GreenBuddies

Vánoční Q&A s Greenbuddies

Vánoční Q&A s Greenbuddies

Greenbuddies tým
Otázky a odpovědi

13.02.2024

V dnešních Q&A jsme vyzpovídali klíčové vedoucí pozice v Greenbuddies. Jak hodnotí uplynulý rok Chief Finance Buddy Ondřej Vodsloň, jaké jsou největší úspěchy firmy podle Chief Sales Buddy Aleše Spáčila, jaké hodnoty by chtěl rozvíjet Chief Charging Buddy Aleš Damm, co inspirovalo Chief Consulting Buddy Petra Štajnera a jaké je vánoční poselství našeho nového kolegy na pozici Chief Consulting Buddy Ondřeje Štěpánka?

Greenbuddies, Ondřej Vodsloň, Chief Finance Buddy

Ondřej Vodsloň

 • Jaké byly podle tebe tři hlavní úspěchy naší společnosti v tomto roce?

Určitě se nám toho ve firmě podařilo skvěle mnohem víc. Z projektů bych vypíchl rozhodně projekty pro rakouskou společnost Verbund, které aktuálně stavíme a průběžně dokončujeme jak střechy, tak carporty na několika lokalitách. Také jsem nadšený z našeho funkčního a fungujícího oddělení inženýringu, tam máme velké know-how a skvělé lidi. A jako třetí bych rád zmínil opět velký meziroční posun v kvalitě našich projektů.

 • Kterou hodnotu naší firmy bys chtěl v příštím roce nejvíce rozvíjet a proč?

Pro mě osobně i pro firmu jako celek je nejdůležitější spokojený zákazník a co nejlepší hodnota služeb pro něj. S tím souvisí určitě zlepšení komunikace o změnách a také rychlosti realizace, v tom bychom se mohli určitě příští rok posouvat dál.

 • Co tě v letošním roce nejvíce inspirovalo?

Inspirovali a inspirují mě všichni, kdo jsou v tom s námi a pomáhají nám to táhnout každý den dál a dál. Díky za to! 

 • Jaká je tvoje vize vývoje trendů ve fotovoltaice / EV pro příští rok?

Komponenty budou určitě dále zlevňovat, tím se solární energie stává prakticky nejlevnějším zdrojem energie. Naopak práce bude nadále zdražovat. A bude pokračovat rostoucí trend průmyslové výstavby FVE v celé Evropě.

 • Máš nějaké speciální vánoční poselství, které bys chtěl sdílet?

Jedno bych měl, ale to nemůžu veřejně říct. A všichni ho na konci roku určitě cítíme. Tak se držte! 😊

Greenbuddies, Aleš Spáčil, Chief Sales Buddy

Aleš Spáčil

 • Jaké byly podle tebe tři hlavní úspěchy naší společnosti v tomto roce?

Významných úspěchů byla celá řada a je těžké vybrat 3, ale pokud to musí být, tak za první skvělý úspěch považuji úspěšnou a velkou stopu na českém EPC trhu. Dále mě moc těší naše sesterská společnost Greenbuddies Charging s.r.o., která jako jediná v roce 2023 vystřelila kupředu jako raketa, ačkoli se dřív potýkala s různými problémy. Jako třetí bych zmínil fakt, že významné posílení kvality vedlo k získání a udržení nových velkých zákazníků ve Skandinávii.

 • Kterou hodnotu naší firmy bys chtěl v příštím roce nejvíce rozvíjet a proč?

Dovolím si mluvit hned o třech hodnotách, kterým se musíme věnovat. Těmi jsou rozhodně transparentnost, která nám umožňuje říkat pravdu, tím nastavovat reálné hodnotové mechanismy a neztrácet čas a energii výmluvami a hledáním objížděk. Dále diverzifikace – od počátku máme skupinu nastavenou tak, abychom diverzifikovali země, ve kterých stavíme, abychom diverzifikovali zákaznickou bázi a abychom diverzifikovali dodavatele. O tuhle hodnotu je nutné pečovat, protože potlačuje závislost. A nakonec považuji za důležitou vzájemnou loajalitu – jak mezi zákazníky a Greenbuddies, tak i mezi zaměstnanci a námi (managementem). Ta nejde bez toho abychom jeden druhému naslouchali a snažili se porozumět.

 • Co tě v letošním roce nejvíce inspirovalo?

Nejinspirativnější pro mě byla řada kolegů, kteří si vzali za své naše heslo „We are Unstoppables“ a dotáhli věci, které byly opravdu mimořádně těžké. Díky za to!

