Greenbuddies NovinkyAktuality ze světa obnovitelné energie

Greenbuddies Tipy – Leden 2023 30.01.2023

Rok 2022 je mrtvý, ať žije rok 2023!

Nenostalgický pohled na plynutí času.

Absence nostalgie je pragmatická, nicméně pohled zpět v čase může odhalit spíše fakta než emoce.

Trh s fotovoltaikou v Evropě se opět rozjel, a tak mi dovolte upozornit na několik věcí:

 

  • Evropa realizovala první velké národní dotační iniciativy vyplývající z tzv. zelené dohody (Green Deal)
  • Podle SolarPower Europe bylo v roce 2022 v EU instalováno 41,4 GW solárních elektráren, což představuje 47% nárůst oproti 28,1 GW instalovaným v roce 2021.
  • Největší evropská fotovoltaická elektrárna, projekt „Francisco Pizarro“ o výkonu 590 MW ve španělské Extremaduře, byla zapojena a zprovozněna.
  • Společnost Greenbuddies byla v roce 2022 velmi silně zastoupena na třech z pěti největších evropských solárních trzích: v Německu (7,9 GW), Španělsku (7,5 GW), Polsku (4,9 GW), Nizozemsku (4,0 GW) a Francii (2,7 GW), kde jsme nainstalovali 600 MW
  • Česká republika (náš domácí trh) se dostala z úplného útlumu, v němž se nacházela od roku 2012, s více než 250 MW instalovaných a s prognózou 2,5 GW nových elektráren v příštím roce.

Přesunutím naší pozornosti v poměru 50:50 na české EPC projekty a celoevropské projekty různé složitosti realizujeme naši strategii, která má pomoci klíčovým evropským hráčům dosáhnout klimatických cílů v nadcházejícím roce.

V letech 2017 až 2022 jsme naše roční statistiky poměrně rychle ztrojnásobili, ale při současném stavu solárního trhu se nyní dostáváme do vertikální polohy!

Přeji příjemné čtení našeho newsletteru a přiloženého dokumentu Market Footprint, který dokumentuje naše realizace od začátku fungování skupiny.

 

Aleš Spáčil

Chief Sales Buddy

Úvodní setkání GBCh v novém roce 2023

Loňský rok, a zejména jeho druhá polovina, byla pro celý náš kolektiv v Greenbuddies Charging velmi rušná. Pokračovali jsme v rozvoji obchodních vztahů a realizaci dohodnutých zakázek u stávajících i nových zákazníků a partnerů především v Rakousku, Německu, ale také na domácím českém trhu.

Vedli jsme řadu jednání s dodavateli technologií, která používáme pro instalace našich řešení, abychom v současné turbulentní době byli schopni klientům vždy dodávat v rámci naší spolupráce optimální poměr hodnota/cena. Kromě tradičních oblastí, tzn. střešních a pozemních fotovoltaik, a nabíjecích stanic pro elektromobily jsme zaznamenali také zvýšený zájem o solární přístřešky pro vozidla, tzv. carporty a bateriová úložiště. To jsou všechno segmenty, kde společně s našimi dodavateli technologií a dalšími partnery máme na všech našich cílových trzích co nabídnout.

Workshop týmu Greenbuddies Charging

Naše předpovědi na rok 2023, založené na rozboru celkové situace v našem oboru, předpokládají i nadále velmi silný růst poptávky. Abychom zvyšující se objem práce byli schopni zvládnout po všech stránkách, rozhodli jsme se ve dnech 9. a 10. ledna uspořádat výjezdní zasedání celého našeho týmu. Vzhledem k vynucené absenci osobních setkání během posledních dvou let to byla kromě obsahového zaměření na klíčová témata rovněž vítaná možnost se konečně potkat také s našimi kolegy z Vídně a Amsterodamu. Jedním s důležitých cílů bylo pochopitelně i prohloubit vztahy mezi jednotlivými kolegy a kolegyněmi pracujícími v prodeji, podpoře prodeje, realizaci, engineeringu a nákupu.

Jsem velmi rád, že naše pozvání přijali také holandští kolegové, se kterými se v letošním roce budeme snažit intenzivněji zaměřit na region Beneluxu, který má podle našeho názoru kromě vlastní fotovoltaiky velký potenciál i pro integrovaná řešení, která v rámci skupiny Greenbuddies nabízí právě naše společnost.

Program našeho setkání byl velmi našlapaný: v pondělí odpoledne jsme se sešli v konferenčních prostorách hotelu Tanzberg a zaměřili naše debaty především na produktové a technické aspekty našich projektů. Po cca 3hodinovém semináři jsme samozřejmě museli využít výběru lokality a v rozhovorech pokračovat v jednom z místních sklípků. Tam jsme měli zajištěnu degustaci výsledků práce jednoho z místních vinařů, takže není divu, že večer to byl to velmi příjemný a užitečný zároveň.

V úterý ráno jsme vyrazili do sídla našeho rakouského obchodního partnera, společnosti Business Natives, do administrativního centra Peak Vienna. Díky pohostinnosti našich vídeňských kolegů jsme pak strávili hlavní část dne v reprezentativní zasedací místnosti na 25. patře s krásným výhledem na Vídeň. Diskuse se točila okolo výměny nastřádaných zkušeností mezi jednotlivými odděleními, probírali jsme náměty na zlepšení vzájemné spolupráce a komunikace, seznámili jsme se s plánem práce na letošní rok i následující období, a věnovali se řadě dalších témat.

Zkrátka a dobře, z Vídně jsme odjížděli s velmi dobrým pocitem, že jsme se pro letošní rok naladili na stejnou notu a všichni jsme připraveni táhnout za jeden provaz. Pevně věřím, že se to odrazí ve vysoké kvalitě naší práce a následně pak zejména ve spokojenosti klientů s našimi službami. Těšíme se na úspěšnou spolupráci s vámi se všemi v novém roce!

 

Aleš Damm

Chief Charging Buddy

                                                           

Q&A s Greenbuddies

Protože se náš tým Greenbuddies v plánovací a stavební sekci každý měsíc rozrůstá, rádi bychom vám představili naše nejnovější přírůstky pomocí následujícího dotazníku.

Sales Buddy Jan Textor – mladý profesionál s elektrotechnickým vzděláním, který má na starosti obchodní tým Greenbuddies Charging

Development Buddy Michael Červenka – odborník v oblasti developmentu, který se nyní zaměřuje na výstavbu nových fotovoltaických elektráren v České republice

Sales Buddy David Václavík – nejmladší přírůstek do našeho týmu podpory prodeje, se vzděláním v oblasti ekonomie a životního prostředí

 

Z odpovědí Jana, Michaela a Davida na naše všetečné dotazy se o nich dozvíte více.

Jan Textor 

• Jaký byl tvůj první dojem z Greenbuddies?

Že se jedná o profesionální, kompetentní a především přátelský tým lidí, které jejich práce baví a nebojí se žádných nových výzev.

• Kdybys mohl změnit jednu věc v solárním průmyslu, co by to bylo?

Solárnímu průmyslu by určitě pomohlo zjednodušení legislativy a odstranění zbytečné byrokracie. Naštěstí se to již do jisté míry děje, ale myslím, že to stále není dostatečné. Také větší podpora vlády pro jiné fotovoltaické instalace než jen na střechách/volných polích. Roste zájem o fotovoltaické přístřešky a myslím, že by měly být více podporovány.

• Co děláš, když nepracuješ?

Řekl bych, že nic neobvyklého. Rád se podívám na dobrý film nebo seriál. Také se snažím být aktivní a věnuji se různým sportům, zejména tenisu nebo stolnímu tenisu a v zimě lyžování, pokud je čas. A samozřejmě si rád zajdu s přáteli na dobré jídlo a pití nebo jim doma něco uvařím.

Michael Červenka

• Řekni mi, jak ses dostal k práci pro Greenbuddies?

Jsem odborník na rozvoj nemovitostí. Vždy jsem si vybíral projekty, které mě oslovovali nejen svojí ziskovostí, ale také obsahovou kvalitou – nápad, zajímavá lokalita, kvalitní architektura, společenská prospěšnost a ekologická udržitelnost. To jsou věci, které mne zajímají. Greenbuddies mne oslovili podobným přístupem, perfektní ekonomický základ, dobře nastavené řízení, dynamicky se rozvíjející obor, který udržitelně řeší velmi naléhavé potřeby nás všech.

• Jaký byl tvůj první dojem z Greenbuddies?

První dojem na mě udělalo to, že jsou nezastavitelní! We are The Unstoppables!  Moto Greenbuddies naplňuje beze zbytku skupina odhodlaných odborníků se zdravým zápalem a nadšením pro svojí práci, kteří ani při plnění nesnadných úkolů neztrácejí optimismus a víru v úspěch a smysl tohoto co dělají. S takovými lidmi se chci setkávat a pracovat s nimi.

• Kdybys mohl změnit jednu věc v solárním průmyslu, co by to bylo?

Stavební zákon a kapacitu v elektrizační soustavě. Jak ? V případě  stavebního zákona je nutné maximální zjednodušení povolovacího řízení a zkrácení termínů povolování OZE. U rozvodné a distribuční soustavy potřebujeme transparentnost a rychlejší navyšování kapacit v soustavě.

Na zbytek máme vlastní metodiku a slunce, které spolehlivě dodává energii naší  planetě už více než 4 500 002 023  let !

David Václavík

• Jaký je tvůj osobní názor na to, co by se mělo udělat s obnovitelnými zdroji energie / solárním průmyslem?

V první řadě se domnívám, že obnovitelné zdroje obecně by neměly být spojovány s politikou. Z toho, co vidím kolem sebe, se lidem, alespoň v Česku, vybaví jako první zelený kšeft nebo vládní dotace a obnovitelné elektrárny jsou často vnímány skoro jako veřejný nepřítel a že majitelé elektráren jsou zloději, protože na to „dostali“ peníze… Já si naopak myslím, že obnovitelné zdroje, navíc ekologické, jsou skvělým nástrojem pro nezávislost, ať už jde o změny cen elektřiny nebo ochranu proti výpadkům v případě katastrofy nebo pro zajištění energie v odlehlých oblastech. Osobně si nemyslím, že bychom měli lusknutím prstu přejít na ekologii, ale různé druhy obnovitelných zdrojů by měly být chytře začleněny do všech nových stavebních projektů a zástavby, a to i do komerční sféry.

• Kdo z tvých blízkých ovlivnil rozhodnutí spolupracovat s Greenbuddies?

Tím někým jsem spíše já sám 🙂 Vystudoval jsem ekonomii, environmentalistiku, humánní geografii a informatiku – a být v obchodním oddělení společnosti, která staví solární elektrárny? Je to práce snů, kde mohu na denní bázi propojovat a využívat všechny oblasti, které mě v minulosti zajímaly!

• Co se podle tebe změní ve světě fotovoltaiky v příštích pěti letech?

