GreenBuddies

Greenbuddies dodávají projektovou dokumentaci pro střešní FVE

Kongresové centrum Praha (představební příprava)

Česko
Consulting
Střešní projekty

1 MWp

Klient

ČEZ ESCO – společnost poskytující služby v oblasti energetiky, řešení pro výrobu a distribuci energie z obnovitelných zdrojů a energetické služby pro podnikové a veřejné zákazníky. Koncovým zákazníkem je Kongresové centrum Praha.

Dodávané služby

  • Projekt pro stavební povolení 
  • Projekt pro provedení stavby 
  • Požárně bezpečnostní řešení 
  • Statický posudek
  • Komunikace s veškerými úřady
  • Porealizační uvedení do provozu

Časový harmonogram

Podpis smlouvy: Leden 2022
Vydání stavebního povolení: Září 2022
Připojení do distribuční soustavy: Srpen 2023

Solární panely na střeše Kongresového centra v Praze jsou jednou z největších střešních instalací solární elektrárny v České republice. Plocha střechy pojme přes 2000 solárních panelů, které mají výkon téměř 1 MW. Instalační technici se pohybují ve výšce 40 m a pokládají téměř 20000 metrů kabelů. Kromě stavby měl náš tým na starost také představební přípravu. Náš tým zajišťoval kompletní dodávku služeb od projekce a povolovacích procesů přes nákup komponentů, samotnou instalaci až po uvedení do provozu. Jedná se tedy o komplexní EPC (Enginnering, Procurement, Construction) projekty, které kladou vysoké nároky na znalosti a zkušenosti v oblasti předprojekční a projekční fáze.

Jaroslav Drštka

Jaroslav Drštka

Sales Buddy

Střešní FVE realizovaná Greenbuddies, Kongresové centrum v Praze
Střešní FVE realizovaná Greenbuddies v Praze na střeše Kongresového centra
GreenBuddies
Shining since
4 500 000 000 B.C.
Phone
+420 736 644 444
Email
Office address
Greenbuddies, s.r.o.
Mendíků 1396/9
140 00 Prague 4
Czech Republic
Greenbuddies Group