Tipy Greenbuddies – květen 2021

Zdroj: Shutterstock

Elektrické autobusy jsou tady!

Tiché a životní prostředí nezatěžující elektrické autobusy mají oproti svým dieselovým protějškům mnoho výhod. Ještě před několika lety byly elektrické autobusy kvůli velikosti a hmotnosti baterií většinou mikrobusy. Nyní výrobci navrhují elektrické autobusy všech velikostí díky rychlému zdokonalování technologie baterií pro elektrickou mobilitu. Způsob nabíjení baterie také vyžaduje přizpůsobení stávající infrastruktury na trasách a v autobusových vozovnách.

Tzv. „pomalé“ nabíjení prostřednictvím střídavého proudu je v depu nejběžnější. Doba nabíjení závisí na výkonu nabíjecí stanice. Plné nabití baterií obvykle trvá 4 až 6 hodin, provádí se typicky jednou denně a často přes noc. Pokud se autobusy vrátí do vozovny, lze provést další dobití i během dne. Připojení nabíjecího kabelu se provádí ručně. Řešení pro kontrolu zátěže optimalizuje spotřebu elektřiny (inteligentní nabíjení) a zajišťuje, že nebude překročen rezervovaný příkon v depu.
Řešení rychlého nabíjení elektrických autobusů se vyvíjí. Nová metoda nabíjení spočívá v několika rychlých dobitích z depa, když je autobus na zastávkách na trase nebo v cílové stanici, kde obvykle nějakou dobu čeká před vyjetím na zpáteční trasu. Několik výrobců přišlo s řešením pro dobíjení sběrnice fyzickým kontaktem s nabíjecím pantografem. Proto již není nutné připojovat kabel k dobití baterie autobusu. Tyto systémy navíc umožňují snížit hmotnost palubních baterií, což na oplátku umožňuje vyrábět lehčí vozidla, která uvezou více cestujících.
Elektřina pro dobíjení autobusů může být také vyráběna lokálně pomocí fotovoltaických systémů, aby se dosáhlo 100% bezemisní dopravy. Šanghaj zahájil první projekt solární energie pro autobusové nádraží v ČLR. Solární panely o rozloze téměř 2 000 m2 poskytují dostatek energie k dobití 6 autobusů současně. Systém také poskytuje energii pro další potřeby autobusového nádraží a dokonce dodává elektřinu zpět do sítě.
Budoucnost je nepochybně v obnovitelné zelené energii a doprava se velmi rychle změní na čistě elektrickou. Vlády na celém světě usnadňují tento přechod podporou dotačních programů pro nákup elektrických vozidel a pro instalaci nové nabíjecí infrastruktury pro elektromobily často za využití elektřiny pocházející z větší míry z obnovitelných zdrojů energie. Revoluce e-mobility je nezastavitelná. V Greenbuddies Charging jsme hrdí na to, že se této změny můžeme společně s našimi zákazníky a partnery aktivně účastnit!

 

Repowering

Na německém fotovoltaickém trhu se již nějakou dobu objevuje fenomén repoweringu. Repowering znamená výměnu části komponent, nejčastěji panelů. Tato situace může v principu nastat v několika případech. Jedná se o poruchu komponent, jejich zničení či odcizení. Drtivá většina solárních parků čerpá státní podporu ve formě garantové výkupní ceny. Tedy samozřejmě majitel chce mít co největší výrobu, ovšem nesmí porušovat pravidla podpory, aby nedošlo k dotačnímu podvodu.

Za poškození panelů se bere i jejich zrychlená degradace. Hranice pro to, co je normální degradace a co už abnormální, byla v průběhu času přímo určena německou síťovou agenturou a to na úrovni 10% po 10 letech provozu. Výměna panelů je tedy možná za splnění několik podmínek: Nové panely nesmí mít v součtu vyšší instalovaný výkon, než původní panely, staré panely musí být zklividovány certifikovanou firmou, v případě výměny panelů kvůli degradaci musí jejich výkon poklesnout pod 90 % po deseti letech a pokles nesmí být způsoben vnějšími vlivy (např. zaprášení), ale technologickým stavem.
Několik repoweringů, kde se měnily všechny panely na několikamegawatové elektrárně jsme již prováděli. V praxi to znamená demontáž starých panelů, jejich příprava na odvoz, kdy panely často nesmí být zničeny, aby je bylo možné smysluplné odvést na likvidaci. Dále se musí připravit nové DC kabeláže, protože nové výkonnější panely mají jiné délky stringů a položit nové panely na staré konstrukce. Občas je nutné konstrukce upravit. Před začátkem prací je nutné zjistit, co lze znovu použít a co ne – zejména se jedná o fragmenty starých kabelů, které vedou v zemi, o příchytky panelů, které bývají zrezivělé atd.
Z pohledu časové náročnosti lze při velkém repoweringu říci, že trvá jako výstavba nové elektrárny. Místo montáže konstrukce zabere stejně času demontáž starých modulů a úprava konstrukce. Pokládka nových panelů trvá obdobně dlouho při použití nových klem. Dále se dělá nové propojení DC. Jediná výhoda repoweringu je, že se nemusí dělat nové AC. Ovšem díky novým panelům – stejný výkon elektrárny potřebuje méně místa a v případě dostatečné volné přenosové kapacity v síti potom může být volná konstrukce použita pro úplně nové rozšíření, které samozřejmě nespadá již pod repowering. To vše díky novým výkonnějším panelům. Nyní například dokončujeme repowering, kde původní výkon byl 5,7 MW a po výměně panelů bylo na volné konstrukce možné přidat 1,5 MW nového výkonu, tedy o 25 % výkonu více.

