Greenbuddies Tipy – Duben 2022

Greenbuddies se podílejí na elektrifikaci služební flotily v bankovním sektoru

V březnu 2022 zahájil tým Greenbuddies Charging spolupráci s firmou ChargeUp Services CZ, generálním dodavatelem nabíjecí infrastruktury, pro elektrifikaci služební flotily Komerční banky, českého člena bankovní skupiny Société Générale a přední bankovní instituce v ČR.

KB, a.s. vyhlásila na začátku roku 2022 svůj strategický záměr mít do konce roku čtvrtinu flotily svých služebních vozů plně elektrifikovanou a schválila masivní investice do nákupu elektromobilů. Společně s tím očekává vybavení svých poboček a dalších objektů sítí nabíjecí infrastruktury, kterou bude nabízet svým zaměstnancům a klientům. Investice je součástí širšího plánu stát se do roku 2026 uhlíkově zcela neutrální.

Detail nabjecích stanic v Libohošti

Nabíjecí stanice KB budou kombinací střídavých a stejnosměrných dobíjecích stanic. Střídavé dobíjecí stanice dodávají energii přes palubní usměrňovač elektroauta do jeho baterie. Používají standardní síťové napětí 50 Hz, které je v usměrňovači převáděno na vhodný stejnosměrný nabíjecí proud pro baterii elektroauta. Velikost palubních usměrňovačů je daná omezenými prostorovými požadavky a možnostmi chlazení ztrátového tepla, vznikajícího při nabíjecím procesu, přímo na palubě auta. Tím je prakticky omezená maximální hodnota nabíjecího výkonu ze střídavých dobíjecích stanic. Dobíjecí stanice se vyrábějí v určité výkonové řadě, z nichž nejvýkonnější dosahují špičkových nabíjecích výkonů 22 kW. Právě instalaci těchto špičkových stanic s nejvyšším dostupným dobíjecím výkonem provedli Greenbuddies Charging v březnu 2022 ve dvou objektech KB, a.s. Jedná se o pobočku KB Václavské Náměstí 42 a školicí středisko KB na Libohošti. Instalovaná technologie byla dodána přímo partnerskou firmou ChargeUp Services, CZ od výrobce Circontrol.

                                                                                                                                                       Detail Circontrol wallbox, Zdroj: elektrickevozy.cz                                                                                                                                                                                                                    Nabíjecí stanice v Libohošti

Střídavé dobíjecí stanice jsou nejčastěji používaným typem dobíjecí infrastruktury. Plné nabití elektromobilu přes střídavou dobíjecí stanici však trvá i několik hodin. KB, a.s. chce nabízet svým klientům a zaměstnancům maximální komfort v podobě rychlého dobití baterie elektroauta v řádu několika minut až cca hodiny přes stejnosměrné nabíjecí stanice. Tato nabíjecí technologie, která je k dispozici například na některých benzínových stanicích na dálnicích, používá pro nabíjení baterie elektromobilu již usměrněnou energii, která se přes řídicí nabíjecí obvody elektromobilu přivádí přímo na svorky baterie. Veškeré technické řešení usměrnění energie, chlazení ztrát a dalších komplexních otázek, je zajištěno ve stojanu stejnosměrné stanice. Ta se tak stává složitým zařízením, které je na dobíjecích místech obvykle nepřehlédnutelné. Náš Greenbuddies Charging tým má bohaté zkušenosti s instalací, údržbou a preventivním servisem stejnosměrných dobíjecích stanic, mimo jiné díky pravidelné dlouhodobé spolupráci s výrobcem DC nabíjecích stanic Tritium. Ten je jedním z výhradních dodavatelů technologie panevropské nabíjecí sítě Ionity.

Na uvedených dvou instalacích KB, a.s. bylo v rámci první etapy výstavby instalováno celkem 24 střídavých dobíjecích stanic Circontrol eNext Park T 22k W a provedená příprava pro instalaci dvou stejnosměrných stanic Circontrol Raption 50 kW. Ty budou doplněny ve druhé etapě výstavby. Velice nás těší, že můžeme být součástí tohoto velkého inovačního projektu, zaměřeného na redukci emisí a uhlíkovou neutralitu v automobilovém provozu.

