Greenbuddies NovinkyAktuality ze světa obnovitelné energie

Greenbuddies tips – Září 2021 24.09.2021

Sources: Maurizio La Cava, Pixabay, Shutterstock

Od greenu ke green energy

Historie 54 jamkového golfového hřiště se začala psát v druhé polovině 20. století. V důsledku klesajícího zájmu o golf se vedení rozhodlo o využití části svého pozemku k získávání zelené energie.
Historie v současnosti největšího realizovaného fotovoltaického parku s instalovaným výkonem více jak 130 MWp v Nizozemí se začala psát v květnu 2021. Solární park leží jižně od malé vesnice Biddinghuizen. Pro přípravu projektu bylo zapotřebí srovnat členitý terén golfového hřiště. To byla velká výzva, protože území kdysi využívala armáda jako cvičnou střelnici. Nejprve musela specializovaná firma na vyhledávaní munice prozkoumat celou oblast, aby následné práce byly bezpečné.

Při výstavbě projektu bylo zapotřebí překonat řadu překážek. Jednou z nich je hladina podzemní vody. Celé území bylo kdysi zaplavenou vodou a solární park se nachází 3 m pod úrovní moře. S čerpáním mají v Holandsku velké zkušenosti a několik výkonných membránových čerpadel udržuje hladinu spodní vody pod rýhou všech výkopů.

Společnost Greenbuddies společně s dlouholetým Německým partnerem Evia Verkehrstechnik GmbH se na projektu podílí kompletní stavbou mechanické části solární elektrárny. Je zde použit konstrukční systém Zimmemrann, se kterým máme bohaté zkušenosti. Beranění provádíme až třemi ramovacími stroji Gayk, které dokážou zatlouci 300-350 pilotů denně. Elektrárna je koncipována východ západ a rozdělena na třináct bloků, které se dokončují v koordinaci s elektrikáři jeden po druhém.

 Součástí kontroly kvality konstrukce před pokládkou panelů je kontrola utahovacích momentů všech šroubových spojů. Pro tuto činnost používáme kalibrované kontrolní klíče Gedore BDS160 s rozsahem 30 až 160 Nm. Taktéž provádíme kontrolu sklonu konstrukce digitální vodováhou Bosch  GIM 60.

Řeč čísel: bude instalováno více jak 300 000 panelů značky Jolywood o výkonu 470 Wp v uspořádání východ-západ, více jak 460 střídačů značky Sungrow. Roční produkce pokryje spotřebu 40 000 domácností a přispěje ke snížení CO2 o 45 000 tun za rok.

 Jaký je váš názor na proměnu exkluzivního golfového klubu na veřejně prospěšnou energetickou stavbu?

Je budoucnost mobility skutečně elektrická?

Někomu se může zdát, že dnešní článek začíná poněkud provokativní otázkou. Proč by měl někdo takovou evidentní skutečnost zpochybňovat? Ve skutečnosti si v Greenbuddies Charging nemyslíme, že existuje mnoho sporů o elektrické budoucnosti mobility, ať už ve formě bateriového pohonu či palivového článku, případně jejich mixu. Otázka spíše zní „JAK“ a JAK RYCHLE“. Pojďme se krátce podívat na to, proč si to myslíme. 

Někomu se může zdát, že dnešní článek začíná poněkud provokativní otázkou. Proč by měl někdo takovou evidentní skutečnost zpochybňovat? Ve skutečnosti si v Greenbuddies Charging nemyslíme, že existuje mnoho sporů o elektrické budoucnosti mobility, ať už ve formě bateriového pohonu či palivového článku, případně jejich mixu. Otázka spíše zní „JAK“ a JAK RYCHLE“. Pojďme se krátce podívat na to, proč si to myslíme. 

Všude kolem nás je dostatek důkazů, že se pojetí mobility mění – a to z hlediska bezemisní dopravy – k lepšímu. Přestože určité výzvy spojené s postupnou elektrifikací současného vozového parku přetrvávají, čekají nás také příležitosti slibující hmatatelné výhody. To je vidět zejména ve městech, kde se dnes setkáváme s problémy jako jsou emise, dopravní zácpy a bezpečnost.

Pokud by tedy toto status quo mělo pokračovat, problémy související s mobilitou by se stupňovaly, protože růst počtu obyvatel a životní úrovně by vedl k nárůstu vlastnictví automobilů a prodlužujícímu se průměrnému dojezdu vozidel. V reakci na to přichází automobilový průmysl s širokou plejádou inovací určených pro městské komunikace, jako je mobilita jako služba, inteligentní systémy řízení dopravy a parkování, řešení pro sdílení nákladní dopravy a nové koncepty dopravy na dvou nebo třech kolech.

Současný potenciál pro změnu způsobu cestování je v podstatě výsledkem změn ve třech hlavních oblastech: regulace, chování spotřebitelů a technologie.

Regulace. Vlády a obce zavedly regulace a pobídky, které mají nastartovat přechod k udržitelné mobilitě. Regulační orgány po celém světě definují přísnější emisní cíle. EU zavedla program „Fit for 55“ (tj. „Připravený na 55“), jehož cílem je sladit politiky v oblasti klimatu, energetiky, využívání půdy, dopravy a daní tak, aby se do roku 2030 snížily čisté emise skleníkových plynů nejméně o 55 %. Americká administrativa zavedla cíl 50 % elektromobilů (EV) pro rok 2030. Zatímco odborná veřejnost často předkládá technické argumenty, proč by tyto ambice mohly být nereálné (mnohem více argumentuje napjatým načasováním než samotnou podstatou a směrem změny), mnoho vlád nabízí také dotace na nákup elektromobilů a jejich nabíjecí infrastrukturu.

Kromě toho se řada městských úřadů snaží omezit používání osobních vozidel a dopravní zácpy tím, že nabízí větší podporu alternativním způsobům mobility, jako jsou jízdní kola, elektrické koloběžky atd. Například Paříž oznámila, že investuje více než 255 milionů eur do modernizace své cyklistické sítě a přemění 50 kilometrů jízdních pruhů pro automobily na cyklostezky. Cyklostezky se budují v Praze, velkých městech v Rakousku, Německu a dalších evropských zemích. Mnoho městských oblastí také zavádí omezující předpisy pro vjezd automobilů, zejména s dieselovými motory. Ve skutečnosti již více než 150 měst v Evropě vytvořilo předpisy pro omezení vjezdu vozidel se spalovacími motory do centra z důvodu nízkých emisí a mimořádných situací v oblasti znečištění.

Chování spotřebitelů.

Chování a informovanost spotřebitelů se mění, protože stále více lidí je nakloněno přijmout alternativní způsoby dopravy. Cestování pomocí vypůjčených jízdních kol a e-koloběžek v centrech měst podle některých studií meziročně vzrostlo o 60 % a některé prognózy naznačují, že průměrné využívání jízdních kol (sdílených i soukromých) se v post-pandemické realitě pravděpodobně zvýší o více než 10 % ve srovnání s úrovní před pandemií. Kromě toho jsou spotřebitelé stále otevřenější možnostem sdílené mobility. Více než 20 % dotázaných Němců uvedlo, že již využívají služeb sdílené dopravy (6 % tak činí alespoň jednou týdně), což může přispět ke snížení ujeté vzdálenosti a emisí z konvenčních vozidel.

Technologie.
Klíčoví hráči a celé odvětví zkracují inovační cykly automobilových technologií, protože stále rychleji vyvíjejí nové koncepty elektrické, propojené, autonomní a sdílené mobility. Jen za posledních deset let odvětví přilákalo investice ve výši více než 340 miliard eur – z toho přibližně 85 miliard eur od začátku roku 2020. Všechny tyto peníze obvykle končí ve společnostech a výzkumných a vývojových start-upech zaměřených na elektrifikaci mobility, propojených vozidel a technologie autonomního řízení. Takové technologické inovace pomohou snížit náklady na pořízení elektromobilů a učiní ze sdílené elektrické mobility skutečnou a životaschopnou alternativu k vlastnictví automobilu.

Ať se nám to líbí, nebo ne, elektrifikace bude nepochybně hrát významnou roli při utváření budoucnosti odvětví mobility a představuje zajímavé příležitosti ve všech segmentech vozidel, i když rychlost a míra změn se bude pravděpodobně lišit. Pro zajištění rychlého a širokého rozšíření elektromobility je důležitým prvním předpokladem rozšířené uvádění nových elektrických vozidel na trh. Aby byla transformace úspěšná, musí kromě toho hladce fungovat celý ekosystém mobility. Ten zahrnuje výrobce a dodavatele elektromobilů, financující instituce, prodejce, poskytovatele energie a provozovatele dobíjecích míst – v podstatě všechny, kteří se starají o uspokojování potřeb budoucí široké komunity emobility.

