Greenbuddies Tipy – Červenec 2022

Greenbuddies dokončili s předstihem projekt 2.1 MWp na střeše v Belgii

Náš Greenbuddies tým dokončil instalaci střešního projektu o výkonu 2.1 MWp v belgickém Valonském regionu. Na střeše sídla logistické společnosti bylo nainstalováno celkem 4684 fotovoltaických modulů, 13 střídačů a položeno 50 km stejnosměrných kabelů.

Opět jsme se ukázali jako „Nezastavitelní“, náš tým dokázal obejít vzniklé problémy, kdy jeřáb bylo možné přesunout až od určitého data. Místo toho, abychom čekali, až tento den nastane, zmobilizovali jsme větší množství pracovníků, aby rozvezli vyzvednutý materiál po střeše. Projekt se tak podařilo dokončit a předat 20 dní před plánovaným termínem předání, čímž na belgický trh přibyl další zelený zdroj energie.

Nově dokončený projekt střešní FVE v Belgii

Fotovoltaické fasádní systémy – způsob integrace zelené energie do struktury budovy

Poptávka po fotovoltaických instalacích stále roste, fakt, který zde zmiňujeme každý měsíc. Mohou za to především rostoucí ceny energií, které nutí spotřebitele hledat alternativy k ušetření financí. Zájem o střešní a pozemní solární elektrárny je ohromný a stále se zvyšuje. Není tedy divu, že se stále hledají další možnosti využití fotovoltaiky. Jedním z těchto řešení jsou fasádní nebo nástěnné fotovoltaické elektrárny, kterých v posledních letech stále přibývá. Jsou ideálním řešením pro budovy, které nemají pro umístění klasické střešní instalace vhodnou střechu, nebo jako doplněk k již stávající střešní FVE.

Fasádní systémy jsou obvykle instalovány na stěnu orientovanou na jih. Mohou být připevněny paralelně ke zdi a nebo s lehkým náklonem. Vzhledem k tomu ale nemají tak velký výkon, jako klasické instalace a tak většinou nemá smysl montovat moduly na jinou než jižní stěnu. Fasádní systémy vyrábějí zpravidla méně energie než střešní a pozemní instalace. Obecně platí, že nástěnné solární panely vyrábějí více elektřiny v zimních měsících než v létě. Je to díky tomu, že slunce je během této doby na obloze níže, takže na panely namontované na zdi dopadá více přímého slunečního světla.

Ilustrační foto, Zdroj: Architizer.com

Přirozeně strmý sklon solárních panelů namontovaných na stěnu vyžaduje speciální hardware pro instalaci a zajištění. Jejich upevnění je obtížnější než u solárních panelů montovaných na zem nebo na střechu, které leží na rovině nebo mají mírný sklon. Podpůrný systém, který drží panely, se může připevnit přímo na stěnu skrze kotvy navrtané do zdi anebo lze při instalaci využít podpůrných sloupů, které se postaví ke stěně a k nim jsou následně přimontovány panely. Vzhledem k tomu, že fasádní systémy bojují s gravitací, aby zůstaly ve vzpřímené poloze, je pevné zajištění nezbytné, aby nedošlo k posunutí, poškození a životu nebezpečným nehodám.

Z hlediska čištění a údržby je tento systém jednodušší, než klasické pozemní a střešní elektrárny. Hromadění nečistot, sněhu a dalších věcí téměř nikdy nepředstavuje problém, protože déšť odplaví veškeré nečistoty a gravitace zabrání hromadění listí a dalšího nepořádku, což přispívá ke snadnějšímu čištění. Moduly namontované na stěně jsou navíc lépe viditelné a nevyžadují, abyste šplhali po vysokých a strmých střechách k posouzení jejich stavu. Šplhání na střechu je pro mnoho majitelů solárních panelů zatěžující a často také riskantní úkol. Nástěnné panely poskytují výhodu snadnějšího vizuálního přístupu, abyste měli přehled o potřebném čištění nebo údržbě.

Ilustrační foto, Zdroj: Architizer.com

Další a z hlediska instalace náročnější a dražší možností je fotovoltaika integrovaná do budov (Building Integrated Photovoltaics – BIPV). Je to systém pro výrobu solární energie, který je plynule integrovány do pláště budovy a je většinou součástí stavebních prvků, jako jsou fasády, střechy nebo okna. Systém BIPV slouží dvojímu účelu, je nedílnou součástí pláště budovy, která nejen přeměňuje solární energii na elektřinu, ale také zajišťuje další potřebné funkce, jako je tepelná izolace nebo ochrana proti hluku. Tyto systémy mohou být instalovány během výstavby nové budovy nebo namontovány v rámci rekonstrukce stávající budovy, kdy je třeba vyměnit některou z komponent obvodového pláště.

    

Tým odborníků z Greenbuddies Consulting poskytuje zákazníkům kompletní podporu pro FVE projekty

V souvislosti s dynamickým rozvojem solárních projektů v České republice se ukazuje jako klíčové dokázat řešit zákaznické projekty nejen během samotné realizace ale ideálně již v tzv. představební fázi.

V rámci společnosti Greenbuddies Consulting nabízíme ucelené řešení – od úvodní studie nebo vyřízení žádosti o připojeni k distribuční síti až po zpracování projektové dokumentace, žádosti o dotaci nebo zajištění jednání s příslušnými úřady. Pomáháme také zákazníkům lépe porozumět časovým, finančním, technickým a organizačním parametrům jejich záměru.

Předběžné administrativní a technické posouzení lokality umožní zákazníkům ověřit, zda je na daném místě solární projekt realizovatelný z hlediska možnosti získání příslušných povolení, připojení na distribuční síť a zda je projekt technicky smysluplný. Rámcový návrh FVE představuje způsob, jak zjistit očekáváný výkon a architekturu budoucího FVE projektu bez nutnosti v této fázi objednávat rozsáhlý projekt ke stavebnímu povolení. Analýza možnosti získání dotací odpoví zákazníkům na jejich otázky týkající se aktuálně vyhlášených dotačních programů a jejich vhodnosti pro daný zákaznický projekt a nastíní přibližný časový harmonogram nezbytných kroků.

Často využívanou službou je výpočet investičních a provozních nákladů souvisejících s realizací FVE projektu.

V ostré fázi projektu potom Greenbuddies dokáže zpracovat kompletní projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení nebo případně i prováděcí dokumentaci. Pro zákazníky zajišťujeme i nezbytné žádosti o připojení, stavební povolení nebo dotaci.

Uvedené konzultační služby nabízíme pro celé území České republiky a to jak pro pozemní FVE instalace tak i pro střešní projekty na rozsáhlých komerčních a průmyslových budovách.