Zdroje:

https://www.business-car.cz/neprehlednete/komercni-banka-elektrifikuje-svou-flotilu-zaroven-poridi-uctyhodnych-140-dobijecich-stanic

https://oenergetice.cz/elektromobilita/komercni-banka-zprovoznila-u-svych-objektu-89-dobijecich-stanic-pro-elektroauta

https://cc.cz/komercka-elektrifikuje-flotilu-131-enyaqy-jeji-vlastnik-nakupem-leaseplanu-upevnuje-pozici-v-operativnim-leasingu/

Ikaros Solar – nový zákazník Greenbuddies

V tomto zpravodaji bychom rádi oznámili skvělou spolupráci s novým a perspektivním zákazníkem: Ikaros Solar.

S tímto panevropským gigantem EPC jsme před několika měsíci začali jednat o instalaci pozemního solárního parku o výkonu 3 MWp na trochu zvláštním místě v Nizozemsku. Jako Greenbuddies máme rádi podivné lokality, protože jsme hrdí na to, že se nám říká „the Unstoppables“.

Samotná lokalita (jižně od Rotterdamu) se nachází mezi několika dálnicemi a vlakovou tratí do Paříže. Na některých místech je rovná, ale v částech je také svažitá a má poměrně měkkou podzemní strukturu. Nic zde není standardní. Na obrázcích jsou zachyceny některé práce.

V obchodním oddělení se nám potvrzuje, že spolupráce se vyvíjí pozitivním směrem, protože počet RfQ od společnosti Ikaros rychle roste.

Věříme, že brzy přineseme další informace o spolupráci s tímto zákazníkem.

                                                                                                                                                                                                        Detail svahu na lokalitě                                                                                                                                                                                                    Lokalita FVE u Rotterdamu, Nizozemí

Solární projekty a dotační výzvy v České republice

Oblast solární energetiky v České republice zaznamenává v posledních měsících dynamický vývoj. Zvyšuje se počet připravovaných projektů i projektů v realizaci a to jak pozemních tak i střešních instalací FVE.

Společnost Greenbuddies Consulting nabízí svým zákazníkům v České republice kompletní portfolio služeb v přípravné a projekční fázi – od rámcového návrhu FVE přes vyřízení žádosti o připojení až po projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. Důležitou součástí služeb je i vyřízení žádosti o příslušnou dotaci a zajištění nezbytných formálních náležitostí. Výstavbu schválených projektů mají následně na starosti společnosti Greenbuddies nebo Greenbuddies Charging.

V tento okamžik je v běhu dotační výzva NPO určená pro střešní FVE do 1 MW, očekává se vyhlášení další výzvy pro střešní FVE i podporu elektromobility a nabíjecích stanic. Pro velké solární projekty by měla být určena další očekáváná výzva RES+. Míra podpory uvedených dotačních výzev se bude pohybovat rámcově od 35% do 50% relevantních nákladů.

Ilustrační obrázek, Zdroj: Unsplash

Spolupráce HDSolar s Greenbuddies pokračuje

V oblasti solárních střech se zaměřujeme na střechy pro domácnosti a spotřebitele od řekněme 1000 panelů výše, kde jsme ukázali a prokázali naši konkurenceschopnost.

Jednou z dobrých spoluprací, kterou bychom rádi v tomto bulletinu vyzdvihli, je spolupráce se společností HDSolar. Pro tuto solární EPC společnost se sídlem v Somerenu jsme v loňském roce instalovali střechu v Helmondu (0,5 MWp), zcela nedávno (viz obrázek) střechu o výkonu 1,1 MWp ve Valkenswaardu a tento a příští měsíc budeme dělat dvě střechy po 0,5 MWp v Eindhovenu a Panningenu.

Na střeše ve Valkenswaardu jsme poprvé spolupracovali s týmem z Ukrajiny, se kterým byla velmi dobrá spolupráce. Bohužel vzhledem k současné situaci v regionu se staráme zejména o tyto členy týmu a jejich rodiny.

Greenbuddies stavba střešní FVE ve Valkenswaardu

Realizace proběhla v podstatě bez problémů, ale opět jsme si ověřili, že každý zákazník má jinou představu o řešení problematiky indukčních smyček, proto je vždy nutné si vše nejen vyjasnit na začátku projektu, ale také realizovat malou část instalace, opět si nechat potvrdit správnost realizace a vyhnout se tak nutnosti zbytečně předělávat již hotové části FVE z důvodu nespokojenosti klienta.

Celkově jde o dobrý příklad týmové práce, kdy je proaktivní komunikace s klienty velmi důležitá.