Společnost GB Energy BV se rychle rozvíjí

Od ledna 2021 se společnost Greenbuddies vrhla na nizozemský trh solárního developmentu spolu s Josem Schlangenem jakožto ředitelem společnosti Greenbuddies Energy B.V. Zcela nový subjekt Greenbuddies byl založen z nizozemského Eindhovenu s cílem rozvíjet rozsáhlé solární projekty ve všech třech zemích Beneluxu. Společnost Greenbuddies Energy nedávno podepsala dlouhodobou dohodu o spolupráci s německou společností SENS (STEAG Solar Energy Solutions GmbH, dříve známou jako Gildemeister), která expanduje na nizozemský trh jako významný dodavatel EPC. Současně bude společnost Greenbuddies se sídlem v Praze (působící v celé EU) nadále nabízet instalační a dodavatelské služby širokému spektru komerčních a utilitárních subjektů na trhu.

To, že Jos Schlangen stojí v čele nizozemského subjektu, přináší klíčovou výhodu v podobě více než 30 let zkušeností v oblasti solární energie po celém světě. Jos zahájil svou dráhu ve světě solární energie ve společnosti Shell Solar, následně pracoval pro společnosti Siemens, TP Solar a další. Josova kariéra ho zavedla k rozvoji projektů po celém světě (Ghana, Filipíny, celá Evropa a další), nyní je rád, že může své zkušenosti přenést zpět do své vlasti, aby spolu s Greenbuddies posunul trh do inovativnější a zároveň vyspělejší sféry.

Je vzrušující předávat desítky let zkušeností mladému podnikatelskému týmu, který se zaměřuje na inovace v oblasti přechodu k energetice„, dodal Jos.

V průběhu roku 2021 vybudovala společnost Greenbuddies Energy motivovaný tým, který se vypořádá s náročným úkolem rozvíjet rozsáhlé projekty na hustě konkurenčních trzích. Tým se rozrůstá rychlým tempem. Jos Schlangen vede tým, který tvoří Thijs Kruidering (jako tvůrce projektů), Charlotte Eekhof (jako právní podpora) spolu s Jimem Voornem, Hidde van der Weij a Sarou Kruidering (kteří pracují na konkrétních projektech výzkumu a vývoje pro stimulaci inovací). Greenbuddies Energy očekává, že v průběhu roku bude svůj tým dále rozšiřovat. Nový subjekt aktivně navazuje řadu strategických partnerství, včetně společností Siemens, Greenpoint Fuels, Olyx, AquaBattery, poradenské společnosti TD&S a dalších. Ta budou sloužit k tomu, aby přinesla nové inovativní myšlenky ve způsobu, jakým se solární parky v současnosti i v budoucnu rozvíjejí. Při pohledu do budoucna, s rostoucím přetížením sítě a také s mizejícími dotačními opatřeními, nezbývá rozvoji solárních parků nic jiného než přinést klíčové inovace v oblasti odběru, skladování a rozsahu, aby si udržel rychlý růst podílu na celkovém trhu s energií.

Výše zmíněný tým si spolu se společností SENS stanovil ambiciózní cíl dosáhnout do roku 2025 250 MW dokončených projektů v Nizozemsku, Belgii a Lucembursku. Přestože jsou tyto cíle ambiciózní, Greenbuddies a SENS je považují za reálné vzhledem k rostoucí poptávce po solární energii zejména na nizozemském trhu. Předpokládá se, že tato poptávka se v blízké budoucnosti přenese i do ostatních zemí Beneluxu, v čemž chce společnost Greenbuddies hrát klíčovou roli. Vývoj společnosti Greenbuddies Energy v současné době konkrétně pokračuje na řadě rozsáhlých lokalit po celém Nizozemsku, buďte ve střehu a v následujících měsících a letech se dozvíte více o všech připravovaných projektech!

Tipy Greenbuddies – srpen 2021 23.08.2021

Zdroj: Maurizio La Cava, Solarsolutions.nl 

Klady a zápory nabíjení veřejného osvětlení

Myšlenka využití stávající infrastruktury veřejného osvětlení ve velkých městech pro nabíjení elektromobilů není nová. Již před několika lety mnoho velkých městských samospráv po celém světě přijalo plány na snížení závislosti svých měst na fosilních palivech a je zřejmé, že zelená městská doprava hraje v tomto smyslu důležitou roli. Druhým cílem mnoha velkých měst v oblasti podpory osobní přepravy bez obsahu uhlíku je podpořit další rozšiřování elektromobility také u té části městské populace, která nemá možnost domácího nabíjení svých bateriových či plug-in hybridních vozidel.

Mezi městy, která jsou v této oblasti v popředí, si přední postavení udržuje Londýn. V roce 2016 odpovídajícím způsobem dovybavili první sloup osvětlení a nyní jich mají již několik stovek. Tato iniciativa je součástí jejich plánu Go-ultra Low City, které plánuje v příštích několika letech průběžně zvyšovat počet nabíjecích míst na sloupech veřejného osvětlení. Londýnská radnice věří, že se to stane jedním z nejvýznamnějších katalyzátorů pro urychlení prodeje elektromobilů v aglomeraci. Londýn implementoval své řešení instalací jednoduchých zásuvek do stožárů městského osvětlení s tím, že řidiči elektromobilů si mají koupit chytrý kabel k nabíjení svého vozu. Jednoduchost řešení Ubitricity (to je německý start-up zodpovědný za infrastrukturu nabíjení veřejného osvětlení v Londýně) umožňuje implementaci nabíjecích stanic, aniž byste museli provádět komplikované práce na infrastruktuře, jako je kopání chodníků nebo instalace nevzhledných, samostatných nabíjecích stanic. Dostupná kapacita instalovaných nabíječek stoupla z původních 3 na maximálně 7,7 kW. To z pohledu dnešních dostupných nabíjecích rychlostí není vskutku mnoho, ale jak vedení Londýna věří, větších rychlostí typicky není ani potřeba.

Los Angeles začalo nahrazovat všechny své staré pouliční lampy se sodíkovými lampami inteligentními verzemi LED, které spotřebovávají méně energie. Tento program byl zahájen v roce 2009. Výsledkem byly nejen ekonomické úspory ale náhle také nadbytek energie. Z tohoto důvodu město začalo investovat do nových nabíjecích stanic pro elektromobily připevněných ke sloupkům veřejného osvětlení. Tak LA zahájilo v roce 2016 program instalace nabíjecích stanic EV na sloupy veřejného osvětlení. Umístění dobíjecích stanic ve městě závisí především na identifikovaných vzorech městské dopravy. Město hledá oblasti s hustým provozem vozidel a také čtvrti, které mohou být z hlediska nabíjecí infrastruktury nedostatečně vybavené nebo je přehlížejí společnosti ze soukromého sektoru zabývající se nabíjením. Některá vytipovaná místa také pocházejí z požadavků obyvatel města.

Praha se vydala na cestu k využití stávající sítě pouličních lamp pro veřejné nabíjení EV v roce 2020 a předpokládá, že za 2 roky bude realizováno až 100 nabíjecích stanic. Tento krok je jedním ze základních stavebních kamenů strategie nabíjecí infrastruktury pro elektromobily v hlavním městě České republiky. Pražská distribuční společnost PRE zahájila první etapu rozvoje plánovaných dobíjecích zátok pro pouliční osvětlení ve známé městské části Vinohrady. Jsou snadno rozpoznatelné – u patky sloupu je poměrně objemná černá skříň, která poskytuje kryt pro měřicí systém a dalším klíčové součásti nabíjecí stanice. Vlastní nabíjecí zásuvky budou umístěny nad touto skříní. Ačkoli někteří kritici mohou mít námitky proti designu ve srovnání s londýnskou nabíjecí sítí pouličního osvětlení, pražské nabíječky mají minimálně jednu klíčovou výhodu: umožní nabíjení 2 vozidel současně s výkonem až 22 kW, tedy podstatně více než u jeho konkurentů v Londýně. Odhadované kapitálové výdaje činí přibližně 800 milionů korun, z čehož podstatná část představuje kompletní dovybavení příslušného stávajícího systému městského osvětlení.

To zahrnuje výměnu kabelážního systému, obnovu chodníků a výměnu předchozích sodíkových žárovek za mnohem efektivnější a méně energeticky náročné LED diody. Tato nová technologie navíc umožňuje také stmívání pouličních světel v závislosti na intenzitě přirozeného světla nebo v době mimo špičku. Odhadem 500 milionů korun bude ušetřeno v důsledku synergií dosažených díky spolupráci s PRE a využití starší infrastruktury veřejného osvětlení.

Mezi hlavní výhody nabíjení veřejného osvětlení proto patří mimo jiné následující faktory:

•  Snížení zmatku spojeného s nutností vyčlenit další místo pro další veřejné dobíjecí stanice na chodnících, potenciál pro instalování více stanic.

•  Lze instalovat v různé výšce na sloupu.

•  Nízké náklady na instalaci, pokud je napájení světelného stožáru dostatečné (kopání výkopů lze sladit s plánem oprav a modernizace systémů pouličního osvětlení).

•  Rychlost realizace a rozvoje sítě.

Na druhou stranu mohou existovat také určité nevýhody:

•  Instalace je omezena na stávající umístění pouličního osvětlení, jeho standardy a další posouzení vhodnosti.

• Může budit dojem jakéhosi přechodného stavu.

• Může teoreticky ovlivnit integritu městského osvětlení.

• Vyšší CAPEX v případě potřeby modernizace nebo výměny stávající napájecí kabeláže.

