Greenbuddies NovinkyAktuality ze světa obnovitelné energie

Greenbuddies Tipy – Září 2022 27.09.2022

Maximalizace výkonu na střešních FVE

Nejrychlejším řešením pro snížení nákladů na elektrickou energii je pokrytí vlastní spotřeby fotovoltaickou elektrárnou na střeše. Tento fakt si stále více uvědomují také investoři komerčních nemovitostí. Pro maximalizaci výroby elektřiny je vhodné zakomponovat požadavky budoucí střešní FVE již v prováděcí dokumentaci výrobní nebo skladovací haly.

Jedním z takových vzorových projektů je potravinářské logistické centrum Dagab ve městě Balsta nedaleko švédském hlavního města. Plochá střecha o velikosti 65 000 m2 je navržena zcela dle pravidel „PV rooftop ready“.  Hlavní plocha je prostá jakýchkoliv překážek, tzn. technologie jsou umístěné ostrovně tak, aby se zamezilo stínění fotovoltaických panelů (ideální je umisťovat technologie k severnímu okraji budov). Vzhledem k použití systému východ-západ je dalším z prvků, který přispívá k maximalizaci výkonu na m2 také vhodně umístěné odtokové kanály a směr sklonu střechy.

Nově dokončený projekt FVE ve Švédsku

Před třemi lety jsme byli zvyklí postavit 1 MW na střeše v 10 lidech za měsíc. Díky ideálně navržené střeše a výběru komponent jsme postavili téměř 9 MW za rekordní 3 měsíce. Hlavními důvody pro rychlou výstavbu a tím pádem také brzké uvedené do provozu jsou: vyzdvihnutí materiálu na střechu vrtulníkem a jeho rovnoměrné rozmístění po střeše co nejblíže místě instalace a zároveň použití jumbo panelů JA Solar 535 Wp o velikosti 2285×1135 mm a jejich umístění na montážní systém Esdec.

Náš tým má za sebou instalaci přes 25 různých střešních montážních systémů a tak můžeme prakticky potvrdit, že Esdec FlatFixWave Plus je nejrychlejší podkonstrukcí na trhu. Největší předností je, že podpůrná konstrukce je předmontovaná a stačí ji jen rozložit a usadit na místo. FlatFixWave je jedinou konstrukcí, která se montuje bez použití elektrického ručního nářadí, žádné šrouby ani příchytky na panely. Už není potřeba kontrolovat utahovací momenty šroubů příchytek panelů, ani dalších šroubových spojů. Použití FlatFixWave zajistí rychlou a bezchybnou instalaci, bez nutnosti zdlouhavých kontrol momentovými klíči.

Potravinové logistické centrum Dagab v Balstě

Naši švédští zákazníci nám letos svěřili k výstavbě 30 MW na pěti střechách, na největší z nich jsme naistalovali 16 554 panelů. Další z řady mega střešních fotovoltaik, které nás čekají, je projekt 9,5 MW elektrárny v Německu, kde se začne stavět v říjnu. Pokořme společně hranici 10 MW na jedné střeše. Naše týmy vedené zkušenými stavbyvedoucími jsou připravené na další Vaše mega projekty.

Vodík jako alternativní zdroj energie

Vodík je nejhojnějším plynem ve vesmíru, představuje celých 80 % atomů prvků, které se zde vyskytují. I když Země ho obsahuje mnohem méně, po kyslíku a křemíku jde o třetí nejrozšířenější prvek (15,4 % atomů), rozhodně tedy nelze mluvit o jeho nedostatku. Jeho využitelnost ale snižuje to, že elementární vodík se na zemi vyskytuje jen vzácně a pro průmyslové využití je třeba jej získávat ze zemního plynu, ropy, uhlí nebo elektrolýzou z vody.

Vodík je nový „svatý grál“ energetiky. Zdroj energie, palivo budoucnosti. Jedná se o efektivní palivo, které má nejvyšší spalovací energii na libru v porovnání s jinými používanými palivy a nabízí tak až trojnásobně více energie na stejný objem paliva. Zároveň se jedná o čisté palivo, při jehož hoření nevznikají žádné škodlivé vedlejší produkty.  

Ilustrační foto, Zdroj: pexels.com

V současné době se většina vodíku vyrábí chemickým procesem z fosilních paliv. Přestože jde o nejefektivnější způsob výroby, účinnost je přibližně 80 %, nevýhodou je to, že na každý kilogram vodíku vzniká i 5,5 kilogramu oxidu uhličitého. Pokud je tento odpadní oxid uhličitý vypouštěn do atmosféry, nazývá se získaný vodík jako „šedý“, pokud je zachytáván a ukládán, označuje se jako „modrý“.

Nabízí se tak výroba elektrolýzou z vody. Účinnost výroby je však výrazně nižší, pouhých 60 % a na jeden kilogram „zeleného“ vodíku se spotřebuje 9 litrů vody. Efektivitu ale může zvýšit výroba v době, kde je nadbytek produkce a energie, která nemá v danou chvíli uplatnění, která se použije právě k výrobě „zeleného“ vodíku.

Nabízí se tedy výroba vodíku ze sluneční energie v systému, který obsahuje klasickou fotovoltaickou elektrárnu, ať už na střeše nebo na zemi, na níž je připojen skladovací systém kombinující bateriové uložiště a vodíkovou nádrž. Nespotřebovaná energie vyrobená ze slunce se ukládá částečně v akumulátoru a částečně ve formě vodíku. Vyrobený vodík se hodí nejen k pohonu vozidel nebo k vytápění, ale může být zpětně použit pro výrobu elektřiny v době, kdy je jí nedostatek nebo se jedná o ostrovní systém, který není připojen do elektrické sítě.

Schéma propojení fotovoltaických panelů a vodíkového akumulačního systému,
Zdroj: https://www.ujv.cz/cs/produkty-a-sluzby/veda-a-vyzkum/oz

Zdroje:

https://energozrouti.cz/wiki/vodik
https://www.hybrid.cz/v-japonsku-chteji-vyrabet-vodik-z-pouziteho-plastu/
https://cc.cz/vodikove-kartuse-jako-zdroj-energie-noveho-veku-toyota-jimi-chce-pohanet-vozy-i-mesta/
https://www.airproducts.cz/gases/hydrogen
https://www.proelektrotechniky.cz/obnovitelne-zdroje/60.php

Kromě elektrolýzy z vody za použití elektřiny z jaderných elektráren se nabízí získávání vodíku jako vedlejšího produktu při zpracování odpadů. Japonská automobilka Toyota plánuje vyrábět vodík z plastového odpadů od domácností. Ten se v současné době v Japonsku nerecykluje, 8 % končí na skládkách, 12 % se vyváží a dvě třetiny skončí ve spalovnách. Přestože výroba tímto způsobem se neobejde bez produkce odpadního uhlíku, stále je výrazně výhodnější než jeho spalování.

V současné energetické krizi vodíku nahrává také to, že stírá regionální rozdíly v dostupnosti surovin, protože např. získat elektrolýzou z vody ho může každá země, i když je na nerostné bohatství jinak chudá. Vodík jako chemická látka je vždy stejný. Také je možné ho bez jakékoliv úpravy infrastruktury přidávat do zemního plynu a topit sním, jelikož současné plynové kotle jsou testovány na provoz zemního plynu obohaceného až o 20 % podíl vodíku.

                                                                                                                

Q&A s Greenbuddies

Protože se náš tým Greenbuddies v plánovací a stavební sekci každý měsíc rozrůstá, rádi bychom vám představili naše nejnovější přírůstky pomocí následujícího dotazníku.

Consulting Buddy Nella Maslák – mladá profesionálka s elektrotechnickým a stavebním vzděláním

Project & Delivery Buddy Jan Noga – zkušený profesionál s pracovními zkušenostmi ze španělsky mluvících zemí a z oblasti logistiky a strojírenství

Site Buddy Lukáš Bílek – mnohojazyčný profesionál s pracovními zkušenostmi z celého světa


S Nelou, Janem a Lukášem se můžete setkat na stavbách vašich projektů. Dozvíte se o nich více z jejich odpovědí na naše otázky.

Nella Maslák

• Jaký byl váš první dojem z Greenbuddies?

Když jsem nastoupila do společnosti, byla jsem mile překvapean, jak milí a vstřícní jsou lidé z GB a jak skvělý tým zde pracuje.

• Kdybyste mohl změnit jednu věc v solárním průmyslu, co by to bylo?

Vzhledem k tomu, že pracuji v Greenbuddies Consulting, zjednodušila bych proces povolování výstavby fotovoltaických elektráren.

• Co děláte, když zrovna nepracujete?

Když nepracuji, snažím se svůj volný čas rozdělit na dvě části: část, kterou věnuji svým dětem, a čas, který trávím s přáteli. Rád cestuji a sportuji, zejména lyžuji.

Jan Noga

• Jaký byl váš první dojem z Greenbuddies?

Příjemně mě překvapilo, že všichni v Greenbuddies mají rádi svou práci a záleží jim na firmě. Předtím jsem pracoval ve velkém průmyslovém koncernu a tam jsem tohle necítil.

• Co považujete na své práci za největší výzvu?

Někdy mi práci ztěžuje jazyková bariéra.

 Co děláte, když zrovna nepracujete?

Moje forma relaxace je jízda na horském kole. Takže kdykoli mám volný čas, snažím se najít ideální trail.

Lukáš Bílek

Co považujete na své práci za největší výzvu?

Řízení projektů jako komplexní obchodní záležitost: dát lidem smysl, co se skutečně děje; dosáhnout každý den několika věcí; dosáhnout výsledků, abychom mohli pokračovat a mít lepší den než ten předchozí.

• Co se podle vás změní ve světě fotovoltaiky v příštích pěti letech?

Domnívám se, že svět nyní prochází mnoha zásadními změnami a otázka využívání obnovitelných zdrojů je stále důležitější než kdy jindy. Takže fotovoltaika, nové technologie, inženýrství, nové obchodní nápady a řešení budou žádanější než kdykoli předtím.

Kdybyste nebyl v Greenbuddies, co byste místo toho dělal nebo jaký by byl váš život?

Dá se popsat několika slovy, kterými jsou: zahraniční vztahy a jazyky; cestování a integrace v zahraničí; sportovní a kreativní mysl, stále hledající nové příležitosti a zapojení do studia, projektového managementu a start-upového prostředí. Takže kdybych nebyl zapojen do Greenbuddies, hledal bych tuto náplň práce.

Greenbuddies Tipy – Srpen 2022 24.08.2022

Projekt 4.4 MWp v nizozemském Wijchenu – největší střešní fotovoltaika Greenbuddies v roce 2021

Tento projekt se nachází na střeše budovy DHL ve Wijchenu na východě Nizozemska. Jedná se o jeden ze 13 střešních projektů, na kterých Greenbuddies v této zemi pracovali v roce 2021.

