Tipy Greenbuddies – srpen 2021

Zdroj: Maurizio La Cava, Solarsolutions.nl 

Klady a zápory nabíjení veřejného osvětlení

Myšlenka využití stávající infrastruktury veřejného osvětlení ve velkých městech pro nabíjení elektromobilů není nová. Již před několika lety mnoho velkých městských samospráv po celém světě přijalo plány na snížení závislosti svých měst na fosilních palivech a je zřejmé, že zelená městská doprava hraje v tomto smyslu důležitou roli. Druhým cílem mnoha velkých měst v oblasti podpory osobní přepravy bez obsahu uhlíku je podpořit další rozšiřování elektromobility také u té části městské populace, která nemá možnost domácího nabíjení svých bateriových či plug-in hybridních vozidel.

Mezi městy, která jsou v této oblasti v popředí, si přední postavení udržuje Londýn. V roce 2016 odpovídajícím způsobem dovybavili první sloup osvětlení a nyní jich mají již několik stovek. Tato iniciativa je součástí jejich plánu Go-ultra Low City, které plánuje v příštích několika letech průběžně zvyšovat počet nabíjecích míst na sloupech veřejného osvětlení. Londýnská radnice věří, že se to stane jedním z nejvýznamnějších katalyzátorů pro urychlení prodeje elektromobilů v aglomeraci. Londýn implementoval své řešení instalací jednoduchých zásuvek do stožárů městského osvětlení s tím, že řidiči elektromobilů si mají koupit chytrý kabel k nabíjení svého vozu. Jednoduchost řešení Ubitricity (to je německý start-up zodpovědný za infrastrukturu nabíjení veřejného osvětlení v Londýně) umožňuje implementaci nabíjecích stanic, aniž byste museli provádět komplikované práce na infrastruktuře, jako je kopání chodníků nebo instalace nevzhledných, samostatných nabíjecích stanic. Dostupná kapacita instalovaných nabíječek stoupla z původních 3 na maximálně 7,7 kW. To z pohledu dnešních dostupných nabíjecích rychlostí není vskutku mnoho, ale jak vedení Londýna věří, větších rychlostí typicky není ani potřeba.

Los Angeles začalo nahrazovat všechny své staré pouliční lampy se sodíkovými lampami inteligentními verzemi LED, které spotřebovávají méně energie. Tento program byl zahájen v roce 2009. Výsledkem byly nejen ekonomické úspory ale náhle také nadbytek energie. Z tohoto důvodu město začalo investovat do nových nabíjecích stanic pro elektromobily připevněných ke sloupkům veřejného osvětlení. Tak LA zahájilo v roce 2016 program instalace nabíjecích stanic EV na sloupy veřejného osvětlení. Umístění dobíjecích stanic ve městě závisí především na identifikovaných vzorech městské dopravy. Město hledá oblasti s hustým provozem vozidel a také čtvrti, které mohou být z hlediska nabíjecí infrastruktury nedostatečně vybavené nebo je přehlížejí společnosti ze soukromého sektoru zabývající se nabíjením. Některá vytipovaná místa také pocházejí z požadavků obyvatel města.

Praha se vydala na cestu k využití stávající sítě pouličních lamp pro veřejné nabíjení EV v roce 2020 a předpokládá, že za 2 roky bude realizováno až 100 nabíjecích stanic. Tento krok je jedním ze základních stavebních kamenů strategie nabíjecí infrastruktury pro elektromobily v hlavním městě České republiky. Pražská distribuční společnost PRE zahájila první etapu rozvoje plánovaných dobíjecích zátok pro pouliční osvětlení ve známé městské části Vinohrady. Jsou snadno rozpoznatelné – u patky sloupu je poměrně objemná černá skříň, která poskytuje kryt pro měřicí systém a dalším klíčové součásti nabíjecí stanice. Vlastní nabíjecí zásuvky budou umístěny nad touto skříní. Ačkoli někteří kritici mohou mít námitky proti designu ve srovnání s londýnskou nabíjecí sítí pouličního osvětlení, pražské nabíječky mají minimálně jednu klíčovou výhodu: umožní nabíjení 2 vozidel současně s výkonem až 22 kW, tedy podstatně více než u jeho konkurentů v Londýně. Odhadované kapitálové výdaje činí přibližně 800 milionů korun, z čehož podstatná část představuje kompletní dovybavení příslušného stávajícího systému městského osvětlení.

To zahrnuje výměnu kabelážního systému, obnovu chodníků a výměnu předchozích sodíkových žárovek za mnohem efektivnější a méně energeticky náročné LED diody. Tato nová technologie navíc umožňuje také stmívání pouličních světel v závislosti na intenzitě přirozeného světla nebo v době mimo špičku. Odhadem 500 milionů korun bude ušetřeno v důsledku synergií dosažených díky spolupráci s PRE a využití starší infrastruktury veřejného osvětlení.