Domnívám se, že v příštích pěti letech budeme svědky obrovského pokroku jak v oblasti fotovoltaických technologií, tak i v jejich využití. Ať už to budou perovskitové krystaly, které slibují výrazně vyšší účinnost FV modulu, nebo průhledné panely a ještě více. Nedávno se objevily zprávy o vytvoření fotovoltaického vlákna. To by umožnilo mnohem širší možnosti využití, od oken vyrábějících elektřinu až po nositelné generátory energie.

Greenbuddies Tipy – Prosinec 2022 28.12.2022

Greenbuddies plní střechy nákupních center v Budapešti solárními panely

V současné době probíhá výstavba o celkovém výkonu 7MWp v maďarském hlavním městě Budapešti. Jedná se instalaci střešních systémů východ západ nad nákupními centry. Celkem GB realizuje 5 střech. Tři střechy jsou již ve výstavbě, zbylé dvě se začnou realizovat po novém roce.

Team Greenbuddies zde zajišťuje kompletní dodávku EPC pro našeho klienta. Do projektu je zapojen team expertů GB přes projekční práce, specialisti na nákup a projektový team, který přímo v místě realizace řídí naše zkušená site-managerka Gyorgyi Molnárová.

Práce v procesu na střeše obchodního centra v Maďarsku

Velkou výzvou pro nás bylo malé zatížení střech, které se nám podařilo vyřešit se společností dodávající lehké a stabilní konstrukce, nevyžadují velké množství balastu. To je zajištěno nejaktuálnějšími větrnými modely. Konstrukce je testována ve větrném tunelu pro ověření výpočtů. Práce probíhají i v zimním období pokud to umožňuje počasí. Instalované FVE budou mít využití pro pokrytí běžné denní spotřeby nákupních center a snížení výdajů za elektřinu.

Solární carporty v praxi

Neustále rostoucí zájem o solární carporty zaznamenáváme od zákazníků z nejrůznějších sektorů. Nejčastěji jde o zájemce disponující parkovacími plochami, u nichž z důvodů technických či ekonomických nelze jednoduše nabídnout střešní instalaci solárních panelů. Na jedné straně spektra může být například soukromá pekárna či hotel poptávající řešení pro 30 parkovacích míst, na opačné straně může jít o globálního dodavatele komponent pro automobilový průmysl.

Carporty jsou typicky přístřešky pro automobily z ocele, hliníku, dřeva nebo kombinace těchto materiálů, které se budují na venkovních plochách. V domácím provedení to může být dvůr nebo zahrada rodinného domu, pro profesionální využití nejčastěji jde o parkoviště hotelů, výrobních či logistických hal, nákupních center nebo velká parkoviště u dálnic, letišť, sportovních stadionů a podobně. Carporty se v poslední době stavějí zejména jako tzv. solární carporty. Znamená to, že na střechu tohoto přístřešku se pokládají fotovoltaické panely, a celý systém skrývá další infrastrukturu potřebnou pro výrobu zelené elektřiny ze solární energie.

Carportový projekt v Rakousku

Využití těchto volných ploch, které byly do současnosti používány jen pro parkování, tak dostává zcela nový rozměr. Kromě výroby potřebné obnovitelné energie zároveň carport poskytuje zaparkovaným vozidlům a jejich uživatelům ochranu před nepříznivými povětrnostními vlivy, ať už jde o déšť, kroupy či sluneční záření, které dokáže interiér vozu pořádně rozpálit. V zimě každý řidič ocení, že pod přístřeškem nemusí pracně škrábat zamrzlá okna.

Naše instalační týmy mají poměrně rozsáhlé zkušenosti z instalací carportů či podobných konstrukcí z řady evropských zemí. Kdybych měl jmenovat alespoň dva příklady, tak velice zajímavou instalaci jsme realizovali pro našeho francouzského zákazníka na výškové budově v Bruselu a další instalací, na kterou jsme v GreenBuddies patřičně hrdí, je největší projekt svého druhu v Rakousku, ve spolkové zemi Burgenland.

Když mluvíme o carportech, je potřeba si uvědomit, že se jedná o stavbu v pravém slova smyslu, na níž jsou přirozeně kladeny také vysoké nároky na bezpečnost a stabilitu konstrukcí. Vlastní realizaci tedy předchází řada přípravných technických úkonů, které naše společnost zajišťuje: od základního návrhu přístřešku, přes kalkulace a vypracování statické studie vycházející z geografické polohy místa realizace a s tím souvisejícího množství dešťových a sněhových srážek, velikosti konstrukce, sklonu střechy atd.

Proces stavby a kotvení carportů

Samostatnou kapitolou je technologické řešení zakotvení nadzemní konstrukce k zemi. Výchozím bodem je provedení geologické studie podloží včetně pull-out testů na staveništi. Podle výsledků této studie projektanti stanoví optimální metodu základů konstrukcí a jejich ukotvení. Že se nejedná o triviální otázky, dokazuje další příklad z naší realizace v Lutzmannsburgu, kde nadzemní konstrukce nasedá na mohutné betonové bloky, které jsme usadili na ocelové pylony sahající 6 metrů pod zem. Ne vždy je pochopitelně technické řešení takto náročné, v řadě případů se konstrukce připevňuje pomocí šroubů nebo na patky s menšími vybetonovanými základy.

Ačkoli využití přístřešků primárně cílí na výrobu elektřiny z fotovoltaických panelů, s rozvojem elektromobility se stále více investorů zajímá o možnost instalace nabíjecích stanic. To pochopitelně dává smysl všude tam, kde řidič elektromobilu hodlá parkovat svůj vůz alespoň na hodinu či déle. Na veřejných prostranstvích se často jedná o více nabíječek, které mnohdy optimalizují systém čerpání elektřiny z fotovoltaiky či veřejné sítě pomocí tzv. systému dynamického řízení výkonu. Tento systém alokuje odpovídající nabíjecí výkon podle technického stavu či stupně nabití baterií jednotlivých klientů, případně podle jiných parametrů naprogramovaných na přání provozovatele. Na tento trend reagují i výrobci carportů, kteří přicházejí s možností elegantního řešení integrace nabíječek do sloupů nadzemní konstrukce atd.

V posledním roce zaznamenáváme znatelný nárůst zájmu o carporty jak mezi investory, tak mezi poskytovateli kompletních řešení pro fotovoltaiku a elektromobilitu. Poptávky se hrnou z domova i ze zahraničí. Kromě výše uvedené logiky vícenásobného využití volných ploch se nově uplatňuje i legislativa zaměřená na podporu výstavby fotovoltaických zařízení a rozvoj elektromobility. Například ve vybraných spolkových zemích Německa se připravují (nebo jsou již ve finálním stadiu legislativního procesu) normy stanovující povinnost vybavit parkovací plochy nákupních center nad určitou velikost solárními carporty. Německým příkladem se vbrzku jistě budou inspirovat i další členské země EU.

                                                           

Seznamte se s naším Development týmem v Nizozemsku

Greenbuddies Energy B.V je náš nizozemský subjekt. Sídlí v Eindhovenu a tým projektových developerů pod vedením Jose Schlangena se zabývá výstavbou pozemních fotovoltaik v zemích Beneluxu. Tento subjekt, který byl založen v roce 2020, má na starosti řadu velkých (10 MW+) solárních projektů ve fázi developmentu. Tyto projekty jsou rozvíjeny společně se společností STEAG Solar Energy Solutions, naším investorem pro Benelux. 

Velká část týmu v Eindhovenu pochází z Limburgu na jihu Nizozemska. Jedná se rovněž o region, který zatím nezaznamenal rozmach výstavby solárních elektráren, protože kopcovitý terén často komplikuje povolovací řízení. Společnost Greenbuddies Energy se této situace chopila jako ideální příležitosti vzhledem k tomu, že obce, a to i na jihu, jsou vázány cíli udržitelnosti (tj. určitým % spotřeby zelené energie). Díky tomu, že několik členů týmu hovoří s majiteli pozemků v místním nářečí, zjišťujeme, že nás často preferují nad „severnějšími“ konkurenty. To je jeden z hlavních důvodů, proč se stále větší část našich rozpracovaných projektů nachází v Limburgu. K dalším výhodám tohoto regionu patří, že zde není tak přetížená síť jako jinde v Nizozemsku. 

Jih však přináší také výzvy. Hlavním problémem, se kterým se dnes potýkáme, je skutečnost, že obce dosud nezformulovaly stručnou legislativu, která by umožňovala povolování velkých solárních zařízení. To má za následek, že je třeba vynaložit mnoho práce na lobbování u obecních rad, aby přijaly zákony ve prospěch konkrétních projektů. To se samozřejmě může podařit pouze u projektů, které jsou začleněny tak, aby ideálně zapadly do krajiny a zároveň přinesly konkrétní sociální výhody obyvatelům okolních oblastí. To vše znamená, že se vynakládá velké úsilí na vytváření místních vazeb a trávení času poznáváním okolí konkrétního projektu. Jedině tak je možné rozvíjet s ohledem na ekologii okolí a s otevřenou myslí k podnětům místních obyvatel. 

Jak naznačují obrázky, náš tým si užívá výzvu hledat nové perspektivní projekty a rozvíjet je do podoby plnohodnotných projektů dodávajících zelenou elektřinu do národní sítě. Doporučujeme sledovat situaci na jihu Nizozemska, kde se v příštích letech objeví řada zajímavých solárních projektů, a to i díky úsilí našeho specializovaného nizozemského development týmu.

Greenbuddies Tipy – Listopad 2022 30.11.2022

Kongresové centrum Praha pokrývá střešní fotovoltaika o výkonu 1 MW instalovaná  Greenbuddies

Střecha Kongresového centra v Praze se v současné době zaplňuje solárními panely, které osazují Greenbuddies. Jedná se o jednu z největších střešních instalací solární elektrárny v České republice. Greenbuddies tímto projektem zahajují stavební fáze projektů na českém trhu, kam přináší své bohaté zkušenosti z budování solárních elektráren a nabíjecí infrastruktury pro elektromobily ve 14 zemích Evropské unie.

Plocha střechy pojme přes dva tisíce solárních panelů, které budou mít výkon téměř 1 MW. Instalační technici se pohybují ve výšce 40 m a pokládají téměř dvacet tisíc metrů kabelů. Použity jsou střídače SolarEdge, které minimalizují napětí během poruchy a jsou tím vhodné pro případný hasičský zásah. Moderní technologie střešní konstrukce umožňuje upevnění pouhým zatížením, bez nutnosti vrtání do střechy. Poslouží k tomu betonové dlaždice o celkové hmotnosti větší než 62 tun.

Marcel Hrubý, Chief Technical Buddy, při práci na projektu

„Zaštítili jsme všechny etapy projektu, od přípravy projektové dokumentace přes zajištění veškerých povolení a nákupu komponent až po výstavbu a zprovoznění dodávané technologie,“ říká Aleš Spáčil, Chief Sales Buddy.

