GreenBuddies

Agrovoltaika v Česku: Novela mění pravidla pro solární elektrárny na zemědělské půdě

Agrovoltaika v Česku: Novela mění pravidla pro solární elektrárny na zemědělské půdě

Pozemní instalace
Development
Agrivoltaika

31.10.2023

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu přináší změny v pravidlech pro využívání zemědělské půdy v Česku, zvláště omezuje výstavbu velkých průmyslových objektů a podporuje agrovoltaiku - kombinaci zemědělství a výroby solární energie.

  • Novela zákona zpřísňuje využití nejkvalitnější zemědělské půdy v Česku.
  • Zavedení agrivoltaiky jako preferované metody využití půdy pro kombinaci zemědělství a solární energie.
  • Omezení na instalaci agrivoltaických projektů na specifických typech plodin jako vinice a chmelnice.
  • Potřeba legislativních úprav pro zjednodušení a zrychlení povolovacích procesů.

Agrovoltaika v Česku

Co je agrovoltaika a jak je definována v rámci novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu? Agrovoltaika je metoda, která umožňuje dvojí využití zemědělské půdy tím, že kombinuje zemědělskou činnost s výrobou solární energie prostřednictvím instalace solárních panelů nad plodinami, což zvyšuje výnosy a zároveň chrání rostliny.

Navrhovaná novela přináší přísnější regulace pro využití nejkvalitnější zemědělské půdy a podporuje využívání agrivoltaických technologií, které propojují výrobu solární energie s tradičním zemědělstvím. Tento přístup nabízí ekonomické i ekologické výhody, ale současná legislativa může bránit rychlému rozvoji takových projektů v České republice.

Navrhovaná novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu zpřísní pravidla ohledně využití nejkvalitnější zemědělské půdy v Česku. Plánuje zakázat stavbu velkých logistických a nákupních center a fotovoltaických elektráren na této půdě, místo toho by se povolovala tzv. agrivoltaika.

Novela zákona a její dopad na solární energii a biodiverzitu zemědělské půdy

Pokud nějaký územní plán počítá s využitím této půdy pro jiné účely, jako například stavbu skladů, bude třeba udělit stavební povolení do pěti let od platnosti novely, jinak půda zůstane v zemědělském fondu. Novela rovněž upraví definici krajinných prvků na zemědělské půdě s cílem chránit biodiverzitu krajiny.

Agrivoltaika je inovativním přístupem k dvojímu využití obdělávané půdy, jde o spojení zemědělské činnosti s výrobou solární energie. Tento koncept zahrnuje instalaci solárních panelů nad zemědělskými plodinami, vinicemi, chmelnicemi a jinými pěstitelskými oblastmi. Solární panely vytvářejí stín a ochranu nad rostlinami, což zvyšuje výnosy plodin a zároveň umožňuje produkci čisté energie. Tento koncept nabízí ekonomické a ekologické výhody tím, že snižuje energetickou závislost zemědělců a podporuje udržitelnost zemědělského sektoru. Agrivoltaika je stále více populární v zemích EU, například v Itálii nebo v Německu.

„Novela zákona o ochraně ZPF jde sice v principu správným směrem, ve spojení s připravovanou vyhláškou týkající se instalace agrivoltaických výroben však neumožní dostatečně rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů v ČR. Omezovat agrivoltaické projekty pouze na chmelnice, vinice nebo ovocné sady nedává technicky ani ekonomicky smysl, zpomalí to nástup nových technologií a ve svém důsledku sníží konkurenceschopnost České republiky i samotných českých zemědělců,“ komentuje tento vývoj Chief Consulting and Development Buddy, Petr Štajner.

Současně s novelou není legislativně řešena i návaznost na územní plány, navzdory zavedení tzv. LEX OZE1 bude u agrivoltaických projektů často vyžadována změna územních plánů, přestože využití půdy zůstane i nadále zemědělské. U projektů pod 1 MW bude změna územního plánu vyžadována vždy. „Považujeme toto řešení za nevhodné,“ pokračuje Petr Štajner, „Celý proces bude časově extrémně náročný a zcela kontraproduktivní. Z našeho pohledu by měli mít příležitost získat energetickou nezávislost nebo profitovat z levnější elektřiny všichni zemědělci, bez ohledu na pěstovanou plodinu nebo velikost jejich projektu.“