Navzdory těmto a možná i dalším drobným nevýhodám lze tvrdit, že nabíjení prostřednictvím pouličního osvětlení je moderní a velmi žádaný prostředek umožňující pronikání E-mobility ve velkých městech sužovaných vysokým znečištěním emisemi CO2 ze spalovacích motorů. . Skutečnost, že již mnoho samospráv velkých světových a evropských metropolí tento koncept zavedlo a mnoho dalších jej testuje, je jasným důkazem jeho přínosů pro zelenou budoucnost městské osobní dopravy.

Nejčastěji používané montážní systémy fotovoltaických elektráren

V posledních letech Greenbuddies, jako aktivní společnost v oblasti fotovoltaiky, spolupracuje s mnoha výrobci montážních systémů. Proto se nebojíme říci, že máme stále přehled o nejnovějších trendech ve fotovoltaice. U střešních projektů je velmi důležité, na jaký typ střechy chcete fotovoltaiku instalovat, protože každá střecha samozřejmě vyžaduje individuální přístup. Dva nejběžnější typy jsou ploché střechy a střechy z trapézového plechu.

Na plochých střechách se často používá zátěžový systém. Ukotvení zajišťuje pouze přídavná zátěž, bez nutnosti prostupu střechou, což poskytuje obrovskou výhodu z hlediska nepoškození  izolace střechy. U šikmých střech s plechovou krytinou se nejčastěji používá systém kolejnic se samořeznými vruty, který se snadno instaluje, neohrožuje izolaci střech a šetří velké množství materiálu.

Tyto druhy montážních systémů nabízí více výrobců po celé Evropě, například Van der Valk, Sadef, Sflex, Avasco, K2, Aerocompact, Esdec, Sunballast, Schweizer nebo další. Pro pozemní projekty je za normálních okolností běžným způsobem kotvení beraněním pilotů. Jedná se o nejekonomičtější a nejjednodušší montážní systém s velmi malým dopadem na životní prostředí.

Stejně jako u střešních montážních systémů existuje v Evropě mnoho výrobců a mezi nejoblíbenější patří Oberhauser, Sadef, PV-Stahlbau, Meiser, PUK Solar, Arausol, MKG, Mounting Systems a další. Na rozdíl od střešních montážních systémů jsou mezi výrobci větší rozdíly. Hlavním rozdílem jsou klémy, kdy u některých z nich je instalace mnohem jednodušší – není potřeba žádných dalších matic, stačí jen nacvaknout. Další společnou a velmi důležitou věcí, která dělá obrovské rozdíly, jsou tolerance při instalaci, zejména při beranění.

Greenbuddies na Solar Solutions 2021

Když se podíváme zpět v čase, naším prvním trhem bylo Německo. Přibližně rok po vstupu na německý trh (v roce 2017) jsme se začali zajímat o trh v Holandsku. Ačkoli se jednalo o některé další aktivity, nejdůležitější byla dobře připravená, a přesto stále velmi skromná účast na Solar Solutions International, nejvýznamnější fotovoltaické výstavě v zemích Beneluxu. Setkání s mnoha potenciálními zákazníky tam přímo zažehnalo možnosti spolupráce s mnoha z nich na jejich projektech. Stalo se tak i přesto, že jsme v roce 2019 měli opravdu skromný stánek.

Jednoduše řečeno: dobrý veletrh má zásadní význam.

Minulý týden – po pozitivní zprávě od nizozemských státních orgánů o povolení konání letošního veletrhu – jsme zahájili skutečnou práci na vytvoření skvělého stánku na skvělém veletrhu, abychom se setkali se spoustou skvělých fotovoltaických odborníků (a nyní i přátel!) z trhů Beneluxu. To znamená, že pracujeme na pěkném designu nového stánku, připravujeme správná sdělení, ladíme návštěvní časy, abychom měli dostatek času na setkání atd. atd. Moc se těšíme, až uvidíme, jak se věci hýbou: jaké nové výrobky jsou na trhu, co lidé připravují na příští rok, a také se dozvíme více o vývoji z hlediska legislativy.

Rádi vás u našeho stánku přivítáme, rádi si s vámi popovídáme na stánku G6!

 

Tipy Greenbuddies – červenec 2021 27.07.2021

Zdroj: Adobe Stock 

Připojení vozidla k síti (V2G)

Evropská komise očekává, že počet elektromobilů (EV) v EU vzroste do roku 2050 až na 190 mil. a více než 64 % elektřiny bude vyráběno z obnovitelných zdrojů (OZE) [1]. Vzhledem k intermitentnímu charakteru OZE vyžaduje elektrická síť určitý druh skladování, aby bylo možné v každém okamžiku sladit výrobu a spotřebu. Doposud jediným velkokapacitním úložištěm elektrické energie byly přečerpávací vodní elektrárny. Ty však nelze postavit všude, představují velký zásah do životního prostředí a jsou spojeny s velkými investicemi.

Průmysl proto hledal alternativní řešení a baterie byly identifikovány jako reálná možnost. Nicméně Li-iontové baterie, které vydrží vysoký počet cyklů, jsou dosti drahé, přestože jejich cena v posledním desetiletí klesla o více než 80 %.
Vědci z University of Delaware proto koncem 90. let přišli s nápadem využít baterie ze zaparkovaných elektromobilů s využitím výhodné skutečnosti, že 95 % osobních automobilů stojí v průměru na parkovišti v klidu. Tento koncept dostal název Vehicle-to-Grid (V2G).
Většina současných elektromobilů umožňuje pouze jednosměrný tok energie ze sítě do elektromobilu. Nabíjení navíc není řízeno žádným inteligentním koordinovaným způsobem a řidič jednoduše spustí nabíjení, kdykoli je to potřeba. Lidé však mají tendenci nabíjet své automobily ve stejnou denní dobu, a pokud zastoupení elektromobilů ve vozovém parku překročí určitou hranici, bude síť čelit vážnému přetížení. Proto bude mít určitý druh inteligentního nabíjení zásadní význam.
Nejpokročilejším typem inteligentního nabíjení je V2G, kdy se doba nabíjení posouvá v čase tak, aby odpovídala výrobě z OZE a aby se zabránilo přetížení sítě, a navíc může také podporovat síť dodáváním energie. Možné je také poskytování dalších pomocných služeb, jako je kompenzace jalového výkonu.
Tato technologie zůstávala dlouhou dobu pouze v šuplíku vědců, nicméně od roku 2015 se začaly šířit pilotní projekty především v rámci Evropy. Nejsilnějším trhem pro V2G je v současné době Velká Británie, kde jsou zavedeny rozsáhlé dotace. Britové uvedli do provozu například double-deckery s podporou V2G. Pokud jde o komerční výzkum a vývoj, nejaktivnějším přispěvatelem do tohoto konceptu je jednoznačně skupina Nissan.
I přes velkou pozornost akademiků se technologie stále potýká s obrovským množstvím problémů, kde asi nejčastěji zmiňovaným je neznámý dopad na baterie. Koncept proto stále čeká, zda se stane životaschopnou technologií, nebo slepou uličkou.

Zdroj: [1] A. Moser a A. Klettke, „European Commission. Effect of electromobility on the power system and the integration of RES S13 Report,“ June 2018. [Online].

Otevření švédského trhu

Švédsko však není typickou „solární zemí“. Přesto je o téma zelené energie velký zájema dlouhé letní dny znamenají, že se to stále vyplatí. Většina střešních FVE je umístěna na střechách skladovacích hal v logistických parcích.

Byly použity dva druhy montážních systémů. Dvě FVE byly s montážními systémy Esdec, dvě se solárními systémy Van Der Valk.
Naším úkolem byla montáž dílčích konstrukcí, umístění modulů a vedení kabelů. Hlavním cílem bylo být se všemi projekty hotov během jednoho měsíce. Proto jsme měli ve Stockholmu dva montážní týmy, které se pohybovaly mezi jednotlivými místy projektu v závislosti na stavu dodávek materiálu.
Zajímavým zpestřením pro naše pracovníky bylo setkání se třemi mláďaty racků, která hnízdila na okraji jedné ze střech.
Na Švédsku je krásné, že nemusíte chodit hluboko do přírody, abyste viděli kousek života.

Nový vedoucí podpory prodeje „na palubě“ Greenbuddies Charging

„Paluba lodi Greenbuddies Charging“ se neustále rozšiřuje o kvalitní lidi a my jsme se rozhodli vám představit nového vedoucího podpory prodeje Tomáše Jelena v poutavém interview.

 

1) Ahoj Tomáši, vzpomínám si velmi dobře, že když jsme se spolu začali bavit o Tvém budoucím angažmá v Greenbuddies Charging (GBC), mluvil jsi o své předchozí pozici ve společnosti ComAp, kde jsi se věnoval obnovitelným zdrojům. Co ta pozice vlastně znamenala a pozoroval jsi tam nějakou paralelu s Tvou současnou prací u nás?

