Greenbuddies Tipy – Září 2022

Maximalizace výkonu na střešních FVE

Nejrychlejším řešením pro snížení nákladů na elektrickou energii je pokrytí vlastní spotřeby fotovoltaickou elektrárnou na střeše. Tento fakt si stále více uvědomují také investoři komerčních nemovitostí. Pro maximalizaci výroby elektřiny je vhodné zakomponovat požadavky budoucí střešní FVE již v prováděcí dokumentaci výrobní nebo skladovací haly.

Jedním z takových vzorových projektů je potravinářské logistické centrum Dagab ve městě Balsta nedaleko švédském hlavního města. Plochá střecha o velikosti 65 000 m2 je navržena zcela dle pravidel „PV rooftop ready“.  Hlavní plocha je prostá jakýchkoliv překážek, tzn. technologie jsou umístěné ostrovně tak, aby se zamezilo stínění fotovoltaických panelů (ideální je umisťovat technologie k severnímu okraji budov). Vzhledem k použití systému východ-západ je dalším z prvků, který přispívá k maximalizaci výkonu na m2 také vhodně umístěné odtokové kanály a směr sklonu střechy.

Nově dokončený projekt FVE ve Švédsku

Před třemi lety jsme byli zvyklí postavit 1 MW na střeše v 10 lidech za měsíc. Díky ideálně navržené střeše a výběru komponent jsme postavili téměř 9 MW za rekordní 3 měsíce. Hlavními důvody pro rychlou výstavbu a tím pádem také brzké uvedené do provozu jsou: vyzdvihnutí materiálu na střechu vrtulníkem a jeho rovnoměrné rozmístění po střeše co nejblíže místě instalace a zároveň použití jumbo panelů JA Solar 535 Wp o velikosti 2285×1135 mm a jejich umístění na montážní systém Esdec.

Náš tým má za sebou instalaci přes 25 různých střešních montážních systémů a tak můžeme prakticky potvrdit, že Esdec FlatFixWave Plus je nejrychlejší podkonstrukcí na trhu. Největší předností je, že podpůrná konstrukce je předmontovaná a stačí ji jen rozložit a usadit na místo. FlatFixWave je jedinou konstrukcí, která se montuje bez použití elektrického ručního nářadí, žádné šrouby ani příchytky na panely. Už není potřeba kontrolovat utahovací momenty šroubů příchytek panelů, ani dalších šroubových spojů. Použití FlatFixWave zajistí rychlou a bezchybnou instalaci, bez nutnosti zdlouhavých kontrol momentovými klíči.

Potravinové logistické centrum Dagab v Balstě

Naši švédští zákazníci nám letos svěřili k výstavbě 30 MW na pěti střechách, na největší z nich jsme naistalovali 16 554 panelů. Další z řady mega střešních fotovoltaik, které nás čekají, je projekt 9,5 MW elektrárny v Německu, kde se začne stavět v říjnu. Pokořme společně hranici 10 MW na jedné střeše. Naše týmy vedené zkušenými stavbyvedoucími jsou připravené na další Vaše mega projekty.

Vodík jako alternativní zdroj energie

Vodík je nejhojnějším plynem ve vesmíru, představuje celých 80 % atomů prvků, které se zde vyskytují. I když Země ho obsahuje mnohem méně, po kyslíku a křemíku jde o třetí nejrozšířenější prvek (15,4 % atomů), rozhodně tedy nelze mluvit o jeho nedostatku. Jeho využitelnost ale snižuje to, že elementární vodík se na zemi vyskytuje jen vzácně a pro průmyslové využití je třeba jej získávat ze zemního plynu, ropy, uhlí nebo elektrolýzou z vody.

Vodík je nový „svatý grál“ energetiky. Zdroj energie, palivo budoucnosti. Jedná se o efektivní palivo, které má nejvyšší spalovací energii na libru v porovnání s jinými používanými palivy a nabízí tak až trojnásobně více energie na stejný objem paliva. Zároveň se jedná o čisté palivo, při jehož hoření nevznikají žádné škodlivé vedlejší produkty.  

Ilustrační foto, Zdroj: pexels.com

V současné době se většina vodíku vyrábí chemickým procesem z fosilních paliv. Přestože jde o nejefektivnější způsob výroby, účinnost je přibližně 80 %, nevýhodou je to, že na každý kilogram vodíku vzniká i 5,5 kilogramu oxidu uhličitého. Pokud je tento odpadní oxid uhličitý vypouštěn do atmosféry, nazývá se získaný vodík jako „šedý“, pokud je zachytáván a ukládán, označuje se jako „modrý“.

Nabízí se tak výroba elektrolýzou z vody. Účinnost výroby je však výrazně nižší, pouhých 60 % a na jeden kilogram „zeleného“ vodíku se spotřebuje 9 litrů vody. Efektivitu ale může zvýšit výroba v době, kde je nadbytek produkce a energie, která nemá v danou chvíli uplatnění, která se použije právě k výrobě „zeleného“ vodíku.