„Snaha chránit kvalitní zemědělskou půdu o bonitě 1 a 2 je určitě správná a opodstatněná. Řešení však vidíme spíše v realizaci časově omezených projektů, kdy nedochází ke skrývce ornice a půda tak zůstane nepoškozena pro další generace. Je potřeba si uvědomit, že i při ambiciózním cíli instalovat v ČR desítky GW nových fotovoltaických projektů, by se jednalo o dočasný zábor výrazně méně než jednoho procento zemědělské půdy,“ říká Petr Štajner. „Za Greenbuddies apelujeme proto na rozšíření možnosti realizovat agrivoltaické projekty pro všechny zemědělce bez ohledu na pěstovanou plodinu a současně na celkové zjednodušení a zkrácení povolovacích procesů.“

Zákonné změny ovlivňují výrobu energie ze solárních panelů na zemědělských půdách

Aktuální legislativa přináší nové předpisy týkající se umístění energetických zdrojů na polích, kde se současně pěstují plodiny. Tento přístup, který klade důraz na kombinaci produkce energie a zemědělské činnosti, reflektuje rostoucí trend využívání obnovitelných zdrojů bez zásadního omezení zemědělské produkce. Právní úpravy směřují k zachování produktivity půdy a zároveň umožňují ekologickou výrobu energie, což představuje krok vpřed v oblasti udržitelného rozvoje.

Prozkoumejte nové příležitosti v oblasti zelené energie a zjistěte, jak můžete využít svou půdu efektivněji.

Zajímá Vás možnost instalace fotovoltaických elektráren na Vašem poli? Nezávazně nás kontaktujte a prozkoumejte s námi vaše možnosti. Jsme tu, abychom Vám pomohli na každém kroku. Pro více informací navštivte naši kontaktní stránku.

Agrovoltaika v Česku nabízí nové možnosti pro kombinaci výroby elektrické energie a zemědělské činnosti, čímž se zvyšuje efektivita využití zemědělské půdy. Novela mění pravidla pro solární elektrárny na zemědělské půdě a zavádí podmínky pro jejich harmoničtější integraci do krajiny.

Využití programu FreeFields pro instalaci fotovoltaických panelů

Program FreeFields je určen pro podporu využívání nevyužitých polí pro instalaci fotovoltaických elektráren. Tento program nabízí možnost transformace neobdělávané zemědělské půdy na energeticky významné lokality. Zemědělci i investoři mohou těžit z výhod, které FreeFields přináší, jako je zjednodušené administrativní řízení a podpora lokálních energetických zdrojů. Využití neobdělávaných polí pro produkci solární energie nejenže přispívá k diverzifikaci zdrojů příjmů pro farmáře, ale také k zvyšování podílu obnovitelné energie na celkové energetické bilanci regionu.

Dotace na agrovoltaiku: Jak získat finanční podporu

Stát nabízí různé formy dotací pro podporu instalace fotovoltaických elektráren, což je významná pomoc pro ty, kteří se rozhodnou investovat do solární energie. Dotace mohou pokrýt značnou část nákladů spojených s nákupem a instalací solárních panelů. Zájemci o dotace by měli pečlivě sledovat vyhlášení dotací a být připraveni na splnění všech potřebných kritérií, které mohou zahrnovat specifika projektu, lokalitu instalace nebo typ použitých technologií. Podpora ve formě dotací významně snižuje počáteční investiční náklady a zkracuje dobu návratnosti investice.

Pokud uvažujete o získání dotace na agrovoltaiku, neváhejte se obrátit na nás. V Greenbuddies máme vždy aktuální informace o státních dotacích a předpovědích. Jsme připraveni společně s vámi ideálně naplánovat váš projekt, aby využití dotací bylo co nejefektivnější a přineslo vám maximální užitek. Naše zkušenosti a odbornost zaručují, že budete mít přehled o všech dostupných možnostech a podmínkách spojených s financováním vašeho solárního projektu.

Nejčtenější články

Fotovoltaika pro firmy se stává klíčem k efektivnímu snížení nákladů na energie. Čtěte, jak může firma profitovat z investice do solární energie.

Projektování fotovoltaických elektráren (FVE) pro firmy představuje klíčový krok k dosažení energetické soběstačnosti a výraznému snížení nákladů na ...

Jsme vašimi partnery pro výstavbu fotovoltaických elektráren a infrastruktury pro nabíjení elektromobilů.

Blog

Blog

V našem Greenbuddies newsletteru vám každý měsíc přinášíme tipy a zajímavosti nejen o fotovoltaice a nabíjecí infrastruktuře obecně. Dozvíte se novinky o našich projektech, spolupracích, ale i interním životě Greenbuddies. A mnohem víc!

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.
GreenBuddies
Shining since
4 500 000 000 B.C.
Phone
+420 736 644 444
Email
Office address
Greenbuddies, s.r.o.
Mendíků 1396/9
140 00 Prague 4
Czech Republic
Greenbuddies Group