Přípravu stavby v rámci povolovacího procesu investor i zhotovitel konzultoval s památkáři i správou metra. Otázky související se vzhledem a viditelností solární instalace na střeše bylo nutné řešit pomocí vizualizací i videosimulací, v rámci schvalování bylo potřeba také vybudovat malý vzorek elektrárny přímo na střeše. Díky konstruktivnímu a praktickému přístupu památkářů se povolovací proces podařilo úspěšně dokončit. Vzhledem k tomu, že Kongresové centrum se částečně nachází v ochranném pásmu metra, celý projekt prošel schválením rovněž Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Zadavatelem projektu je ČEZ ESCO, se kterými Greenbuddies navázali spolupráci v České republice, kromě Kongresového centra je ve výstavbě hned několik projektů. Další střešní elektrárna ve výstavbě je na objektu tiskárny Unipress v Turnově, v předprojekční fázi jsou další projekty, mimo jiné i na střechách diskontního řetězce PENNY, společnosti Ravak i zhodnocení nevyužitého pozemku v industriální zóně kolínské automobilky v lokalitě Ovčáry.

Greenbuddies navázali spolupráci s diskontním řetězcem PENNY

Využití fotovoltaiky je nejen výhodným řešením pro domácnosti, ale také důležitým zdrojem finanční optimalizace pro firmy. Stále více firem se rozhoduje snížit své výdaje na elektřinu instalací fotovoltaického systému. Získání energetické nezávislosti v prostředí neustále rostoucích cen energií je významným způsobem, jak snížit náklady společnosti.

Není tedy divu, že největší diskontní řetězec v České republice, PENNY, se rozhodl pro instalaci fotovoltaiky na střechách svých prodejen napříč celou zemí. Na řadě prodejen již solární technologie má instalovány a v plánu jsou desítky dalších, včetně prodejny v Praze na Ládví. Průměrně se výkony těchto střešních instalací pohybují okolo 70 kWp.

PENNY Market v Praze – Ládví, Zdroj: www.penny.cz

PENNY se rozhodl řešit s námi projekt v Praze – Ládví formou EPC (Enginnering, Procurement, Construction), což znamená formou kompletního řešení, kdy GreenBuddies zařizuje vše, od prvotních administrativních služeb po plánování, objednávku materiálu a samotnou instalaci fotovoltaických panelů a dalšího příslušenství. Předrealizační fáze v těchto případech obnáší již zmiňované plánování, a to jak elektrárny jako takové, tak i celé elektroinstalace. Dále jsou zde zahrnuty práce vedoucí k získání stavebního povolení a souhlasu od distributora elektřiny k připojení fotovoltaické instalace k síti.

U dvou  projektů, které jsou nyní v předrealizační fázi jev plánu nainstalovat také bateriové systémy, které umožní efektivněji využívat solární energii. Baterie uchovávají „přebytečnou“ elektřinu vyrobenou z panelů, čímž zvyšují energetickou kapacitu a umožňují využití energie v noci nebo v zamračených dnech. Jsou tedy ideálním řešením pro prodejny, které například musí i přes noc držet zapnuté mrazáky.

Společně s kolegy z PENNY předpokládáme, že k realizaci bude první lokalita připravena již v průběhu prvního kvartálu příštího roku. Dodávky a instalace jednotlivých projektů se poté plně rozjedou s vybranými dodavateli v průběhu následujících měsíců.

Sledování uhlíkové stopy v rámci nefinančního reportingu a širšího konceptu společenské odpovědnosti českých firem ještě zdaleka není samozřejmým standardem. PENNY se rozhodlo jít ostatním příkladem a do této oblasti investovat nemalé prostředky. V Greenbuddies jsme hrdi na to, že si kolegové v PENNY vybrali pro přípravnou fázi svého projektu právě naši společnost a pevně věříme, že jim budeme schopni nabídnout účinnou podporu i nadále v rámci realizační fáze.

                                                           

Q&A s Greenbuddies

Protože se náš tým Greenbuddies v plánovací a stavební sekci každý měsíc rozrůstá, rádi bychom vám představili naše nejnovější přírůstky pomocí následujícího dotazníku.

Development Buddy Jan Pavlík – odborník na expanzi se zkušenostmi z velkých korporací

HR Buddy Helena Ciglanská – ostřílená HR manažerka, která se zaměřuje na nábor nových „Buddies“ a péči o náš rozrůstající se tým

Sales Buddy Ondřej Větrovský – všestranný obchodník se zkušenostmi z mediálního průmyslu

 

Z odpovědí Jana, Heleny a Ondřeje na naše všetečné dotazy se o nich dozvíte více.

Jan Pavlík

• Co tě na spolupráci s Greenbuddies nejvíce překvapilo?

Přes 20 let jsem pracoval pro nadnárodní korporátní společnosti, kde většinu svého pracovního času trávíš bojem o svou pozici. Na všechno jsou procesy, směrnice a tabulky. Prosazení jakéhokoliv nápadu je běh na dlouhou trať. V Greenbuddies tě poslouchají, co říkáš a bez prodlevy někdo reaguje a řeší to s tebou.

• Kdybys mohl změnit jednu věc na solárním průmyslu, co by to bylo?

Jednoznačně legislativa v ČR. Vše ostatní je již vymyšleno. Postavit elektrárnu je v zásadě ta nejkratší část v tom celém procesu. A v době, kdy tlak na levnější energie enormně sílí, bohužel státní správa nereaguje na aktuální vývoj a tím pádem realizaci oddaluje.

• Co děláš, když nepracuješ?

Snažím se věnovat rodině. Když mám čas, kouknu na nějaký pěkný film nebo seriál. Rád vařím a cestuji.

Helena Ciglanská

• Jaký byl tvůj první dojem z Greenbuddies?

Přátelskost, soudržnost, otevřenost, profesionalita.

• Řekni mi o někom, kdo ovlivnil tvoje rozhodnutí spolupracovat s Greenbuddies?

Slova spolumajitele a CFO Ondřeje Vodsloně, že produktem Greenbuddies jsou lidé, proto se o ně musíme starat. S touto  personální “politikou” se mně, jako HR, dobře pracuje.

• Jak by tě někdo mohl popsat?

Různě. Naposledy to bylo tsunami 😊

Ondřej Větrovský

• Jaký byl tvůj první dojem z Greenbuddies?

Jsou to profesionální, přátelští a otevření lidé, které baví to, co dělají.

• Jaká je tvoje osobní filozofie ohledně toho, co by se mělo udělat s obnovitelnými zdroji energie / solárním průmyslem?

Urychlení legislativy pro komunity, vytvoření prostředí pro nezávislé a soběstačné domácnosti a komunity.

• Co bys vzkázal někomu, kdo uvažuje o stavbě fotovoltaické elektrárny?

Neváhejte a jděte do toho!

 

Greenbuddies Tipy – Říjen 2022 27.10.2022

Projekt 16 MW FVE v Itálii dokončen

V minulých týdnech byl dokončen projekt o celkovém instalovanovém výkonu 16 MWp nedaleko starobylého italského městečka Ferrara, které se nachází mezi Benátkami a Boloní.

Jednalo se o velmi složitou trackerovou konstrukci Axone Duo od výrobce PVH, která se v průběhu dne otáčí za Sluncem a tím maximalizuje zákazníkovi jak energetický, tak i peněžní zisk. Náš tým se postaral o mechanickou i elektrickou instalaci, včetně rammingu a usazení konstrukce s FV moduly, rozvody kabeláže a zemnění.

Nově dokončený projekt FVE v Itálii

Jedním z obtížných úkonů bylo měření minimální odchylky konstrukce vyměřované pomocí laseru. Pro představu na trackeru o délce 56 metrů byla tolerance 1 cm, což je také nejzazší limit měřitelný laserem. Na pracech se v průběhu projektu dle aktuální činnosti a specializace vystřídala více než stovka pracovníků, kteří se často museli potýkat s vysokými teplotami kolem 40°C ve stínu po dobu 3 měsíců instalací.

Jelikož se jednalo o pilotní Greenbuddies projekt v Itálii, na začátku jsme se potýkali s mnoha administrativními překážkami, při jejich řešení jsme ovšem nabyli zkušenosti, které využijeme v budoucnu. Věříme, že tato spolupráce s náročným zákazníkem nás perfektně připravila pro práci na dalších sedmi projektech začínajících v Itálii a doufáme, že se toto číslo bude do budoucna ještě navyšovat!

Využití vodíku v automobilovém průmyslu

V tomto vydání našich Greenbuddies Tipů bychom rádi navázali na téma využití vodíku jako alternativní zdroj energie s tématem možností využití vodíku v automobilovém průmyslu. Ačkoliv je to technologicky možné, aby automobil spaloval vodík stejně, jako to dělají modely na zkapalněný propan-butan (LPG) nebo zkapalněný či stlačený zemní plyn (LNG, CNG), tohoto nedosáhl žádný z prototypů sériové výroby.

Čistě vodíkový automobil na trhu dnes nenalezneme. Dnešní vodíkové automobily jsou hybridy. Mají palivové články, které pomocí slučování vodíku z nádrže se vzdušným kyslíkem vyrábějí elektrickou energii (odpadním produktem je pouze vodní pára), která se v době menšího zatížení částečně spotřebuje na pohon vozidla a zbytek je ukládán do vestavěné baterie, v případě požadavku na vyšší výkon (rozjezdy, předjíždění) je chybějící energie dodávána z baterie. Výkonnější palivové články, které by pokryli i špičkovou spotřebu se vzhledem k jejich velikosti a hmotnosti do automobilů instalovat nevyplatí.

V osobní dopravě se vodíkový pohon zatím příliš neprosadil, německý fyzik Patrick Plötz z německého Fraunhoferova ústavu pro výzkum systémů a inovací pro časopis Nature Electronics se dokonce vyjádřil, že vodík přichází pozdě pro jakoukoliv silniční dopravu. Snaha Západu rychle dosáhnout klimaticky neutrální dopravy vede k upřednostňování existujících technologií, které slibují tohoto cíle dosáhnout již během několika desetiletí. V osobní dopravě už nepředpokládá, že, pokud mají být dodrženy závazky z Pařížské dohody, dožene vodíková technologie náskok, který mají elektromobily. Pokud během několika let nedojde k sériové výrobě vodíkových kamionů, je skeptický i v oblasti nákladní dopravy.

Ilustrační foto, Zdroj: news.heraldcorp.com

Jiná situace je ovšem v ostatních odvětvích, letectví, průmyslu nebo lodní dopravě. Největší japonská železniční společnost East Japan Railway testuje první vodíkový vlak, který by měl zamířit do komerčního provozu v roce 2030. Vývoj probíhá ve spolupráci se společnostmi Toyota (ta má dodat palivové články) a Hitachi, která dodá pohonný systém. V Německu již vodíkové vlaky jezdí. V Dolním Sasku nahradily patnáct dieslových souprav. Vodíkové vlaky Coradia iLint od společnosti Alstrom mají dojezd 1000 km a jsou schopny dosáhnout maximální rychlosti 140 km/h.