Jednalo se o plochou střechu, která tentokrát nebyla náročná specifikací stavby nebo tvarem střechy, ale byla zajímavá a zároveň náročná svými rozměry. Tato velikost není tolik odlišná od jiných střešních instalací, které naše firma již realizovala, ale ostatní instalace, byly rozděleny na více střech jednoho vlastníka. Tato instalace je však vystavena na střeše jediné budovy (jednoho střešního celku).

Střešní fotovoltaika v nizozemském Wijchenu

Jednalo se o solární elektrárnu o výkonu 4.4 MWp. DC instalace projektu, kterou měli na starost právě pracovní týmy Greenbuddies, zahrnovala instalaci 10 632 fotovoltaických panelů, 25 combiner boxů a 25 ks střídačů.  Byla využita konstrukce SADEF East-West Landscape. DC instalaci projektu, nezvykle velkých rozměrů pro střešní konstrukce, jsme zvládli udělat za pouhých 3.5 měsíců.

Porovnáme-li počet panelů na této budově s veřejně známými čísly ze statistik, které se týkají solární energie, získáme lepší představu o velikosti tohoto projektu. Například v roce 2021 pracovala společnost Greenbuddies na více než 40 fotovoltaických projektech v celé Evropské unii a průměrná velikost elektráren postavených v tomto roce je 2,8 MWp. Celkově Greenbuddies v tomto roce postavili více než 100 MWp solárních elektráren. Pro srovnání, v České republice bylo v roce 2021 instalováno celkem 62 MWp fotovoltaických elektráren [1], což je přibližně 14 elektráren stejné velikosti jako projekt Wijchen.

Pro představu o velikosti instalace, podívejte se na tuto střešní instalaci z ptačí perspektivy v přiloženém videu.

Bike Porty – solárně napájené přístřešky pro cyklisty s možností nabíjení elektrokol

Obliba elektrokol ve světě stoupá a tedy roste i potřeba tato kola nabíjet. Může se stát, že se baterie během výletu vybije a poté je dobré, pokud existuje i jiné řešení, než pokračovat v cestě pouze za pomoci lidské síly. I v případě, že je k dispozici elektrická zásuvka (např. v restauraci během oběda), nemusí mít cyklista zcela vyhráno, pokud s sebou nemá správný nabíjecí adaptér. A co teprve v případě, kdy uprostřed přírody není k dispozici ani ta elektrická zásuvka.

Uprostřed přírody výborně poslouží solární přístřešek pro kola, který má integrované solární moduly včetně bateriového úložiště a zajistí nabití kola navzdory nepřítomnosti elektrické sítě. Kromě toho tento přístřešek ochrání před nepřízní počasí a nejen cyklista nemusí při nabíjení sedět na dešti, využít jej mohou i procházející výletníci. Z baterie mohou být napájeny dohledové kamery proti vandalům, prodejní automaty, případně provozovatel může umožnit dobíjení mobilních telefonů. Je pak na provozovateli zvolit vhodnou formu monetizace celého zařízení.

Ilustrační foto, Zdroj: David Marcu, Unsplash.com

Bike port může být vyroben z různých materiálů, aby co nejlépe vyhovoval přírodním podmínkám. Jednotlivé komponenty související s elektrárnou jsou důmyslně integrovány do konstrukce celého přístřešku, aby například střecha byla tvořena pouze fotovoltaickými moduly a nebyl tak nutný žádný dodatečný materiál pro střešní izolaci. Tento přístřešek je možné postavit v takzvaném ostrovním provozu kdy fotovoltaické moduly dodávají elektřinu pouze do bateriového úložiště a kdy přístřešek není napojen na distribuční soustavu. Je samozřejmě také možné tento bike port zapojit do sítě a případné přebytky zasílat do sítě a tím zaručit rychlejší ekonomickou návratnost celého projektu.

Přístřešek je možné volitelně doplnit o kryté stolky, židle a další vybavení, aby co nejlépe posloužil požadovanému záměru. Samotný bike port je možné instalovat prakticky kdekoli s častým výskytem cyklistů a je ideálním místem k odpočinku pro ty, kteří ho potřebují.

Bike porty je možné doplnit také o uzamykatelné bikeboxy, které nabízí během nabíjení bezpečné uložení jízdního kola. Po prohlídce hradu, zámku nebo návštěvě volnočasového centra si může unavený cyklista vyzvednout svůj dopravní prostředek v plné síle a s minimální námahou dojet do cíle své cesty.

Foto bikeportu v České republice – Jezero Most, Zdroj: www.powerbox.one                                                                                                                                                                     Foto bikeportu v přírodě, Zdroj: ecoload.fr     

Seznamte se s našimi site managery z celého světa

Greenbuddies vyrostla v Praze a toto krásné město je stále místem kde máme naší základnu. Greenbuddies je ale dnes celoevropskou společností, která, aby byla schopná se postarat o zákazníky na všech 14 trzích Evropské Unie, musí mít k dispozici dostatečné množství kvalifikovaných pracovníků jak v oblasti výstavby, tak i řízení staveb.

Během prvních let jsme spolehlivě dokázali přivést na fotovoltaické trhy řadu kvalitních pracovníků z České republiky. Jak šel čas, začali jsme více a více spolupracovat s týmy a jednotlivci z jiných zemí, protože český trh s fotovoltaikou sám začal mít velké požadavky na kvalifikovanou pracovní sílu.

Ilustrační foto, Zdroj: Los Muertos Crew, Pexels.com

Dnes tedy na našich stavbách najdete kolegy z Maďarska, Polska, Bosny a Hercegoviny a dokonce i ze Senegalu. Je to tedy vskutku mezinárodní tým, který ale pracuje jako známé „švýcarské hodinky“.

Dnes bychom Vám chtěli představit některé části tohoto týmu a jejich domovinu.

El Hadji Amadou Bamba Diarra

Bamba se stal doslova naším univerzálním vojákem. Svůj první projekt začínal pro belgického výrobce montážních systémů nedaleko Avignonu v jižní Francii. Projekt je zajímavý tím, že montážní systém je založen na zemních šroubech, které jsou vhodnější do tvrdého a skalnatého terénu. Druhou misí je zajištění a dohled nad stejnosměrnou elektroinstalací na jednonápravových rotačních konstrukcích poblíž italské Boloně.

Bamba se narodil v senegalském Dakaru, kde s vyznamenáním dokončil střední školu a získal stipendium na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě. Od ukončení studií pracoval v Itálii a Kuvajtu, než se připojil ke Greenbuddies. Říká, že práce v oblasti solární energie je jeho skutečnou vášní. Bamba je rodinný typ, má tři dcery a miluje jazz a kubánskou hudbu.

Jazyky: rodná francouzština a wolofština, angličtina, italština a slovenština

Vzdělání: magisterský titul v oboru elektroenergetika na Fakultě elektrotechniky a informačních technologií v Bratislavě, Slovenská republika.

Emin Džomba

Vzhledem k rozšíření našich obchodních aktivit do Švédska a Chorvatska k nám brzy nastoupí mladý a talentovaný odborník, který hovoří chorvatsky a zná kulturní zvyklosti a obchodní přístup v tomto regionu. Prvním projektem, na kterém se Emin bude podílet jako junior Site Manager, je pozemní fotovoltaická elektrárna o výkonu 10 MW pro významného chorvatského provozovatele rozvodné sítě. V blízkosti Záhřebu a Splitu se chystá několik projektů, které budou zahájeny na podzim, a Emin se bude podílet i na těchto instalacích.

Emin vyrostl v malém městě Kakanj uprostřed Bosny a Hercegoviny, kde dokončil střední školu. Poté se přestěhoval do Sarajeva, aby zde studoval na univerzitě a získal titul. Po dokončení studií se vrátil do svého rodného města, v němž se nachází mnoho průmyslových podniků, včetně tepelné elektrárny, která funguje již více než šest desetiletí. Bylo mu jasné, jak devastující vliv to může mít na životní prostředí, a proto se rozhodl pracovat v oblasti zelené energie. Emin má zkušenosti s navrhováním různých typů elektráren ze své předchozí práce strojního inženýra.

Jazyky: chorvatština, srbština, angličtina

Vzdělání: magisterský titul v oboru procesního inženýrství a environmentálního inženýrství na Fakultě strojního inženýrství Univerzity v Sarajevu.

Greenbuddies Tipy – Červenec 2022 28.07.2022

Greenbuddies dokončili s předstihem projekt 2.1 MWp na střeše v Belgii

Náš Greenbuddies tým dokončil instalaci střešního projektu o výkonu 2.1 MWp v belgickém Valonském regionu. Na střeše sídla logistické společnosti bylo nainstalováno celkem 4684 fotovoltaických modulů, 13 střídačů a položeno 50 km stejnosměrných kabelů.

Opět jsme se ukázali jako „Nezastavitelní“, náš tým dokázal obejít vzniklé problémy, kdy jeřáb bylo možné přesunout až od určitého data. Místo toho, abychom čekali, až tento den nastane, zmobilizovali jsme větší množství pracovníků, aby rozvezli vyzvednutý materiál po střeše. Projekt se tak podařilo dokončit a předat 20 dní před plánovaným termínem předání, čímž na belgický trh přibyl další zelený zdroj energie.

Nově dokončený projekt střešní FVE v Belgii

Fotovoltaické fasádní systémy – způsob integrace zelené energie do struktury budovy

Poptávka po fotovoltaických instalacích stále roste, fakt, který zde zmiňujeme každý měsíc. Mohou za to především rostoucí ceny energií, které nutí spotřebitele hledat alternativy k ušetření financí. Zájem o střešní a pozemní solární elektrárny je ohromný a stále se zvyšuje. Není tedy divu, že se stále hledají další možnosti využití fotovoltaiky. Jedním z těchto řešení jsou fasádní nebo nástěnné fotovoltaické elektrárny, kterých v posledních letech stále přibývá. Jsou ideálním řešením pro budovy, které nemají pro umístění klasické střešní instalace vhodnou střechu, nebo jako doplněk k již stávající střešní FVE.

Fasádní systémy jsou obvykle instalovány na stěnu orientovanou na jih. Mohou být připevněny paralelně ke zdi a nebo s lehkým náklonem. Vzhledem k tomu ale nemají tak velký výkon, jako klasické instalace a tak většinou nemá smysl montovat moduly na jinou než jižní stěnu. Fasádní systémy vyrábějí zpravidla méně energie než střešní a pozemní instalace. Obecně platí, že nástěnné solární panely vyrábějí více elektřiny v zimních měsících než v létě. Je to díky tomu, že slunce je během této doby na obloze níže, takže na panely namontované na zdi dopadá více přímého slunečního světla.

Ilustrační foto, Zdroj: Architizer.com

Přirozeně strmý sklon solárních panelů namontovaných na stěnu vyžaduje speciální hardware pro instalaci a zajištění. Jejich upevnění je obtížnější než u solárních panelů montovaných na zem nebo na střechu, které leží na rovině nebo mají mírný sklon. Podpůrný systém, který drží panely, se může připevnit přímo na stěnu skrze kotvy navrtané do zdi anebo lze při instalaci využít podpůrných sloupů, které se postaví ke stěně a k nim jsou následně přimontovány panely. Vzhledem k tomu, že fasádní systémy bojují s gravitací, aby zůstaly ve vzpřímené poloze, je pevné zajištění nezbytné, aby nedošlo k posunutí, poškození a životu nebezpečným nehodám.