 • Jaká je tvoje vize vývoje trendů ve fotovoltaice / EV pro příští rok?

Ačkoli každý rok škarohlídi říkají, že fotovoltaika je na konci svých možností, realisté vidí, že se fotovoltaika stala v mnoha zemích silnou součástí energetických mixů a její význam dále poroste. Pochopitelně tomu se bude muset přizpůsobit jak kapacita sítě, tak skladování energie. Stejně jako před stodvaceti lety, když se objevila první auta, byla to také úloha státu postarat se o to, aby měla silnice po kterých jezdit. Význam tohoto faktu poroste s tím, jak bude přibývat velkých polních elektráren. U nás budou v následujícím roce vznikat typicky o velikosti desítek MW, v zemích, které mají za sebou delší rozvoj, půjde o plochy o stovkách MW.

 • Máš nějaké speciální vánoční poselství, které bys chtěl sdílet?

Ano, mám velmi speciální poselství, které je dnes v době skloňování tzv. work life balance mimořádně důležité: „ať Vás práce baví, jako nás“.

 

Greenbuddies, Aleš Damm, Chief Charging Buddy

Aleš Damm

 • Jaké byly podle tebe tři hlavní úspěchy naší společnosti v tomto roce?

Celá skupina Greenbuddies výrazně posílila. Našli jsme nové talenty a máme v našem týmu už asi 100 vysoce motivovaných kolegů, kteří mají radost, když za sebou vidí konkrétní výsledky. To už je nějaká síla! Zkrátka jsme „Unstoppables“! Také v letošním roce výrazně posílil význam domácího trhu v Čechách, který jsme umocnili znatelným posunem k nabízení služeb s vyšší přidanou hodnotou a převzetím role generálního dodavatele. Od letoška hrajeme vskutku vyšší ligu. A do třetice jsme úspěšně rozvíjeli strategická partnerství se silnými hráči v oblasti developmentu doma i v zahraničí. V Rakousku jsme byli generálním dodavatelem významné lokální státní firmy a stavíme pro ni střešní elektrárny a největší solární carport v zemi. Je o nás zájem i mezi významnými hráči v našem segmentu v Evropě i doma. To se cení.

 • Kterou hodnotu naší firmy bys chtěl v příštím roce nejvíce rozvíjet a proč?

Individuální odpovědnost za výsledky a teamwork. To jsou hodnoty, které jsou pro mě vysoce důležité v průběhu celé mé profesionální dráhy. I nyní v GreenBuddies vidím, že lidé kolem mě, kteří tyto hodnoty sdílejí a rozvíjejí, patří k největším hvězdám a tahounům našeho kolektivu.

 • Co tě v letošním roce nejvíce inspirovalo?

Jednoznačně setkání se všemi kolegy z celé skupiny, napříč odděleními, zeměmi, profesemi. Přestože nejsem přímo původním zakladatelem našeho impéria, byl jsem u toho, když nás bylo, co by na prstech jedné ruky spočítal a byl jsem svědkem toho, jak se úvodní business koncept otců zakladatelů postupně rozšiřoval. Vidět pohromadě téměř celý současný tým, pracovat s velmi inteligentním a pro věc zapálenými lidmi, a navíc vidět ten raketový růst, který máme za sebou, mi dává pocit ohromného zadostiučinění. Zároveň můžeme být pro právu hrdi na vše, čeho jsme doposud dosáhli. V neposlední řadě mi to dává i důvěru v to, čeho chceme dosáhnout do budoucna. Rozhodně to nebude jednoduché, ale tenhle mančaft má na to, aby i v těžších dobách dosáhl maximum možného.

 • Jaká je tvoje vize vývoje trendů ve fotovoltaice / EV pro příští rok?

Fotovoltaika zdaleka neřekla své poslední slovo. Pevně věřím, že i v budoucnu budeme svědky prudkého technologického rozvoje při současném snižování nákladů. Sázím na další rychlý vývoj technologií akumulace energie, který bude doprovázet rozšiřování smysluplné výroby energie ze sluneční energie. Pokud jde o elektromobilitu, myslím si, že při současném rozumném vývoji nabíjecí infrastruktury si najde adekvátní místo v komplexním dopravním mixu, které ji patří – užití pro kratší dopravní vzdálenosti, v oblastech s vysokým emisním zatížením apod. Rozvoj nabíjecích sítí je klíčem k dalšímu rozvoji. Jistě je potřeba připustit i rozvoj dalších alternativních nízkoemisních technologií. Přál bych si, aby další rozvoj se odehrával v souladu se skutečnými ekonomickými a enviromentálními aspekty bez vlivu jiných přechodných faktorů, které věci většinou dlouhodobě neprospívají.