Zářiový britský veletrh DroneX nastínil další možnosti. Izraelská firma Gadfín představila zásilkový dron používající vodíkové palivové články. Díky vyšší energetické hustotě vodíku proti bateriím na bázi lithia umožňuje dolet až 250 kilometrů, využití má nalézt v propojení nemocnic v oblasti Cambridge a přepravovat důležitý zdravotní materiál rychleji než automobily, zejména v dopravních špičkách.

Kilogram vodíku obsahuje přibližně 66 kWh energie, lithium-polymerové baterie dosahují maximálně 0,14 kWh/kg. Dvě stě padesáti násobná energetická hustota vodíku tak i při započtení hmotnosti palivových článků umožňuje nižší hmotnost, delší dolet a vyšší nosnost strojů. Anglická firma ISS Aerospace, která používá drony naložené různými sensory ke sběru kartografických i jiných dat uvádí, že při použití vodíkových článků vydrží dron ve vzduchu dva a třikrát déle a zvládne tak pokrýt větší plochu.

Zdroj: Video: Drony na vodík z výstavy novinek jsou lehčí, obratnější a doletí dále – Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)
Dává vodíkový pohon smysl? Nebo je budoucností elektromobilita? | fDrive.cz
Vodíkový pohon prohrál. Do aut ani náklaďáků se už neprosadí, tvrdí expert – Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)
V Japonsku chtějí vyrábět vodík z použitého plastu (hybrid.cz)

                                                             

Greenbuddies se stali držiteli certifikace ISO 14001

V lednovém čísle našeho zpravodaje jsme vás seznámili s našimi plány získat certifikaci ISO 14001, která je důležitým nástrojem pro řízení dopadu aktivit firmy na životní prostředí. Je nám velikou ctí vám sdělit, že jsme tento měsíc splnili všechny podmínky certifikace a stali se právoplatnými držiteli normy ISO 14001:2016.

Rozvoj Greenbuddies je založen na harmonickém sladění ekonomického růstu, sociální spravedlnosti a ochrany životního prostředí, tj. na principech trvale udržitelného rozvoje. Všichni naši pracovníci jsou si vědomi odpovědnosti vůči budoucím generacím.

Greenbuddies projekt v Nizozemí

Cílem naší společnosti je minimalizace spotřeby materiálů a surovin na úroveň stanovenou technickými normami a předpisy tak, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání, včetně energií a pohonných hmot. Naší snahou je, aby realizované činnosti byly co nejšetrnější k životnímu prostředí. Dodavatelé jsou seznamováni se zásadami optimalizace technologických postupů a s požadavky na strojní mechanizační prostředky (např. na elektrický pohon) a nakládání s odpady. Pro další snižování zátěží životního prostředí je ve stanovených intervalech a termínech zajišťován servis vozidel s cílem minimalizovat škodlivé emise do ovzduší, omezovat hluk na přijatelnou míru a zamezovat úkapům provozních kapalin, zejména ropných látek. Do procesu snižování produkce škodlivin (emise, odpady) jsou zapojeni všichni naší zaměstnanci.

Jedním z výchozích materiálů pro stanovení environmentálního profilu naší společnosti je registr environmentálních aspektů, který je průběžně aktualizován a vyhodnocován. Zároveň jsme ve firmě  zavedli směrnici Řízení environmentálního managementu, jejímž účelem je rovněž uvést do souladu veškeré činnosti společnosti s požadavky platných zákonů a navazujících předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, především v oblastech ochrany ovzduší, vodního hospodářství, odpadového hospodářství apod.

Formou interních auditů provádíme kontrolní činnosti, kterými je zjišťováno dodržování vymezených zásad u všech organizačních složek společnosti zahrnutých do integrovaného systému řízení.

Je obecně známo, že firma Greenbuddies má na svém „kontě“ již několik ISO certifikací z předchozích let. V roce 2018 jsme se zaměřili na systém řízení kvality a splnili podmínky pro normu ISO 9001:2015. V lednu roku 2021 jsme se jako firma zaměřili na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a stali jsme se držitelem certifikátu ISO 45001:2018, která nahrazuje původní normu OHSAS 18001.

Věříme, že se díky neustálému zlepšování našich interních procesů staneme silnějším hráčem s výhodnou pozicí na trhu.

Greenbuddies Tipy – Září 2022 27.09.2022

Maximalizace výkonu na střešních FVE

Nejrychlejším řešením pro snížení nákladů na elektrickou energii je pokrytí vlastní spotřeby fotovoltaickou elektrárnou na střeše. Tento fakt si stále více uvědomují také investoři komerčních nemovitostí. Pro maximalizaci výroby elektřiny je vhodné zakomponovat požadavky budoucí střešní FVE již v prováděcí dokumentaci výrobní nebo skladovací haly.

Jedním z takových vzorových projektů je potravinářské logistické centrum Dagab ve městě Balsta nedaleko švédském hlavního města. Plochá střecha o velikosti 65 000 m2 je navržena zcela dle pravidel „PV rooftop ready“.  Hlavní plocha je prostá jakýchkoliv překážek, tzn. technologie jsou umístěné ostrovně tak, aby se zamezilo stínění fotovoltaických panelů (ideální je umisťovat technologie k severnímu okraji budov). Vzhledem k použití systému východ-západ je dalším z prvků, který přispívá k maximalizaci výkonu na m2 také vhodně umístěné odtokové kanály a směr sklonu střechy.

Nově dokončený projekt FVE ve Švédsku

Před třemi lety jsme byli zvyklí postavit 1 MW na střeše v 10 lidech za měsíc. Díky ideálně navržené střeše a výběru komponent jsme postavili téměř 9 MW za rekordní 3 měsíce. Hlavními důvody pro rychlou výstavbu a tím pádem také brzké uvedené do provozu jsou: vyzdvihnutí materiálu na střechu vrtulníkem a jeho rovnoměrné rozmístění po střeše co nejblíže místě instalace a zároveň použití jumbo panelů JA Solar 535 Wp o velikosti 2285×1135 mm a jejich umístění na montážní systém Esdec.

Náš tým má za sebou instalaci přes 25 různých střešních montážních systémů a tak můžeme prakticky potvrdit, že Esdec FlatFixWave Plus je nejrychlejší podkonstrukcí na trhu. Největší předností je, že podpůrná konstrukce je předmontovaná a stačí ji jen rozložit a usadit na místo. FlatFixWave je jedinou konstrukcí, která se montuje bez použití elektrického ručního nářadí, žádné šrouby ani příchytky na panely. Už není potřeba kontrolovat utahovací momenty šroubů příchytek panelů, ani dalších šroubových spojů. Použití FlatFixWave zajistí rychlou a bezchybnou instalaci, bez nutnosti zdlouhavých kontrol momentovými klíči.

Potravinové logistické centrum Dagab v Balstě

Naši švédští zákazníci nám letos svěřili k výstavbě 30 MW na pěti střechách, na největší z nich jsme naistalovali 16 554 panelů. Další z řady mega střešních fotovoltaik, které nás čekají, je projekt 9,5 MW elektrárny v Německu, kde se začne stavět v říjnu. Pokořme společně hranici 10 MW na jedné střeše. Naše týmy vedené zkušenými stavbyvedoucími jsou připravené na další Vaše mega projekty.

Vodík jako alternativní zdroj energie

Vodík je nejhojnějším plynem ve vesmíru, představuje celých 80 % atomů prvků, které se zde vyskytují. I když Země ho obsahuje mnohem méně, po kyslíku a křemíku jde o třetí nejrozšířenější prvek (15,4 % atomů), rozhodně tedy nelze mluvit o jeho nedostatku. Jeho využitelnost ale snižuje to, že elementární vodík se na zemi vyskytuje jen vzácně a pro průmyslové využití je třeba jej získávat ze zemního plynu, ropy, uhlí nebo elektrolýzou z vody.

Vodík je nový „svatý grál“ energetiky. Zdroj energie, palivo budoucnosti. Jedná se o efektivní palivo, které má nejvyšší spalovací energii na libru v porovnání s jinými používanými palivy a nabízí tak až trojnásobně více energie na stejný objem paliva. Zároveň se jedná o čisté palivo, při jehož hoření nevznikají žádné škodlivé vedlejší produkty.  

Ilustrační foto, Zdroj: pexels.com

V současné době se většina vodíku vyrábí chemickým procesem z fosilních paliv. Přestože jde o nejefektivnější způsob výroby, účinnost je přibližně 80 %, nevýhodou je to, že na každý kilogram vodíku vzniká i 5,5 kilogramu oxidu uhličitého. Pokud je tento odpadní oxid uhličitý vypouštěn do atmosféry, nazývá se získaný vodík jako „šedý“, pokud je zachytáván a ukládán, označuje se jako „modrý“.

Nabízí se tak výroba elektrolýzou z vody. Účinnost výroby je však výrazně nižší, pouhých 60 % a na jeden kilogram „zeleného“ vodíku se spotřebuje 9 litrů vody. Efektivitu ale může zvýšit výroba v době, kde je nadbytek produkce a energie, která nemá v danou chvíli uplatnění, která se použije právě k výrobě „zeleného“ vodíku.

Nabízí se tedy výroba vodíku ze sluneční energie v systému, který obsahuje klasickou fotovoltaickou elektrárnu, ať už na střeše nebo na zemi, na níž je připojen skladovací systém kombinující bateriové uložiště a vodíkovou nádrž. Nespotřebovaná energie vyrobená ze slunce se ukládá částečně v akumulátoru a částečně ve formě vodíku. Vyrobený vodík se hodí nejen k pohonu vozidel nebo k vytápění, ale může být zpětně použit pro výrobu elektřiny v době, kdy je jí nedostatek nebo se jedná o ostrovní systém, který není připojen do elektrické sítě.

Schéma propojení fotovoltaických panelů a vodíkového akumulačního systému,
Zdroj: https://www.ujv.cz/cs/produkty-a-sluzby/veda-a-vyzkum/oz

Zdroje:

https://energozrouti.cz/wiki/vodik
https://www.hybrid.cz/v-japonsku-chteji-vyrabet-vodik-z-pouziteho-plastu/
https://cc.cz/vodikove-kartuse-jako-zdroj-energie-noveho-veku-toyota-jimi-chce-pohanet-vozy-i-mesta/
https://www.airproducts.cz/gases/hydrogen
https://www.proelektrotechniky.cz/obnovitelne-zdroje/60.php

Kromě elektrolýzy z vody za použití elektřiny z jaderných elektráren se nabízí získávání vodíku jako vedlejšího produktu při zpracování odpadů. Japonská automobilka Toyota plánuje vyrábět vodík z plastového odpadů od domácností. Ten se v současné době v Japonsku nerecykluje, 8 % končí na skládkách, 12 % se vyváží a dvě třetiny skončí ve spalovnách. Přestože výroba tímto způsobem se neobejde bez produkce odpadního uhlíku, stále je výrazně výhodnější než jeho spalování.