V ComApu jsem se k obnovitelným zdrojům dostal přes vývoj síťové ochrany, původně nazývané NPU. Pro firmu byl tenhle produkt takovou bižuterií, nutnou pro instalace bioplynových generátorů v synchronním provozu se sítí. V jeden moment jsme zaznamenali, že prodeje NPUček, byť stále tvořily zlomek celkového obratu firmy, nabírají větší tempo než celý trh bioplynek a když jsme se na to podívali blíž, zjistili jsme, že aniž bychom v tom něco podstatného podnikli, stalo se NPU standardní výbavou PV elektráren. Jednoduše proto že rozvodné závody ho už znaly, věřily mu a doporučovaly ho. Tehdy jsem se přihlásil do týmu, který měl do tohohle neznámého trhu proniknout nějakým řízeným způsobem. Dostal jsem na starost vedení vývoje redesignu NPUčka, kerému jsme dali nový kabát, nové jméno MainsPro a vývoj udělali v podstatě úplně od podlahy. Asi dobře, protože do několika let se MainPro uchytilo v mnoha zemích od USA přes UK, Itálii, Německo až po Austrálii. V té době jsem už vedl strategický tým, který měl před sebou novou výzvu: na pro nás zcela novém trhu obnovitelné energie, který nám MainsPro odemknulo, vytvořit a posléze i realizovat strategii globálního růstu. Díky zaměření ComApu na spalovací motory, vedla tahle cesta přes hybridní elektrárny v koncepci PV + dieselgenerátory s doplněním o baterie, vítr a monitoring mraků. Většinou ve velkých ostrovních provozech, kterých je po světě spousta v odlehlých končinách Jižní Ameriky, Afriky či Austrálie. Z ComApu jsem odcházel v době, kdy byl hotový vývoj univerzálního řídicího systému pro celou takovouto virtuální elektrárnu, myslím že dnes je v provozu několik pilotních projektů.

2) Jaká byla nejprekérnější pracovní situace, do které ses před Greenbuddies dostal a jak to dopadlo?

Těžko říct, zažil jsem spoustu „ups and downs“, udělal soustu chyb a vlezl do spousty nepříjemných situací, ze kterých jsem se vždycky musel nějak vysekat. Mám rád, když je za mnou vidět výsledek, tak se snažím i nepříjemné situace přetavit minimálně do vlastní zkušenosti pro budoucnost. Mé složité období byl třeba neúspěšný rozjezd podnikání s bývalým kolegou po odchodu z ComApu. Na začátku jsme byli oba nadšení, on měl vyvinutý produkt – průmyslovou nabíječku startovacích baterií pro velké motory. Já jsem měl krabici plnou vizitek na zákazníky z celého světa, většinu z nich jsem osobně znal. Znali jsme trh, věděli kam jít, kde vyrábět. První rozčarování bylo, když jsme zjistili, že náš produkt stojí asi desetkrát víc než produkt od konkurence. Dohodli jsme se, že to nevzdáme a vyvineme konkurenceschopné dělo, ale vývoj nakonec trval déle, než jsme čekali. Mojí největší chybou nejspíš bylo, že jsem v té době měl pocit, že je na všechno dost času. Skončilo to fiaskem a projekt jsme ukončili. Tehdy jsem měl pocit promarněného času a příležitostí, ale vím, že i tohle byla lekce, kterou jsem si měl projít.

3) Máš teď za sebou necelé dva měsíce práce pro GBC, jaké máš tedy zatím dojmy? Co Tě překvapilo příjemně, a naopak co jsi ale opravdu vůbec nečekal?

GBC je skvělá parta. Vím, že to je pro fungování firmy opravdu hodně. Navíc si myslím, že sedíme na obrovské příležitosti, která se podle mě ještě naplno nevynořila a ten pocit je taky super. Postupně jak přichází projekty, práce přibývá a spousta těch příležitostí vede k realizaci a úspěchu. To se taky neděje jen tak samo sebou. A tak jak přibývá práce, cítím vzájemnou podporu v týmu, aby všechno dobře dopadlo. Když jsem se trápil s přípravou první nabídky, vynořily se vždycky odněkud dobré duše, ať už to byli kluci ze sales supportu nebo lidi z jiných oddělení, a vysvětlili mi co potřebuju udělat jako další krok. Často jsem ani nestihl otevřít pusu abych se jich zeptal a už jsem dostal odpověď! Co jsem opravdu nečekal, to nedokážu říct. Pracoval jsem třeba do jedné v noci s Vaškem Cubínkem, abychom stihli přepsat nabídku do správného formátu pro zákazníka, jen abychom se ráno dozvěděli, že ten původní formát mu vyhovoval více. A myslím že i tohle je OK, tyhle situace se dějí. Nemůžu říct, že bych je nečekal ?.

4) Ve volném čase se mimo jiné věnuješ jachtingu a máš kapitánské zkoušky. Do kterých vod nejraději za tímto sportem jezdíš a jak často se Ti to obvykle daří?

Když jsem byl na volné noze, jezdil jsem hodně jako instruktor – na kursech, kondičních nebo sportovních plavbách. Taky závodím v regatě, kterou pořádám. Baví mě plout s lidmi, které jachting baví a chtějí se něco naučit. Co umím to předávám dál a učím se s nimi, protože moře má vždycky situace, na které se nikdy na 100% nepřipravíš. Většinou jezdím do Chorvatska. Marná sláva, je to nejdostupnější teplé moře a je nádherné. Ale miluju jachting na delší vzdálenosti, „žít s lodí“ několik dnů a nepotkat pevninu. Plul jsem takhle z Bretaně nebo z Lisabonu, ze Španělska přes Středozemí do Itálie nebo jsem byl tři týdny v Karibiku. Všude je to krásný jiným způsobem.

5) Jaké předměty Tě nejvíc bavily ve škole?

Zvláštní, na nějaký oblíbený předmět si nevzpomínám. To ale neznamená, že by to bylo nějak zlé. Vzpomínám si například, jak jednou přišel v šesté třídě na suplování dějepisu starý pán, důchodce. Já jsem dějepis nenáviděl. Vyprávěl celou hodinu, myslím že o stavovském povstání. To už nevím přesně. Ale pamatuju si naprosto přesně, že jsem se náhle ocitl v tom příběhu, který byl najednou barvitý a zajímavý, jak nám ho ten pán vyprávěl. Právě proto, že byl skutečný, na rozdíl třeba od fantasy románů, kde jaksi nikdo nezpochybňuje že jde o strhující příběh. Přitom dějiny Evropy, to je jedna ohromná fantasy sága s miliony vrstev, na kterých se odehrávají velké i malé příběhy, prorostlé vzájemně do sebe! Na tuhle hodinu nezapomenu nikdy, poprvé a nadlouho naposledy jsem miloval dějepis!

6) Prozradíš nám na sebe něco, co jsi ještě nikomu neprozradil?

Já jsem někdy dost ukecanej, takže to, co jsem ještě nikomu neprozradil, bych hledal dost obtížně. A jestli něco takového je, asi to má zůstat neprozrazeno. ?

Autor: Tome díky za rozhovor, přejeme Ti hodně štěstí a úspěchů v Greenbuddies Charging.

Tom: Já děkuji!

 

Market Footprint 2Q 2021 19.07.2021

Dobrý den!
 
Doufáme, že se Vám vše daří!

Rádi bychom se s Vámi podělili o několik novinek. Máme to štěstí, že se nám podařilo rozšířit naše působiště na sever do krásného Švédska, kde jsme za poslední měsíc realizovali již čtyři střešní instalace!

Dnes můžeme s potěšením konstatovat, že jsme za posledního 3,5 roku naší existence realizovali již více než 442 MWp a každým dnem stále rosteme.

Více informací najdete – jako každé čtvrtletí – v našem referenčním listu Market Footprint.

Pokud máte projekty, se kterými vám můžeme pomoci, neváhejte nám poslat poptávku. Rádi pro Vás vytvoříme nabídku na míru a těšíme se na další spolupráci!

 

S přátelským pozdravem

 

 

 

Tipy Greenbuddies – červen 2021 25.06.2021

Zdroj: Adobe Stock 

Lázeňská sezóna začíná…

Zlepšující se počasí i pandemická situace se promítají do pomalého návratu běžných věcí do „normálu“. Výsledkem je i to, že se opět začínají otevírat hotely a lázeňské komplexy. My jsme se rozhodli, že vás do jednoho takového zařízení – i když možná poněkud odlišným způsobem, než na jaký jste zvyklí, dnes zavedeme. A samozřejmě to bude návštěva ve stylu „Greenbuddies Charging“.