Z hlediska čištění a údržby je tento systém jednodušší, než klasické pozemní a střešní elektrárny. Hromadění nečistot, sněhu a dalších věcí téměř nikdy nepředstavuje problém, protože déšť odplaví veškeré nečistoty a gravitace zabrání hromadění listí a dalšího nepořádku, což přispívá ke snadnějšímu čištění. Moduly namontované na stěně jsou navíc lépe viditelné a nevyžadují, abyste šplhali po vysokých a strmých střechách k posouzení jejich stavu. Šplhání na střechu je pro mnoho majitelů solárních panelů zatěžující a často také riskantní úkol. Nástěnné panely poskytují výhodu snadnějšího vizuálního přístupu, abyste měli přehled o potřebném čištění nebo údržbě.

Ilustrační foto, Zdroj: Architizer.com

Další a z hlediska instalace náročnější a dražší možností je fotovoltaika integrovaná do budov (Building Integrated Photovoltaics – BIPV). Je to systém pro výrobu solární energie, který je plynule integrovány do pláště budovy a je většinou součástí stavebních prvků, jako jsou fasády, střechy nebo okna. Systém BIPV slouží dvojímu účelu, je nedílnou součástí pláště budovy, která nejen přeměňuje solární energii na elektřinu, ale také zajišťuje další potřebné funkce, jako je tepelná izolace nebo ochrana proti hluku. Tyto systémy mohou být instalovány během výstavby nové budovy nebo namontovány v rámci rekonstrukce stávající budovy, kdy je třeba vyměnit některou z komponent obvodového pláště.

    

Tým odborníků z Greenbuddies Consulting poskytuje zákazníkům kompletní podporu pro FVE projekty

V souvislosti s dynamickým rozvojem solárních projektů v České republice se ukazuje jako klíčové dokázat řešit zákaznické projekty nejen během samotné realizace ale ideálně již v tzv. představební fázi.

V rámci společnosti Greenbuddies Consulting nabízíme ucelené řešení – od úvodní studie nebo vyřízení žádosti o připojeni k distribuční síti až po zpracování projektové dokumentace, žádosti o dotaci nebo zajištění jednání s příslušnými úřady. Pomáháme také zákazníkům lépe porozumět časovým, finančním, technickým a organizačním parametrům jejich záměru.

Předběžné administrativní a technické posouzení lokality umožní zákazníkům ověřit, zda je na daném místě solární projekt realizovatelný z hlediska možnosti získání příslušných povolení, připojení na distribuční síť a zda je projekt technicky smysluplný. Rámcový návrh FVE představuje způsob, jak zjistit očekáváný výkon a architekturu budoucího FVE projektu bez nutnosti v této fázi objednávat rozsáhlý projekt ke stavebnímu povolení. Analýza možnosti získání dotací odpoví zákazníkům na jejich otázky týkající se aktuálně vyhlášených dotačních programů a jejich vhodnosti pro daný zákaznický projekt a nastíní přibližný časový harmonogram nezbytných kroků.

Často využívanou službou je výpočet investičních a provozních nákladů souvisejících s realizací FVE projektu.

V ostré fázi projektu potom Greenbuddies dokáže zpracovat kompletní projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení nebo případně i prováděcí dokumentaci. Pro zákazníky zajišťujeme i nezbytné žádosti o připojení, stavební povolení nebo dotaci.

Uvedené konzultační služby nabízíme pro celé území České republiky a to jak pro pozemní FVE instalace tak i pro střešní projekty na rozsáhlých komerčních a průmyslových budovách.

Greenbuddies Tipy – Červen 2022 28.06.2022

Greenbuddies otevírají nový trh v Chorvatsku instalací o kapacitě 1.5 MWp

Náš Greenbuddies tým dokončil ve spolupráci s naším klientem, společností E.On Hrvatska, první z projektů plánovaných na letošní rok.

Tento pilotní projekt na nově otevřeném trhu se nachází v Osijecko-baranjské župě ve vnitrozemí Chorvatska v areálu výrobny slunečnicového oleje. Náš tým byl zodpovědný za mechanické dokončení nosných konstrukcí, umístění fotovoltaických modulů a kompletní instalaci stejnosměrného proudu spolu s pokládkou kabelů proudu střídavého. Tento projekt je komplexní kombinací střešních a pozemních fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 1.5 MWp.

Nově dokončený projekt FVE v Chorvatsku

Celkem bylo instalováno 2278 panelů na třech samostatných střechách a 3900 panelů na třech plochách na zemi, spolu s 18 střídači. Náš Greenbuddies tým opět dokázal, že jsme „Unstoppables“, bez problémů splnil předem přesně stanovený deadline.

V současné době náš tým zahájil práce na další lokalitě v této oblasti na východě Chorvatska, tentokrát na projektu pozemní FVE o výkonu 10 MWp. Další projekty jsou ve fázi přípravy a měly by být dodány v letošním roce.

Solární carporty – budoucnost čisté energie

S rostoucí poptávkou po elektromobilech a nabíjecí infrastruktuře roste i zájem o výrobu solární energie. Fotovoltaické elektrárny postavené na střechách velkých parkovišť, tzv. carportů, jsou pro tento účel nejúčinnější formou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Vzhledem k rostoucím cenám energií a také podpůrným možnostem Green Dealu plánuje mnoho investorů nové polní parky i projekty na střechách průmyslových budov, a dokonce i netradiční solární elektrárny na vodě a přístřešky pro auta, kterým se věnuje tento příspěvek.

Typy přístřešků pro auta používané v projektu Lutzmannsburg, Zdroj: pmt.solutions

Vzhledem k tomu, že Evropská unie oznámila plány na ukončení prodeje automobilů na fosilní paliva od roku 2035, hodlá stále více automobilových společností v příštích letech začít vyrábět elektromobily, pokud tak již nečiní. I presto že elektromobily čelí kritice za to, že jejich palivo se vyrábí v tepelných elektrárnách, které vypouštějí do ovzduší škodlivé látky, nebo v jaderných reaktorech.

Někteří poskytovatelé solární energie však tvrdí, že solární panely na střeše garáže vyrobí dostatek elektřiny, aby auto mohlo ročně ujet 12 000 kilometrů na solární energii. Tato levnější energie se může začít vyplácet po době odpovídající 50. až 60. natankování nádrže benzinu.

Podle zastánců obnovitelných zdrojů energie, které by mohly pohánět elektromobily, hovoří pro energii z větru a slunce i další cenový vývoj. Zatímco ropná paliva budou pravděpodobně dražší, náklady na solární panely a výrobu energie z obnovitelných zdrojů klesají. To také znamená, že přístřešky pro automobily staví a nabíjecími stanicemi pro elektromobily doplňuje svou infrastrukturu řada firem, a to za účelem výroby energie pro své firemní flotily elektromobilů nebo chráněná parkovací místa u supermarketů pro potřeby svých zákazníků.

Z výrobců a producentů carportů jmenujme například Adiwatt, BAYO.S, Borabela, Pradecon, TreeSystem nebo Hartig Wenzel z německého Elsenfeldu, se kterým náš tým Greenbuddies Charging v současné době aktivně spolupracuje na projektu Truckport ve Středočeském kraji. 

Carporty jsou také nedílnou součástí dalšího EPC projektu Greenbuddies Charging v rakouském Lutzmannburgu. S fotovoltaickou elektrárnou o výkonu 1,5 MWp se jedná o největší projekt carportů v Rakousku. Konstrukce carportů, které zastřešují 454 parkovacích míst, dodala společnost PMT. Výše je několik fotografií z průběhu a realizace díla.

Tým Greenbuddies také nainstaloval více než 450 fotovoltaických modulů na carporty umístěné na parkovišti supermarketu poblíž nizozemského Amsterdamu.

                                                                                                                

Q&A s Greenbuddies

Vážení čtenáři, 

tuhle jsem počítal všechny naše interní zaměstnance ve skupině Greenbuddies: na přelomu roku 2021/22 jsme přivítali 50. kolegu, dnes máme 56 členů týmu a na konci tohoto roku budeme pravděpodobně pracovat s 60 členy našeho Greenbuddies týmu v Čechách a v Nizozemsku.

Není možné zde jmenovat každého člena, ale dovolte mi představit tři z nich:

Sales Buddy Jan Spudil – je novou posilou našeho týmu podpory prodeje, vstupuje do posledního ročníku studia na České zemědělské univerzitě v Praze.

Chief Consulting & Development Buddy Petr Štajner – vysoce postavený manažer s 25 lety zkušeností s rozvojem infrastruktury v energetice a telekomunikacích.

Chief Procurement Buddy Petr Janda – zkušený nákupní manažer s dlouholetou praxí při pořizování technického vybavení pro některé z největších firem v České republice.

Níže si přečtěte jejich odpovědi na náš dotazník!

Aleš Spáčil

Chief Sales Buddy

Jan Spudil

• Jaké trendy vidíte jako člen týmu FVE?

Lidé si velmi brzy začali uvědomovat, že investice do solárních elektráren je v dobách vysoké inflace dobrá cesta k ochraně úspor a zároveň nabízí určitou míru nezávislosti na volatilitě trhu s energiemi.

• Řekněte mi o někom, kdo ovlivnil vaše rozhodnutí spolupracovat s Greenbuddies?

Vladimir Putin svým útokem na Ukrajinu – je nutnost zbavit se v Evropě závislosti na ruském plynu.

• Co byste poradil někomu, kdo uvažuje o výstavbě fotovoltaické elektrárny?

Ať staví, protože návratnost investice je vzhledem k současným cenám energií příznivá a čím energeticky soběstačnější podniky a domácnosti budeme mít, tím lépe.

Petr Štajner

• Co byste poradil někomu, kdo uvažuje o výstavbě fotovoltaické elektrárny?

Řekl bych mu, aby přestal přemýšlet a okamžitě začal s projektem!

• Kdybyste mohl změnit jednu věc na solárním průmyslu, co by to bylo?

Všechny schvalovací a povolovací procesy prostě zabírají příliš mnoho času. Zrychlení by prospělo všem.

• Co se podle vás změní ve světě fotovoltaiky v příštích pěti letech?

Nejsem si jistý, zda se to skutečně stane, ale rád bych viděl mnohem silnější pozici evropských výrobců komponent a technologií na trhu.

• Co děláte, když zrovna nepracujete?

Hlavně cestuji a sportuji, ale rád bych toho dělal více..

Petr Janda

• Co vás na práci s Greenbuddies nejvíce překvapilo?

Líbí se mi to, co bych nazval „start-upovou kulturou“, kteou má firma ve svých kořenech. A s tím spojenou flexibilitu při řešení problémů. Každý dobrý nápad na zlepšení je vítán a může být pragmaticky realizován.

