Greenbuddies Tipy – Únor 2022

Greenbuddies projekt v Belgii

Greenbuddies se podíleli na fotovoltaické elektrárně rozprostřené na více střechách

Náš tým Greenbuddies pracoval více než 9 měsíců na stavbě velkého projektu fotovoltaiky v Belgii. S celkovou kapacitou 23 MWp na různých úrovních střechy, na přístřešcích pro auta a na povrchu, investor –  globální hráč na trhu s ocelí, od nerezové, elektrické až po speciální ocel – bude spotřebovávat minimálně 97% veškeré energie vyrobené přímo ve výrobnách v této lokalitě. 

Náš tým již postavil desítky megawattů na střechách po celé Evropě, ale tentokrát jsme museli – společně s naším zákazníkem – překonat zcela nové překážky. To můžete posoudit sami.

Pracovníci na projektu Greenbuddies

Překážky, které musel tým Greenbuddies překonat:

 • Dlouhé trasy stejnosměrných stringů (protože střídače jsou umístěny pouze ve dvou hnízdech na zemi vedle rozvoden) – nejdelší trasa jednotlivého stringu je 400 m.

 • Fotovoltaické panely jsou umístěny na střechách různě vysokých výrobních hal (výška budov od 15 m do 35 m).

 • Bezpečnost práce byla na velmi vysoké úrovni. Často se na střechách muselo z bezpečnostních důvodů pracovat v postrojích.

 • Kabely byly vedeny dokonce přes dva kabelové žlaby spojující výrobní haly – práce byly prováděny z vysokozdvižných plošin.

 • Plánování vyžadovalo včasnou přípravu a každodenní koordinaci mezi výrobní společností a EPC a montážním partnerem (naším odpovědným stavbyvedoucím), protože hala musela být na krátkou dobu uzavřena, zatímco materiál byl na střechu vynášen jeřábem.

 • Vzhledem k povaze výrobního areálu byly použity různé stroje, od otočného teleskopického manipulátoru až po autojeřáby a terénní plošiny.

 • Práce probíhaly po dobu téměř 9 měsíců (od května 2021 do ledna 2022), protože současně probíhala rekonstrukce střešního pláště.

Fotovoltaická instalace instalovaná v provincii Limburg má celkový výkon 23 MWp s roční produkcí energie 20,3 GWh. Výsledkem bude 7300 tun zamezených emisí CO2, což se rovná emisím 5900 průměrných domácností. Na tento projekt získal investor finanční podporu (zelené certifikáty) od vlámské vlády.

Díky tomuto úspěšnému dokončení jsme získali velmi podobný projekt v Itálii v továrně výrobce nákladních automobilů.

Plovoucí fotovoltaika – Obnovitelná varianta pro jinak nevyužité vodní plochy

Vedle pozemních a střešních fotovoltaických systémů jsou plovoucí solární systémy třetím, nejnovějším pilířem globálního solárního fotovoltaického trhu. Již v roce 2020 existovalo zhruba 350 funkčních systémů ve 35 zemích s kumulativní kapacitou přibližně 2,6 GW. V roce 2025 se odhaduje, že na celém světě bude zhruba 10 GW těchto systémů. Největší systémy vznikají v Asii a letos byl uveden do provozu v Číně plovoucí fotovoltaický park o velikosti 320 MW, tedy zhruba o desetinásobné velikosti než je dosavadní největší fotovoltaický systém na poli v naší zemi.

Evropa zatím zaostává, i když existují i tady země, které mají k využití vodní hladiny pro fotovoltaiku blíž, jako například Holandsko. Zde existuje několik systémů kolem 10 MW a zcela nedávno zde byly dokončeny 2 parky, jeden skoro 30 MW a jeden přes 40 MW velký v Sellingenu. Německo zahrnuje plovoucí fotovoltaiku mezi priority v oblasti podpory inovací – v dubnu proběhnou tzv. inovační tendry také na plovoucí solární elektrárny. Celkem Němci v tomto kole podpoří 50 MW, ale v menších systémech do 2 MW.

Ilustrační fotka, zdroj: keyscience.org

Ačkoliv fotovoltaické systémy na vodě vyžadují investici zhruba o 25% vyšší než systémy na zemi, má plovoucí fotovoltaika řadu nesporných výhod:

 • FV elektráren nezabírají žádnou půdu, kromě omezených ploch nutných pro připojení elektrické skříně a sítě.