V současné energetické krizi vodíku nahrává také to, že stírá regionální rozdíly v dostupnosti surovin, protože např. získat elektrolýzou z vody ho může každá země, i když je na nerostné bohatství jinak chudá. Vodík jako chemická látka je vždy stejný. Také je možné ho bez jakékoliv úpravy infrastruktury přidávat do zemního plynu a topit sním, jelikož současné plynové kotle jsou testovány na provoz zemního plynu obohaceného až o 20 % podíl vodíku.

                                                                                                                

Q&A s Greenbuddies

Protože se náš tým Greenbuddies v plánovací a stavební sekci každý měsíc rozrůstá, rádi bychom vám představili naše nejnovější přírůstky pomocí následujícího dotazníku.

Consulting Buddy Nella Maslák – mladá profesionálka s elektrotechnickým a stavebním vzděláním

Project & Delivery Buddy Jan Noga – zkušený profesionál s pracovními zkušenostmi ze španělsky mluvících zemí a z oblasti logistiky a strojírenství

Site Buddy Lukáš Bílek – mnohojazyčný profesionál s pracovními zkušenostmi z celého světa


S Nelou, Janem a Lukášem se můžete setkat na stavbách vašich projektů. Dozvíte se o nich více z jejich odpovědí na naše otázky.

Nella Maslák

• Jaký byl váš první dojem z Greenbuddies?

Když jsem nastoupila do společnosti, byla jsem mile překvapean, jak milí a vstřícní jsou lidé z GB a jak skvělý tým zde pracuje.

• Kdybyste mohl změnit jednu věc v solárním průmyslu, co by to bylo?

Vzhledem k tomu, že pracuji v Greenbuddies Consulting, zjednodušila bych proces povolování výstavby fotovoltaických elektráren.

• Co děláte, když zrovna nepracujete?

Když nepracuji, snažím se svůj volný čas rozdělit na dvě části: část, kterou věnuji svým dětem, a čas, který trávím s přáteli. Rád cestuji a sportuji, zejména lyžuji.

Jan Noga

• Jaký byl váš první dojem z Greenbuddies?

Příjemně mě překvapilo, že všichni v Greenbuddies mají rádi svou práci a záleží jim na firmě. Předtím jsem pracoval ve velkém průmyslovém koncernu a tam jsem tohle necítil.

• Co považujete na své práci za největší výzvu?

Někdy mi práci ztěžuje jazyková bariéra.

 Co děláte, když zrovna nepracujete?

Moje forma relaxace je jízda na horském kole. Takže kdykoli mám volný čas, snažím se najít ideální trail.

Lukáš Bílek

Co považujete na své práci za největší výzvu?

Řízení projektů jako komplexní obchodní záležitost: dát lidem smysl, co se skutečně děje; dosáhnout každý den několika věcí; dosáhnout výsledků, abychom mohli pokračovat a mít lepší den než ten předchozí.

• Co se podle vás změní ve světě fotovoltaiky v příštích pěti letech?

Domnívám se, že svět nyní prochází mnoha zásadními změnami a otázka využívání obnovitelných zdrojů je stále důležitější než kdy jindy. Takže fotovoltaika, nové technologie, inženýrství, nové obchodní nápady a řešení budou žádanější než kdykoli předtím.

Kdybyste nebyl v Greenbuddies, co byste místo toho dělal nebo jaký by byl váš život?

Dá se popsat několika slovy, kterými jsou: zahraniční vztahy a jazyky; cestování a integrace v zahraničí; sportovní a kreativní mysl, stále hledající nové příležitosti a zapojení do studia, projektového managementu a start-upového prostředí. Takže kdybych nebyl zapojen do Greenbuddies, hledal bych tuto náplň práce.

Greenbuddies Tipy – Srpen 2022 24.08.2022

Projekt 4.4 MWp v nizozemském Wijchenu – největší střešní fotovoltaika Greenbuddies v roce 2021

Tento projekt se nachází na střeše budovy DHL ve Wijchenu na východě Nizozemska. Jedná se o jeden ze 13 střešních projektů, na kterých Greenbuddies v této zemi pracovali v roce 2021.

Jednalo se o plochou střechu, která tentokrát nebyla náročná specifikací stavby nebo tvarem střechy, ale byla zajímavá a zároveň náročná svými rozměry. Tato velikost není tolik odlišná od jiných střešních instalací, které naše firma již realizovala, ale ostatní instalace, byly rozděleny na více střech jednoho vlastníka. Tato instalace je však vystavena na střeše jediné budovy (jednoho střešního celku).

Střešní fotovoltaika v nizozemském Wijchenu

Jednalo se o solární elektrárnu o výkonu 4.4 MWp. DC instalace projektu, kterou měli na starost právě pracovní týmy Greenbuddies, zahrnovala instalaci 10 632 fotovoltaických panelů, 25 combiner boxů a 25 ks střídačů.  Byla využita konstrukce SADEF East-West Landscape. DC instalaci projektu, nezvykle velkých rozměrů pro střešní konstrukce, jsme zvládli udělat za pouhých 3.5 měsíců.

Porovnáme-li počet panelů na této budově s veřejně známými čísly ze statistik, které se týkají solární energie, získáme lepší představu o velikosti tohoto projektu. Například v roce 2021 pracovala společnost Greenbuddies na více než 40 fotovoltaických projektech v celé Evropské unii a průměrná velikost elektráren postavených v tomto roce je 2,8 MWp. Celkově Greenbuddies v tomto roce postavili více než 100 MWp solárních elektráren. Pro srovnání, v České republice bylo v roce 2021 instalováno celkem 62 MWp fotovoltaických elektráren [1], což je přibližně 14 elektráren stejné velikosti jako projekt Wijchen.

Pro představu o velikosti instalace, podívejte se na tuto střešní instalaci z ptačí perspektivy v přiloženém videu.

Bike Porty – solárně napájené přístřešky pro cyklisty s možností nabíjení elektrokol

Obliba elektrokol ve světě stoupá a tedy roste i potřeba tato kola nabíjet. Může se stát, že se baterie během výletu vybije a poté je dobré, pokud existuje i jiné řešení, než pokračovat v cestě pouze za pomoci lidské síly. I v případě, že je k dispozici elektrická zásuvka (např. v restauraci během oběda), nemusí mít cyklista zcela vyhráno, pokud s sebou nemá správný nabíjecí adaptér. A co teprve v případě, kdy uprostřed přírody není k dispozici ani ta elektrická zásuvka.

Uprostřed přírody výborně poslouží solární přístřešek pro kola, který má integrované solární moduly včetně bateriového úložiště a zajistí nabití kola navzdory nepřítomnosti elektrické sítě. Kromě toho tento přístřešek ochrání před nepřízní počasí a nejen cyklista nemusí při nabíjení sedět na dešti, využít jej mohou i procházející výletníci. Z baterie mohou být napájeny dohledové kamery proti vandalům, prodejní automaty, případně provozovatel může umožnit dobíjení mobilních telefonů. Je pak na provozovateli zvolit vhodnou formu monetizace celého zařízení.

Ilustrační foto, Zdroj: David Marcu, Unsplash.com

Bike port může být vyroben z různých materiálů, aby co nejlépe vyhovoval přírodním podmínkám. Jednotlivé komponenty související s elektrárnou jsou důmyslně integrovány do konstrukce celého přístřešku, aby například střecha byla tvořena pouze fotovoltaickými moduly a nebyl tak nutný žádný dodatečný materiál pro střešní izolaci. Tento přístřešek je možné postavit v takzvaném ostrovním provozu kdy fotovoltaické moduly dodávají elektřinu pouze do bateriového úložiště a kdy přístřešek není napojen na distribuční soustavu. Je samozřejmě také možné tento bike port zapojit do sítě a případné přebytky zasílat do sítě a tím zaručit rychlejší ekonomickou návratnost celého projektu.

Přístřešek je možné volitelně doplnit o kryté stolky, židle a další vybavení, aby co nejlépe posloužil požadovanému záměru. Samotný bike port je možné instalovat prakticky kdekoli s častým výskytem cyklistů a je ideálním místem k odpočinku pro ty, kteří ho potřebují.

Bike porty je možné doplnit také o uzamykatelné bikeboxy, které nabízí během nabíjení bezpečné uložení jízdního kola. Po prohlídce hradu, zámku nebo návštěvě volnočasového centra si může unavený cyklista vyzvednout svůj dopravní prostředek v plné síle a s minimální námahou dojet do cíle své cesty.

Foto bikeportu v České republice – Jezero Most, Zdroj: www.powerbox.one                                                                                                                                                                     Foto bikeportu v přírodě, Zdroj: ecoload.fr     

Seznamte se s našimi site managery z celého světa

Greenbuddies vyrostla v Praze a toto krásné město je stále místem kde máme naší základnu. Greenbuddies je ale dnes celoevropskou společností, která, aby byla schopná se postarat o zákazníky na všech 14 trzích Evropské Unie, musí mít k dispozici dostatečné množství kvalifikovaných pracovníků jak v oblasti výstavby, tak i řízení staveb.

Během prvních let jsme spolehlivě dokázali přivést na fotovoltaické trhy řadu kvalitních pracovníků z České republiky. Jak šel čas, začali jsme více a více spolupracovat s týmy a jednotlivci z jiných zemí, protože český trh s fotovoltaikou sám začal mít velké požadavky na kvalifikovanou pracovní sílu.

Ilustrační foto, Zdroj: Los Muertos Crew, Pexels.com

Dnes tedy na našich stavbách najdete kolegy z Maďarska, Polska, Bosny a Hercegoviny a dokonce i ze Senegalu. Je to tedy vskutku mezinárodní tým, který ale pracuje jako známé „švýcarské hodinky“.

Dnes bychom Vám chtěli představit některé části tohoto týmu a jejich domovinu.

El Hadji Amadou Bamba Diarra

Bamba se stal doslova naším univerzálním vojákem. Svůj první projekt začínal pro belgického výrobce montážních systémů nedaleko Avignonu v jižní Francii. Projekt je zajímavý tím, že montážní systém je založen na zemních šroubech, které jsou vhodnější do tvrdého a skalnatého terénu. Druhou misí je zajištění a dohled nad stejnosměrnou elektroinstalací na jednonápravových rotačních konstrukcích poblíž italské Boloně.

Bamba se narodil v senegalském Dakaru, kde s vyznamenáním dokončil střední školu a získal stipendium na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě. Od ukončení studií pracoval v Itálii a Kuvajtu, než se připojil ke Greenbuddies. Říká, že práce v oblasti solární energie je jeho skutečnou vášní. Bamba je rodinný typ, má tři dcery a miluje jazz a kubánskou hudbu.

Jazyky: rodná francouzština a wolofština, angličtina, italština a slovenština

Vzdělání: magisterský titul v oboru elektroenergetika na Fakultě elektrotechniky a informačních technologií v Bratislavě, Slovenská republika.