• Kdybyste nebyl v Greenbuddies, co byste dělal místo toho nebo jak by vypadal váš život?

Pravděpodobně bych pracoval pro nějakou společnost ve finančním sektoru. To byl vlastně důvod, proč jsem v polovině dubna nastoupil do Greenbuddies. Chtěl jsem zkusit něco nového v rozvíjejícím se odvětví s obrovským potenciálem růstu do budoucna, a solární segment takový rozhodně je.

• Co děláte, když zrovna nepracujete?

Volný čas obvykle trávím v přírodě a také rád hraji tenis, plavu nebo jezdím na kole. V zimě jezdím na lyžích a snowboardu. Mám také rád historii, zejména se zaměřením na 20. století. V poslední době však tolik volného času nemám.

Greenbuddies Tipy – Květen 2022 26.05.2022

Greenbuddies odhalili novou vizuální identitu na veletrhu Intersolar 2022

Náš tým Greenbuddies se zúčastnil veletrhu Intersolar v Mnichově, který se konal 11. – 13. května tohoto roku. Na Intersolaru jsme byli již mnohokrát, ale letos jsme poprvé vystavovali a měli vlastní stánek na této obrovské akci s fotovoltaickou tematikou.

Stánek Greenbuddies se nacházel uprostřed haly A5 a bylo poměrně snadné si ho všimnout, protože nad ním viselo velké nafouknuté žluté „slunce“. Využili jsme příležitosti veletrhu, abychom zde představili naši novou vizuální identitu, vytvořenou studiem Dipozitiv. Ta upoutala pozornost mnoha návštěvníků a naše odznáčky s citáty inspirovanými solární tématikou jim vykouzlily úsměv na tváři.

Stánek Greenbuddies na veletrhu Intersolar v Mnichově

Vzhledem k tomu, že se náš tým i projekty se každým rokem rozšiřují, rozhodli jsme se udělat další krok a profesionalizovat vizuální identitu naší značky. Jedním z hlavních požadavků na nový branding bylo, aby nebyl zcela seriózní a přímočarý, protože se nepovažujeme za firmu s korporátní strukturou, ale spíše za spolehlivé parťáky pro naše partnery a klienty. Myslíme, že jsme tohoto dosáhli díky novému čistému a odlehčenému vizuálu od pražského studia Dipozitiv, který budeme aplikovat ve všech formách prezentace společnosti.

Veletrh Intersolar navštěvujeme v posledních zhruba deseti letech pravidelně a jsme rádi, že letos byla samotná akce mnohem větší než v minulých letech. Jsme rádi, že rozsah veletrhu odráží situaci na fotovoltaickém trhu, řady vystavovatelů doplnily společnosti z oblasti elektromobility, bateriových úložišť, jsou zde také banky specializované na obnovitelné zdroje. Jsme rádi, že akce je dobře cílená a je skvělým místem pro utužování pracovních vztahů.

V Greenbuddies si uvědomujeme, že je to ideální příležitost pro plánování schůzek. Během konání veletrhu se na našem stánku uskutečnilo více než 90 jednání se zástupci našich oddělení fotovoltaiky, nabíjení elektromobilů, developmentu a nákupu. Věříme, že tato setkání přinesou v budoucnu nové projekty s našimi stávajícími i novými kontakty.

Těšíme se, že se na veletrh Intersolar příští rok vrátíme, protože bylo skvělé se po dlouhém období, kdy jsme kvůli pandemii koronaviru komunikovali pouze online, moci s našimi obchodními partnery setkat osobně. Myslíme si, že je to nezbytné pro dobrou spolupráci, protože usilujeme o to, abychom byli vašimi „Buddies“ v oblasti solárů a elektromobility.

                                                                                                                                                                                  Detail marketingových předmětů                                                                                                                                                                                                            Nová brožura Greenbuddies

Spolupráce Greenbuddies Charging s IONITY a TRITIUM

Naše společná spolupráce s firmou IONITY (správce nabíjecích stanic pro Tritium) začala v dubnu 2021, kde jsme se účastnili opravy nabíjecí stanice IONITY na benzínové stanici SHELL – Nupaky, která byla jako první v České republice osazena ultrarychlou nabíjecí stanicí.

Po tomto testu jsme se dostali přímo ke společnosti Tritium – tedy známému australskému výrobci nabíjecích stanic stejnojmenné značky. Společnost Tritium vyjádřila zájem o spolupráci nejprve v servisní oblasti pro vybrané země. Prakticky to probíhá tak, že po zřízení přístupu do jejich portálu dostáváme automaticky objednávky na jednotlivé opravy (výměny) nabíjecích stanic, zejména v Německu, Polsku a České republice.

Tritium nám zřídila stejně tak i přístup na jejich školící portály, kde jsme se zdokonalili v servisování stávajících nabíjecích stanic, ale získáváme i informace o připravovaných novinkách. Takto intenzivní obchodní vztah trvá za podpory společnosti IONITY – provozovatele panevropské sítě superrychlých nabíječek rozmístěných podél hlavních dálničních tahů – již déle než rok. V praxi se jedná typicky o výměnu komponentů během servisu nebo o celkovou výměnu nabíjecí stanice a její odzkoušení. Práce je to různorodá a pokaždé poměrně specifická.

Po dokončení servisního zásahu či výměny vkládáme všechny doklady do portálu TRITIUM, kde dojde ke kontrole ze strany zákazníka a poté schválení finančního vyúčtování.

Koncem loňského roku dosáhla společnost TRITIUM výrazného obchodního úspěchu. Stala se totiž preferovaným dodavatelem rychlonabíjecích stanic pro síť čerpacích stanic koncernu SHELL. Podle odhadů je plánováno vybudovat až 500 000 nabíjecích stanic do konce roku 2025. V následujících 5 letech pak bude následovat 2,5 milionu nabíjecích stanic AC typ2. Tato zbrusu nová nabíjecí infrastruktura bude kromě území Evropy rozmístěna také v Jižní Africe , Asii, Severní Americe a na Středním východě.

Tritium dosud postavilo ve 41 zemích celkem 6700 rychlonabíjecích stanic.

 

Tady je jen malý přehled, jak šel čas ve společnosti TRITIUM :

2013
Představení RT50
Rychlonabíječka stejnosměrného proudu pro elektromobily s nejmenšími rozměry na světě. Tato nabíječka byla také první na světě, která měla krytí IP65, a první na světě, která měla plně přizpůsobitelné značení.

2017
Tritium se rozšířila z domácího australského kontinentu a vstoupila založením první mezinárodní pobočky v kalifornském Torrance na americký trh.

2018
Vstup do Evropy
Otevření pobočky v Amsterdamu, za účelem poskytování efektivní podpory stávajícím i budoucím zákazníkům na starém kontinentu.

2019
Partnerství se společností Ionity
Společný podnik Daimler, Ford, BMW Group a Volkswagen Group s Porsche AG představil nabíječku nové generace, kterou Tritium zkonstruovalo, průmyslově upravilo a vyrobilo.

2020
Jako první se zapojí a nabíjí
Společnost Tritium se stala první společností na světě, která zavedla technologii Plug and Charge (ISO 15118), která umožňuje elektromobilům a nabíjecím zařízením komunikovat, ověřovat se a bezproblémově provádět transakce prostřednictvím nabíjecího kabelu.

2021
Spuštění 150kW rychlonabíječky DC poskytující modulární a škálovatelný systému rychlého nabíjení stejnosměrným proudem (DC) navržený pro nákladově efektivnější provoz a rozšiřování infrastruktury pro další rozvoj elektromobility.

Greenbuddies Charging je hrdým instalačním a servisním partnerem Tritia. Prošli jsme sítem náročných kritérií akcentujících prvotřídní kvalitu, rychlost realizace a efektivní nasazení servisních týmů. Věříme i do budoucna, že rozsah a geografický záběr naší spolupráce s tímto významným výrobcem nabíječek pro elektromobily nadále poroste. Z naší strany jsme k dosažení tohoto cíle připraveni udělat maximum.

                                                                                                                 Tritium nabíjecí stanice

Greenbuddies dokončili v Nizozemsku střešní projekt o výkonu 1,1 MWp

Střešní fotovoltaické elektrárny vznikají po celé Evropě rychlostí blesku, a tak i my přidáváme další a další do našeho portfolia referencí. Tato střešní DC instalace o výkonu 1,1 MWp na autoservisu oldtimerů se uskutečnila v nizozemské provincii Gelderland.

Náš tým Greenbuddies se opět ukázal jako „Unstoppable“, protože přestože tato střecha byla plochá, měla velké množství světlíků, které komplikovaly pohyb našich pracovníků na střeše. I přes všechny překážky náš tým nainstaloval více než 2400 fotovoltaických modulů spolu s 8 střídači Huawei na montážní systémy Avasco SolarSpeed.

Jsme rádi, že jsme přidali další zelenou solární energii na vzkvétající nizozemský trh.

Greenbuddies Tipy – Duben 2022 29.04.2022

Greenbuddies se podílejí na elektrifikaci služební flotily v bankovním sektoru

V březnu 2022 zahájil tým Greenbuddies Charging spolupráci s firmou ChargeUp Services CZ, generálním dodavatelem nabíjecí infrastruktury, pro elektrifikaci služební flotily Komerční banky, českého člena bankovní skupiny Société Générale a přední bankovní instituce v ČR.

KB, a.s. vyhlásila na začátku roku 2022 svůj strategický záměr mít do konce roku čtvrtinu flotily svých služebních vozů plně elektrifikovanou a schválila masivní investice do nákupu elektromobilů. Společně s tím očekává vybavení svých poboček a dalších objektů sítí nabíjecí infrastruktury, kterou bude nabízet svým zaměstnancům a klientům. Investice je součástí širšího plánu stát se do roku 2026 uhlíkově zcela neutrální.

Detail nabjecích stanic v Libohošti

Nabíjecí stanice KB budou kombinací střídavých a stejnosměrných dobíjecích stanic. Střídavé dobíjecí stanice dodávají energii přes palubní usměrňovač elektroauta do jeho baterie. Používají standardní síťové napětí 50 Hz, které je v usměrňovači převáděno na vhodný stejnosměrný nabíjecí proud pro baterii elektroauta. Velikost palubních usměrňovačů je daná omezenými prostorovými požadavky a možnostmi chlazení ztrátového tepla, vznikajícího při nabíjecím procesu, přímo na palubě auta. Tím je prakticky omezená maximální hodnota nabíjecího výkonu ze střídavých dobíjecích stanic. Dobíjecí stanice se vyrábějí v určité výkonové řadě, z nichž nejvýkonnější dosahují špičkových nabíjecích výkonů 22 kW. Právě instalaci těchto špičkových stanic s nejvyšším dostupným dobíjecím výkonem provedli Greenbuddies Charging v březnu 2022 ve dvou objektech KB, a.s. Jedná se o pobočku KB Václavské Náměstí 42 a školicí středisko KB na Libohošti. Instalovaná technologie byla dodána přímo partnerskou firmou ChargeUp Services, CZ od výrobce Circontrol.

