Greenbuddies Tipy – Leden 2022

Zdroj:Unsplash.com

Posun v přístupu k chápání kvality

Firma Greenbuddies je držitelem několika ISO certifikací. V roce 2018 splnila podmínky pro ISO 9001:2015, která specifikuje požadavky na systém řízení kvality. Od roku 2021 je držitelem certifikátu ISO 45001:2018, normy zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

ISO 9001 poskytuje procesně orientovaný přístup k dokumentování a přezkoumávání struktury, odpovědností a postupů potřebných k dosažení efektivního řízení kvality v organizaci. Organizace používají tuto normu k prokázání schopnosti trvale poskytovat výrobky a služby, které splňují požadavky zákazníků a právních předpisů.

ISO 45001 bylo poprvé vydáno v roce 2018 s cílem nahradit starší OHSAS 18001:2007 a specifikuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Omezování rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence úrazů na pracovišti je jedním z nejdůležitějších úkolů, kterým podniky čelí a tato norma poskytuje návod a postupy, které pomohou organizacím vytvářet bezpečná pracoviště.

Pracovníci na projektu Greenbuddies

„S postupným vývojem norem zahrnujících kvalitu výrobku/produktu/služby se posouvá i vnímání společností, které se do zavádění systémů kvality zapojily. Kvalita se již dávno netýká pouze výrobkové/produktové kvality, ale zahrnuje i systémy týkající si bezpečnosti práce, vlivu společnosti na své okolí a celkovou společenskou odpovědnost firmy,“ říká Ing. Tomáš Pokorný, Senior Partner ve společnosti e-ISO a.s. „Výrazně se také změnila motivace pro získání certifikovaného systému Z vnějších vlivů postupně mizí umělé filtrační kritérium ve výběrových řízeních a je nahrazováno tlakem v rámci dodavatelských řetězců. Při činnosti společnosti na více mezinárodních trzích je pak certifikovaný systém jednoznačnou výhodou, protože řada národních regulativů vychází z mezinárodních ISO norem. Příkladem může být VCA certifikační proces bezpečnosti práce v Holandsku, který v sobě v podstatě obsahuje prvky standardů ISO 9001 a ISO 45001. Pro společnosti, které dodávají své produkty na více mezinárodních trhů je pak certifikace dle mezinárodních standardů nezbytností,“ dodává.

V Beneluxu je zvykem posuzovat bezpečnostní rizika při výstavbě fotovoltaiky jak na střeše tak na poli metodou VCA. Naši projektoví manažeři a stavbyvedoucí získali certifikát VCA nebo jeho německou obdobu SGU na úrovni Operational Supervisers. Montážníci si vystačí s Basic Elements of Safety.

Pro Greenbuddies je certifikace nástrojem pro upravení interních procesů a vylepšení pozice na trhu, kde často díky těmto normám splňuje firma kritéria pro zisk zakázek. V budoucnosti má firma v plánu získat také certifikaci ISO 14001, která je elegantním nástrojem na řízení dopadu aktivit firmy na životní prostředí. Firma díky ní prokazuje své závazky v prevenci znečištění, plnění právních požadavků a neustálé zlepšení svého systému environmentálního managementu, úspory energií a materiálových zdrojů.

Jaké jsou vyhlídky EU na světovém bateriovém trhu?

Bateriové technologie jsou jedním z pilířů energetické transformace. Baterie umožňují elektrifikaci dopravního sektoru a začlenění obnovitelných zdrojů energie do energetického mixu. Tyto dvě oblasti rozvoje jsou jádrem strategie Evropské unie, jejímž cílem je dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050.

Celosvětový trh se skladováním energie zažívá rozmach. Do roku 2025 by měly kapacity stacionárních bateriových úložišť a prodeje lithium-iontových baterií pro automobily vzrůst oproti roku 2020 o 450% na 78 GWh, resp. o 390 % na 700 GWh. V hodnotovém vyjádření by jen evropský trh mohl podle údajů Evropské komise představovat od roku 2025 dvě stě padesát miliard eur ročně. Baterie jsou navíc pro automobilový průmysl strategickou záležitostí: představují 30 až 40% ceny elektromobilu.

