Tipy Greenbuddies – červen 2021

Zdroj: Adobe Stock 

Lázeňská sezóna začíná…

Zlepšující se počasí i pandemická situace se promítají do pomalého návratu běžných věcí do „normálu“. Výsledkem je i to, že se opět začínají otevírat hotely a lázeňské komplexy. My jsme se rozhodli, že vás do jednoho takového zařízení – i když možná poněkud odlišným způsobem, než na jaký jste zvyklí, dnes zavedeme. A samozřejmě to bude návštěva ve stylu „Greenbuddies Charging“.

Tentokrát bude řeč o komplexním projektu instalace fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu 1,5 MW umístěné na přístřešcích (nebo chcete-li carportech) na veřejných parkovištích v prostoru lázní Sonnentherme Lutzmannsburg. Kompletní projekt (EPC z anglického Engineering, Procurement & Construction) značí projekt výstavby na klíč, včetně zhotovení projektové dokumentace, nákupu veškerých technologií, komponentů a služeb, vlastní realizace a výstavby a konečně vlastního uvedení do provozu a předání klientovi k užívání.
Hlavním účelem celého projektu je snížení vlastní spotřeby celého komplexu lázní a zároveň rozšíření možností dobíjecí kapacity v rámci parkování elektromobilů či plug-in hybridů při návštěvě lázní – ke stávající jedné dobíjecí stanici přibude díky Greenbuddies Charging celkem 10 ks AC nabíječek o jednotkovém nabíjecím výkonu 11 kW.
Pojďme se krátce podívat na historii projektu: Společnost Greenbuddies Charging po devíti měsících vyjednávání v roce 2020 podepsala na sklonku téhož roku smlouvu s generálním dodavatelem, firmou E-Koenig, sídlící v Bad Vöslau. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka, montáž a instalace výše uvedených technologií a řešení pro svého druhu největší referenční projekt solární elektrárny umístěné na carportech v Rakousku. S trochou nadsázky lze tedy použít paralelu, že k nejdelšímu rakouskému lázeňskému tobogánu (202 m) přibude také největší solární elektrárna postavená na mohutné konstrukci přístřešků pro vozidla na obou parkovacích plochách v areálu.
Protože projekt podléhá z hlediska umístění a splnění všech zákonných podmínek pod stavební úřad v Obenpullendorfu, bylo nutné v první fázi projektu připravit i dokumentaci k vydání stavebního povolení, aby mohl být projekt následně zrealizován. Vzhledem k velmi specifickým podmínkám, resp. přírodním omezením na parkovištích v prostoru lázní (např. maximální výška spodní vody 90 cm pod povrchem a zároveň jílovité podloží v hloubce pouze „100 cm“, které neumožňuje odvodnění dešťové vody ze střech carportů a vlastního povrchu parkoviště standardním způsobem), museli jsme k vlastnímu projektu FVE a řešení nabíjení pro elektromobily doplnit celkem rozsáhlou stavební část. Šlo především o odvodňovací systém pod oběma parkovišti ve formě retenční nádrže a vsakovací vrstvy, které dokáží pojmout veškerou dešťovku nebo vodu z tajícího sněhu, a tím zajistit bezpečný celoroční provoz parkoviště. Systém si vyžádal recyklaci celkem 5 000 m2 zatravňovacích dlaždic a jejich nahrazení zámkovou dlažbou v prostoru všech parkovacích míst.
Součástí rozsahu projektu byla kromě uvedeného odvodňovacího systému obou parkovišť také renovace povrchu parkoviště pro autobusy opět včetně odvodnění, výstavba přístřešků (pro instalaci základové konstrukce byla použita metoda zatloukání HEA 180 profilů a pokládky 72 ks betonových kvádrů) s FVE na střechách carportů. Při stavbě elektrárny jsme použili 11 ks střídačů Huawei 110 kW, infrastruktura pro nabíjení elektrovozidel se skládá z 10 kusů AC nabíječek o výkonu 11 kW škálovatelném na dvojnásobek. Součástí dodávky je dodávka a instalace kamerového dohledového systému, systému osvětlení vnitřku konstrukce přístřešků a samostatného ovládání vjezdových závor, jakož i kabeláž pro záložní zdroj energie UPS.
V době, kdy budou naši čtenáři číst tyto řádky se budeme již připravovat k instalaci vodorovných konstrukcí a pokládce panelů na střechu carportů. Finalizace celého díla a předání investorovi je plánováno na počátek čtvrtého kvartálu tohoto roku.

Tak nám držte palce!

Netradiční místa pro výstavbu solární elektrárny – skleníky

V posledních letech roste počet výstaveb fotovoltaických elektráren, proto se postupně vyčerpávají možnosti klasických prostor pro jejich realizaci, jako jsou pole a střechy. Jejich výstavby se proto pro nás stávají zajímavějšími vzhledem k požadavkům na nová místa pro umístění solárních panelů. Již v minulosti jsme popisovali v našich článcích netypická místa pro výstavbu solárních elektráren, jako jsou bývalé skládky, střechy obchodních center a sportovních hal.