                                                                                                                                                       Detail Circontrol wallbox, Zdroj: elektrickevozy.cz                                                                                                                                                                                                                    Nabíjecí stanice v Libohošti

Střídavé dobíjecí stanice jsou nejčastěji používaným typem dobíjecí infrastruktury. Plné nabití elektromobilu přes střídavou dobíjecí stanici však trvá i několik hodin. KB, a.s. chce nabízet svým klientům a zaměstnancům maximální komfort v podobě rychlého dobití baterie elektroauta v řádu několika minut až cca hodiny přes stejnosměrné nabíjecí stanice. Tato nabíjecí technologie, která je k dispozici například na některých benzínových stanicích na dálnicích, používá pro nabíjení baterie elektromobilu již usměrněnou energii, která se přes řídicí nabíjecí obvody elektromobilu přivádí přímo na svorky baterie. Veškeré technické řešení usměrnění energie, chlazení ztrát a dalších komplexních otázek, je zajištěno ve stojanu stejnosměrné stanice. Ta se tak stává složitým zařízením, které je na dobíjecích místech obvykle nepřehlédnutelné. Náš Greenbuddies Charging tým má bohaté zkušenosti s instalací, údržbou a preventivním servisem stejnosměrných dobíjecích stanic, mimo jiné díky pravidelné dlouhodobé spolupráci s výrobcem DC nabíjecích stanic Tritium. Ten je jedním z výhradních dodavatelů technologie panevropské nabíjecí sítě Ionity.

Na uvedených dvou instalacích KB, a.s. bylo v rámci první etapy výstavby instalováno celkem 24 střídavých dobíjecích stanic Circontrol eNext Park T 22k W a provedená příprava pro instalaci dvou stejnosměrných stanic Circontrol Raption 50 kW. Ty budou doplněny ve druhé etapě výstavby. Velice nás těší, že můžeme být součástí tohoto velkého inovačního projektu, zaměřeného na redukci emisí a uhlíkovou neutralitu v automobilovém provozu.

Zdroje:

https://www.business-car.cz/neprehlednete/komercni-banka-elektrifikuje-svou-flotilu-zaroven-poridi-uctyhodnych-140-dobijecich-stanic

https://oenergetice.cz/elektromobilita/komercni-banka-zprovoznila-u-svych-objektu-89-dobijecich-stanic-pro-elektroauta

https://cc.cz/komercka-elektrifikuje-flotilu-131-enyaqy-jeji-vlastnik-nakupem-leaseplanu-upevnuje-pozici-v-operativnim-leasingu/

Ikaros Solar – nový zákazník Greenbuddies

V tomto zpravodaji bychom rádi oznámili skvělou spolupráci s novým a perspektivním zákazníkem: Ikaros Solar.

S tímto panevropským gigantem EPC jsme před několika měsíci začali jednat o instalaci pozemního solárního parku o výkonu 3 MWp na trochu zvláštním místě v Nizozemsku. Jako Greenbuddies máme rádi podivné lokality, protože jsme hrdí na to, že se nám říká „the Unstoppables“.

Samotná lokalita (jižně od Rotterdamu) se nachází mezi několika dálnicemi a vlakovou tratí do Paříže. Na některých místech je rovná, ale v částech je také svažitá a má poměrně měkkou podzemní strukturu. Nic zde není standardní. Na obrázcích jsou zachyceny některé práce.

V obchodním oddělení se nám potvrzuje, že spolupráce se vyvíjí pozitivním směrem, protože počet RfQ od společnosti Ikaros rychle roste.

Věříme, že brzy přineseme další informace o spolupráci s tímto zákazníkem.

                                                                                                                                                                                                        Detail svahu na lokalitě                                                                                                                                                                                                    Lokalita FVE u Rotterdamu, Nizozemí

Solární projekty a dotační výzvy v České republice

Oblast solární energetiky v České republice zaznamenává v posledních měsících dynamický vývoj. Zvyšuje se počet připravovaných projektů i projektů v realizaci a to jak pozemních tak i střešních instalací FVE.

Společnost Greenbuddies Consulting nabízí svým zákazníkům v České republice kompletní portfolio služeb v přípravné a projekční fázi – od rámcového návrhu FVE přes vyřízení žádosti o připojení až po projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. Důležitou součástí služeb je i vyřízení žádosti o příslušnou dotaci a zajištění nezbytných formálních náležitostí. Výstavbu schválených projektů mají následně na starosti společnosti Greenbuddies nebo Greenbuddies Charging.

V tento okamžik je v běhu dotační výzva NPO určená pro střešní FVE do 1 MW, očekává se vyhlášení další výzvy pro střešní FVE i podporu elektromobility a nabíjecích stanic. Pro velké solární projekty by měla být určena další očekáváná výzva RES+. Míra podpory uvedených dotačních výzev se bude pohybovat rámcově od 35% do 50% relevantních nákladů.

Ilustrační obrázek, Zdroj: Unsplash

Spolupráce HDSolar s Greenbuddies pokračuje

V oblasti solárních střech se zaměřujeme na střechy pro domácnosti a spotřebitele od řekněme 1000 panelů výše, kde jsme ukázali a prokázali naši konkurenceschopnost.

Jednou z dobrých spoluprací, kterou bychom rádi v tomto bulletinu vyzdvihli, je spolupráce se společností HDSolar. Pro tuto solární EPC společnost se sídlem v Somerenu jsme v loňském roce instalovali střechu v Helmondu (0,5 MWp), zcela nedávno (viz obrázek) střechu o výkonu 1,1 MWp ve Valkenswaardu a tento a příští měsíc budeme dělat dvě střechy po 0,5 MWp v Eindhovenu a Panningenu.

Na střeše ve Valkenswaardu jsme poprvé spolupracovali s týmem z Ukrajiny, se kterým byla velmi dobrá spolupráce. Bohužel vzhledem k současné situaci v regionu se staráme zejména o tyto členy týmu a jejich rodiny.

Greenbuddies stavba střešní FVE ve Valkenswaardu

Realizace proběhla v podstatě bez problémů, ale opět jsme si ověřili, že každý zákazník má jinou představu o řešení problematiky indukčních smyček, proto je vždy nutné si vše nejen vyjasnit na začátku projektu, ale také realizovat malou část instalace, opět si nechat potvrdit správnost realizace a vyhnout se tak nutnosti zbytečně předělávat již hotové části FVE z důvodu nespokojenosti klienta.

Celkově jde o dobrý příklad týmové práce, kdy je proaktivní komunikace s klienty velmi důležitá.

Greenbuddies Tipy – Březen 2022 24.03.2022

Greenbuddies projekt v Nizozemí

Betonové střechy na ostrově Gozo se díky týmu Greenbuddies proměnily v solární elektrárny

Náš tým měl na starosti instalaci DC části fotovoltaické elektrárny na maltském ostrově Gozo pro našeho klienta MyEnergy. Projekt se rozkládal na dvou střechách v různých úrovních a měl výkon 700 kWp. Během dvou týdnů jsme nainstalovali celkem 1578 modulů a 6 střídačů, a to i přes řadu dní se silným větrem, který je pro tuto oblast typický.

Malta je ideální oblastí pro výrobu energie ze slunce, ale jako na každém ostrově jsou zde překážky v umístění, které je třeba překonat. Vzhledem k tomu, že fotovoltaické instalace jsou na vzestupu, aby země splnila kvótu uhlíkové neutrality, je většina těchto instalací umístěna na střechách.

Detail projektu střechy Gozo

Tento projekt se rozkládá na dvou střechách, z nichž jedna je vrcholem vodní nádrže. Oba tyto povrchy byly rovné, což umožnilo použít speciální typ betonového montážního systému. Nosné konstrukce vyrobené italskou společností Sunballast mají sklon 10° a nevyžadují fixní upevnění na střechu, čímž se ušetří mnoho času při celém procesu instalace. Tyto nosné konstrukce mají vysokou odolnost proti větru.

Toto byl náš druhý projekt na Maltě. Jsme přesvědčeni, že existuje mnoho příležitostí pro výstavbu dalších fotovoltaických instalací, protože maltská vláda také vydala projekty podpory instalací s celkovou investicí přes 26 milionů eur v rozmezí příštích 20 let. Země má v současné době za cíl získávat 11,5 % energie z obnovitelných zdrojů, ale doufá, že toto číslo překoná.

Jsme rádi, že náš tým Greenbuddies pomohl přidat Maltě další obnovitelný zdroj energie.

Podrobnosti o projektu instalace DC na ostrově Gozo

Celosvětový prodej elektromobilů v roce 2021 meziročně vzrostl o 109%

Navzdory nepříznivým podmínkám na trhu, renomované konzultační firmy ve svém výzkumu globálního trhu s elektromobily odhadují, že v roce 2021 se na celém světě prodalo 6,5 milionu elektromobilů, což je o 109 % více než v roce 2020. Tento počet EV zahrnuje plně elektrické a plug-in hybridní osobní automobily. Celkový globální trh s automobily vzrostl v roce 2021 jen o 4 %, protože se nadále potýkal s omezeními v souvislosti s COVID-19 a nedostatkem čipů. Prodej elektromobilů představoval v roce 2021 9 % všech prodejů osobních automobilů.

Poptávka po elektromobilech byla v roce 2021 nadále silná, ale můžeme tvrdit, že nebýt známého nedostatku součástek, který stále postihuje všechny výrobce automobilů na celém světě, prodalo by se jich mnohem více.

Ilustrační fotka, zdroj: Unsplash

Následující body poskytují přehled o celosvětových prodejních číslech:

 • Celosvětově bylo 85 % prodaných elektromobilů dodáno zákazníkům v pevninské Číně a Evropě.
 • V roce 2021 se v pevninské Číně prodalo 3,2 milionu elektromobilů, což představuje 15 % všech nově prodaných automobilů.
 • V Evropě se prodalo 2,3 milionu elektromobilů, což představuje 19 % nových automobilů.
 • Pro srovnání, ačkoli poptávka roste, v USA v roce 2021 tvořily elektromobily pouze 4 % prodaných nových automobilů, tedy přibližně 535 000 kusů.

Graf registrací elektromobilů v letech 2020-2021, zdroj: Smarter E Europe

Zatímco pořizovací ceny většiny modelů elektromobilů jsou v současnosti stále vyšší než u srovnatelných vozů se spalovacím motorem, očekává se, že okolo roku 2025 se elektromobily dostanou na srovnatelnou pořizovací cenu s konvenčními modely. Pro spotřebitele jsou však důležitější celkové náklady po celkovou dobu životnosti automobilu (TCO), které jsou u některých elektromobilů již nyní nižší. Vycházíme přitom z úvahy, kolik stojí palivo, údržba a pojištění vozu.

Klíčem k tomu, aby se elektromobily staly dostupnějšími, je rozumné motivačně navržené zdanění. Například daňové systémy bonus-malus v zemích, jako je Francie, Itálie a Švédsko, které kompenzují finanční podporu pro automobily s nulovými emisemi naopak vyššími daněmi na znečišťující vozidla.