Zdroj: SPR Energie

 

Nový Sales Consultant na palubě Greenbuddies

Stále více se angažujeme na německy mluvících trzích: tyto trhy jsou pro Greenbuddies klíčové, protože solární energie roste na popularitě a je silně dotována. Proto se ukázalo, že v oblasti DACH (Německo, Rakousko a Švýcarsko) potřebujeme mít vynikající lidi, abychom se přiblížili novým příležitostem. Od začátku tohoto roku se do našeho týmu připojil nový kolega Jarmil Slesinger a my vám s ním přinášíme krátký rozhovor.

1) Co Tě nejvíce překvapilo na práci u Greenbuddies?
Je ohromující, jak rychle lze fotovoltaickou elektrárnu vybudovat. Jakmile dokončíte plánování, tým profesionálů odstartuje pracovní přípravy  a nový FV park nebo střešní instalace vám doslova roste pod rukama. Lidé, kteří se pak vracejí z dovolené a vidí novou FV elektrárnu, nevěří vlastním očím.
2) Co bys chtěl sdělit někomu, kdo přemýšlí o výstavbě FV elektrárny?
Udělejte to, ať je Vaše motivace jakákoli. Nižší účty za energii, zachování omezených zdrojů fosilních paliv na Zemi nebo snížení znečištění ovzduší. Na konci dne budou platit všechny tyto podmínky, nejen pro majitele, ale i pro nás všechny. Naše planeta profituje z každého instalovaného solárního panelu.
3) Co myslíš, že se ve FV světě změní v následujících několika letech?
Každá evropská země již pracuje na zelené agendě a plánuje, jak se stát uhlíkově neutrální. Například Rakousko plánuje restartovat své daňové zákony v roce 2022 a nyní hodnotí nejlepší způsob, jak ocenit ekologicky destruktivní činnosti. Čína oznámila dosažení uhlíkové neutrality do roku 2060 v návaznosti na dřívější závazek Evropské unie učinit totéž již do roku 2050. Elektromobily jsou často na titulkách novin, ale uhlíková neutralita bude mít dopad na všechny části našeho života a význam solárních systémů bude neustále růst. Kromě toho budou zásadní další vylepšení systémů skladování energie, aby se zvýšila schopnost FV systémů nahradit stávající zdroje energie a umožnil se dlouhodobý obrat na trhu s energií.

4) Jaké druhy skutečných výzev vidíš jako člen FV týmu?
Šíření COVID-19 výrazně ovlivnilo globální ekonomiku. Odvětví, jako je cestovní ruch, letecké společnosti a maloobchod, v prvních čtvrtletích utrpěly okamžitě, ale následná omezení ovlivnila výrobu surovin a komponent a nedostatek logistiky neuspokojil požadavky globálního trhu. V dnešní době trvá proces objednávání mnohem déle než obvykle a zvýšené ceny surovin negativně ovlivňují náklady.
5) Co rád děláš, když zrovna nepracuješ?
Miluji poznávání nových míst, lidí a kultur. Rád cestuji samostatně bez připravených „prázdninových balíčků“ od cestovních kanceláří. Nezáleží na tom, zda je cíl daleko nebo těsně za vaší zahradou. Rád ochutnávám a nasávám místní jídlo, objevuji zvláštní místa a mívám plán, který se může v daném okamžiku změnit. Někdy zůstávám mimo vyšlapané cesty, protože některá místa nelze objevit, aniž bych se ztratil.
6) Jak by ses popsal?
Neúnavný optimista ?