GreenBuddies

Freefield PV in Germany taken by drone

Wölfersheim

Německo
Repowering

6 MWp

Komponenty

Montážní systém: ZIMMERMANN PV-Stahlbau

Střídače: 172x Trio 27.6

FV moduly: EG-315

Časový harmonogram

Podpis smlouvy: 23. 2. 2021

Zahájení prací: 3. 3. 2021

Dokončení připojení stejnosměrného proudu: 5. 5. 2021

Projekt repoweringu se nachází na bývalém brownfieldu u obce Wölfersheim v Německu. Fotovoltaická elektrárna se rozkládá na ploše 96 400 m2. Výměna za nové moderní moduly umožnila umístit na stávající podkladovou konstrukci dalších 1,5 MWp, čímž se výkon FVE na stejné ploše zvýšil o 25 % v porovnání se stavem před 10 lety.

GreenBuddies
Shining since
4 500 000 000 B.C.
Phone
+420 736 644 444
Email
Office address
Greenbuddies, s.r.o.
Mendíků 1396/9
140 00 Prague 4
Czech Republic
Greenbuddies Group