Přední světová analytická společnost pro technologický trh Canalys uvádí, že v roce 2021 se v pevninské Číně prodalo více než 3,2 milionu elektromobilů, což je polovina všech elektromobilů prodaných na světě, a o 2 miliony více, než se v zemi prodalo v roce 2020. V každém důležitém segmentu trhu se každý měsíc objevuje mnoho nových modelů, od malých a levných městských vozů až po mainstreamové a prémiové sedany a SUV. V roce 2021 se v pevninské Číně prodalo 15 % nových automobilů na elektrický pohon, což je více než dvojnásobek oproti roku 2020, a v roce 2022 a dalších letech existuje stále obrovská příležitost k budoucímu růstu.

Evropa se stále může pochlubit nejvyšší mírou růstu počtu elektromobilů

Tradiční výrobci automobilů v Evropě stále více „elektrifikují“ své produktové řady. V roce 2021 tvořily elektromobily 19 % celkového prodeje automobilů a bylo dodáno 2,3 milionu vozů. Nejprodávanějším elektromobilem v Evropě byl v roce 2021 Tesla Model 3, ale vedoucím výrobcem elektromobilů byl Volkswagen Group, kde se dobře prodávalo několik modelů Audi, Škoda a VW.

Prodej elektromobilů v USA nadále zaostává za prodejem v pevninské Číně a Evropě. Pouze 4 % nových automobilů prodaných v USA v roce 2021 tvořily elektromobily. V roce 2021 bylo uvedeno na trh několik nových elektromobilů a dynamika prodeje a zájem spotřebitelů se zvyšují, Tesla nadále dominuje prodejům elektromobilů v USA s odhadovaným podílem těsně pod 60 %.

Graf největších výrobců elektromobilů v roce 2021, Zdroj: Canalys

Agrivoltaika – potenciál pro dvojí využití zemědělské půdy

Agrivoltaika je nyní termínem často skloňovaným v médiích po celé Evropě. Principem agrivoltaiky je využít plochu zemědělské půdy pro zemědělskou činnost společně s instalovanou fotovoltaickou elektrárnou, bez omezení zemědělské produkce, případně za účelem pozitivního vlivu na zemědělskou produkci. Cílem tedy je zvýšit využitelnost dané plochy.

Instalovaná fotovoltaická elektrárna na zemědělské půdě má spoustu potencionálních benefitů:

 • Další příjem pro zemědělce
 • Chrání úrodu před kroupy, mrazíky, vichry, nadměrným vysušováním, přívalovými dešti
 • Studie Clarkson and Wood prokázala, že míra biodiversity je často vyšší na plochách FVE než na ekvivalentních zemědělsky využívaných plochách. [1]

Instalace fotovoltaických panelů ve směru východ-západ na zemědělské půdě, zdroj                                                                                                                                                 Instalace fotovoltaických panelů na zemědělské půdě, zdroj

Možnosti instalace fotovoltaických panelů jsou v podstatě dvojího charakteru, svislé panely s orientací východ/západ nebo umístění panelů na konstrukci do výšky (viz obrázek). Instalace fotovoltaických panelů východ západ má tu výhodu, že vyrábí nejvíce elektrické energie v dopoledních hodinách a v podvečerních, kdy nastávají špičky v odběru elektrické energie. Elektrárna vyrobí během roku více elektrické energie než FVE s orientací na jih a výroba lépe odpovídá dennímu profilu spotřeby elektrické energie. V horkých a suchých létech panely také brání odparu vody z půdy. Mezi panely musí být dostatečně velké rozestupy, aby si vzájemně nestínily a zároveň byly dostatečně široké, aby bylo možné dále pěstovat plodiny a obdělávat zeminu. Při dostatečných rozestupech nepředstavuje FVE žádné omezení.

Druhá varianta instalace, kdy se panely nachází na visutých konstrukcích a s takovými rozestupy, aby propouštěly dostatek světla. Takovému to pěstování plodin spojené s výrobou elektrické energie se říká „solar sharing“. FVE slouží jako stínění, které je optimalizováno pro danou rostlinu. Instalace je naklápěcí, a tak je možné FVE přizpůsobovat okamžitým podmínkám. V dobách horka nebo sucha FVE stíní a chrání rostliny před přímým sluncem, snižuje spotřebu vody na zalévání a zároveň chrání plodiny před krupobitím. Při mrazivém počasí vytváří FVE střechu, která umožňuje udržet teplotu na zemi až o 3° vyšší než na polích bez FVE. [2][3]

Vyrobenou energii je možné připojit do distribuční sítě nebo zdroj slouží k dodávce elektrické energie pro:

 • farmy,
 • bioplynové stanice (zvýší celkovou účinnost výroby)
 • zavlažování,
 • nabíjení zemědělských strojů,
 • nabíjení elektromobilů (možnost vyvést výkon z pole k silnici)

V rámci Evropy se tyto nové instalace rozšiřují, jsou známy již fungující instalace z Francie či Německa. V Japonsku se vysuté fotovoltaické systémy testují již 19 let.

Model spotřeby energie, Zdroj

V České republice není možné v současné době využívat zemědělskou půdu k nezemědělským účelům, ale také se projednávají změny stavebního zákona, které by měly zjednodušit a zrychlit relevantní procesy. Od těchto změn si někteří slibují otevření cesty k agrofotovoltaice. Samotná změna tohoto zákona však nestačí; bylo by třeba změnit nejen další předpisy, ale zejména přístup ke kombinovanému využívání zemědělských pozemků současně s výrobou energie.

[1] Clarkson&Woods. The Effects of Solar Farm on Local Biodiversity: A Comparative Study. [Online] In: http://www.clarksonwoods.co.uk/projects/projects_solarresearch.html
[2] Mgr. Jiří Zilvar. Pole stíněné fotovoltaikou – Agrivoltaika jako odpověď zemědělců na klimatickou změnu. [Online] In: https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/19302-pole-stinene-fotovoltaikou
[3] Mgr. Jiří Zilvar. Agrivoltaika – řešení pro nová solární pole. [Onlie] In: https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/19000-agrivoltaika-reseni-pro-nova-solarni-pole

Greenbuddies Tipy – Únor 2022 24.02.2022

Greenbuddies projekt v Belgii

Greenbuddies se podíleli na fotovoltaické elektrárně rozprostřené na více střechách

Náš tým Greenbuddies pracoval více než 9 měsíců na stavbě velkého projektu fotovoltaiky v Belgii. S celkovou kapacitou 23 MWp na různých úrovních střechy, na přístřešcích pro auta a na povrchu, investor –  globální hráč na trhu s ocelí, od nerezové, elektrické až po speciální ocel – bude spotřebovávat minimálně 97% veškeré energie vyrobené přímo ve výrobnách v této lokalitě. 

Náš tým již postavil desítky megawattů na střechách po celé Evropě, ale tentokrát jsme museli – společně s naším zákazníkem – překonat zcela nové překážky. To můžete posoudit sami.

Pracovníci na projektu Greenbuddies

Překážky, které musel tým Greenbuddies překonat:

 • Dlouhé trasy stejnosměrných stringů (protože střídače jsou umístěny pouze ve dvou hnízdech na zemi vedle rozvoden) – nejdelší trasa jednotlivého stringu je 400 m.

 • Fotovoltaické panely jsou umístěny na střechách různě vysokých výrobních hal (výška budov od 15 m do 35 m).

 • Bezpečnost práce byla na velmi vysoké úrovni. Často se na střechách muselo z bezpečnostních důvodů pracovat v postrojích.

 • Kabely byly vedeny dokonce přes dva kabelové žlaby spojující výrobní haly – práce byly prováděny z vysokozdvižných plošin.

 • Plánování vyžadovalo včasnou přípravu a každodenní koordinaci mezi výrobní společností a EPC a montážním partnerem (naším odpovědným stavbyvedoucím), protože hala musela být na krátkou dobu uzavřena, zatímco materiál byl na střechu vynášen jeřábem.

 • Vzhledem k povaze výrobního areálu byly použity různé stroje, od otočného teleskopického manipulátoru až po autojeřáby a terénní plošiny.

 • Práce probíhaly po dobu téměř 9 měsíců (od května 2021 do ledna 2022), protože současně probíhala rekonstrukce střešního pláště.

Fotovoltaická instalace instalovaná v provincii Limburg má celkový výkon 23 MWp s roční produkcí energie 20,3 GWh. Výsledkem bude 7300 tun zamezených emisí CO2, což se rovná emisím 5900 průměrných domácností. Na tento projekt získal investor finanční podporu (zelené certifikáty) od vlámské vlády.

Díky tomuto úspěšnému dokončení jsme získali velmi podobný projekt v Itálii v továrně výrobce nákladních automobilů.

Plovoucí fotovoltaika – Obnovitelná varianta pro jinak nevyužité vodní plochy

Vedle pozemních a střešních fotovoltaických systémů jsou plovoucí solární systémy třetím, nejnovějším pilířem globálního solárního fotovoltaického trhu. Již v roce 2020 existovalo zhruba 350 funkčních systémů ve 35 zemích s kumulativní kapacitou přibližně 2,6 GW. V roce 2025 se odhaduje, že na celém světě bude zhruba 10 GW těchto systémů. Největší systémy vznikají v Asii a letos byl uveden do provozu v Číně plovoucí fotovoltaický park o velikosti 320 MW, tedy zhruba o desetinásobné velikosti než je dosavadní největší fotovoltaický systém na poli v naší zemi.

Evropa zatím zaostává, i když existují i tady země, které mají k využití vodní hladiny pro fotovoltaiku blíž, jako například Holandsko. Zde existuje několik systémů kolem 10 MW a zcela nedávno zde byly dokončeny 2 parky, jeden skoro 30 MW a jeden přes 40 MW velký v Sellingenu. Německo zahrnuje plovoucí fotovoltaiku mezi priority v oblasti podpory inovací – v dubnu proběhnou tzv. inovační tendry také na plovoucí solární elektrárny. Celkem Němci v tomto kole podpoří 50 MW, ale v menších systémech do 2 MW.

Ilustrační fotka, zdroj: keyscience.org

Ačkoliv fotovoltaické systémy na vodě vyžadují investici zhruba o 25% vyšší než systémy na zemi, má plovoucí fotovoltaika řadu nesporných výhod:

 • FV elektráren nezabírají žádnou půdu, kromě omezených ploch nutných pro připojení elektrické skříně a sítě.

 • Neexistují žádné pevné konstrukce, takže jejich instalace i odstranění po době životnosti je snadné.

 • Částečné zakrytí nádrží může snížit odpařování vody.

 • Přirozené chlazení od vodní hladiny zvedá účinnost panelů, tvrdí se, že až o 8–10 %.

 • Plovoucí elektrárnu lze postavit jako pevnou anebo s trackery, tedy tak, aby se panely natáčely za sluncem, přičemž pořízení trackingu u plovoucích elektráren představuje díky jednodušší konstrukci méně zásadní navýšení ceny a přitom energetický zisk se může pohybovat od 15 do 25%.