Emin Džomba

Vzhledem k rozšíření našich obchodních aktivit do Švédska a Chorvatska k nám brzy nastoupí mladý a talentovaný odborník, který hovoří chorvatsky a zná kulturní zvyklosti a obchodní přístup v tomto regionu. Prvním projektem, na kterém se Emin bude podílet jako junior Site Manager, je pozemní fotovoltaická elektrárna o výkonu 10 MW pro významného chorvatského provozovatele rozvodné sítě. V blízkosti Záhřebu a Splitu se chystá několik projektů, které budou zahájeny na podzim, a Emin se bude podílet i na těchto instalacích.

Emin vyrostl v malém městě Kakanj uprostřed Bosny a Hercegoviny, kde dokončil střední školu. Poté se přestěhoval do Sarajeva, aby zde studoval na univerzitě a získal titul. Po dokončení studií se vrátil do svého rodného města, v němž se nachází mnoho průmyslových podniků, včetně tepelné elektrárny, která funguje již více než šest desetiletí. Bylo mu jasné, jak devastující vliv to může mít na životní prostředí, a proto se rozhodl pracovat v oblasti zelené energie. Emin má zkušenosti s navrhováním různých typů elektráren ze své předchozí práce strojního inženýra.

Jazyky: chorvatština, srbština, angličtina

Vzdělání: magisterský titul v oboru procesního inženýrství a environmentálního inženýrství na Fakultě strojního inženýrství Univerzity v Sarajevu.

Greenbuddies Tipy – Červenec 2022 28.07.2022

Greenbuddies dokončili s předstihem projekt 2.1 MWp na střeše v Belgii

Náš Greenbuddies tým dokončil instalaci střešního projektu o výkonu 2.1 MWp v belgickém Valonském regionu. Na střeše sídla logistické společnosti bylo nainstalováno celkem 4684 fotovoltaických modulů, 13 střídačů a položeno 50 km stejnosměrných kabelů.

Opět jsme se ukázali jako „Nezastavitelní“, náš tým dokázal obejít vzniklé problémy, kdy jeřáb bylo možné přesunout až od určitého data. Místo toho, abychom čekali, až tento den nastane, zmobilizovali jsme větší množství pracovníků, aby rozvezli vyzvednutý materiál po střeše. Projekt se tak podařilo dokončit a předat 20 dní před plánovaným termínem předání, čímž na belgický trh přibyl další zelený zdroj energie.

Nově dokončený projekt střešní FVE v Belgii

Fotovoltaické fasádní systémy – způsob integrace zelené energie do struktury budovy

Poptávka po fotovoltaických instalacích stále roste, fakt, který zde zmiňujeme každý měsíc. Mohou za to především rostoucí ceny energií, které nutí spotřebitele hledat alternativy k ušetření financí. Zájem o střešní a pozemní solární elektrárny je ohromný a stále se zvyšuje. Není tedy divu, že se stále hledají další možnosti využití fotovoltaiky. Jedním z těchto řešení jsou fasádní nebo nástěnné fotovoltaické elektrárny, kterých v posledních letech stále přibývá. Jsou ideálním řešením pro budovy, které nemají pro umístění klasické střešní instalace vhodnou střechu, nebo jako doplněk k již stávající střešní FVE.

Fasádní systémy jsou obvykle instalovány na stěnu orientovanou na jih. Mohou být připevněny paralelně ke zdi a nebo s lehkým náklonem. Vzhledem k tomu ale nemají tak velký výkon, jako klasické instalace a tak většinou nemá smysl montovat moduly na jinou než jižní stěnu. Fasádní systémy vyrábějí zpravidla méně energie než střešní a pozemní instalace. Obecně platí, že nástěnné solární panely vyrábějí více elektřiny v zimních měsících než v létě. Je to díky tomu, že slunce je během této doby na obloze níže, takže na panely namontované na zdi dopadá více přímého slunečního světla.

Ilustrační foto, Zdroj: Architizer.com

Přirozeně strmý sklon solárních panelů namontovaných na stěnu vyžaduje speciální hardware pro instalaci a zajištění. Jejich upevnění je obtížnější než u solárních panelů montovaných na zem nebo na střechu, které leží na rovině nebo mají mírný sklon. Podpůrný systém, který drží panely, se může připevnit přímo na stěnu skrze kotvy navrtané do zdi anebo lze při instalaci využít podpůrných sloupů, které se postaví ke stěně a k nim jsou následně přimontovány panely. Vzhledem k tomu, že fasádní systémy bojují s gravitací, aby zůstaly ve vzpřímené poloze, je pevné zajištění nezbytné, aby nedošlo k posunutí, poškození a životu nebezpečným nehodám.

Z hlediska čištění a údržby je tento systém jednodušší, než klasické pozemní a střešní elektrárny. Hromadění nečistot, sněhu a dalších věcí téměř nikdy nepředstavuje problém, protože déšť odplaví veškeré nečistoty a gravitace zabrání hromadění listí a dalšího nepořádku, což přispívá ke snadnějšímu čištění. Moduly namontované na stěně jsou navíc lépe viditelné a nevyžadují, abyste šplhali po vysokých a strmých střechách k posouzení jejich stavu. Šplhání na střechu je pro mnoho majitelů solárních panelů zatěžující a často také riskantní úkol. Nástěnné panely poskytují výhodu snadnějšího vizuálního přístupu, abyste měli přehled o potřebném čištění nebo údržbě.

Ilustrační foto, Zdroj: Architizer.com

Další a z hlediska instalace náročnější a dražší možností je fotovoltaika integrovaná do budov (Building Integrated Photovoltaics – BIPV). Je to systém pro výrobu solární energie, který je plynule integrovány do pláště budovy a je většinou součástí stavebních prvků, jako jsou fasády, střechy nebo okna. Systém BIPV slouží dvojímu účelu, je nedílnou součástí pláště budovy, která nejen přeměňuje solární energii na elektřinu, ale také zajišťuje další potřebné funkce, jako je tepelná izolace nebo ochrana proti hluku. Tyto systémy mohou být instalovány během výstavby nové budovy nebo namontovány v rámci rekonstrukce stávající budovy, kdy je třeba vyměnit některou z komponent obvodového pláště.

    

Tým odborníků z Greenbuddies Consulting poskytuje zákazníkům kompletní podporu pro FVE projekty

V souvislosti s dynamickým rozvojem solárních projektů v České republice se ukazuje jako klíčové dokázat řešit zákaznické projekty nejen během samotné realizace ale ideálně již v tzv. představební fázi.

V rámci společnosti Greenbuddies Consulting nabízíme ucelené řešení – od úvodní studie nebo vyřízení žádosti o připojeni k distribuční síti až po zpracování projektové dokumentace, žádosti o dotaci nebo zajištění jednání s příslušnými úřady. Pomáháme také zákazníkům lépe porozumět časovým, finančním, technickým a organizačním parametrům jejich záměru.

Předběžné administrativní a technické posouzení lokality umožní zákazníkům ověřit, zda je na daném místě solární projekt realizovatelný z hlediska možnosti získání příslušných povolení, připojení na distribuční síť a zda je projekt technicky smysluplný. Rámcový návrh FVE představuje způsob, jak zjistit očekáváný výkon a architekturu budoucího FVE projektu bez nutnosti v této fázi objednávat rozsáhlý projekt ke stavebnímu povolení. Analýza možnosti získání dotací odpoví zákazníkům na jejich otázky týkající se aktuálně vyhlášených dotačních programů a jejich vhodnosti pro daný zákaznický projekt a nastíní přibližný časový harmonogram nezbytných kroků.

Často využívanou službou je výpočet investičních a provozních nákladů souvisejících s realizací FVE projektu.

V ostré fázi projektu potom Greenbuddies dokáže zpracovat kompletní projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení nebo případně i prováděcí dokumentaci. Pro zákazníky zajišťujeme i nezbytné žádosti o připojení, stavební povolení nebo dotaci.

Uvedené konzultační služby nabízíme pro celé území České republiky a to jak pro pozemní FVE instalace tak i pro střešní projekty na rozsáhlých komerčních a průmyslových budovách.

Greenbuddies Tipy – Červen 2022 28.06.2022

Greenbuddies otevírají nový trh v Chorvatsku instalací o kapacitě 1.5 MWp

Náš Greenbuddies tým dokončil ve spolupráci s naším klientem, společností E.On Hrvatska, první z projektů plánovaných na letošní rok.

Tento pilotní projekt na nově otevřeném trhu se nachází v Osijecko-baranjské župě ve vnitrozemí Chorvatska v areálu výrobny slunečnicového oleje. Náš tým byl zodpovědný za mechanické dokončení nosných konstrukcí, umístění fotovoltaických modulů a kompletní instalaci stejnosměrného proudu spolu s pokládkou kabelů proudu střídavého. Tento projekt je komplexní kombinací střešních a pozemních fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 1.5 MWp.

Nově dokončený projekt FVE v Chorvatsku

Celkem bylo instalováno 2278 panelů na třech samostatných střechách a 3900 panelů na třech plochách na zemi, spolu s 18 střídači. Náš Greenbuddies tým opět dokázal, že jsme „Unstoppables“, bez problémů splnil předem přesně stanovený deadline.

V současné době náš tým zahájil práce na další lokalitě v této oblasti na východě Chorvatska, tentokrát na projektu pozemní FVE o výkonu 10 MWp. Další projekty jsou ve fázi přípravy a měly by být dodány v letošním roce.

Solární carporty – budoucnost čisté energie

S rostoucí poptávkou po elektromobilech a nabíjecí infrastruktuře roste i zájem o výrobu solární energie. Fotovoltaické elektrárny postavené na střechách velkých parkovišť, tzv. carportů, jsou pro tento účel nejúčinnější formou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Vzhledem k rostoucím cenám energií a také podpůrným možnostem Green Dealu plánuje mnoho investorů nové polní parky i projekty na střechách průmyslových budov, a dokonce i netradiční solární elektrárny na vodě a přístřešky pro auta, kterým se věnuje tento příspěvek.

Typy přístřešků pro auta používané v projektu Lutzmannsburg, Zdroj: pmt.solutions

Vzhledem k tomu, že Evropská unie oznámila plány na ukončení prodeje automobilů na fosilní paliva od roku 2035, hodlá stále více automobilových společností v příštích letech začít vyrábět elektromobily, pokud tak již nečiní. I presto že elektromobily čelí kritice za to, že jejich palivo se vyrábí v tepelných elektrárnách, které vypouštějí do ovzduší škodlivé látky, nebo v jaderných reaktorech.

Někteří poskytovatelé solární energie však tvrdí, že solární panely na střeše garáže vyrobí dostatek elektřiny, aby auto mohlo ročně ujet 12 000 kilometrů na solární energii. Tato levnější energie se může začít vyplácet po době odpovídající 50. až 60. natankování nádrže benzinu.

