GreenBuddies

Největší firemní FVE v kraji postavili Greenbuddies na nevyužívané průmyslové ploše v Denso

Největší firemní FVE v kraji postavili Greenbuddies na nevyužívané průmyslové ploše v Denso

Alternativní zdroje energie
Pozemní instalace

13.02.2024

V areálu libereckého závodu na výrobu automobilových komponentů, společnosti Denso, vyrostla firemní pozemní fotovoltaická instalace v Libereckém kraji. Bezmála čtyři tisíce panelů o instalovaném výkonu 1,7 MWp zde budou vyrábět elektřinu, která se spotřebuje přímo v továrně. Projekt jsme realizovali pro našeho dlouhodobého partnera a investora projektu ČEZ ESCO.

Investovat do fotovoltaické elektrárny se rozhodli v libereckém Densu. V okrajové části jejich závodu, která se řadí mezi nevyužívané průmyslové lokality, vyrostla nová solární pozemní elektrárna. Elektrárnu tvoří 3724 solárních panelů, které se ročně postarají o výrobu přibližně 1,6 GWh elektrické energie, což je průměrný roční odběr asi 450 českých domácností. Firma Denso spotřebuje elektřinu přímo v závodě, čímž si zajistí značné energetické úspory z distribuční sítě. Přínosem instalace fotovoltaiky bude také snížení uhlíkové stopy továrny. 

Vedle samotné realizace jsme měli na starosti také představební fázi – zpracování detailní projektové dokumentace pro provedení stavby a nákup komponentů. Poté jsme zajišťovali instalaci celé elektrárny a její závěrečné uvedení do provozu. Pečlivě vypracovaná prováděcí dokumentace dle nejnovějších technických standardů, podle které se následně nakupují komponenty a odvíjí celý průběh stavby, byla rozhodně pozitivním aspektem celého projektu. Díky tomu jsme se následně vyhnuli jakýmkoliv dodatečným úpravám během realizace.

V průběhu realizace si náš tým úspěšně poradil mimo jiné se složitým geologickým podložím. Práci komplikoval fakt, že jsme při zatloukání fotovoltaické konstrukce narazili v půdě na nečekané množství větších kamenů, což zpomalilo proces instalace. Abychom vše stihli v termínu, rozhodli jsme se zařadit více ramovacích strojů, pomocí kterých se konstrukce zasazuje do země. Celý projekt jsme tak stihli ve smluveném termínu, to je pro nás prioritou. 

S ohledem na nestabilní ceny energií hledá stále více firem možnosti, jak ušetřit a optimalizovat provozní náklady. Společnosti si uvědomují klimatickou zodpovědnost a oceňují rychlou návratnost těchto investic. Mohou si takto mohou rychle zajistit efektivní a cenově dostupný zdroj bezemisní elektřiny a posílit svou energetickou nezávislost. 

V rámci strategie rozvoje Libereckého kraje do roku 2027 se počítá s budováním obnovitelných zdrojů primárně na brownfieldech nebo na stávajících stavebních plochách. To splňuje nová fotovoltaická elektrárna realizovaná námi v okrajové části areálu společnosti Denso, která vyrábí čistou energii a přispívá k ochraně životního prostředí. Je to významný krok k efektivnímu využití opuštěných a jinak nevyužívaných průmyslových ploch, které před samotnou stavbou fotovoltaiky prochází čištěním a revitalizací. Instalace FVE na brownfieldech také podporuje cirkulární ekonomiku a snižuje potřebu využívání zelených ploch pro energetické účely. Tento přístup demonstruje, jak mohou inovativní řešení v oblasti energie přinášet pozitivní dopady jak na životní prostředí, tak na ekonomiku, a stává se vzorem pro udržitelný rozvoj v rámci energetického sektoru.

Blog

Blog

V našem Greenbuddies newsletteru vám každý měsíc přinášíme tipy a zajímavosti nejen o fotovoltaice a nabíjecí infrastruktuře obecně. Dozvíte se novinky o našich projektech, spolupracích, ale i interním životě Greenbuddies. A mnohem víc!

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.
GreenBuddies
Shining since
4 500 000 000 B.C.
Phone
+420 736 644 444
Email
Office address
Greenbuddies, s.r.o.
Mendíků 1396/9
140 00 Prague 4
Czech Republic
Greenbuddies Group