Pro fotovoltaické systémy se hodí jak sladkovodní plochy, tak moře, ale u nás v České republice vzniknou převážně na zatopených uhelných dolech. I tato ekonomika se odklání od uhlí, takže vzniklo, vzniká a bude vznikat řada vodních ploch, z nichž některé budou využity pro rekreaci, ale jiné lokality se nezbaví své role energetického zdroje. Abychom uchopili tuto příležitost, spojili jsme se s holandskou společností Floating Energy, která má zkušenosti s budováním plovoucích fotovoltaických systémů na svém domácím trhu a společně připravujeme spolupráci s některými významnými českými hráči, tak aby na vodních plochách vznikly plovoucí elektrárny o rozsahu několika desítek MW.

Greenbuddies Charging pomohl Sonnentherme Lutzmannsburg přeměnit slunce na elektřinu!

Sonnentherme Lutzmannsburg je jedním z předních evropských lázní pro děti a kojence. Díky četným skluzavkám, parkové krajině na opalování ve venkovním areálu s desítkami atrakcí a přírodním stínem, Relaxačnímu světu a saunovému areálu si však v Sonnentherme přijdou na své i mladí lidé a dospělí.

Aby bylo možné v Sonnentherme efektivně využívat dostupné parkovací plochy k výrobě energie, bylo rozhodnuto o vybudování fotovoltaického systému a přístřešků pro auta. Objekt zahrnuje celkem 454 krytých parkovacích míst, která nejenže vyrábějí zelenou energii, ale také poskytují vozidlům ochranu před sluncem a srážkami. Jsme velmi hrdí na to, že jsme postavili nejen největší fotovoltaický carport v Rakousku, ale také jednu z největších fotovoltaických elektráren v zemi vůbec.

Přehled Sonnentherme Luzmannsburg – Instalace přístřešků pro auta, nabíječky EV

Výzvou pro tým Greenbuddies Charging bylo v zastoupení společnosti E-König z Bad Völslau nejen vybudování projektu, ale také organizace a provedení kompletního projektování, nákup potřebného materiálu spolu s účastí na jednáních o stavebním povolení a nakonec dokončení projektu v několika stavebních fázích, včetně všech prací na stejnosměrném elektrickém proudu.

I přes několik obtížných okolností, jako bylo zpětně předepsané ekologické odvodnění, výluka COVID-19 v Rakousku, Suezská krize a s ní spojené zpoždění v dodavatelském řetězci, probíhající provoz Sonnentherme během prázdnin a potřeba plné kapacity parkoviště, se můžeme za projektem ohlédnout s hrdostí. Všechny potíže, které jsou u projektu takového rozsahu a stupně náročnosti nevyhnutelné, se podařilo vyřešit k plné spokojenosti zákazníka, a projekt tak byl dokončen v termínu před koncem roku 2021. Opět jsme tak ukázali, že jsme „The Unstoppables“!

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem našim partnerům za spolupráci a dokončení projektu a doufáme v plodnou a úspěšnou spolupráci na dalších projektech.

DATA A FAKTA:

 • Doba výstavby: březen až říjen 2021, plný provoz od prosince 2021.

 • Systém dešťových žlabů navržený společností Greenbuddies Charging, který vypadá velmi elegantně a je vhodný pro přístřešek pro auta.

 • Futuristický systém LED osvětlení navržený společností Greenbuddies Charging včetně realizace a instalace.

 • Realizace předepsaného feed-in omezení na 50 kW: Dodavatel společnost Gantner.

 • Pokrytí: systém pokrývá přibližně 30 % potřeby elektrické energie v Sonnentherme a hotelu Sonnenpark

 • Vlastní spotřeba: cca 99 %

 • Celková investice: cca 2,5 milionu EUR

 • Tento projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. 

Greenbuddies Tipy – Leden 2022 26.01.2022

Zdroj:Unsplash.com

Posun v přístupu k chápání kvality

Firma Greenbuddies je držitelem několika ISO certifikací. V roce 2018 splnila podmínky pro ISO 9001:2015, která specifikuje požadavky na systém řízení kvality. Od roku 2021 je držitelem certifikátu ISO 45001:2018, normy zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

ISO 9001 poskytuje procesně orientovaný přístup k dokumentování a přezkoumávání struktury, odpovědností a postupů potřebných k dosažení efektivního řízení kvality v organizaci. Organizace používají tuto normu k prokázání schopnosti trvale poskytovat výrobky a služby, které splňují požadavky zákazníků a právních předpisů.

ISO 45001 bylo poprvé vydáno v roce 2018 s cílem nahradit starší OHSAS 18001:2007 a specifikuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Omezování rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence úrazů na pracovišti je jedním z nejdůležitějších úkolů, kterým podniky čelí a tato norma poskytuje návod a postupy, které pomohou organizacím vytvářet bezpečná pracoviště.

Pracovníci na projektu Greenbuddies

„S postupným vývojem norem zahrnujících kvalitu výrobku/produktu/služby se posouvá i vnímání společností, které se do zavádění systémů kvality zapojily. Kvalita se již dávno netýká pouze výrobkové/produktové kvality, ale zahrnuje i systémy týkající si bezpečnosti práce, vlivu společnosti na své okolí a celkovou společenskou odpovědnost firmy,“ říká Ing. Tomáš Pokorný, Senior Partner ve společnosti e-ISO a.s. „Výrazně se také změnila motivace pro získání certifikovaného systému Z vnějších vlivů postupně mizí umělé filtrační kritérium ve výběrových řízeních a je nahrazováno tlakem v rámci dodavatelských řetězců. Při činnosti společnosti na více mezinárodních trzích je pak certifikovaný systém jednoznačnou výhodou, protože řada národních regulativů vychází z mezinárodních ISO norem. Příkladem může být VCA certifikační proces bezpečnosti práce v Holandsku, který v sobě v podstatě obsahuje prvky standardů ISO 9001 a ISO 45001. Pro společnosti, které dodávají své produkty na více mezinárodních trhů je pak certifikace dle mezinárodních standardů nezbytností,“ dodává.

V Beneluxu je zvykem posuzovat bezpečnostní rizika při výstavbě fotovoltaiky jak na střeše tak na poli metodou VCA. Naši projektoví manažeři a stavbyvedoucí získali certifikát VCA nebo jeho německou obdobu SGU na úrovni Operational Supervisers. Montážníci si vystačí s Basic Elements of Safety.

Pro Greenbuddies je certifikace nástrojem pro upravení interních procesů a vylepšení pozice na trhu, kde často díky těmto normám splňuje firma kritéria pro zisk zakázek. V budoucnosti má firma v plánu získat také certifikaci ISO 14001, která je elegantním nástrojem na řízení dopadu aktivit firmy na životní prostředí. Firma díky ní prokazuje své závazky v prevenci znečištění, plnění právních požadavků a neustálé zlepšení svého systému environmentálního managementu, úspory energií a materiálových zdrojů.

Jaké jsou vyhlídky EU na světovém bateriovém trhu?

Bateriové technologie jsou jedním z pilířů energetické transformace. Baterie umožňují elektrifikaci dopravního sektoru a začlenění obnovitelných zdrojů energie do energetického mixu. Tyto dvě oblasti rozvoje jsou jádrem strategie Evropské unie, jejímž cílem je dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050.

Celosvětový trh se skladováním energie zažívá rozmach. Do roku 2025 by měly kapacity stacionárních bateriových úložišť a prodeje lithium-iontových baterií pro automobily vzrůst oproti roku 2020 o 450% na 78 GWh, resp. o 390 % na 700 GWh. V hodnotovém vyjádření by jen evropský trh mohl podle údajů Evropské komise představovat od roku 2025 dvě stě padesát miliard eur ročně. Baterie jsou navíc pro automobilový průmysl strategickou záležitostí: představují 30 až 40% ceny elektromobilu.

Zdroj: Unsplash.com

Trh je i nadále velmi závislý na vládní podpoře v automobilovém průmyslu i v odvětví stacionárních úložišť. Snížení nákladů na řešení pro ukládání dat je nejlepší cestou k dosažení udržitelného růstu. Toto snížení nákladů závisí především na inovacích a úsporách z rozsahu. Výrobci baterií investují velké prostředky do nových výrobních kapacit a výzkumu. Inovační úsilí je důležité i mezi integrátory, tedy subjekty, které finalizují kompletní řešení pro konečného uživatele Provozovatelé se rovněž připravují na řešení stále náročnějších restrikcí z hlediska dopadu na životní prostředí a začlenění do cirkulární ekonomiky. Omezení, která v sobě na druhou stranu skrývají potenciál mnoha příležitostí dalšího pokroku díky opětovnému využití použitých baterií a recyklaci.
Elektrifikace dopravy by mohla zvrátit poměr sil na světovém automobilovém trhu ve prospěch Číny a urychlit pokles evropské průmyslové výroby, který lze pozorovat již delší dobu.

Téměř tři čtvrtiny globální kapacity výroby bateriových článků se v roce 2019 nacházely v Číně. Tato průmyslová dominance jde ještě dál a rozšiřuje se na výrobu klíčových komponent bateriových článků: dvě třetiny výroby katod a anod se nacházejí v Číně. Čína se prosadila i v předcházejících článcích hodnotového řetězce. Baterie jsou jádrem nové geopolitiky surovin. Čínské těžební společnosti chytře dokončily významné zahraniční akvizice, aby si zajistily dlouhodobé dodávky surovin.

Evropská unie nyní čelí mnoha výzvám. Výroba baterií bude muset být konkurenceschopná, aby obstála v čínské konkurenci. Hlavním cílem zůstává recyklovatelnost baterií. V neposlední řadě existuje naděje, že nové vyvíjené technologie na bázi nových chemických sloučenin, potřebných pro výrobu bateriových článků, by mohly potenciálně změnit dosavadní, pro Evropu nepříznivý trend. Rozvoj evropského bateriového průmyslu je proto prioritou, která EU umožní zajistit energetickou transformaci a hájit své hospodářské zájmy.

Account manager pro Benelux

Společnost Greenbuddies Energy BV v Nizozemsku oslavila první rok své existence. Během tohoto roku se tým výrazně rozrostl, zejména proto, aby mohl podpořit našeho partnera v oblasti vývoje fotovoltaických elektráren, společnosti SENS Energy. Kromě toho je třeba věnovat velkou pozornost také kontraktačnímu trhu v Nizozemsku, a proto jsme se rozhodli do týmu přibrat Account Managera, který by se tomuto rychle se rozvíjejícímu trhu věnoval.

Siem Kompier se k týmu připojil v říjnu a úspěšně převzal agendu od Jose Schlagena, který řídí společnost v Eindhovenu. Jeho cílovým trhem není pouze Holandsko, ale je zodpovědný za rozvoj trhu v Belgii a Lucembursku. Níže si můžete přečíst krátký dotazník se Siemem:

Co tě nejvíce překvapilo na práci pro Greenbuddies?

