GreenBuddies

Agrivoltaika – potenciál pro dvojí využití zemědělské půdy

Agrivoltaika – potenciál pro dvojí využití zemědělské půdy

Pozemní instalace

08.02.2023

Agrivoltaika je nyní termínem často skloňovaným v médiích po celé Evropě. Principem agrivoltaiky je využít plochu zemědělské půdy pro zemědělskou činnost společně s instalovanou fotovoltaickou elektrárnou, bez omezení zemědělské produkce, případně za účelem pozitivního vlivu na zemědělskou produkci. Cílem tedy je zvýšit využitelnost dané plochy.

Instalovaná fotovoltaická elektrárna na zemědělské půdě má spoustu potencionálních benefitů:

  • Další příjem pro zemědělce
  • Chrání úrodu před kroupy, mrazíky, vichry, nadměrným vysušováním, přívalovými dešti
  • Studie Clarkson and Wood prokázala, že míra biodiversity je často vyšší na plochách FVE než na ekvivalentních zemědělsky využívaných plochách. [1]
A tractor in the field with PV panels

Možnosti instalace fotovoltaických panelů jsou v podstatě dvojího charakteru, svislé panely s orientací východ/západ nebo umístění panelů na konstrukci do výšky (viz obrázek). Instalace fotovoltaických panelů východ západ má tu výhodu, že vyrábí nejvíce elektrické energie v dopoledních hodinách a v podvečerních, kdy nastávají špičky v odběru elektrické energie. Elektrárna vyrobí během roku více elektrické energie než FVE s orientací na jih a výroba lépe odpovídá dennímu profilu spotřeby elektrické energie. V horkých a suchých létech panely také brání odparu vody z půdy. Mezi panely musí být dostatečně velké rozestupy, aby si vzájemně nestínily a zároveň byly dostatečně široké, aby bylo možné dále pěstovat plodiny a obdělávat zeminu. Při dostatečných rozestupech nepředstavuje FVE žádné omezení.

Druhá varianta instalace, kdy se panely nachází na visutých konstrukcích a s takovými rozestupy, aby propouštěly dostatek světla. Takovému to pěstování plodin spojené s výrobou elektrické energie se říká „solar sharing“. FVE slouží jako stínění, které je optimalizováno pro danou rostlinu. Instalace je naklápěcí, a tak je možné FVE přizpůsobovat okamžitým podmínkám. V dobách horka nebo sucha FVE stíní a chrání rostliny před přímým sluncem, snižuje spotřebu vody na zalévání a zároveň chrání plodiny před krupobitím. Při mrazivém počasí vytváří FVE střechu, která umožňuje udržet teplotu na zemi až o 3° vyšší než na polích bez FVE. [2][3]

drawn picture, design of a carport

Vyrobenou energii je možné připojit do distribuční sítě nebo zdroj slouží k dodávce elektrické energie pro:

  • farmy,
  • bioplynové stanice (zvýší celkovou účinnost výroby)
  • zavlažování,
  • nabíjení zemědělských strojů,
  • nabíjení elektromobilů (možnost vyvést výkon z pole k silnici)

V rámci Evropy se tyto nové instalace rozšiřují, jsou známy již fungující instalace z Francie či Německa. V Japonsku se vysuté fotovoltaické systémy testují již 19 let.

V České republice není možné v současné době využívat zemědělskou půdu k nezemědělským účelům, ale také se projednávají změny stavebního zákona, které by měly zjednodušit a zrychlit relevantní procesy. Od těchto změn si někteří slibují otevření cesty k agrofotovoltaice. Samotná změna tohoto zákona však nestačí; bylo by třeba změnit nejen další předpisy, ale zejména přístup ke kombinovanému využívání zemědělských pozemků současně s výrobou energie.

[1] Clarkson&Woods. The Effects of Solar Farm on Local Biodiversity: A Comparative Study. [Online] In: http://www.clarksonwoods.co.uk/projects/projects_solarresearch.html
[2] Mgr. Jiří Zilvar. Pole stíněné fotovoltaikou – Agrivoltaika jako odpověď zemědělců na klimatickou změnu. [Online] In: https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/19302-pole-stinene-fotovoltaikou
[3] Mgr. Jiří Zilvar. Agrivoltaika – řešení pro nová solární pole. [Online] In: https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/19000-agrivoltaika-reseni-pro-nova-solarni-pole

Blog

Blog

V našem Greenbuddies newsletteru vám každý měsíc přinášíme tipy a zajímavosti nejen o fotovoltaice a nabíjecí infrastruktuře obecně. Dozvíte se novinky o našich projektech, spolupracích, ale i interním životě Greenbuddies. A mnohem víc!

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

This site is protected by reCAPTCHA and the GooglePrivacy Policy and Terms of Service apply.
GreenBuddies
Shining since
4 500 000 000 B.C.
Phone
+420 736 644 444
Email
Office address
Greenbuddies, s.r.o.
Mendíků 1396/9
140 00 Prague 4
Czech Republic
Greenbuddies Group