Zdroj: Unsplash.com

Trh je i nadále velmi závislý na vládní podpoře v automobilovém průmyslu i v odvětví stacionárních úložišť. Snížení nákladů na řešení pro ukládání dat je nejlepší cestou k dosažení udržitelného růstu. Toto snížení nákladů závisí především na inovacích a úsporách z rozsahu. Výrobci baterií investují velké prostředky do nových výrobních kapacit a výzkumu. Inovační úsilí je důležité i mezi integrátory, tedy subjekty, které finalizují kompletní řešení pro konečného uživatele Provozovatelé se rovněž připravují na řešení stále náročnějších restrikcí z hlediska dopadu na životní prostředí a začlenění do cirkulární ekonomiky. Omezení, která v sobě na druhou stranu skrývají potenciál mnoha příležitostí dalšího pokroku díky opětovnému využití použitých baterií a recyklaci.
Elektrifikace dopravy by mohla zvrátit poměr sil na světovém automobilovém trhu ve prospěch Číny a urychlit pokles evropské průmyslové výroby, který lze pozorovat již delší dobu.

Téměř tři čtvrtiny globální kapacity výroby bateriových článků se v roce 2019 nacházely v Číně. Tato průmyslová dominance jde ještě dál a rozšiřuje se na výrobu klíčových komponent bateriových článků: dvě třetiny výroby katod a anod se nacházejí v Číně. Čína se prosadila i v předcházejících článcích hodnotového řetězce. Baterie jsou jádrem nové geopolitiky surovin. Čínské těžební společnosti chytře dokončily významné zahraniční akvizice, aby si zajistily dlouhodobé dodávky surovin.

Evropská unie nyní čelí mnoha výzvám. Výroba baterií bude muset být konkurenceschopná, aby obstála v čínské konkurenci. Hlavním cílem zůstává recyklovatelnost baterií. V neposlední řadě existuje naděje, že nové vyvíjené technologie na bázi nových chemických sloučenin, potřebných pro výrobu bateriových článků, by mohly potenciálně změnit dosavadní, pro Evropu nepříznivý trend. Rozvoj evropského bateriového průmyslu je proto prioritou, která EU umožní zajistit energetickou transformaci a hájit své hospodářské zájmy.

Account manager pro Benelux

Společnost Greenbuddies Energy BV v Nizozemsku oslavila první rok své existence. Během tohoto roku se tým výrazně rozrostl, zejména proto, aby mohl podpořit našeho partnera v oblasti vývoje fotovoltaických elektráren, společnosti SENS Energy. Kromě toho je třeba věnovat velkou pozornost také kontraktačnímu trhu v Nizozemsku, a proto jsme se rozhodli do týmu přibrat Account Managera, který by se tomuto rychle se rozvíjejícímu trhu věnoval.

Siem Kompier se k týmu připojil v říjnu a úspěšně převzal agendu od Jose Schlagena, který řídí společnost v Eindhovenu. Jeho cílovým trhem není pouze Holandsko, ale je zodpovědný za rozvoj trhu v Belgii a Lucembursku. Níže si můžete přečíst krátký dotazník se Siemem:

Co tě nejvíce překvapilo na práci pro Greenbuddies?

Na práci pro Greenbuddies mě nejvíce překvapilo, jak velké je množství lidí a stakeholderů, kteří jsou zainteresováni v celém procesu projektů. Výborná komunikace mezi všemi zúčastněnými stranami je nutná k úspěšné exekuci celého projektu.

Mimo to, množství důvěry a nezávislosti, která byla mé osobě svěřena, předčila mé očekávání. Pracovní prostředí lze popsat jako neformální, ale zároveň zaměřené na výsledky – ale také vždy připravené vyrazit na pivo, které odstartuje víkend.

Co považuješ na své práci za nejtěžší?

Nejnáročnější na mé práci account manažera je předat správné sdělení, najít správné lidi a přetvořit tyto dva aspekty ve spolehlivé partnerství.

Za druhé se ukázalo, že pro mě jako nováčka v solárním průmyslu bylo poměrně obtížné v krátkém časovém horizontu zcela pochopit všechny technické a provozní prvky procesu projektu.

Co děláš když nepracuješ?

Považuji se za aktivního a společenského člověka, který má řadu koníčků. Čtyřikrát týdně chodím cvičit do posilovny a dvakrát týdně s přáteli hrát fotbal. V létě se rád projíždím na své motorce po krásných místech a také velmi rád cestuji a poznávám nová místa. V neposlední řadě také rád chodím na pivo.

Jak by tě někdo popsal?

Přátelé a rodina by mě popsali jako společenského člověka, který je velmi otevřený, upřímný a čestný. Někdy jsem až moc upřímný, což znamená, že by pro mě někdy bylo lepší být více strategický ve volbě slov. Ale myslím, že mi to neubírá na smyslu pro humor.