Podle zastánců obnovitelných zdrojů energie, které by mohly pohánět elektromobily, hovoří pro energii z větru a slunce i další cenový vývoj. Zatímco ropná paliva budou pravděpodobně dražší, náklady na solární panely a výrobu energie z obnovitelných zdrojů klesají. To také znamená, že přístřešky pro automobily staví a nabíjecími stanicemi pro elektromobily doplňuje svou infrastrukturu řada firem, a to za účelem výroby energie pro své firemní flotily elektromobilů nebo chráněná parkovací místa u supermarketů pro potřeby svých zákazníků.

Z výrobců a producentů carportů jmenujme například Adiwatt, BAYO.S, Borabela, Pradecon, TreeSystem nebo Hartig Wenzel z německého Elsenfeldu, se kterým náš tým Greenbuddies Charging v současné době aktivně spolupracuje na projektu Truckport ve Středočeském kraji. 

Carporty jsou také nedílnou součástí dalšího EPC projektu Greenbuddies Charging v rakouském Lutzmannburgu. S fotovoltaickou elektrárnou o výkonu 1,5 MWp se jedná o největší projekt carportů v Rakousku. Konstrukce carportů, které zastřešují 454 parkovacích míst, dodala společnost PMT. Výše je několik fotografií z průběhu a realizace díla.

Tým Greenbuddies také nainstaloval více než 450 fotovoltaických modulů na carporty umístěné na parkovišti supermarketu poblíž nizozemského Amsterdamu.

                                                                                                                

Q&A s Greenbuddies

Vážení čtenáři, 

tuhle jsem počítal všechny naše interní zaměstnance ve skupině Greenbuddies: na přelomu roku 2021/22 jsme přivítali 50. kolegu, dnes máme 56 členů týmu a na konci tohoto roku budeme pravděpodobně pracovat s 60 členy našeho Greenbuddies týmu v Čechách a v Nizozemsku.

Není možné zde jmenovat každého člena, ale dovolte mi představit tři z nich:

Sales Buddy Jan Spudil – je novou posilou našeho týmu podpory prodeje, vstupuje do posledního ročníku studia na České zemědělské univerzitě v Praze.

Chief Consulting & Development Buddy Petr Štajner – vysoce postavený manažer s 25 lety zkušeností s rozvojem infrastruktury v energetice a telekomunikacích.

Chief Procurement Buddy Petr Janda – zkušený nákupní manažer s dlouholetou praxí při pořizování technického vybavení pro některé z největších firem v České republice.

Níže si přečtěte jejich odpovědi na náš dotazník!

Aleš Spáčil

Chief Sales Buddy

Jan Spudil

• Jaké trendy vidíte jako člen týmu FVE?

Lidé si velmi brzy začali uvědomovat, že investice do solárních elektráren je v dobách vysoké inflace dobrá cesta k ochraně úspor a zároveň nabízí určitou míru nezávislosti na volatilitě trhu s energiemi.

• Řekněte mi o někom, kdo ovlivnil vaše rozhodnutí spolupracovat s Greenbuddies?

Vladimir Putin svým útokem na Ukrajinu – je nutnost zbavit se v Evropě závislosti na ruském plynu.

• Co byste poradil někomu, kdo uvažuje o výstavbě fotovoltaické elektrárny?

Ať staví, protože návratnost investice je vzhledem k současným cenám energií příznivá a čím energeticky soběstačnější podniky a domácnosti budeme mít, tím lépe.

Petr Štajner

• Co byste poradil někomu, kdo uvažuje o výstavbě fotovoltaické elektrárny?

Řekl bych mu, aby přestal přemýšlet a okamžitě začal s projektem!

• Kdybyste mohl změnit jednu věc na solárním průmyslu, co by to bylo?

Všechny schvalovací a povolovací procesy prostě zabírají příliš mnoho času. Zrychlení by prospělo všem.

• Co se podle vás změní ve světě fotovoltaiky v příštích pěti letech?

Nejsem si jistý, zda se to skutečně stane, ale rád bych viděl mnohem silnější pozici evropských výrobců komponent a technologií na trhu.

• Co děláte, když zrovna nepracujete?

Hlavně cestuji a sportuji, ale rád bych toho dělal více..

Petr Janda

• Co vás na práci s Greenbuddies nejvíce překvapilo?

Líbí se mi to, co bych nazval „start-upovou kulturou“, kteou má firma ve svých kořenech. A s tím spojenou flexibilitu při řešení problémů. Každý dobrý nápad na zlepšení je vítán a může být pragmaticky realizován.

• Kdybyste nebyl v Greenbuddies, co byste dělal místo toho nebo jak by vypadal váš život?

Pravděpodobně bych pracoval pro nějakou společnost ve finančním sektoru. To byl vlastně důvod, proč jsem v polovině dubna nastoupil do Greenbuddies. Chtěl jsem zkusit něco nového v rozvíjejícím se odvětví s obrovským potenciálem růstu do budoucna, a solární segment takový rozhodně je.

• Co děláte, když zrovna nepracujete?

Volný čas obvykle trávím v přírodě a také rád hraji tenis, plavu nebo jezdím na kole. V zimě jezdím na lyžích a snowboardu. Mám také rád historii, zejména se zaměřením na 20. století. V poslední době však tolik volného času nemám.

Greenbuddies Tipy – Květen 2022 26.05.2022

Greenbuddies odhalili novou vizuální identitu na veletrhu Intersolar 2022

Náš tým Greenbuddies se zúčastnil veletrhu Intersolar v Mnichově, který se konal 11. – 13. května tohoto roku. Na Intersolaru jsme byli již mnohokrát, ale letos jsme poprvé vystavovali a měli vlastní stánek na této obrovské akci s fotovoltaickou tematikou.

Stánek Greenbuddies se nacházel uprostřed haly A5 a bylo poměrně snadné si ho všimnout, protože nad ním viselo velké nafouknuté žluté „slunce“. Využili jsme příležitosti veletrhu, abychom zde představili naši novou vizuální identitu, vytvořenou studiem Dipozitiv. Ta upoutala pozornost mnoha návštěvníků a naše odznáčky s citáty inspirovanými solární tématikou jim vykouzlily úsměv na tváři.

Stánek Greenbuddies na veletrhu Intersolar v Mnichově

Vzhledem k tomu, že se náš tým i projekty se každým rokem rozšiřují, rozhodli jsme se udělat další krok a profesionalizovat vizuální identitu naší značky. Jedním z hlavních požadavků na nový branding bylo, aby nebyl zcela seriózní a přímočarý, protože se nepovažujeme za firmu s korporátní strukturou, ale spíše za spolehlivé parťáky pro naše partnery a klienty. Myslíme, že jsme tohoto dosáhli díky novému čistému a odlehčenému vizuálu od pražského studia Dipozitiv, který budeme aplikovat ve všech formách prezentace společnosti.

Veletrh Intersolar navštěvujeme v posledních zhruba deseti letech pravidelně a jsme rádi, že letos byla samotná akce mnohem větší než v minulých letech. Jsme rádi, že rozsah veletrhu odráží situaci na fotovoltaickém trhu, řady vystavovatelů doplnily společnosti z oblasti elektromobility, bateriových úložišť, jsou zde také banky specializované na obnovitelné zdroje. Jsme rádi, že akce je dobře cílená a je skvělým místem pro utužování pracovních vztahů.

V Greenbuddies si uvědomujeme, že je to ideální příležitost pro plánování schůzek. Během konání veletrhu se na našem stánku uskutečnilo více než 90 jednání se zástupci našich oddělení fotovoltaiky, nabíjení elektromobilů, developmentu a nákupu. Věříme, že tato setkání přinesou v budoucnu nové projekty s našimi stávajícími i novými kontakty.

Těšíme se, že se na veletrh Intersolar příští rok vrátíme, protože bylo skvělé se po dlouhém období, kdy jsme kvůli pandemii koronaviru komunikovali pouze online, moci s našimi obchodními partnery setkat osobně. Myslíme si, že je to nezbytné pro dobrou spolupráci, protože usilujeme o to, abychom byli vašimi „Buddies“ v oblasti solárů a elektromobility.

                                                                                                                                                                                  Detail marketingových předmětů                                                                                                                                                                                                            Nová brožura Greenbuddies

Spolupráce Greenbuddies Charging s IONITY a TRITIUM

Naše společná spolupráce s firmou IONITY (správce nabíjecích stanic pro Tritium) začala v dubnu 2021, kde jsme se účastnili opravy nabíjecí stanice IONITY na benzínové stanici SHELL – Nupaky, která byla jako první v České republice osazena ultrarychlou nabíjecí stanicí.

Po tomto testu jsme se dostali přímo ke společnosti Tritium – tedy známému australskému výrobci nabíjecích stanic stejnojmenné značky. Společnost Tritium vyjádřila zájem o spolupráci nejprve v servisní oblasti pro vybrané země. Prakticky to probíhá tak, že po zřízení přístupu do jejich portálu dostáváme automaticky objednávky na jednotlivé opravy (výměny) nabíjecích stanic, zejména v Německu, Polsku a České republice.

Tritium nám zřídila stejně tak i přístup na jejich školící portály, kde jsme se zdokonalili v servisování stávajících nabíjecích stanic, ale získáváme i informace o připravovaných novinkách. Takto intenzivní obchodní vztah trvá za podpory společnosti IONITY – provozovatele panevropské sítě superrychlých nabíječek rozmístěných podél hlavních dálničních tahů – již déle než rok. V praxi se jedná typicky o výměnu komponentů během servisu nebo o celkovou výměnu nabíjecí stanice a její odzkoušení. Práce je to různorodá a pokaždé poměrně specifická.

Po dokončení servisního zásahu či výměny vkládáme všechny doklady do portálu TRITIUM, kde dojde ke kontrole ze strany zákazníka a poté schválení finančního vyúčtování.

Koncem loňského roku dosáhla společnost TRITIUM výrazného obchodního úspěchu. Stala se totiž preferovaným dodavatelem rychlonabíjecích stanic pro síť čerpacích stanic koncernu SHELL. Podle odhadů je plánováno vybudovat až 500 000 nabíjecích stanic do konce roku 2025. V následujících 5 letech pak bude následovat 2,5 milionu nabíjecích stanic AC typ2. Tato zbrusu nová nabíjecí infrastruktura bude kromě území Evropy rozmístěna také v Jižní Africe , Asii, Severní Americe a na Středním východě.

Tritium dosud postavilo ve 41 zemích celkem 6700 rychlonabíjecích stanic.

 

Tady je jen malý přehled, jak šel čas ve společnosti TRITIUM :

2013
Představení RT50
Rychlonabíječka stejnosměrného proudu pro elektromobily s nejmenšími rozměry na světě. Tato nabíječka byla také první na světě, která měla krytí IP65, a první na světě, která měla plně přizpůsobitelné značení.

2017
Tritium se rozšířila z domácího australského kontinentu a vstoupila založením první mezinárodní pobočky v kalifornském Torrance na americký trh.