Tentokrát bude řeč o komplexním projektu instalace fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu 1,5 MW umístěné na přístřešcích (nebo chcete-li carportech) na veřejných parkovištích v prostoru lázní Sonnentherme Lutzmannsburg. Kompletní projekt (EPC z anglického Engineering, Procurement & Construction) značí projekt výstavby na klíč, včetně zhotovení projektové dokumentace, nákupu veškerých technologií, komponentů a služeb, vlastní realizace a výstavby a konečně vlastního uvedení do provozu a předání klientovi k užívání.
Hlavním účelem celého projektu je snížení vlastní spotřeby celého komplexu lázní a zároveň rozšíření možností dobíjecí kapacity v rámci parkování elektromobilů či plug-in hybridů při návštěvě lázní – ke stávající jedné dobíjecí stanici přibude díky Greenbuddies Charging celkem 10 ks AC nabíječek o jednotkovém nabíjecím výkonu 11 kW.
Pojďme se krátce podívat na historii projektu: Společnost Greenbuddies Charging po devíti měsících vyjednávání v roce 2020 podepsala na sklonku téhož roku smlouvu s generálním dodavatelem, firmou E-Koenig, sídlící v Bad Vöslau. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka, montáž a instalace výše uvedených technologií a řešení pro svého druhu největší referenční projekt solární elektrárny umístěné na carportech v Rakousku. S trochou nadsázky lze tedy použít paralelu, že k nejdelšímu rakouskému lázeňskému tobogánu (202 m) přibude také největší solární elektrárna postavená na mohutné konstrukci přístřešků pro vozidla na obou parkovacích plochách v areálu.
Protože projekt podléhá z hlediska umístění a splnění všech zákonných podmínek pod stavební úřad v Obenpullendorfu, bylo nutné v první fázi projektu připravit i dokumentaci k vydání stavebního povolení, aby mohl být projekt následně zrealizován. Vzhledem k velmi specifickým podmínkám, resp. přírodním omezením na parkovištích v prostoru lázní (např. maximální výška spodní vody 90 cm pod povrchem a zároveň jílovité podloží v hloubce pouze „100 cm“, které neumožňuje odvodnění dešťové vody ze střech carportů a vlastního povrchu parkoviště standardním způsobem), museli jsme k vlastnímu projektu FVE a řešení nabíjení pro elektromobily doplnit celkem rozsáhlou stavební část. Šlo především o odvodňovací systém pod oběma parkovišti ve formě retenční nádrže a vsakovací vrstvy, které dokáží pojmout veškerou dešťovku nebo vodu z tajícího sněhu, a tím zajistit bezpečný celoroční provoz parkoviště. Systém si vyžádal recyklaci celkem 5 000 m2 zatravňovacích dlaždic a jejich nahrazení zámkovou dlažbou v prostoru všech parkovacích míst.
Součástí rozsahu projektu byla kromě uvedeného odvodňovacího systému obou parkovišť také renovace povrchu parkoviště pro autobusy opět včetně odvodnění, výstavba přístřešků (pro instalaci základové konstrukce byla použita metoda zatloukání HEA 180 profilů a pokládky 72 ks betonových kvádrů) s FVE na střechách carportů. Při stavbě elektrárny jsme použili 11 ks střídačů Huawei 110 kW, infrastruktura pro nabíjení elektrovozidel se skládá z 10 kusů AC nabíječek o výkonu 11 kW škálovatelném na dvojnásobek. Součástí dodávky je dodávka a instalace kamerového dohledového systému, systému osvětlení vnitřku konstrukce přístřešků a samostatného ovládání vjezdových závor, jakož i kabeláž pro záložní zdroj energie UPS.
V době, kdy budou naši čtenáři číst tyto řádky se budeme již připravovat k instalaci vodorovných konstrukcí a pokládce panelů na střechu carportů. Finalizace celého díla a předání investorovi je plánováno na počátek čtvrtého kvartálu tohoto roku.

Tak nám držte palce!

Netradiční místa pro výstavbu solární elektrárny – skleníky

V posledních letech roste počet výstaveb fotovoltaických elektráren, proto se postupně vyčerpávají možnosti klasických prostor pro jejich realizaci, jako jsou pole a střechy. Jejich výstavby se proto pro nás stávají zajímavějšími vzhledem k požadavkům na nová místa pro umístění solárních panelů. Již v minulosti jsme popisovali v našich článcích netypická místa pro výstavbu solárních elektráren, jako jsou bývalé skládky, střechy obchodních center a sportovních hal.

Aktuálně bychom Vám chtěli přiblížit projekty, které jsou realizovány na střechách skleníků. Jedná se o atypické stavby, které je potřeba individuálně projektovat vzhledem ke specifickým požadavkům, které jsou na tato řešení kladeny. Jedním ze zajímavých požadavků je například potřebná světelnost ve skleníku spolu s dostatečným dopadem slunečního záření na panely umístěné na jeho střeše. Tímto způsobem lze dosáhnout dostatečného výkonu panelů. Dalším požadavkem může být například nepropustnost dešťové vody, aby prostředí skleníku bylo dále plně využitelné. Zajímavým řešením je konstrukce, která je schopna propustit sluneční záření samotnými panely, jedná se tedy o částečně transparentní moduly. Pro představu jsou tyto moduly zobrazeny na obrázku níže. Takový typ řešení jsme zatím neměli možnost realizovat, protože ještě není běžně využívané. Je však jisté, že v blízké době bude probíhat rychlý vývoj takovýchto projektů vzhledem k vysoké poptávce a silné podpoře inovací v tomto oboru. Například v novém výzkumu z března 2021 byla testována vědci z NC State University aplikace semitransparentních modulů na skleníku, kdy po instalaci panelů místo skel sledovali vliv na zdraví a růst rostlin uvnitř.
Na červeném listovém salátu bylo prokázáno, že využití semitransparentních solárních panelů nemělo vliv na růst rostlin. Typem solárních panelů použitých v tomto výzkumu jsou poloprůhledné organické solární články (ST-OSC), nikoli typ na bázi křemíku používaný ve velkých elektrárnách. Solární články ST-OSC slibují flexibilitu a mohou být upraveny tak, aby absorbovaly různé vlnové délky světla podle potřeby. Jedná se například o vlnové délky, které rostliny nepoužívají pro fotosyntézu. Prozatím tyto panely nemají stejný výkon jako běžné fotovoltaické články. Jsou však neustále zlepšovány, a nakonec by mohly být instalovány v mnoha různých stavebních prvcích včetně domácích oken.
Naší první zkušeností v tomto zaměření byla fotovoltaická elektrárna Seelow na východu Německa, kde jsme měli na starosti mechanickou a DC část. Práce tedy zahrnovaly montáž podkonstrukcí, modulů, elektroinstalaci i montáž střídačů. Tento projekt má kapacitu 750 kWp, během jejichž montáže bylo instalováno 2 628 modulů a 11 střídačů. V tomto projektu bylo sklo skleníku ponecháno neporušené a moduly byly instalovány pouze na jižní straně střech, takže toto místo nadále funguje jako skleník.

Pohled zevnitř na proces stavby (před-po)

Poslední fotovoltaická elektrárna na skleníku, které jsme byly součástí, se nachází na severu Holandska a byla úspěšně spuštěna před měsícem. Tato elektrárna má kapacitu 6 MWp. Během její konstrukce bylo instalováno 20 000 modulů a 29 střídačů. Na rozdíl od německého projektu, se zde náš klient ve svém pilotním projektu rozhodl pro montážní systém, který vyžadoval odstranění skla ze střech skleníků. První výzvou pro našeho klienta bylo tedy odstranění skla. Poté byly namontovány kovové profily (konstrukce patentované klientem) a posledním krokem byla montáž, připojení panelů a práce na DC vedení. U všech prací bylo vždy nutné mít kromě standardního strojního zařízení také speciální plošiny používané pro stavbu skleníků. Stavební práce probíhaly přibližně 2 měsíce a jsme velmi rádi, že jsme byli součástí této zajímavé technické výzvy a součástí jejího úspěšného spuštění. Věříme, že toto zajímavé využití solárních modulů bude častější, protože toto řešení přináší pouze pozitiva.

Letecký pohled na ukončený projekt 6 MWp elektrárny v Holandsku.

Nový projektový manažer Michal Boška

„Paluba lodi Greenbuddies“ se neustále rozšiřuje o kvalitní lidi a my jsme se rozhodli vám představit nového projektového manažera Michala Bošku v krátkém interview.

Jak jsi se poprvé zapojil do Greenbuddies?
O existenci Greenbuddies jsem se dozvěděl vlastně náhodou. Viděl jsem náborovou reklamu na jedné náborové webové stránce, Greenbuddies se představila jako dynamická, flexibilní a cílevědomá společnost. Představovala přesně takové hodnoty, které jsem hledal. Líbilo se mi to a považoval jsem za správné zkusit požádat o pohovor. Pokus vyšel a stal jsem se členem týmu.
Co považuješ na své práci za největší výzvu?
Moje pracovní pozice je výzvou ze své podstaty. ? Projekt je komplexní, složité a náročné prostředí, které vyžaduje totéž od svého manažera. Nejnáročnější jsou situace, kdy je vše dokonale připraveno, zkontrolováno a naplánováno a akce jednoho člověka zničí veškeré úsilí ve zlomku času.
Jaká je tvá osobní filozofie ohledně toho, co by se mělo udělat s obnovitelnými zdroji energie / solárním průmyslem?
I když v solárním průmyslu existují určitá problematická témata, tak věřím, že práce, kterou dnes děláme, změní naši budoucnost. Pro mě osobně je to práce s větší přidanou hodnotou a společenským, planetárním a environmentálním významem. Možná se zdá utopické, že by mohl fotovoltaický průmysl změnit vše, ale rozhodně pomalu přispívá k lepší a čistější budoucnosti, i když je cesta před námi ještě dlouhá.
Co bys vzkázal někomu, kdo uvažuje o stavbě fotovoltaické elektrárny?
Vzkázal bych, že do solární energie se rozhodně vyplatí investovat, že v posledním desetiletí dosáhla velkého rozvoje, že je to krok vpřed k čisté budoucnosti a jedna ze základních možností, jak udržitelně vyrábět elektřinu. Denní spotřeba elektřiny v našem životě je obrovská a neustále roste. Pro zachování našeho způsobu života bez ničení životního prostředí je třeba, aby se každý zajímal o výrobu zelené energie. Solární elektrárna je dnes zdrojem energie dostupným téměř pro každého.
Co děláš, když nepracuješ?
Trávím čas v přírodě se svou ženou a dcerami, rád se ztrácím v lese nebo trávím čas obklopen horami s kamarády na túrách.