 • Máš nějaké speciální vánoční poselství, které bys chtěl sdílet?

Ne, nemám speciální poselství. Mám jen to tradiční, vánoční. Chtěl bych popřát všem našim zákazníkům, partnerům i zaměstnancům a kolegům požehnané svátky vánoční, prožité v klidu ve společnosti s těmi nejbližšími. Zapomeňme na pár dní na další megawatty a hospodářské výsledky. Povznesme svou mysl k vyššímu duchovnímu rozměru v duchu nadcházejících svátků a odpočiňme si od každodenního shonu. Všem vám přeji krásné Vánoce a v novém roce pevné zdraví, štěstí a otevřenou mysl. Těším se s vámi na shledanou v novém roce 2024!

Greenbuddies, Petr Štajner, Chief Consulting & Development Buddy

Petr Štajner

 • Jaké byly podle tebe tři hlavní úspěchy naší společnosti v tomto roce?

 Zvládli jsme uřídit pokračující růst zakázek (a tedy také výnosů), i růst samotné organizace při současném nárůstu celkové ziskovosti skupiny. To není triviální úloha a nám se to podařilo.

 • Kterou hodnotu naší firmy bys chtěl v příštím roce nejvíce rozvíjet a proč? 

Orientace na kvalitní služby a spokojeného zákazníka. Zní to jako fráze a samozřejmost, ale je snadné na to v každodenním shonu zapomínat.

 • Co tě v letošním roce nejvíce inspirovalo? 

V září jsem při síle větru přes 7 bft viděl na Neusiedler See v Rakousku velmi obstojně surfovat pána, kterému bylo určitě přes 70 let. To mi dodalo optimismu, že mám snad ještě hodně sezón před sebou.

 • Jaká je tvoje vize vývoje trendů ve fotovoltaice / EV pro příští rok? 

Věřím, že se v České republice po střešních elektrárnách rozhýbe i trh s velkými pozemními elektrárnami a možná se následně začne i něco dít s bateriovými úložišti. To bych si přál a na to se těším.

 • Máš nějaké speciální vánoční poselství, které bys chtěl sdílet? 

Vypněte televize i mobily a běžte ven na vzduch. 😊

 

Greenbuddies, Ondřej Štěpánek, Chief Consulting Buddy

Ondřej Štěpánek

 • Jaké byly podle tebe tři hlavní úspěchy naší společnosti v tomto roce?

Určitě to byly silné finanční výsledky v celé skupině Greenbuddies a zároveň v Consultingu. To potvrzuje důvěru zákazníků v naše služby. Dále považuji za velký úspěch rozšiřování expertízy v Consulting službách v oblasti pozemních elektráren a carportů. Nakonec bych zmínil, že i přes rychlý růst celé skupiny se daří udržet motivovaný tým táhnoucí za jeden provaz a kopající za naše zákazníky.

 • Kterou hodnotu naší firmy bys chtěl v příštím roce nejvíce rozvíjet a proč?

Chtěl bych dál posílit kvalitu dodávky pro zákazníky u Consulting služeb díky dalšímu růstu expertízy v týmu a kontinuálnímu rozvoji poskytovaných služeb.

 • Co tě v letošním roce nejvíce inspirovalo?

Otevřené, pružné a na zákazníka zaměřené prostředí celé GB skupiny.

 • Jaká je tvoje vize vývoje trendů ve fotovoltaice / EV pro příští rok?

Začneme pracovat více na projektech pozemních elektráren v rámci ČR, než tomu bylo v předchozích letech. A s ohledem na dostupnou kapacitu v síti začneme i častěji řešit bateriová úložiště.

 • Máš nějaké speciální vánoční poselství, které bys chtěl sdílet?

Nemám nic specifického, jen přeji všem krásné svátky a úspěšný vstup do nového roku.

Blog

Blog

V našem Greenbuddies newsletteru vám každý měsíc přinášíme tipy a zajímavosti nejen o fotovoltaice a nabíjecí infrastruktuře obecně. Dozvíte se novinky o našich projektech, spolupracích, ale i interním životě Greenbuddies. A mnohem víc!

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.
GreenBuddies
Shining since
4 500 000 000 B.C.
Phone
+420 736 644 444
Email
Office address
Greenbuddies, s.r.o.
Mendíků 1396/9
140 00 Prague 4
Czech Republic
Greenbuddies Group