GreenBuddies

Agrovoltaika v Česku: Novela mění pravidla pro solární elektrárny na zemědělské půdě

Agrovoltaika v Česku: Novela mění pravidla pro solární elektrárny na zemědělské půdě

Pozemní instalace
Development
Agrivoltaika

31.10.2023

Navrhovaná novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu zpřísní pravidla ohledně využití nejkvalitnější zemědělské půdy v Česku. Plánuje zakázat stavbu velkých logistických a nákupních center a fotovoltaických elektráren na této půdě, místo toho by se povolovala tzv. agrivoltaika .

Pokud nějaký územní plán počítá s využitím této půdy pro jiné účely, jako například stavbu skladů, bude třeba udělit stavební povolení do pěti let od platnosti novely, jinak půda zůstane v zemědělském fondu. Novela rovněž upraví definici krajinných prvků na zemědělské půdě s cílem chránit biodiverzitu krajiny.

Agrivoltaika je inovativním přístupem k dvojímu využití obdělávané půdy, jde o spojení zemědělské činnosti s výrobou solární energie. Tento koncept zahrnuje instalaci solárních panelů nad zemědělskými plodinami, vinicemi, chmelnicemi a jinými pěstitelskými oblastmi. Solární panely vytvářejí stín a ochranu nad rostlinami, což zvyšuje výnosy plodin a zároveň umožňuje produkci čisté energie. Tento koncept nabízí ekonomické a ekologické výhody tím, že snižuje energetickou závislost zemědělců a podporuje udržitelnost zemědělského sektoru. Agrivoltaika je stále více populární v zemích EU, například v Itálii nebo v Německu.

„Novela zákona o ochraně ZPF jde sice v principu správným směrem, ve spojení s připravovanou vyhláškou týkající se instalace agrivoltaických výroben však neumožní dostatečně rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů v ČR. Omezovat agrivoltaické projekty pouze na chmelnice, vinice nebo ovocné sady nedává technicky ani ekonomicky smysl, zpomalí to nástup nových technologií a ve svém důsledku sníží konkurenceschopnost České republiky i samotných českých zemědělců,“ komentuje tento vývoj Chief Consulting and Development Buddy, Petr Štajner.

Současně s novelou není legislativně řešena i návaznost na územní plány, navzdory zavedení tzv. LEX OZE1 bude u agrivoltaických projektů často vyžadována změna územních plánů, přestože využití půdy zůstane i nadále zemědělské. U projektů pod 1 MW bude změna územního plánu vyžadována vždy. „Považujeme toto řešení za nevhodné,“ pokračuje Petr Štajner, „Celý proces bude časově extrémně náročný a zcela kontraproduktivní. Z našeho pohledu by měli mít příležitost získat energetickou nezávislost nebo profitovat z levnější elektřiny všichni zemědělci, bez ohledu na pěstovanou plodinu nebo velikost jejich projektu.“

„Snaha chránit kvalitní zemědělskou půdu o bonitě 1 a 2 je určitě správná a opodstatněná. Řešení však vidíme spíše v realizaci časově omezených projektů, kdy nedochází ke skrývce ornice a půda tak zůstane nepoškozena pro další generace. Je potřeba si uvědomit, že i při ambiciózním cíli instalovat v ČR desítky GW nových fotovoltaických projektů, by se jednalo o dočasný zábor výrazně méně než jednoho procento zemědělské půdy,“ říká Petr Štajner. „Za Greenbuddies apelujeme proto na rozšíření možnosti realizovat agrivoltaické projekty pro všechny zemědělce bez ohledu na pěstovanou plodinu a současně na celkové zjednodušení a zkrácení povolovacích procesů.“
 

Blog

Blog

V našem Greenbuddies newsletteru vám každý měsíc přinášíme tipy a zajímavosti nejen o fotovoltaice a nabíjecí infrastruktuře obecně. Dozvíte se novinky o našich projektech, spolupracích, ale i interním životě Greenbuddies. A mnohem víc!

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.
GreenBuddies
Shining since
4 500 000 000 B.C.
Phone
+420 736 644 444
Email
Office address
Greenbuddies, s.r.o.
Mendíků 1396/9
140 00 Prague 4
Czech Republic
Greenbuddies Group