2018
Vstup do Evropy
Otevření pobočky v Amsterdamu, za účelem poskytování efektivní podpory stávajícím i budoucím zákazníkům na starém kontinentu.

2019
Partnerství se společností Ionity
Společný podnik Daimler, Ford, BMW Group a Volkswagen Group s Porsche AG představil nabíječku nové generace, kterou Tritium zkonstruovalo, průmyslově upravilo a vyrobilo.

2020
Jako první se zapojí a nabíjí
Společnost Tritium se stala první společností na světě, která zavedla technologii Plug and Charge (ISO 15118), která umožňuje elektromobilům a nabíjecím zařízením komunikovat, ověřovat se a bezproblémově provádět transakce prostřednictvím nabíjecího kabelu.

2021
Spuštění 150kW rychlonabíječky DC poskytující modulární a škálovatelný systému rychlého nabíjení stejnosměrným proudem (DC) navržený pro nákladově efektivnější provoz a rozšiřování infrastruktury pro další rozvoj elektromobility.

Greenbuddies Charging je hrdým instalačním a servisním partnerem Tritia. Prošli jsme sítem náročných kritérií akcentujících prvotřídní kvalitu, rychlost realizace a efektivní nasazení servisních týmů. Věříme i do budoucna, že rozsah a geografický záběr naší spolupráce s tímto významným výrobcem nabíječek pro elektromobily nadále poroste. Z naší strany jsme k dosažení tohoto cíle připraveni udělat maximum.

                                                                                                                 Tritium nabíjecí stanice

Greenbuddies dokončili v Nizozemsku střešní projekt o výkonu 1,1 MWp

Střešní fotovoltaické elektrárny vznikají po celé Evropě rychlostí blesku, a tak i my přidáváme další a další do našeho portfolia referencí. Tato střešní DC instalace o výkonu 1,1 MWp na autoservisu oldtimerů se uskutečnila v nizozemské provincii Gelderland.

Náš tým Greenbuddies se opět ukázal jako „Unstoppable“, protože přestože tato střecha byla plochá, měla velké množství světlíků, které komplikovaly pohyb našich pracovníků na střeše. I přes všechny překážky náš tým nainstaloval více než 2400 fotovoltaických modulů spolu s 8 střídači Huawei na montážní systémy Avasco SolarSpeed.

Jsme rádi, že jsme přidali další zelenou solární energii na vzkvétající nizozemský trh.

Greenbuddies Tipy – Duben 2022 29.04.2022

Greenbuddies se podílejí na elektrifikaci služební flotily v bankovním sektoru

V březnu 2022 zahájil tým Greenbuddies Charging spolupráci s firmou ChargeUp Services CZ, generálním dodavatelem nabíjecí infrastruktury, pro elektrifikaci služební flotily Komerční banky, českého člena bankovní skupiny Société Générale a přední bankovní instituce v ČR.

KB, a.s. vyhlásila na začátku roku 2022 svůj strategický záměr mít do konce roku čtvrtinu flotily svých služebních vozů plně elektrifikovanou a schválila masivní investice do nákupu elektromobilů. Společně s tím očekává vybavení svých poboček a dalších objektů sítí nabíjecí infrastruktury, kterou bude nabízet svým zaměstnancům a klientům. Investice je součástí širšího plánu stát se do roku 2026 uhlíkově zcela neutrální.

Detail nabjecích stanic v Libohošti

Nabíjecí stanice KB budou kombinací střídavých a stejnosměrných dobíjecích stanic. Střídavé dobíjecí stanice dodávají energii přes palubní usměrňovač elektroauta do jeho baterie. Používají standardní síťové napětí 50 Hz, které je v usměrňovači převáděno na vhodný stejnosměrný nabíjecí proud pro baterii elektroauta. Velikost palubních usměrňovačů je daná omezenými prostorovými požadavky a možnostmi chlazení ztrátového tepla, vznikajícího při nabíjecím procesu, přímo na palubě auta. Tím je prakticky omezená maximální hodnota nabíjecího výkonu ze střídavých dobíjecích stanic. Dobíjecí stanice se vyrábějí v určité výkonové řadě, z nichž nejvýkonnější dosahují špičkových nabíjecích výkonů 22 kW. Právě instalaci těchto špičkových stanic s nejvyšším dostupným dobíjecím výkonem provedli Greenbuddies Charging v březnu 2022 ve dvou objektech KB, a.s. Jedná se o pobočku KB Václavské Náměstí 42 a školicí středisko KB na Libohošti. Instalovaná technologie byla dodána přímo partnerskou firmou ChargeUp Services, CZ od výrobce Circontrol.

                                                                                                                                                       Detail Circontrol wallbox, Zdroj: elektrickevozy.cz                                                                                                                                                                                                                    Nabíjecí stanice v Libohošti

Střídavé dobíjecí stanice jsou nejčastěji používaným typem dobíjecí infrastruktury. Plné nabití elektromobilu přes střídavou dobíjecí stanici však trvá i několik hodin. KB, a.s. chce nabízet svým klientům a zaměstnancům maximální komfort v podobě rychlého dobití baterie elektroauta v řádu několika minut až cca hodiny přes stejnosměrné nabíjecí stanice. Tato nabíjecí technologie, která je k dispozici například na některých benzínových stanicích na dálnicích, používá pro nabíjení baterie elektromobilu již usměrněnou energii, která se přes řídicí nabíjecí obvody elektromobilu přivádí přímo na svorky baterie. Veškeré technické řešení usměrnění energie, chlazení ztrát a dalších komplexních otázek, je zajištěno ve stojanu stejnosměrné stanice. Ta se tak stává složitým zařízením, které je na dobíjecích místech obvykle nepřehlédnutelné. Náš Greenbuddies Charging tým má bohaté zkušenosti s instalací, údržbou a preventivním servisem stejnosměrných dobíjecích stanic, mimo jiné díky pravidelné dlouhodobé spolupráci s výrobcem DC nabíjecích stanic Tritium. Ten je jedním z výhradních dodavatelů technologie panevropské nabíjecí sítě Ionity.

Na uvedených dvou instalacích KB, a.s. bylo v rámci první etapy výstavby instalováno celkem 24 střídavých dobíjecích stanic Circontrol eNext Park T 22k W a provedená příprava pro instalaci dvou stejnosměrných stanic Circontrol Raption 50 kW. Ty budou doplněny ve druhé etapě výstavby. Velice nás těší, že můžeme být součástí tohoto velkého inovačního projektu, zaměřeného na redukci emisí a uhlíkovou neutralitu v automobilovém provozu.

Zdroje:

https://www.business-car.cz/neprehlednete/komercni-banka-elektrifikuje-svou-flotilu-zaroven-poridi-uctyhodnych-140-dobijecich-stanic

https://oenergetice.cz/elektromobilita/komercni-banka-zprovoznila-u-svych-objektu-89-dobijecich-stanic-pro-elektroauta

https://cc.cz/komercka-elektrifikuje-flotilu-131-enyaqy-jeji-vlastnik-nakupem-leaseplanu-upevnuje-pozici-v-operativnim-leasingu/

Ikaros Solar – nový zákazník Greenbuddies

V tomto zpravodaji bychom rádi oznámili skvělou spolupráci s novým a perspektivním zákazníkem: Ikaros Solar.

S tímto panevropským gigantem EPC jsme před několika měsíci začali jednat o instalaci pozemního solárního parku o výkonu 3 MWp na trochu zvláštním místě v Nizozemsku. Jako Greenbuddies máme rádi podivné lokality, protože jsme hrdí na to, že se nám říká „the Unstoppables“.

Samotná lokalita (jižně od Rotterdamu) se nachází mezi několika dálnicemi a vlakovou tratí do Paříže. Na některých místech je rovná, ale v částech je také svažitá a má poměrně měkkou podzemní strukturu. Nic zde není standardní. Na obrázcích jsou zachyceny některé práce.

V obchodním oddělení se nám potvrzuje, že spolupráce se vyvíjí pozitivním směrem, protože počet RfQ od společnosti Ikaros rychle roste.

Věříme, že brzy přineseme další informace o spolupráci s tímto zákazníkem.

                                                                                                                                                                                                        Detail svahu na lokalitě                                                                                                                                                                                                    Lokalita FVE u Rotterdamu, Nizozemí

Solární projekty a dotační výzvy v České republice

Oblast solární energetiky v České republice zaznamenává v posledních měsících dynamický vývoj. Zvyšuje se počet připravovaných projektů i projektů v realizaci a to jak pozemních tak i střešních instalací FVE.

Společnost Greenbuddies Consulting nabízí svým zákazníkům v České republice kompletní portfolio služeb v přípravné a projekční fázi – od rámcového návrhu FVE přes vyřízení žádosti o připojení až po projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. Důležitou součástí služeb je i vyřízení žádosti o příslušnou dotaci a zajištění nezbytných formálních náležitostí. Výstavbu schválených projektů mají následně na starosti společnosti Greenbuddies nebo Greenbuddies Charging.

V tento okamžik je v běhu dotační výzva NPO určená pro střešní FVE do 1 MW, očekává se vyhlášení další výzvy pro střešní FVE i podporu elektromobility a nabíjecích stanic. Pro velké solární projekty by měla být určena další očekáváná výzva RES+. Míra podpory uvedených dotačních výzev se bude pohybovat rámcově od 35% do 50% relevantních nákladů.

Ilustrační obrázek, Zdroj: Unsplash

Spolupráce HDSolar s Greenbuddies pokračuje

V oblasti solárních střech se zaměřujeme na střechy pro domácnosti a spotřebitele od řekněme 1000 panelů výše, kde jsme ukázali a prokázali naši konkurenceschopnost.

Jednou z dobrých spoluprací, kterou bychom rádi v tomto bulletinu vyzdvihli, je spolupráce se společností HDSolar. Pro tuto solární EPC společnost se sídlem v Somerenu jsme v loňském roce instalovali střechu v Helmondu (0,5 MWp), zcela nedávno (viz obrázek) střechu o výkonu 1,1 MWp ve Valkenswaardu a tento a příští měsíc budeme dělat dvě střechy po 0,5 MWp v Eindhovenu a Panningenu.

Na střeše ve Valkenswaardu jsme poprvé spolupracovali s týmem z Ukrajiny, se kterým byla velmi dobrá spolupráce. Bohužel vzhledem k současné situaci v regionu se staráme zejména o tyto členy týmu a jejich rodiny.

Greenbuddies stavba střešní FVE ve Valkenswaardu

Realizace proběhla v podstatě bez problémů, ale opět jsme si ověřili, že každý zákazník má jinou představu o řešení problematiky indukčních smyček, proto je vždy nutné si vše nejen vyjasnit na začátku projektu, ale také realizovat malou část instalace, opět si nechat potvrdit správnost realizace a vyhnout se tak nutnosti zbytečně předělávat již hotové části FVE z důvodu nespokojenosti klienta.

Celkově jde o dobrý příklad týmové práce, kdy je proaktivní komunikace s klienty velmi důležitá.