 

 

 

 

Marketingový/á specialista/ka 21.05.2021

V rámci rozvoje podnikání hledáme do týmu nového/ou 

Marketingového/ou entuziastu/ku

Ve Vaší zodpovědnosti bude expertní podpora prodejního týmu Greenbuddies s.r.o., která pracuje pro zahraniční B2B klienty

V rámci marketingu využíváme:

 • online marketingových nástrojů, jako: Linkedin, Emailkampane.cz, Xing, Facebook, Canva
 • spravujeme korporátní web
 • tiskneme letáky, bannery, roll-upy a další
 • konáme eventy (veletrhy a další)

Mezi hlavní zodpovědnosti bude patřit:

 • Podíl na přípravě marketingové strategie a ročních marketingových plánů
 • Zajištění podpory při organizování a reprezentování na veletrzích a dalších akcích
 • Jakékoli změny a doplňování grafických motivů a dalších aktivit souvisejících s image firmy
 • Update webových stránek
 • Příprava měsíčního newsletteru
 • Postování příspěvků na sociálních sítích
 • Střih krátkých videí pro účely sociálních sítí
 • Zajišťování vizitek
 • Tisk dalších materiálů
 • Zajištění, výběr a rozesílání dárků a PF
 • Kolektování fotek a videí pro marketingové účely
 • Editace a úpravy prezentací
 • Zapisování dat do firemních databází a jejich udržování
 • Pravidelné exportování z CRM
 • Správa CRM (admin), komunikace se společností spravující CRM, řešení technických potíží
 • Skenování všech nových kontaktů/vizitek

Co požadujeme:

 • minimálně středoškolské vzdělání (Marketingového nebo obchodního typu výhodou)
 • Zkušenosti v oblasti online marketingu min. 1 rok (zkušenost s B2B marketingem výhodou)
 • Zkušenosti se zajištěním eventových aktivit výhodou
 • Velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti
 • Orientace na výsledek a plnění cílů
 • Práce v týmu i samostatná koordinace aktivit je důležitou součástí denní pracovní náplně
 • Kreativní a netradiční myšlení
 • Flexibilita s ohledem na dokončení cílů

Co vám můžeme nabídnout:

 • odpovídající platové ohodnocení
 • stabilní zaměstnání v rostoucí mezinárodní společnosti
 • přátelský tým ochotný si vzájemně pomáhat
 • denní využití anglického jazyka v mluvené i písemné podobě
 • flexibilní pracovní doba
 • možnost občasné práce z domova
 • mobilní telefon s předplacenými službami i pro osobní použití
 • notebook
 • firemní akce v Čechách i v zahraničí

Zaujali jsme Vás? Zašlete nám strukturovaný životopis s fotografií včetně motivačního dopisu a my Vás budeme v nejbližší době kontaktovat. Těšíme se na Vás!

Kontakt:
Zaměstnavatel: Greenbuddies, s.r.o.
Kontaktní osoba: Denisa Schwarczová
Email: denisa@greenbuddies.eu
Telefon: 736 644 444

Tipy Greenbuddies – květen 2021 20.05.2021

Zdroj: Shutterstock

Elektrické autobusy jsou tady!

Tiché a životní prostředí nezatěžující elektrické autobusy mají oproti svým dieselovým protějškům mnoho výhod. Ještě před několika lety byly elektrické autobusy kvůli velikosti a hmotnosti baterií většinou mikrobusy. Nyní výrobci navrhují elektrické autobusy všech velikostí díky rychlému zdokonalování technologie baterií pro elektrickou mobilitu. Způsob nabíjení baterie také vyžaduje přizpůsobení stávající infrastruktury na trasách a v autobusových vozovnách.

Tzv. „pomalé“ nabíjení prostřednictvím střídavého proudu je v depu nejběžnější. Doba nabíjení závisí na výkonu nabíjecí stanice. Plné nabití baterií obvykle trvá 4 až 6 hodin, provádí se typicky jednou denně a často přes noc. Pokud se autobusy vrátí do vozovny, lze provést další dobití i během dne. Připojení nabíjecího kabelu se provádí ručně. Řešení pro kontrolu zátěže optimalizuje spotřebu elektřiny (inteligentní nabíjení) a zajišťuje, že nebude překročen rezervovaný příkon v depu.
Řešení rychlého nabíjení elektrických autobusů se vyvíjí. Nová metoda nabíjení spočívá v několika rychlých dobitích z depa, když je autobus na zastávkách na trase nebo v cílové stanici, kde obvykle nějakou dobu čeká před vyjetím na zpáteční trasu. Několik výrobců přišlo s řešením pro dobíjení sběrnice fyzickým kontaktem s nabíjecím pantografem. Proto již není nutné připojovat kabel k dobití baterie autobusu. Tyto systémy navíc umožňují snížit hmotnost palubních baterií, což na oplátku umožňuje vyrábět lehčí vozidla, která uvezou více cestujících.
Elektřina pro dobíjení autobusů může být také vyráběna lokálně pomocí fotovoltaických systémů, aby se dosáhlo 100% bezemisní dopravy. Šanghaj zahájil první projekt solární energie pro autobusové nádraží v ČLR. Solární panely o rozloze téměř 2 000 m2 poskytují dostatek energie k dobití 6 autobusů současně. Systém také poskytuje energii pro další potřeby autobusového nádraží a dokonce dodává elektřinu zpět do sítě.
Budoucnost je nepochybně v obnovitelné zelené energii a doprava se velmi rychle změní na čistě elektrickou. Vlády na celém světě usnadňují tento přechod podporou dotačních programů pro nákup elektrických vozidel a pro instalaci nové nabíjecí infrastruktury pro elektromobily často za využití elektřiny pocházející z větší míry z obnovitelných zdrojů energie. Revoluce e-mobility je nezastavitelná. V Greenbuddies Charging jsme hrdí na to, že se této změny můžeme společně s našimi zákazníky a partnery aktivně účastnit!

 

Repowering

Na německém fotovoltaickém trhu se již nějakou dobu objevuje fenomén repoweringu. Repowering znamená výměnu části komponent, nejčastěji panelů. Tato situace může v principu nastat v několika případech. Jedná se o poruchu komponent, jejich zničení či odcizení. Drtivá většina solárních parků čerpá státní podporu ve formě garantové výkupní ceny. Tedy samozřejmě majitel chce mít co největší výrobu, ovšem nesmí porušovat pravidla podpory, aby nedošlo k dotačnímu podvodu.

Za poškození panelů se bere i jejich zrychlená degradace. Hranice pro to, co je normální degradace a co už abnormální, byla v průběhu času přímo určena německou síťovou agenturou a to na úrovni 10% po 10 letech provozu. Výměna panelů je tedy možná za splnění několik podmínek: Nové panely nesmí mít v součtu vyšší instalovaný výkon, než původní panely, staré panely musí být zklividovány certifikovanou firmou, v případě výměny panelů kvůli degradaci musí jejich výkon poklesnout pod 90 % po deseti letech a pokles nesmí být způsoben vnějšími vlivy (např. zaprášení), ale technologickým stavem.
Několik repoweringů, kde se měnily všechny panely na několikamegawatové elektrárně jsme již prováděli. V praxi to znamená demontáž starých panelů, jejich příprava na odvoz, kdy panely často nesmí být zničeny, aby je bylo možné smysluplné odvést na likvidaci. Dále se musí připravit nové DC kabeláže, protože nové výkonnější panely mají jiné délky stringů a položit nové panely na staré konstrukce. Občas je nutné konstrukce upravit. Před začátkem prací je nutné zjistit, co lze znovu použít a co ne – zejména se jedná o fragmenty starých kabelů, které vedou v zemi, o příchytky panelů, které bývají zrezivělé atd.
Z pohledu časové náročnosti lze při velkém repoweringu říci, že trvá jako výstavba nové elektrárny. Místo montáže konstrukce zabere stejně času demontáž starých modulů a úprava konstrukce. Pokládka nových panelů trvá obdobně dlouho při použití nových klem. Dále se dělá nové propojení DC. Jediná výhoda repoweringu je, že se nemusí dělat nové AC. Ovšem díky novým panelům – stejný výkon elektrárny potřebuje méně místa a v případě dostatečné volné přenosové kapacity v síti potom může být volná konstrukce použita pro úplně nové rozšíření, které samozřejmě nespadá již pod repowering. To vše díky novým výkonnějším panelům. Nyní například dokončujeme repowering, kde původní výkon byl 5,7 MW a po výměně panelů bylo na volné konstrukce možné přidat 1,5 MW nového výkonu, tedy o 25 % výkonu více.

