Greenbuddies Tipy – Prosinec 2021

Sources: pexel.com

Greenbuddies Charging – Nejen projekty živ je člověk…

Blížící se závěr roku přináší možnost se, navzdory vrcholící sezóně, na chvíli pozastavit a krátce si zrekapitulovat uplynulých téměř dvanáct měsíců. Pro mladší „nabíjecí“ sestru našeho solárního businessu byl v rámci skupiny Greenbuddies právě končící rok velmi úspěšný a dá se dokonce říci, že byl v pravém slova smyslu přelomový.

Obchodním těžištěm Greenbuddies Charging je budování nabíjecí infrastruktury pro potřeby rychle rostoucí evropské elektromobility. Dávno už to neznamená pouze stavět a zapojovat nové, či opravovat stávající nabíjecí stanice pro elektrovozy. Potřeby našich zákazníků velmi často zahrnují také budování přístřešků (carportů) pro elektřinou poháněné vozy svých klientů, připojování fotovoltaické elektrárny jakožto lokální zdroj ekologické elektřiny, instalace a  konfigurace bateriových úložišť, či návrh a položení veškeré kabeláže, tedy dodání kompletního řešení od A do Z.

Nově dokončený projekt carportů v Lutzmannsburgu

My v Greenbuddies Charging vnímáme příslib poskytování kompletních služeb našim zákazníkům nejen jako prázdnou marketingovou frázi, ale jako opravdový závazek pro každého z nás. Stále častěji se setkáváme s klienty, kteří se na nás obracejí s žádostí, abychom jim na základě našich zkušeností a dobré praxe pomohli zhodnotit ekonomickou a technickou proveditelnost jejich investičních záměrů. Takové požadavky přicházejí z různých průmyslových oborů, ať už z dopravního strojírenství, logistiky či segmentu nakládání s odpady. Nebudu se tajit tím, že takováto důvěra nás nesmírně těší. Je to pro nás důkaz, že kompetence naší společnosti, kterou podnikatelská komunita vnímá velmi pozitivně a je připravena ji využívat, se již neomezují pouze na kvalitní a spolehlivou realizaci projekčních, stavebních a elektroinstalačních prací. Do popředí zájmu se ve větším měřítku dostávají i naše „soft“ dovednosti: poradenství v oblasti získávání dotací, vypracování studie ekonomické návratnosti, srovnávací analýzy technických variant realizace, ale i zcela praktické služby, jako je například změna plánu územního rozvoje apod.

V roce 2021 jsme na tomto poli úspěšně nabídli naše služby klientům, kteří patří ke špičkám ve svém oboru na českém i evropském, resp. světovém trhu. Máme za sebou tři úspěšné projekty a další příležitosti, které chceme rozpracovat v příštím roce, eventuálně v letech následujících. V našich snahách o expanzi do tohoto segmentu se kromě vlastních dovedností můžeme opírat o bohaté zkušenosti našich sesterských entit v rámci skupiny, ať už se jedná o Greenbuddies Consulting nebo Greenbuddies Development. Stejně tak spoléháme i na letité znalosti našich externích partnerů, kteří patří bezpochyby ke špičce ve svém oboru, a to často i v evropském kontextu.

Naše spolupráce s firmami Tritium a Ionity

V letošním roce jsme se díky důvěře jednoho z našich vážených klientů dostali také k možnosti zpracovat technickou oponenturu projektu, předloženého význačným hráčem na poli obnovitelné energetiky. Náš tým doporučil řadu technických vylepšení, která byla směřována, ať už ke zlepšení některých původních technických parametrů projektu nebo k optimalizaci celkových nákladů. K naší velké radosti byla některá doporučení akceptována a tak Greenbuddies Charging – byť není původním projektantem tohoto konkrétního projektu – přece jen zanechá svou stopu na způsobu, jakým v budoucnu proběhne technická realizace zmíněné investice.

Dovolte mi závěrem popřát jménem Greenbuddies Charging i celé skupiny všem našim zákazníkům, partnerům i dodavatelům úspěšný závěr roku 2021, pokud možno klidné prožití vánočních a novoročních svátků. 

Těším se na další spolupráci,

Aleš Damm

Lisování kabelových ok

Téma lisování kabelových ok je problematika, která zdánlivě nevyžaduje velkou pozornost. Realita ale ukazuje, že není radno toto téma podceňovat. Při špatném výběru oka je větší pravděpodobnost způsobení zkratu na jeho spoji, včetně připojeného zařízení. Tímto dojde k výpadku výkonu celé části FVE, který kabel přenáší.

Při odstřižení špatně zalisovaného oka pak dojde ke zkrácení AC kabelu. Tím vzniká komplikace, kdy už leží v zemi desítky metrů kabelů, které váží stovky kilogramů a nelze s nimi pohnout ani o centimetr, natož o centimetrů deset, které chybějí.

