Greenbuddies Tipy – Říjen 2021

Zdroje:  Shutterstock

Solární elektrárny na střechách velkých obchodních řetězců

Solární energie je využívána společnostmi nejen z ekonomických důvodů, kdy je pokryta částečná či úplná spotřeba elektrické energie objektu. Ale lze ji taky označit jako ekologické řešení pro získávání energie.

Je zřejmé, že za ekologickou společnost nelze pokládat tu, která pouze využívá obnovitelné zdroje, ale je potřeba do této filozofie zapojit další kroky, jako je například snížení energetických nákladů společnosti, recyklace odpadu, adekvátní elektronické vybavení aj. Investice do obnovitelných zdrojů je však jedním z prvních kroků vedoucí k ekologičtější společnosti. Již mnoho velkých průmyslových parků využívá možnost instalace solárních panelů na střechy hal a nově například i velké obchodní řetězce jako je Lidl, Tesco, Aldi, Carrefour nebo Kaufland. Energie vyrobena v těchto solárních elektrárnách představuje pro řetězce mnoho výhod [1]: 

• Pomáhá zvládnout velké zatížení.
• Minimalizuje náklady na energii (především energii na chlazení).
• Optimalizuje míru spotřeby energie.
• Pokračuje v dodávkách během výpadku proudu.
• Nabízí možnost prodeje přebytku energie (generuje pasivní příjem).
• Možnost nabídky bezplatných nabíjecích stanic pro elektrická auta zákazníkům (benefit).
• Může přispět k ekologickému vnímání značky.

Zobrazení možností využití solární energie velkými obchodními řetězci.

Jak už bylo řečeno, mnoho obchodních řetězců má v plánu investovat do solárních elektráren. Například Tesco si v UK klade za cíl do roku 2030 generovat 10 % své spotřeby energie pomocí solární energie a v rámci svého velkého projektu green energy již instalovalo solární panely na 187 lokalitách o velikosti 335 000 m2.  Aldi zavedlo solární panely ve více než 240 britských obchodech. Lidl v UK oznámil, že ve všech nových prodejnách bude instalovat solární panely v rámci nového závazku uhlíkové neutrality do roku 2022 [2, 3, 4].

V říjnu se Greenbuddies věnuje DC části projektu, který se nachází na střeše budovy velkého obchodního řetězce v Almere v severní části Holandska. Výstavba první etapy projektu zahrnuje instalaci panelů na přibližně ¼ střechy a bude probíhat zhruba 1 měsíc. Celkově však bude realizována výstavba o velikosti 1,2 MWp na ploše cca 8 400 m2, kde bude instalováno 2686 panelů a 6 invertorů.

Doufáme v další úspěšnou spolupráci s tímto klientem na dostavbě zbývajících ploch na střechách obchodních řetězců.

Dokumentace stavby solárního parku v Almere.

Zdroje:

[1] https://www.sma-sunny.com/en/why-supermarkets-should-switch-to-renewable-energy/
[2]https://www.solarpowerportal.co.uk/news/tesco_expands_its_solar_capacity_with_new_ppa_with_edf
[3] https://storebrands.com/lidl-invests-12m-solar-energy

Přístavy pro nákladní automobily

S rostoucí poptávkou po elektřině roste i potřeba její výroby. Současné trendy nám ukazují, že fotovoltaické moduly mohou být skvělým řešením pro budoucnost, ale…

Existuje široká škála komerčních a obytných budov, kam je možné moduly umístit, ale stačí to? Kromě projektů na střechách se v tomto odvětví hodně pozornosti věnuje umisťování fotovoltaických modulů na pole, což je koncept, který je často vnímán kontroverzně. Vedle střešních a pozemních projektů existuje ještě jedno řešení, které nevyžaduje zakrytí střech ani úrodnou půdu. Toto řešení se nazývá carport. Tato konstrukce se nejčastěji vyrábí ze dřeva nebo oceli a proměňuje běžnou parkovací plochu v něco, co se blíží kryté garáži (která vyrábí vlastní energii!). Kde všude lze toto řešení využít? Téměř všude – hotelová parkoviště, parkoviště pro wellness, parkoviště pro sportovní kluby a mnoho dalších!  Na střeše Carportu jsou umístěny fotovoltaické moduly, které vyrábějí zelenou elektřinu. Řešení otázky, kde by měly být umístěny solární moduly, je jasné, a to především díky dvojímu využití pozemku.

Nedávno byl tento trend obohacen o řešení Truckport. Konstrukce z oceli je dostatečně pevná, aby byla tak vysoká, jak je potřeba pro zakrytí velkých nákladních automobilů – které jsou mnohem vyšší než průměrný osobní automobil. Truckport může být vyroben pro kabiny nákladních automobilů nezávisle na přívěsech, ale lze je využít i pro uskladnění nepoužívaných přívěsů. Elektromobilita se posouvá vpřed k ekologičtější budoucnosti stále rychleji a nebude trvat dlouho, než uvidíme v provozu spoustu E-trucků. Současná legislativa téměř ve všech zemích EU snižuje maximální počet hodin jízdy za den pro každý nákladní automobil. To bude pro řidiče kamionů ideální příležitost zaparkovat pod truckportem a nabíjet svůj kamion elektřinou vyrobenou „nad nimi“ ve fotovoltaických modulech.

Ambiciózní projekty Greenbuddies v Beneluxu ve spolupráci se společností SENS – STEAG Solar Energy Solutions 

Greenbuddies pohání vpřed budoucnost odvětví spojený s inovativními koncepty projektů. Právě z tohoto důvodu jsme se kromě naší stavební větve začali věnovat celým vývojovým fázím projektů v celé EU – a to jak v oblasti velkoplošného solárního nabíjení, tak i nabíjení elektromobilů. Před samotným spuštěním vývoje bylo třeba podniknout velké množství přípravných kroků, na začátku roku 2020 – při počátcích pandemie Covid 19 – Greenbuddies zahájila aktivity směřující k rozvoji portfolia fotovoltaických parků v Nizozemsku.

Do čela nově založené společnosti Greenbuddies Energy BV nastoupil Jos Schlangen, zkušený profesionál v oblasti fotovoltaiky. Po jednání s několika investory jsme s potěšením oznámili, že jsme zahájili spolupráci se společností SENS / STEAG. Důvod, proč jsme se rozhodli právě pro tuto spolupráci, je zřejmý – německou společnost (dříve známou jako Gildemeister) již dlouho známe jako flexibilní, kreativní a vyznávající stejné hodnoty, jako je férovost, transparentnost a etika ve všech obchodních praktikách. 

„Nyní, když už máme několik měsíců spolupráce za sebou, můžeme říci, že to byla opravdu skvělá volba,“ říká Aleš Spáčil, Chief Sales Buddy společnosti Greenbuddies. 

Naše budoucí společné portfolio se bude skládat z polí, střech a plovoucích solárních panelů ve všech třech zemích v Beneluxu. Očekáváme, že mladý tým developerů dokončí developerské portfolio v rozsahu minimálně 250 MW, což představuje velký příliv práce pro mnoho našich stavebních firem v následujících letech.