Zdroj: SPR Energie

 

Nový Sales Consultant na palubě Greenbuddies

Stále více se angažujeme na německy mluvících trzích: tyto trhy jsou pro Greenbuddies klíčové, protože solární energie roste na popularitě a je silně dotována. Proto se ukázalo, že v oblasti DACH (Německo, Rakousko a Švýcarsko) potřebujeme mít vynikající lidi, abychom se přiblížili novým příležitostem. Od začátku tohoto roku se do našeho týmu připojil nový kolega Jarmil Slesinger a my vám s ním přinášíme krátký rozhovor.

1) Co Tě nejvíce překvapilo na práci u Greenbuddies?
Je ohromující, jak rychle lze fotovoltaickou elektrárnu vybudovat. Jakmile dokončíte plánování, tým profesionálů odstartuje pracovní přípravy  a nový FV park nebo střešní instalace vám doslova roste pod rukama. Lidé, kteří se pak vracejí z dovolené a vidí novou FV elektrárnu, nevěří vlastním očím.
2) Co bys chtěl sdělit někomu, kdo přemýšlí o výstavbě FV elektrárny?
Udělejte to, ať je Vaše motivace jakákoli. Nižší účty za energii, zachování omezených zdrojů fosilních paliv na Zemi nebo snížení znečištění ovzduší. Na konci dne budou platit všechny tyto podmínky, nejen pro majitele, ale i pro nás všechny. Naše planeta profituje z každého instalovaného solárního panelu.
3) Co myslíš, že se ve FV světě změní v následujících několika letech?
Každá evropská země již pracuje na zelené agendě a plánuje, jak se stát uhlíkově neutrální. Například Rakousko plánuje restartovat své daňové zákony v roce 2022 a nyní hodnotí nejlepší způsob, jak ocenit ekologicky destruktivní činnosti. Čína oznámila dosažení uhlíkové neutrality do roku 2060 v návaznosti na dřívější závazek Evropské unie učinit totéž již do roku 2050. Elektromobily jsou často na titulkách novin, ale uhlíková neutralita bude mít dopad na všechny části našeho života a význam solárních systémů bude neustále růst. Kromě toho budou zásadní další vylepšení systémů skladování energie, aby se zvýšila schopnost FV systémů nahradit stávající zdroje energie a umožnil se dlouhodobý obrat na trhu s energií.

4) Jaké druhy skutečných výzev vidíš jako člen FV týmu?
Šíření COVID-19 výrazně ovlivnilo globální ekonomiku. Odvětví, jako je cestovní ruch, letecké společnosti a maloobchod, v prvních čtvrtletích utrpěly okamžitě, ale následná omezení ovlivnila výrobu surovin a komponent a nedostatek logistiky neuspokojil požadavky globálního trhu. V dnešní době trvá proces objednávání mnohem déle než obvykle a zvýšené ceny surovin negativně ovlivňují náklady.
5) Co rád děláš, když zrovna nepracuješ?
Miluji poznávání nových míst, lidí a kultur. Rád cestuji samostatně bez připravených „prázdninových balíčků“ od cestovních kanceláří. Nezáleží na tom, zda je cíl daleko nebo těsně za vaší zahradou. Rád ochutnávám a nasávám místní jídlo, objevuji zvláštní místa a mívám plán, který se může v daném okamžiku změnit. Někdy zůstávám mimo vyšlapané cesty, protože některá místa nelze objevit, aniž bych se ztratil.
6) Jak by ses popsal?
Neúnavný optimista ?

Tipy Greenbuddies – duben 2021 19.05.2021

Zdroj: Unsplash

 

Tým Greenbuddies Charging dále roste

S rozvojem našeho podnikání jde ruku v ruce také potřeba doplňovat náš tým o další kvalitní kolegy. Lidský kapitál je naším hlavním aktivem. Není tedy divu, že výběru vhodných kandidátů a jejich vzdělávání se snažíme věnovat maximální pozornost.

Počátkem března posílil naše oddělení projektového řízení pan Pavel Vycpálek. Rozhodl jsem se, že ho pro aktuální číslo našeho zpravodaje trochu vyzpovídám.

1) Ahoj Pavle, vzpomínám si velmi dobře, že když jsme se spolu začali bavit o Tvém budoucím angažmá v Greenbuddies Charging (GBC), pracoval jsi jako Quality Engineer v automobilovém průmyslu. Co ta pozice vlastně znamenala a jakou paralelu jsi tam pozoroval s Tvou současnou pozicí u nás?

Ano, posledních 15 let jsem pracoval jako Quality Engineer – specialista zákaznického servisu. To znamenalo, že jsem měl na starost několik zákazníků (Audi / Porsche / Lamborghini / Bentley / Daimler / Wabco / Scania / ZF) v produktovém segmentu vyráběných spínačů v závodě TRW Benešov, poslední dva roky se společnost jmenovala BCS-AIS Benešov. Hlavní náplní bylo řešení reklamací spínačů přes portály anebo přímo na místě v automobilkách. Dalším krokem bylo vzorkování a představování nových spínačů přímo v automobilkách nebo výrobcům volantů.
Paralelu s mou současnou rolí v GBC jsem spatřoval spíše s mou předchozí pozicí ve firmě TRW, kdy jsem pracoval v oddělení nových projektů. To znamenalo zajišťovat vše ohledně nového projektu (výrobku) v mateřském závodě (výrobní linka/technologie/pracovní postupy, atd.) s Program Managerem, který pracoval v našem řídícím závodě v Německu, kde sídlil i celý tým konstruktérů.

2) Jaká byla nejprekérnější pracovní situace, do které ses před Greenbuddies dostal a jak to dopadlo?

Za mou dobu v TRW (29 let) bylo těch situací strašně moc a je těžké říci, která byla nejprekérnější.
Možná tedy moje první a také poslední služební cesta do Tuniska k výrobci volantů. Po příletu do hlavního města Tunis jsem si zde půjčil auto, odjel na hotel do Monastiru a další den jel na určenou adresu výrobního závodu. Vyjel jsem raději o chvíli dříve a navigace mě dovedla do nějakého města. Nicméně ten výrobní závod jsem nenašel. Dojel jsem tedy na benzínovou pumpu a ptal se, zda-li něco takového v tomto městě existuje. Arabsky neumím a domluva v angličtině byla skoro nemožná. Nakonec mi volali kolegové z firmy Autoliv a ptali se, kde se nacházím, že na mě čekají u benzínové pumpy jedné konkrétní značky. Já jim povídám, že stojím sice u pumpy té samé značky, ale nevidíme se. Tak jsme si přes aplikaci Whatsapp poslali obrázek mého auta a místa. Nakonec jsme zjistili, že jsme od sebe asi 30 km. Nasedl jsem tedy zase do auta, jel zpět a oni na mě pro jistotu čekali hned při vjezdu do města. Návštěva proběhla nakonec na jedničku a obě strany byly spokojené.

3) Máš teď za sebou měsíc a půl práce pro GBC, jaké máš tedy zatím dojmy? Co Tě překvapilo příjemně a naopak co jsi ale opravdu vůbec nečekal?
Musím říci, že mě překvapil velice přátelský a milý tým se kterým bude určitě fajn spolupráce. A co mě překvapilo – vše je pro mě naprosto nové, takže se to musím naučit. Nějakou povědomost o solární energii jsem měl, ale většina ostatních věcí je pro mě novinkou.
4) Prozradím na Tebe, že žiješ ve středně velkém městě kousek za Prahou (koneckonců, takových nás je v Greenbuddies víc). Jaké v tom vidíš pro sebe výhody či nevýhody?

Já bydlím v rodném městě od narození a jsem zde spokojený. Mám zde vše po ruce a když potřebuji nasát velkoměsto, tak sednu do auta a jsem tam za 30 minut.

5) Jaké předměty Tě nejvíc bavily ve škole?

Na škole jsem měl rád dějepis a hlavně tělocvik, protože jsem sportovně založený. Můj největší zájem je o fotbal, který hraju od svých 6 let až doposud.

6) Pandemie Coronaviru je teď možná až příliš často skloňované téma. Přesto se zeptám – co Ty a COVID?

COVID – to je jedna velká neznámá pro každého z nás. Má tisíc různých podob a na každého útočí jinak.
Já sám jsem onemocněním vloni na podzim také prošel a nebylo to nic příjemného. Zpočátku jsem měl dva dny horečky a po otestování jsem zaznamenal pozitivní nález. Pak následovalo 13 dní v nepříjemných horečkách a poslední den se navíc přidal problém s dýcháním. Posléze se ukázalo, že jsem utrpěl oboustranný zápal plic, pak následovalo CT vyšetření, které mi ještě navíc odhalilo plicní embolii. Okamžitě jsem byl převezen na Covidové oddělení, kde jsem strávil 7 dní na kapačkách, antibiotikách, vitamínech a minerálech. A k tomu celodenní používáni kyslíkové masky. Nějakým zázrakem a dobré péči doktorů jsem byl po 7 dnech propuštěn domů v relativně dobrém stavu. Poté jsem ještě dva a půl měsíce marodil doma. Teď mě ještě bude čekat 3 týdenní pobyt v lázních, aby se mé dýchání vrátilo do normálu.

