GreenBuddies

Střešní FVE realizovaná Greenbuddies

Mladá Boleslav

Česko
Střešní projekty

2 MWp

Hala M12L (437 kWp)

FV moduly: 1120 ks x 390 kWp 

Střídače:  4x SolarEdge s optimizéry

Montážní systém: Q-CELLS East/West
 

Hala U6C (531 kWp)

FV Moduly: 1328 ks x 400 Wp

Střídače: 5x SolarEdge s optimizéry

Montážní systém: Van der Valk East/West
 

Hala U51 (1170 kWp)

Moduly: 3020 ks x 390 Wp

Střídače: 10 x SolarEdge s optimizéry

Montážní systém: Q-CELLS East/West

 

Tento projekt instalace více než 5 000 fotovoltaických modulů s celkovým jmenovitým výkonem 2 138 kWp na střechách tří skladovacích hal v mladoboleslavském závodě Škoda Auto zahrnoval kompletní instalaci, včetně dodání komponentů a připojení do distribuční sítě. Očekávaná roční výroba je přibližně 2 GWh bezemisní elektrické energie ročně, což pokryje zhruba polovinu celkové spotřeby areálu. Tento krok směrem k uhlíkové neutralitě do roku 2030 je součástí koncepce Škoda Auto, projekt v hodnotě téměř 60 milionů korun byl financován společností ČEZ ESCO.

Greenbuddies realizovali střešní FVE
Střešní solární elektrárna realizovaná Greenbuddies
Střešní FVE Greenbuddies
GreenBuddies
Shining since
4 500 000 000 B.C.
Phone
+420 736 644 444
Email
Office address
Greenbuddies, s.r.o.
Mendíků 1396/9
140 00 Prague 4
Czech Republic
Greenbuddies Group