Aktuálně bychom Vám chtěli přiblížit projekty, které jsou realizovány na střechách skleníků. Jedná se o atypické stavby, které je potřeba individuálně projektovat vzhledem ke specifickým požadavkům, které jsou na tato řešení kladeny. Jedním ze zajímavých požadavků je například potřebná světelnost ve skleníku spolu s dostatečným dopadem slunečního záření na panely umístěné na jeho střeše. Tímto způsobem lze dosáhnout dostatečného výkonu panelů. Dalším požadavkem může být například nepropustnost dešťové vody, aby prostředí skleníku bylo dále plně využitelné. Zajímavým řešením je konstrukce, která je schopna propustit sluneční záření samotnými panely, jedná se tedy o částečně transparentní moduly. Pro představu jsou tyto moduly zobrazeny na obrázku níže. Takový typ řešení jsme zatím neměli možnost realizovat, protože ještě není běžně využívané. Je však jisté, že v blízké době bude probíhat rychlý vývoj takovýchto projektů vzhledem k vysoké poptávce a silné podpoře inovací v tomto oboru. Například v novém výzkumu z března 2021 byla testována vědci z NC State University aplikace semitransparentních modulů na skleníku, kdy po instalaci panelů místo skel sledovali vliv na zdraví a růst rostlin uvnitř.
Na červeném listovém salátu bylo prokázáno, že využití semitransparentních solárních panelů nemělo vliv na růst rostlin. Typem solárních panelů použitých v tomto výzkumu jsou poloprůhledné organické solární články (ST-OSC), nikoli typ na bázi křemíku používaný ve velkých elektrárnách. Solární články ST-OSC slibují flexibilitu a mohou být upraveny tak, aby absorbovaly různé vlnové délky světla podle potřeby. Jedná se například o vlnové délky, které rostliny nepoužívají pro fotosyntézu. Prozatím tyto panely nemají stejný výkon jako běžné fotovoltaické články. Jsou však neustále zlepšovány, a nakonec by mohly být instalovány v mnoha různých stavebních prvcích včetně domácích oken.
Naší první zkušeností v tomto zaměření byla fotovoltaická elektrárna Seelow na východu Německa, kde jsme měli na starosti mechanickou a DC část. Práce tedy zahrnovaly montáž podkonstrukcí, modulů, elektroinstalaci i montáž střídačů. Tento projekt má kapacitu 750 kWp, během jejichž montáže bylo instalováno 2 628 modulů a 11 střídačů. V tomto projektu bylo sklo skleníku ponecháno neporušené a moduly byly instalovány pouze na jižní straně střech, takže toto místo nadále funguje jako skleník.

Pohled zevnitř na proces stavby (před-po)

Poslední fotovoltaická elektrárna na skleníku, které jsme byly součástí, se nachází na severu Holandska a byla úspěšně spuštěna před měsícem. Tato elektrárna má kapacitu 6 MWp. Během její konstrukce bylo instalováno 20 000 modulů a 29 střídačů. Na rozdíl od německého projektu, se zde náš klient ve svém pilotním projektu rozhodl pro montážní systém, který vyžadoval odstranění skla ze střech skleníků. První výzvou pro našeho klienta bylo tedy odstranění skla. Poté byly namontovány kovové profily (konstrukce patentované klientem) a posledním krokem byla montáž, připojení panelů a práce na DC vedení. U všech prací bylo vždy nutné mít kromě standardního strojního zařízení také speciální plošiny používané pro stavbu skleníků. Stavební práce probíhaly přibližně 2 měsíce a jsme velmi rádi, že jsme byli součástí této zajímavé technické výzvy a součástí jejího úspěšného spuštění. Věříme, že toto zajímavé využití solárních modulů bude častější, protože toto řešení přináší pouze pozitiva.

Letecký pohled na ukončený projekt 6 MWp elektrárny v Holandsku.

Nový projektový manažer Michal Boška

„Paluba lodi Greenbuddies“ se neustále rozšiřuje o kvalitní lidi a my jsme se rozhodli vám představit nového projektového manažera Michala Bošku v krátkém interview.

Jak jsi se poprvé zapojil do Greenbuddies?
O existenci Greenbuddies jsem se dozvěděl vlastně náhodou. Viděl jsem náborovou reklamu na jedné náborové webové stránce, Greenbuddies se představila jako dynamická, flexibilní a cílevědomá společnost. Představovala přesně takové hodnoty, které jsem hledal. Líbilo se mi to a považoval jsem za správné zkusit požádat o pohovor. Pokus vyšel a stal jsem se členem týmu.
Co považuješ na své práci za největší výzvu?
Moje pracovní pozice je výzvou ze své podstaty. ? Projekt je komplexní, složité a náročné prostředí, které vyžaduje totéž od svého manažera. Nejnáročnější jsou situace, kdy je vše dokonale připraveno, zkontrolováno a naplánováno a akce jednoho člověka zničí veškeré úsilí ve zlomku času.
Jaká je tvá osobní filozofie ohledně toho, co by se mělo udělat s obnovitelnými zdroji energie / solárním průmyslem?
I když v solárním průmyslu existují určitá problematická témata, tak věřím, že práce, kterou dnes děláme, změní naši budoucnost. Pro mě osobně je to práce s větší přidanou hodnotou a společenským, planetárním a environmentálním významem. Možná se zdá utopické, že by mohl fotovoltaický průmysl změnit vše, ale rozhodně pomalu přispívá k lepší a čistější budoucnosti, i když je cesta před námi ještě dlouhá.
Co bys vzkázal někomu, kdo uvažuje o stavbě fotovoltaické elektrárny?
Vzkázal bych, že do solární energie se rozhodně vyplatí investovat, že v posledním desetiletí dosáhla velkého rozvoje, že je to krok vpřed k čisté budoucnosti a jedna ze základních možností, jak udržitelně vyrábět elektřinu. Denní spotřeba elektřiny v našem životě je obrovská a neustále roste. Pro zachování našeho způsobu života bez ničení životního prostředí je třeba, aby se každý zajímal o výrobu zelené energie. Solární elektrárna je dnes zdrojem energie dostupným téměř pro každého.
Co děláš, když nepracuješ?
Trávím čas v přírodě se svou ženou a dcerami, rád se ztrácím v lese nebo trávím čas obklopen horami s kamarády na túrách.