7) Prozradíš nám na sebe něco, co jsi ještě nikomu neprozradil?

Tak to bych si rád nechal pro sebe ?.

Pavle díky za rozhovor, přejeme Ti hodně štěstí a úspěchů v Greenbuddies Charging.

Bateriová úložiště jako katalyzátor budoucího rozvoje energetiky?

Dnes a denně v odborných médiích čteme o tom, že další rozvoj energetiky je spojený s decentralizací, dekarbonizací a zrychlujícím se rozvojem obnovitelných zdrojů energie (OZE). Právě nestálé OZE představují pro elektrizační soustavy všech vyspělých zemí velkou výzvu.

Systém přenosových a distribučních sítí totiž potřebuje stabilitu a předvídatelnost. Proto lze s jistotou tvrdit, že budoucnost energetiky se neobejde bez akumulačních systémů, které stabilitu a kvalitu dodávky pomohou udržet. Akumulační systémy energie jsou založeny na různých technologiích, mimo jiné sem patří i bateriové systémy akumulace energie (BESS – Battery Energy Storage Systems). Proto je naprosto zřejmé, že systémy akumulace energie se stanou nedílnou součástí energetického systému budoucnosti.
Kdo tedy vymyslí, jak efektivně skladovat elektřinu v komerčním měřítku, dobude svět. Stará poučka se začíná stávat realitou. Nadějným řešením jsou právě bateriová úložiště elektřiny. Umožňují uložit přebytečnou elektřinu na dobu, kdy o ni bude nouze. Tím účelně napomáhají vyrovnávání nabídky a poptávky po elektřině, které podle zlatého pravidla energetiky musí být vždy v rovnováze.
Podívejme se na úložiště elektrické energie v Evropě podle typu a počtu:

Bateriová úložiště
Převažující technologií dneška jsou lithium-iontové akumulátory, které jsou založené na podobné technologii jako klasické spotřební dobíjecí baterie, jak je známe z domácího použití. Existují ale i další druhy bateriových úložišť, jako třeba tzv. průtočné baterie (flow batteries), které představují velkoobjemové zásobníky s delší životností.

Mechanické ukládání energie
Tuto kategorii reprezentují přečerpávací vodní elektrárny. Energie je akumulována v podobě vody, která je prostřednictvím přebytečné elektřiny přemisťována do vyšší polohy, z níž se naopak v době potřeby dodávky do sítě spouští dolu na lopatky turbíny. Energie se ale může uchovávat také třeba v podobě stlačeného vzduchu, který se ukládá do velkých zásobníků. Poměrně častým mechanickým způsobem ukládání energie jsou již v principu dávno známé setrvačníky.

Termální úložiště
Typické termální úložiště si můžeme představit sluneční věž, která odrazem slunečních paprsků prostřednictvím soustavy zrcadel soustředí sluneční energii do jednoho místa a získané teplo ukládá kupříkladu do tavené soli. Energie se později použije pro zahřátí vody, z níž vzniká pára a ta následně turbínu pro výrobu elektřiny.

Power-to-Gas
Tato zatím nepříliš často používaná technologie je založena na přeměně nadbytečné elektrické energie na plynná paliva (vodík nebo metan), která jsou následně vtláčena do distribuční soustavy zemního plynu, a tak tedy skladuje energii pro použití v době, kdy je jí zapotřebí. Z vodíku se při dalším zpracování také někdy vyrábí syntetický metan.

Zdrojem dat jsou Studie o akumulaci energie – přínos k bezpečnosti dodávek elektřiny v Evropě, kterou vydala Evropská komise v květnu loňského roku, a Databáze evropských technologií a zařízení pro akumulaci energie od EK aktuální k březnu 2020. Data zahrnují úložiště v provozu i ta, která jsou teprve v určité fázi projektu a jejichž výstavba byla oznámena.

Zajímavé je taky podívat se na stav instalovaných úložišť v jednotlivých evropských zemích:

Výše ukázaný graf zachycuje výkon aktivních úložišť elektrické energie v jednotlivých zemích. Jak je vidět počet není jediný důležitý parametr, Velká Británie zde oproti předchozí statistice výrazněji ztrácí. Zatímco na jedné straně je nespornou výhodou solárních a větrných elektráren absence emisí uhlíkových plynů při výrobě elektřiny, eventuálně i soběstačnost, na druhou stranu se s nimi pojí i problémy pramenící z nestálosti výroby. Je to pochopitelně dáno jejich závislostí na počasí, kvůli které nemohou energii vyrábět nepřetržitě a někdy jí naopak produkují příliš mnoho. Proto musí umět síť na tyto výkyvy reagovat a dodávky elektřiny do soustavy pružně zvyšovat nebo snižovat.
Dosud se flexibilita sítě řešila především pomocí plynových a částečně i uhelných elektráren s možností rychlého náběhu a regulace výkonu. Jak jsem již poukázal dříve, do budoucna bude tento způsob zajišťování flexibility v síti vzhledem ke snižování podílu fosilních zdrojů na celkovém výkonu ztrácet na významu. Obnovitelné zdroje naopak porostou, a tak bude potřeba pružnost vyrovnávání poměru mezi okamžitou nabídkou a spotřebou v soustavě nadále posilovat. I proto je ukládání neboli akumulaci energie tak aktuálním tématem.
Evropské komise očekává, že během této dekády ještě země EU budou při vyrovnávání výkyvů v soustavě využívat z větší části konvenční elektrárny a přeshraniční propojení jednotlivých národních soustav. Prognóza EU však jasně spoléhá na to, že do roku 2030 význam ukládání elektřiny rychle poroste. Dnes je v Evropě v provozu nebo alespoň v jisté fázi projektu asi 90 gigawattů (GW) instalovaného výkonu přečerpávacích elektráren a bateriových úložišť. Do konce desetiletí ale bude Evropa podle studie od Evropské komise potřebovat až 110 GW. Nárůst by měly zajistit především baterie. Ptáte se proč právě baterie? Jednak nabízejí možnost v podstatě okamžitého dodání energie v případě delšího nebo územně rozsáhlého výpadku elektřiny. Úložiště jsou také poměrně nenáročná na parametry jejich umístění, můžete je dislokovat v podobě standardních kontejnerů v podstatě kamkoli. Navíc v dnešní době kladoucí velký důraz na ekologičnost nových technologií mají bateriové systém velkou výhodu v enviromentální bezpečnosti – nevypouštějí totiž žádné nežádoucí látky do okolí.
My v Greenbuddies Charging v rámci firemní obchodní strategie pevně věříme, že instalace bateriových úložišť budou čím dál častěji nedílnou součástí kompletních řešení na výstavbu solárních elektráren či nabíjecí infrastruktury pro podporu elektromobility.

Zvýšení cen dopravy a kovů v solárním podnikání

Pandemie COVID-19 ovlivnila bezpochyby většinu podniků po celém světě. Některé z nich negativním způsobem (např. pohostinství a turistický průmysl, letecké společnosti atd.) A některé se po počátečním zaškobrtnutí na jaře 2020 enormně rozběhly. Technologický sektor, jehož jsme součástí, patří rozhodně do druhé skupiny.

Vlády začaly tisknout hotovost jako součást programu podpory ekonomiky, a v důsledku toho přebytek peněz na trhu přiměl lidi a společnosti utrácet více, což následně zvýšilo poptávku po dopravě i zdrojích. Strana nabídky se však právě zotavovala z lockdownu a nevyčlenila dostatečné kapacity pro nadcházející poptávkovou bouři.
Kombinace nedostatku na straně nabídky a výbuchu na straně poptávky vedla k obrovskému nárůstu nákladů na dopravu, zejména v přepravě kontejnerových lodí, což znásobilo ceny z předchozího jara. Totéž platí pro metalurgický průmysl. Ceny mědi překonaly deset let staré rekordy, zatímco hliník a ocel sledovaly podobný vzorec. Největším přispěvatelem k této situaci bylo odražení Číny po vypuknutí COVID-19.
Protože obnovitelné zdroje do značné míry závisí na těchto vstupech, náklady solárních parků odpovídajícím způsobem vzrostly. Solární moduly a střídače se převážně dodávají z Číny na kontejnerových lodích, hliník se používá v AC kabelech a montážních systémech, měď jako skvělý vodič se používá pro stejnosměrnou kabeláž nebo transformátorová vinutí a nosné konstrukce jsou vyrobeny z oceli.

Kurz mědi. Zdroj: https://www.nasdaq.com/market-activity/commodities/hg%3Acmx

Celá situace značně zkomplikovala jakékoli předpovědi v solární oblasti, protože ceny komponent kalkulované před dvěma týdny již nebyly platné a výrobci odráží chování podobné jízdě na horské dráze v platnosti nabídky, která v některých případech dosahuje jen několika dní. To je samozřejmě noční můra pro každého, kdo je zodpovědný za plánování rozpočtu. Odborníci předpokládají, že ceny se po chvíli usadí a některé podniky s tím počítají a přesouvají projekty do příštího roku. Nikdo však nemůže říci, kdy k vypořádání dojde a jaká bude nová cenová úroveň.