GreenBuddies

Zaměřeno na francouzský solární trh: partnerství Greenbuddies a SFECO

Zaměřeno na francouzský solární trh: partnerství Greenbuddies a SFECO

Pozemní instalace
Partnerství

28.02.2024

Výstavba fotovoltaických elektráren je v Evropě na vzestupu a příkladem je toho také Francie a místní solární projekty. Francouzský solární trh je gigawattový a má pro následující roky velký potenciál růstu. Jen za rok 2023 Francie zaznamenala růst o 25 % a byly zde postaveny FV projekty s instalovaným výkonem přes 3 GW a výhled je ještě optimističtější – do roku 2030 plánují postavit dalších 50-60 GW, což dává velký prostor stavebním firmám.

Spolupráce Greenbuddies a SFECO

Naše instalační týmy pracují na francouzských fotovoltaických projektech pravidelně již od roku 2021. Z našich projektů bychom vám nyní představili dva projekty, které jsme úspěšně dokončili ve spolupráci s francouzskou společností SFECO. Oba tyto projekty vznikly na zajímavých pozemcích, které se dají ze své podstaty považovat za brownfieldy, tedy nevyužité pozemky, které leží ladem a jejichž původní účel využití již zanikl.

SFECO je zkratka Societé Francaise d´Energie et Construction, což v překladu znamená francouzská společnost pro energii a výstavbu. Tato společnost funguje na stejném principu jako my v Greenbuddies a realizuje projekty ve Francii. Podobně jako naše týmy v Greenbuddies, SFECO navrhuje a instaluje panely pro pozemní elektrárny, plovoucí elektrárny, skleníky, hangáry nebo střechy.  Francie věnuje větší pozornost obnovitelným zdrojům a energetickému průmyslu než ČR a prochází transformací s rostoucí poptávkou po čistých a obnovitelných zdrojích energie. Od 1. července 2023 se změnil francouzský zákon týkající se prostředí podnikových energetických zařízení. V praxi to vypadá například tak, že firmy s více než 80 parkovacími místy mají zákonnou povinnost instalovat solární carporty. Tento významný krok v energetické transformaci má za cíl podpořit využívání solární energie a snížit uhlíkovou stopu společnosti. 

FVE instalované na francouzských brownfieldech

 

Se společností SFECO jsme již úspěšně realizovali několik projektů. Za zmínku stojí třeba projekt Ploquin o celkovém instalovaném výkonu 5 MWp, který jsme dokončili na podzim 2023 a je zajímavý tím, že je postavený v části bývalého vytěženém lomu vápence. Projekt se nachází ve městě Mouthiers-sur-Boëme, které je známé především nadšencům prehistorie. Lomy byly datovány z římské éry a raného středověku, poté byly zasypány a postupně mizely pod domy. 

Lom, ve kterém jsme stavěli fotovoltaickou elektrárnu, není součástí archeologických průzkumů, a tím pádem nemusela být stavba fotovoltaiky nijak přerušovaná. Nově vzniklé údolí okolo fotovoltaické plochy lemuje stavbu ze tří stran, pouze z jihu jsou zbytky vápencové horniny. Nad lomem je krásná příroda a bohatý les. V původní podobě byl lom pokryt zelení (viz fotografie). Tvar stavby FVE panelů je jeden z nejzajímavějších fotovoltaických staveb, jaké jsme instalovali.

Druhý francouzský projekt Greenbuddies vybudovaný na rekultivované skládce

Dalším zajímavým projektem realizovaným ve spolupráci se společností SFECO je projekt Fauillet s instalovaným výkonem 5 MWp. Tento projekt jsme stavěli na další nevšední lokalitě, a to bývalé sanované skládce.

 

Když bylo rozhodnuto předělat skládku na fotovoltaickou elektrárnu, byli majitelé okolních pozemků i okolní veřejnost tímto plánem nadšeni. Stavba elektrárny rozhodně přispěla ke zlepšení v tomto regionu. Solární parky jsou ze všech možností, jak bývalou skládku rekultivovat, jedním z nejmenších zásahů do krajiny a života v ní, a to jak z estetického, akustického, ale také z ohledu prašnosti během stavby i po jejím dokončení. FVE mimo jiné přispívají ke snížení lokálních emisí. 

Je jasné, že v nadcházejících letech bude nutné v celé EU rozšířit používání obnovitelných zdrojů energie. Solární panely jsou nejméně zasahující do přírody oproti jiným zdrojům energie, například větrným nebo uhelným elektrárnám. Fotovoltaických panelů kolem nás postupem času přibývá, na jejich přítomnost si společnost zvyká a čím dál tím lépe vnímá jejich hodnotu pro svět.

Blog

Blog

V našem Greenbuddies newsletteru vám každý měsíc přinášíme tipy a zajímavosti nejen o fotovoltaice a nabíjecí infrastruktuře obecně. Dozvíte se novinky o našich projektech, spolupracích, ale i interním životě Greenbuddies. A mnohem víc!

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.
GreenBuddies
Shining since
4 500 000 000 B.C.
Phone
+420 736 644 444
Email
Office address
Greenbuddies, s.r.o.
Mendíků 1396/9
140 00 Prague 4
Czech Republic
Greenbuddies Group