Mezi hlavní výhody nabíjení veřejného osvětlení proto patří mimo jiné následující faktory:

•  Snížení zmatku spojeného s nutností vyčlenit další místo pro další veřejné dobíjecí stanice na chodnících, potenciál pro instalování více stanic.

•  Lze instalovat v různé výšce na sloupu.

•  Nízké náklady na instalaci, pokud je napájení světelného stožáru dostatečné (kopání výkopů lze sladit s plánem oprav a modernizace systémů pouličního osvětlení).

•  Rychlost realizace a rozvoje sítě.

Na druhou stranu mohou existovat také určité nevýhody:

•  Instalace je omezena na stávající umístění pouličního osvětlení, jeho standardy a další posouzení vhodnosti.

• Může budit dojem jakéhosi přechodného stavu.

• Může teoreticky ovlivnit integritu městského osvětlení.

• Vyšší CAPEX v případě potřeby modernizace nebo výměny stávající napájecí kabeláže.

Navzdory těmto a možná i dalším drobným nevýhodám lze tvrdit, že nabíjení prostřednictvím pouličního osvětlení je moderní a velmi žádaný prostředek umožňující pronikání E-mobility ve velkých městech sužovaných vysokým znečištěním emisemi CO2 ze spalovacích motorů. . Skutečnost, že již mnoho samospráv velkých světových a evropských metropolí tento koncept zavedlo a mnoho dalších jej testuje, je jasným důkazem jeho přínosů pro zelenou budoucnost městské osobní dopravy.

Nejčastěji používané montážní systémy fotovoltaických elektráren

V posledních letech Greenbuddies, jako aktivní společnost v oblasti fotovoltaiky, spolupracuje s mnoha výrobci montážních systémů. Proto se nebojíme říci, že máme stále přehled o nejnovějších trendech ve fotovoltaice. U střešních projektů je velmi důležité, na jaký typ střechy chcete fotovoltaiku instalovat, protože každá střecha samozřejmě vyžaduje individuální přístup. Dva nejběžnější typy jsou ploché střechy a střechy z trapézového plechu.

Na plochých střechách se často používá zátěžový systém. Ukotvení zajišťuje pouze přídavná zátěž, bez nutnosti prostupu střechou, což poskytuje obrovskou výhodu z hlediska nepoškození  izolace střechy. U šikmých střech s plechovou krytinou se nejčastěji používá systém kolejnic se samořeznými vruty, který se snadno instaluje, neohrožuje izolaci střech a šetří velké množství materiálu.

Tyto druhy montážních systémů nabízí více výrobců po celé Evropě, například Van der Valk, Sadef, Sflex, Avasco, K2, Aerocompact, Esdec, Sunballast, Schweizer nebo další. Pro pozemní projekty je za normálních okolností běžným způsobem kotvení beraněním pilotů. Jedná se o nejekonomičtější a nejjednodušší montážní systém s velmi malým dopadem na životní prostředí.

Stejně jako u střešních montážních systémů existuje v Evropě mnoho výrobců a mezi nejoblíbenější patří Oberhauser, Sadef, PV-Stahlbau, Meiser, PUK Solar, Arausol, MKG, Mounting Systems a další. Na rozdíl od střešních montážních systémů jsou mezi výrobci větší rozdíly. Hlavním rozdílem jsou klémy, kdy u některých z nich je instalace mnohem jednodušší – není potřeba žádných dalších matic, stačí jen nacvaknout. Další společnou a velmi důležitou věcí, která dělá obrovské rozdíly, jsou tolerance při instalaci, zejména při beranění.

Greenbuddies na Solar Solutions 2021

Když se podíváme zpět v čase, naším prvním trhem bylo Německo. Přibližně rok po vstupu na německý trh (v roce 2017) jsme se začali zajímat o trh v Holandsku. Ačkoli se jednalo o některé další aktivity, nejdůležitější byla dobře připravená, a přesto stále velmi skromná účast na Solar Solutions International, nejvýznamnější fotovoltaické výstavě v zemích Beneluxu. Setkání s mnoha potenciálními zákazníky tam přímo zažehnalo možnosti spolupráce s mnoha z nich na jejich projektech. Stalo se tak i přesto, že jsme v roce 2019 měli opravdu skromný stánek.

Jednoduše řečeno: dobrý veletrh má zásadní význam.

Minulý týden – po pozitivní zprávě od nizozemských státních orgánů o povolení konání letošního veletrhu – jsme zahájili skutečnou práci na vytvoření skvělého stánku na skvělém veletrhu, abychom se setkali se spoustou skvělých fotovoltaických odborníků (a nyní i přátel!) z trhů Beneluxu. To znamená, že pracujeme na pěkném designu nového stánku, připravujeme správná sdělení, ladíme návštěvní časy, abychom měli dostatek času na setkání atd. atd. Moc se těšíme, až uvidíme, jak se věci hýbou: jaké nové výrobky jsou na trhu, co lidé připravují na příští rok, a také se dozvíme více o vývoji z hlediska legislativy.

Rádi vás u našeho stánku přivítáme, rádi si s vámi popovídáme na stánku G6!