 • Neexistují žádné pevné konstrukce, takže jejich instalace i odstranění po době životnosti je snadné.

 • Částečné zakrytí nádrží může snížit odpařování vody.

 • Přirozené chlazení od vodní hladiny zvedá účinnost panelů, tvrdí se, že až o 8–10 %.

 • Plovoucí elektrárnu lze postavit jako pevnou anebo s trackery, tedy tak, aby se panely natáčely za sluncem, přičemž pořízení trackingu u plovoucích elektráren představuje díky jednodušší konstrukci méně zásadní navýšení ceny a přitom energetický zisk se může pohybovat od 15 do 25%.

Pro fotovoltaické systémy se hodí jak sladkovodní plochy, tak moře, ale u nás v České republice vzniknou převážně na zatopených uhelných dolech. I tato ekonomika se odklání od uhlí, takže vzniklo, vzniká a bude vznikat řada vodních ploch, z nichž některé budou využity pro rekreaci, ale jiné lokality se nezbaví své role energetického zdroje. Abychom uchopili tuto příležitost, spojili jsme se s holandskou společností Floating Energy, která má zkušenosti s budováním plovoucích fotovoltaických systémů na svém domácím trhu a společně připravujeme spolupráci s některými významnými českými hráči, tak aby na vodních plochách vznikly plovoucí elektrárny o rozsahu několika desítek MW.

Greenbuddies Charging pomohl Sonnentherme Lutzmannsburg přeměnit slunce na elektřinu!

Sonnentherme Lutzmannsburg je jedním z předních evropských lázní pro děti a kojence. Díky četným skluzavkám, parkové krajině na opalování ve venkovním areálu s desítkami atrakcí a přírodním stínem, Relaxačnímu světu a saunovému areálu si však v Sonnentherme přijdou na své i mladí lidé a dospělí.

Aby bylo možné v Sonnentherme efektivně využívat dostupné parkovací plochy k výrobě energie, bylo rozhodnuto o vybudování fotovoltaického systému a přístřešků pro auta. Objekt zahrnuje celkem 454 krytých parkovacích míst, která nejenže vyrábějí zelenou energii, ale také poskytují vozidlům ochranu před sluncem a srážkami. Jsme velmi hrdí na to, že jsme postavili nejen největší fotovoltaický carport v Rakousku, ale také jednu z největších fotovoltaických elektráren v zemi vůbec.

Přehled Sonnentherme Luzmannsburg – Instalace přístřešků pro auta, nabíječky EV

Výzvou pro tým Greenbuddies Charging bylo v zastoupení společnosti E-König z Bad Völslau nejen vybudování projektu, ale také organizace a provedení kompletního projektování, nákup potřebného materiálu spolu s účastí na jednáních o stavebním povolení a nakonec dokončení projektu v několika stavebních fázích, včetně všech prací na stejnosměrném elektrickém proudu.

I přes několik obtížných okolností, jako bylo zpětně předepsané ekologické odvodnění, výluka COVID-19 v Rakousku, Suezská krize a s ní spojené zpoždění v dodavatelském řetězci, probíhající provoz Sonnentherme během prázdnin a potřeba plné kapacity parkoviště, se můžeme za projektem ohlédnout s hrdostí. Všechny potíže, které jsou u projektu takového rozsahu a stupně náročnosti nevyhnutelné, se podařilo vyřešit k plné spokojenosti zákazníka, a projekt tak byl dokončen v termínu před koncem roku 2021. Opět jsme tak ukázali, že jsme „The Unstoppables“!

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem našim partnerům za spolupráci a dokončení projektu a doufáme v plodnou a úspěšnou spolupráci na dalších projektech.

DATA A FAKTA:

 • Doba výstavby: březen až říjen 2021, plný provoz od prosince 2021.

 • Systém dešťových žlabů navržený společností Greenbuddies Charging, který vypadá velmi elegantně a je vhodný pro přístřešek pro auta.

 • Futuristický systém LED osvětlení navržený společností Greenbuddies Charging včetně realizace a instalace.

 • Realizace předepsaného feed-in omezení na 50 kW: Dodavatel společnost Gantner.

 • Pokrytí: systém pokrývá přibližně 30 % potřeby elektrické energie v Sonnentherme a hotelu Sonnenpark

 • Vlastní spotřeba: cca 99 %

 • Celková investice: cca 2,5 milionu EUR

 • Tento projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.