GreenBuddies

Greenbuddies dělají představební přípravu pro pozemní FVE ve Feroně Ostrava

Ferona Ostrava (představební příprava)

Česko
Consulting
Pozemní instalace

1 MWp

Klient

Projektovou přípravu i následnou instalaci FVE zpracováváme pro společnost Ferona, a.s., která je předním distributorem hutních výrobků v České republice. Nabízí široký sortiment produktů - ocel, nerezovou ocel, neželezné kovy a další stavební materiál. Společnost zajišťuje efektivní a spolehlivé dodávky svým zákazníkům díky komplexní infrastruktuře, která zahrnuje sklady, zpracovatelské zařízení a rozsáhlou logistickou síť. 

Dodávané služby

  • Projekt pro stavební povolení 
  • Požárně bezpečnostní řešení 
  • Zpracování dotační žádosti a podpora při administraci dotace
  • Komunikace s veškerými úřady

Časový harmonogram

Podpis smlouvy: Říjen 2023
Vydání stavebního povolení: Červen 2024

Rozsah našich prací pro společnost Ferona a.s. je založen na převzetí plné odpovědnosti za všechny činnosti spojené s projektováním, technickým řešením, zajištěním dodávek, výstavbou, uvedením do provozu a testováním fotovoltaického systému v rámci kompletní dodávky formou EPC (Enginnering, Procurement, Construction). Klient plánuje do budoucna FVE na více lokalitách.

Zbyněk Vašek

Zbyněk Vašek

Senior Sales Buddy

Greenbuddies studie FVE Ferona Ostrava
GreenBuddies
Shining since
4 500 000 000 B.C.
Phone
+420 736 644 444
Email
Office address
Greenbuddies, s.r.o.
Mendíků 1396/9
140 00 Prague 4
Czech Republic
Greenbuddies Group