Nabízí se tedy výroba vodíku ze sluneční energie v systému, který obsahuje klasickou fotovoltaickou elektrárnu, ať už na střeše nebo na zemi, na níž je připojen skladovací systém kombinující bateriové uložiště a vodíkovou nádrž. Nespotřebovaná energie vyrobená ze slunce se ukládá částečně v akumulátoru a částečně ve formě vodíku. Vyrobený vodík se hodí nejen k pohonu vozidel nebo k vytápění, ale může být zpětně použit pro výrobu elektřiny v době, kdy je jí nedostatek nebo se jedná o ostrovní systém, který není připojen do elektrické sítě.

Schéma propojení fotovoltaických panelů a vodíkového akumulačního systému,
Zdroj: https://www.ujv.cz/cs/produkty-a-sluzby/veda-a-vyzkum/oz

Zdroje:

https://energozrouti.cz/wiki/vodik
https://www.hybrid.cz/v-japonsku-chteji-vyrabet-vodik-z-pouziteho-plastu/
https://cc.cz/vodikove-kartuse-jako-zdroj-energie-noveho-veku-toyota-jimi-chce-pohanet-vozy-i-mesta/
https://www.airproducts.cz/gases/hydrogen
https://www.proelektrotechniky.cz/obnovitelne-zdroje/60.php

Kromě elektrolýzy z vody za použití elektřiny z jaderných elektráren se nabízí získávání vodíku jako vedlejšího produktu při zpracování odpadů. Japonská automobilka Toyota plánuje vyrábět vodík z plastového odpadů od domácností. Ten se v současné době v Japonsku nerecykluje, 8 % končí na skládkách, 12 % se vyváží a dvě třetiny skončí ve spalovnách. Přestože výroba tímto způsobem se neobejde bez produkce odpadního uhlíku, stále je výrazně výhodnější než jeho spalování.

V současné energetické krizi vodíku nahrává také to, že stírá regionální rozdíly v dostupnosti surovin, protože např. získat elektrolýzou z vody ho může každá země, i když je na nerostné bohatství jinak chudá. Vodík jako chemická látka je vždy stejný. Také je možné ho bez jakékoliv úpravy infrastruktury přidávat do zemního plynu a topit sním, jelikož současné plynové kotle jsou testovány na provoz zemního plynu obohaceného až o 20 % podíl vodíku.

                                                                                                                

Q&A s Greenbuddies

Protože se náš tým Greenbuddies v plánovací a stavební sekci každý měsíc rozrůstá, rádi bychom vám představili naše nejnovější přírůstky pomocí následujícího dotazníku.

Consulting Buddy Nella Maslák – mladá profesionálka s elektrotechnickým a stavebním vzděláním

Project & Delivery Buddy Jan Noga – zkušený profesionál s pracovními zkušenostmi ze španělsky mluvících zemí a z oblasti logistiky a strojírenství

Site Buddy Lukáš Bílek – mnohojazyčný profesionál s pracovními zkušenostmi z celého světa


S Nelou, Janem a Lukášem se můžete setkat na stavbách vašich projektů. Dozvíte se o nich více z jejich odpovědí na naše otázky.

Nella Maslák

• Jaký byl váš první dojem z Greenbuddies?

Když jsem nastoupila do společnosti, byla jsem mile překvapean, jak milí a vstřícní jsou lidé z GB a jak skvělý tým zde pracuje.

• Kdybyste mohl změnit jednu věc v solárním průmyslu, co by to bylo?

Vzhledem k tomu, že pracuji v Greenbuddies Consulting, zjednodušila bych proces povolování výstavby fotovoltaických elektráren.

• Co děláte, když zrovna nepracujete?

Když nepracuji, snažím se svůj volný čas rozdělit na dvě části: část, kterou věnuji svým dětem, a čas, který trávím s přáteli. Rád cestuji a sportuji, zejména lyžuji.

Jan Noga

• Jaký byl váš první dojem z Greenbuddies?

Příjemně mě překvapilo, že všichni v Greenbuddies mají rádi svou práci a záleží jim na firmě. Předtím jsem pracoval ve velkém průmyslovém koncernu a tam jsem tohle necítil.

• Co považujete na své práci za největší výzvu?

Někdy mi práci ztěžuje jazyková bariéra.

 Co děláte, když zrovna nepracujete?

Moje forma relaxace je jízda na horském kole. Takže kdykoli mám volný čas, snažím se najít ideální trail.

Lukáš Bílek

Co považujete na své práci za největší výzvu?

Řízení projektů jako komplexní obchodní záležitost: dát lidem smysl, co se skutečně děje; dosáhnout každý den několika věcí; dosáhnout výsledků, abychom mohli pokračovat a mít lepší den než ten předchozí.

• Co se podle vás změní ve světě fotovoltaiky v příštích pěti letech?

Domnívám se, že svět nyní prochází mnoha zásadními změnami a otázka využívání obnovitelných zdrojů je stále důležitější než kdy jindy. Takže fotovoltaika, nové technologie, inženýrství, nové obchodní nápady a řešení budou žádanější než kdykoli předtím.

Kdybyste nebyl v Greenbuddies, co byste místo toho dělal nebo jaký by byl váš život?

Dá se popsat několika slovy, kterými jsou: zahraniční vztahy a jazyky; cestování a integrace v zahraničí; sportovní a kreativní mysl, stále hledající nové příležitosti a zapojení do studia, projektového managementu a start-upového prostředí. Takže kdybych nebyl zapojen do Greenbuddies, hledal bych tuto náplň práce.