Na práci pro Greenbuddies mě nejvíce překvapilo, jak velké je množství lidí a stakeholderů, kteří jsou zainteresováni v celém procesu projektů. Výborná komunikace mezi všemi zúčastněnými stranami je nutná k úspěšné exekuci celého projektu.

Mimo to, množství důvěry a nezávislosti, která byla mé osobě svěřena, předčila mé očekávání. Pracovní prostředí lze popsat jako neformální, ale zároveň zaměřené na výsledky – ale také vždy připravené vyrazit na pivo, které odstartuje víkend.

Co považuješ na své práci za nejtěžší?

Nejnáročnější na mé práci account manažera je předat správné sdělení, najít správné lidi a přetvořit tyto dva aspekty ve spolehlivé partnerství.

Za druhé se ukázalo, že pro mě jako nováčka v solárním průmyslu bylo poměrně obtížné v krátkém časovém horizontu zcela pochopit všechny technické a provozní prvky procesu projektu.

Co děláš když nepracuješ?

Považuji se za aktivního a společenského člověka, který má řadu koníčků. Čtyřikrát týdně chodím cvičit do posilovny a dvakrát týdně s přáteli hrát fotbal. V létě se rád projíždím na své motorce po krásných místech a také velmi rád cestuji a poznávám nová místa. V neposlední řadě také rád chodím na pivo.

Jak by tě někdo popsal?

Přátelé a rodina by mě popsali jako společenského člověka, který je velmi otevřený, upřímný a čestný. Někdy jsem až moc upřímný, což znamená, že by pro mě někdy bylo lepší být více strategický ve volbě slov. Ale myslím, že mi to neubírá na smyslu pro humor.

Greenbuddies Tipy – Prosinec 2021 22.12.2021

Sources: pexel.com

Greenbuddies Charging – Nejen projekty živ je člověk…

Blížící se závěr roku přináší možnost se, navzdory vrcholící sezóně, na chvíli pozastavit a krátce si zrekapitulovat uplynulých téměř dvanáct měsíců. Pro mladší „nabíjecí“ sestru našeho solárního businessu byl v rámci skupiny Greenbuddies právě končící rok velmi úspěšný a dá se dokonce říci, že byl v pravém slova smyslu přelomový.

Obchodním těžištěm Greenbuddies Charging je budování nabíjecí infrastruktury pro potřeby rychle rostoucí evropské elektromobility. Dávno už to neznamená pouze stavět a zapojovat nové, či opravovat stávající nabíjecí stanice pro elektrovozy. Potřeby našich zákazníků velmi často zahrnují také budování přístřešků (carportů) pro elektřinou poháněné vozy svých klientů, připojování fotovoltaické elektrárny jakožto lokální zdroj ekologické elektřiny, instalace a  konfigurace bateriových úložišť, či návrh a položení veškeré kabeláže, tedy dodání kompletního řešení od A do Z.

Nově dokončený projekt carportů v Lutzmannsburgu

My v Greenbuddies Charging vnímáme příslib poskytování kompletních služeb našim zákazníkům nejen jako prázdnou marketingovou frázi, ale jako opravdový závazek pro každého z nás. Stále častěji se setkáváme s klienty, kteří se na nás obracejí s žádostí, abychom jim na základě našich zkušeností a dobré praxe pomohli zhodnotit ekonomickou a technickou proveditelnost jejich investičních záměrů. Takové požadavky přicházejí z různých průmyslových oborů, ať už z dopravního strojírenství, logistiky či segmentu nakládání s odpady. Nebudu se tajit tím, že takováto důvěra nás nesmírně těší. Je to pro nás důkaz, že kompetence naší společnosti, kterou podnikatelská komunita vnímá velmi pozitivně a je připravena ji využívat, se již neomezují pouze na kvalitní a spolehlivou realizaci projekčních, stavebních a elektroinstalačních prací. Do popředí zájmu se ve větším měřítku dostávají i naše „soft“ dovednosti: poradenství v oblasti získávání dotací, vypracování studie ekonomické návratnosti, srovnávací analýzy technických variant realizace, ale i zcela praktické služby, jako je například změna plánu územního rozvoje apod.

V roce 2021 jsme na tomto poli úspěšně nabídli naše služby klientům, kteří patří ke špičkám ve svém oboru na českém i evropském, resp. světovém trhu. Máme za sebou tři úspěšné projekty a další příležitosti, které chceme rozpracovat v příštím roce, eventuálně v letech následujících. V našich snahách o expanzi do tohoto segmentu se kromě vlastních dovedností můžeme opírat o bohaté zkušenosti našich sesterských entit v rámci skupiny, ať už se jedná o Greenbuddies Consulting nebo Greenbuddies Development. Stejně tak spoléháme i na letité znalosti našich externích partnerů, kteří patří bezpochyby ke špičce ve svém oboru, a to často i v evropském kontextu.

Naše spolupráce s firmami Tritium a Ionity

V letošním roce jsme se díky důvěře jednoho z našich vážených klientů dostali také k možnosti zpracovat technickou oponenturu projektu, předloženého význačným hráčem na poli obnovitelné energetiky. Náš tým doporučil řadu technických vylepšení, která byla směřována, ať už ke zlepšení některých původních technických parametrů projektu nebo k optimalizaci celkových nákladů. K naší velké radosti byla některá doporučení akceptována a tak Greenbuddies Charging – byť není původním projektantem tohoto konkrétního projektu – přece jen zanechá svou stopu na způsobu, jakým v budoucnu proběhne technická realizace zmíněné investice.

Dovolte mi závěrem popřát jménem Greenbuddies Charging i celé skupiny všem našim zákazníkům, partnerům i dodavatelům úspěšný závěr roku 2021, pokud možno klidné prožití vánočních a novoročních svátků. 

Těším se na další spolupráci,

Aleš Damm

Lisování kabelových ok

Téma lisování kabelových ok je problematika, která zdánlivě nevyžaduje velkou pozornost. Realita ale ukazuje, že není radno toto téma podceňovat. Při špatném výběru oka je větší pravděpodobnost způsobení zkratu na jeho spoji, včetně připojeného zařízení. Tímto dojde k výpadku výkonu celé části FVE, který kabel přenáší.

Při odstřižení špatně zalisovaného oka pak dojde ke zkrácení AC kabelu. Tím vzniká komplikace, kdy už leží v zemi desítky metrů kabelů, které váží stovky kilogramů a nelze s nimi pohnout ani o centimetr, natož o centimetrů deset, které chybějí.

Detaily správně zalisovaných kabelových ok

Z ekonomických důvodů se silové AC kabely zpravidla pořizují v hliníkovém provedení, avšak veškeré sběrnice v rozvaděčích, střídačích a trafostanicích jsou měděné. Přímé spojení těchto dvou materiálů vede v čase k jejich reakci a následné nedoléhavosti. Toto vede v důsledku až k jiskření ve spoji a jeho vyzkratování. Použití levného hliníkového oka na měděný přípoj je tedy velmi nešťastným řešením. Pro tento případ je potřeba využití bimetalových ok, či alespoň hliníkovému oku dodat bimetalovou (kupalovou) podložku.

Při výběru ok je nutné vždy pozorně pročítat datasheety a vědět přesně, který kabel bude dodán na stavbu. Nestačí mít pouze informaci o průřezu ale i o jeho typu, tedy zda je kabel “SE”, “SM”, “RM” či “RE”. Pro kabel 240 SE je potřeba jiná velikost oka než pro kabel 240 SM. Běžnou praxí bohužel je, že na stavbu přijdou zdánlivě správně velká oka na kabel 240mm2, ale pak nejdou na 240mm2 kabel osadit.

Výrobců kabelových ok je větší množství, mezi nimi například GPH nebo Wiekowitz, ale zdaleka nejrozšířenějším dodavatelem je firma Klauke. Je potřeba dbát i na to, od kterého výrobce jsou dodány oka, jelikož ne každý výrobce má kompatibilní lisovací kleště s oky jiných výrobců. Nejvíce výrobků je ale kompatibilních s nástroji od firmy Klauke, jejichž kleště po zalisování zanechávají vylisovaný cejch pro ověření, že oka byla zalisována správně nastaveným nástrojem. Toto není normativní povinnost, ale rychlá vizuální kontrola správnosti zalisování. Takovéto profesionální nářadí stojí tisíce euro.

V Greenbuddies se zavazujeme dodávat kvalitně a profesionálně odvedenou práci a proto disponujeme i profesionálním nářadím, v tomto případě hydraulickými kleštěmi Klauke.

 

Krátký dotazník s našimi site managery

Greenbuddies věnují velkou pozornost kvalitě. Jedním z nejdůležitějších aspektů je dosáhnutí každodenní konzistentní správy na místě. Proto jsme v tomto roce vybudovali tým vlastních site managerů, které vysíláme na každé pracoviště, které vyhodnotíme jako vysoce složité (rozsahem, velikostí, technologiemi… atd.). V současné době náš tým tvoří 5 sitemanagerů a máme tu čest se s vámi podělit o pár otázek a odpovědí 3 z těchto kolegů – Vítem, Jakubem a Mirem:

Jakub Vrtiška

• Co vás nejvíce překvapilo v práci pro Greenbuddies?

Nejvíce mě překvapilo, že všichni v Greenbuddies je skvělá parta lidí a všichni výborně vaří.

• Co považujete na své práci za nejnáročnější?

Nejnáročnější je pro mě být daleko od domova a pak najít správnou cestu zpátky.

• Řekněte mi o někom, kdo ovlivnil vaše rozhodnutí spolupracovat s Greenbuddies?

Vždy jsem byl fascinovaný obnovitelnými zdroji a solární energií obzvlášť.

Vítek Kubín

• Kdybyste mohl změnit jednu věc na solárním průmyslu, co by to bylo?
Rád bych viděl zlepšení účinnosti solárních panelů.

• Jaká je vaše osobní filozofie ohledně toho, co by se mělo dělat v oblasti obnovitelných zdrojů/solárního průmyslu?
Obecně si myslím, že bychom se měli zaměřit na střešní instalace a jejich zlepšování. Protože vše, co má střechu, většinou potřebuje i elektřinu a čistou energii dokážeme zajistit přesně tam, kde je potřeba a na jinak nevyužitém prostoru.

• Co může (někoho) o vás překvapit?
Když mi byly 4 roky, držel mě v náručí Michael Jackson, na konci svého koncertu v roce 1996 Praze a společně jsme se rozloučili s davem.

Miroslav Horňák

• Co může (někoho) o vás překvapit?
Před prací v Greenbuddies jsem pracoval v odvětví jaderné energetiky.

• Co byste řekli někomu, kdo přemýšlí o výstavbě FVE?
Navrhoval bych to postavit rychle, dokud tam Slunce ještě je.

• Jak si myslíte, že se změní svět fotovoltaiky během příštích pěti let?
Doufám, že všechna parkoviště u obchodních center budou pokryta FV přístřešky produkujícími solární energii, která bude uložena v bateriích.

• Jak by vás (někdo) popsal?
Jako Medvěda z Tater.

Greenbuddies Christmas greeting card