Detaily správně zalisovaných kabelových ok

Z ekonomických důvodů se silové AC kabely zpravidla pořizují v hliníkovém provedení, avšak veškeré sběrnice v rozvaděčích, střídačích a trafostanicích jsou měděné. Přímé spojení těchto dvou materiálů vede v čase k jejich reakci a následné nedoléhavosti. Toto vede v důsledku až k jiskření ve spoji a jeho vyzkratování. Použití levného hliníkového oka na měděný přípoj je tedy velmi nešťastným řešením. Pro tento případ je potřeba využití bimetalových ok, či alespoň hliníkovému oku dodat bimetalovou (kupalovou) podložku.

Při výběru ok je nutné vždy pozorně pročítat datasheety a vědět přesně, který kabel bude dodán na stavbu. Nestačí mít pouze informaci o průřezu ale i o jeho typu, tedy zda je kabel “SE”, “SM”, “RM” či “RE”. Pro kabel 240 SE je potřeba jiná velikost oka než pro kabel 240 SM. Běžnou praxí bohužel je, že na stavbu přijdou zdánlivě správně velká oka na kabel 240mm2, ale pak nejdou na 240mm2 kabel osadit.

Výrobců kabelových ok je větší množství, mezi nimi například GPH nebo Wiekowitz, ale zdaleka nejrozšířenějším dodavatelem je firma Klauke. Je potřeba dbát i na to, od kterého výrobce jsou dodány oka, jelikož ne každý výrobce má kompatibilní lisovací kleště s oky jiných výrobců. Nejvíce výrobků je ale kompatibilních s nástroji od firmy Klauke, jejichž kleště po zalisování zanechávají vylisovaný cejch pro ověření, že oka byla zalisována správně nastaveným nástrojem. Toto není normativní povinnost, ale rychlá vizuální kontrola správnosti zalisování. Takovéto profesionální nářadí stojí tisíce euro.

V Greenbuddies se zavazujeme dodávat kvalitně a profesionálně odvedenou práci a proto disponujeme i profesionálním nářadím, v tomto případě hydraulickými kleštěmi Klauke.

 

Krátký dotazník s našimi site managery

Greenbuddies věnují velkou pozornost kvalitě. Jedním z nejdůležitějších aspektů je dosáhnutí každodenní konzistentní správy na místě. Proto jsme v tomto roce vybudovali tým vlastních site managerů, které vysíláme na každé pracoviště, které vyhodnotíme jako vysoce složité (rozsahem, velikostí, technologiemi… atd.). V současné době náš tým tvoří 5 sitemanagerů a máme tu čest se s vámi podělit o pár otázek a odpovědí 3 z těchto kolegů – Vítem, Jakubem a Mirem:

Jakub Vrtiška

• Co vás nejvíce překvapilo v práci pro Greenbuddies?

Nejvíce mě překvapilo, že všichni v Greenbuddies je skvělá parta lidí a všichni výborně vaří.

• Co považujete na své práci za nejnáročnější?

Nejnáročnější je pro mě být daleko od domova a pak najít správnou cestu zpátky.

• Řekněte mi o někom, kdo ovlivnil vaše rozhodnutí spolupracovat s Greenbuddies?

Vždy jsem byl fascinovaný obnovitelnými zdroji a solární energií obzvlášť.

Vítek Kubín

• Kdybyste mohl změnit jednu věc na solárním průmyslu, co by to bylo?
Rád bych viděl zlepšení účinnosti solárních panelů.

• Jaká je vaše osobní filozofie ohledně toho, co by se mělo dělat v oblasti obnovitelných zdrojů/solárního průmyslu?
Obecně si myslím, že bychom se měli zaměřit na střešní instalace a jejich zlepšování. Protože vše, co má střechu, většinou potřebuje i elektřinu a čistou energii dokážeme zajistit přesně tam, kde je potřeba a na jinak nevyužitém prostoru.

• Co může (někoho) o vás překvapit?
Když mi byly 4 roky, držel mě v náručí Michael Jackson, na konci svého koncertu v roce 1996 Praze a společně jsme se rozloučili s davem.

Miroslav Horňák

• Co může (někoho) o vás překvapit?
Před prací v Greenbuddies jsem pracoval v odvětví jaderné energetiky.

• Co byste řekli někomu, kdo přemýšlí o výstavbě FVE?
Navrhoval bych to postavit rychle, dokud tam Slunce ještě je.

• Jak si myslíte, že se změní svět fotovoltaiky během příštích pěti let?
Doufám, že všechna parkoviště u obchodních center budou pokryta FV přístřešky produkujícími solární energii, která bude uložena v bateriích.

• Jak by vás (někdo) popsal?
Jako Medvěda z Tater.

Greenbuddies Christmas greeting card