výstavba fotovoltaik na nevyužitých plochách

Zelená energie z brownfieldů: Výstavba fotovoltaik na nevyužitých plochách

Udržitelnost
Pozemní instalace

28.02.2024

Instalace fotovoltaických elektráren (FVE) na nevyužitých pozemcích, tzv. brownfieldech, je velkou příležitostí pro využití opuštěných nebo dalších nevyužitých pozemků pro výrobu solární energie. Solární parky jsou ze všech možností, jak bývalou skládku či jiný nevyužitý pozemek rekultivovat, jedním z nejmenších zásahů do krajiny a života v ní, a to jak z estetického, akustického, ale také z ohledu prašnosti během stavby i po jejím dokončení. FVE mimo jiné přispívají ke snížení lokálních emisí a generují čistou energii ze Slunce.

Instalace FVE na brownfieldech

Solární panely jsou nejméně zasahující do přírody oproti jiným zdrojům energie, například větrným nebo uhelným elektrárnám. Fotovoltaických panelů kolem nás postupem času přibývá, na jejich přítomnost si společnost zvyká a čím dál tím lépe vnímá jejich hodnotu pro svět. Je jasné, že v nadcházejících letech bude nutné v celé EU rozšířit používání obnovitelných zdrojů energie. Příležitostí pro budování FVE je využití brownfieldů, tedy pozemků, které byly dříve využívány pro průmyslové nebo komerční účely a jsou aktuálně opuštěné, nevyužívané nebo nějak jinak degradované či potenciálně kontaminované. Vyčištění a znovupoužití brownfieldů je významný krok k efektivnímu a udržitelnému využívání opuštěných průmyslových ploch.

Instalace FVE na brownfieldech podporuje cirkulární ekonomiku a snižuje potřebu využívání zelených ploch pro energetické účely. Tento přístup demonstruje, jak mohou inovativní řešení v oblasti energie přinášet pozitivní dopady jak na životní prostředí, tak na ekonomiku, a stává se vzorem pro udržitelný rozvoj v rámci energetického sektoru.

Greenbuddies postavili pozemní FVE na brownfieldu v bývalém lomu ve Francii
Greenbuddies postavili pozemní FVE na brownfieldu na bývalém nádraží v německém Frankfurtu
Greenbuddies postavili poezmní FVE na brownfieldu v okrajové části průmyslového areálu libereckého Denso

 

Využití brownfieldů pro FVE nabízí například tyto výhody:

  • Regenerace nevyužitého pozemku: Instalace FVE umožňuje efektivní využití pozemků, které mohou být jinak obtížně využitelné.
  • Environmentální dopad: Výroba energie z FVE je čistá a obnovitelná, což přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů a podporuje tak cíle udržitelného rozvoje.
  • Ekonomické výhody: FVE na brownfieldech přináší ekonomický užitek jak majitelům pozemků, tak i místním komunitám díky vytváření pracovních míst a zvýšení hodnoty pozemku.
  • Podpora vlády a řídících orgánů: Můžeme se setkat s finančními pobídkami nebo jinými výhodami pro projekty využívající brownfieldy pro obnovitelnou energii.
  • Snížení potřeby sanace: V některých případech může ale být instalace FVE naopak provedena s minimální nebo žádnou sanací, což snižuje náklady a urychlí využití pozemku.
Greenbuddies postavili pozemní FVE na sanované skládce v rakouském Rosentalu
Greenbuddies postavili pozemní FVE na sanované skládce v holandském Farmsumu
Greenbuddies postavili pozemní FVE na sanované skládce v nizozemském Lochemu
Greenbuddies postavili pozemní FVE na sanované skládce v nizozemském Bovenveldu

 

Technické výzvy instalace a typy podloží FVE pod brownfieldy

Instalace fotovoltaických elektráren na brownfieldech může být technickou výzvou, kdy stavbu a její náklady mohou komplikovat specifické podmínky na brownfieldech, jako jsou nerovné terény, nevhodné podloží, či zbytky z pozůstalých staveb. Někdy se také pozemky před samotnou stavbou fotovoltaiky neobejdou bez čištění a revitalizace. Pro výstavbu FVE na brownfieldu jsou většinou nutné dodatečné posudky, například environmentální nebo technické apod. Přes všechny tyto možné vlivy představuje využití brownfieldů pro výstavbu FVE příležitost s velkým potenciálem a tyto stavby jsou pro své okolí výhodné a zajímavé.

FVE mohou být postaveny na následujících podložích, která ze své podstaty odpovídají definici brownfieldu. Naše instalační týmy mají největší zkušenost s prací na bývalých sanovaných skládkách. Na skládce jsme instalovali například v Holandsku projekt Farmsum (11,7 MWp), Bovenveld (6,3 MWp) nebo Lochem (8,9 MWp). 

Fotovoltaické parky jsme stavěli také na dalších typech brownfieldů. Například solární projekt Ploquin ve Francii s instalovaným výkonem 5 MWp vznikl v bývalém lomu. Na území bývalého nákladového nádraží jsme postavili solární elektrárnu o výkonu 3,2 MWp. A nedávno vznikla také nová FVE v nevyužité části průmyslového areálu společnosti Denso v Liberci, který jsme realizovali ve spolupráci s naším dlouhodobým partnerem a investorem projektu ČEZ ESCO.

Příklady referenčních projektů Greenbuddies postavených na brownfieldech, jejichž instalaci máme již úspěšně za sebou, najdete na fotografiích.

Blog

Blog

V našem Greenbuddies newsletteru vám každý měsíc přinášíme tipy a zajímavosti nejen o fotovoltaice a nabíjecí infrastruktuře obecně. Dozvíte se novinky o našich projektech, spolupracích, ale i interním životě Greenbuddies. A mnohem víc!

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.
GreenBuddies
Shining since
4 500 000 000 B.C.
Phone
+420 736 644 444
Email
Office address
Greenbuddies, s.r.o.
Mendíků 1396/9
140 00 Prague 4
Czech Republic
Greenbuddies Group