Greenbuddies Tipy – Březen 2022

Greenbuddies projekt v Nizozemí

Betonové střechy na ostrově Gozo se díky týmu Greenbuddies proměnily v solární elektrárny

Náš tým měl na starosti instalaci DC části fotovoltaické elektrárny na maltském ostrově Gozo pro našeho klienta MyEnergy. Projekt se rozkládal na dvou střechách v různých úrovních a měl výkon 700 kWp. Během dvou týdnů jsme nainstalovali celkem 1578 modulů a 6 střídačů, a to i přes řadu dní se silným větrem, který je pro tuto oblast typický.

Malta je ideální oblastí pro výrobu energie ze slunce, ale jako na každém ostrově jsou zde překážky v umístění, které je třeba překonat. Vzhledem k tomu, že fotovoltaické instalace jsou na vzestupu, aby země splnila kvótu uhlíkové neutrality, je většina těchto instalací umístěna na střechách.

Detail projektu střechy Gozo

Tento projekt se rozkládá na dvou střechách, z nichž jedna je vrcholem vodní nádrže. Oba tyto povrchy byly rovné, což umožnilo použít speciální typ betonového montážního systému. Nosné konstrukce vyrobené italskou společností Sunballast mají sklon 10° a nevyžadují fixní upevnění na střechu, čímž se ušetří mnoho času při celém procesu instalace. Tyto nosné konstrukce mají vysokou odolnost proti větru.

Toto byl náš druhý projekt na Maltě. Jsme přesvědčeni, že existuje mnoho příležitostí pro výstavbu dalších fotovoltaických instalací, protože maltská vláda také vydala projekty podpory instalací s celkovou investicí přes 26 milionů eur v rozmezí příštích 20 let. Země má v současné době za cíl získávat 11,5 % energie z obnovitelných zdrojů, ale doufá, že toto číslo překoná.

Jsme rádi, že náš tým Greenbuddies pomohl přidat Maltě další obnovitelný zdroj energie.

Podrobnosti o projektu instalace DC na ostrově Gozo

Celosvětový prodej elektromobilů v roce 2021 meziročně vzrostl o 109%

Navzdory nepříznivým podmínkám na trhu, renomované konzultační firmy ve svém výzkumu globálního trhu s elektromobily odhadují, že v roce 2021 se na celém světě prodalo 6,5 milionu elektromobilů, což je o 109 % více než v roce 2020. Tento počet EV zahrnuje plně elektrické a plug-in hybridní osobní automobily. Celkový globální trh s automobily vzrostl v roce 2021 jen o 4 %, protože se nadále potýkal s omezeními v souvislosti s COVID-19 a nedostatkem čipů. Prodej elektromobilů představoval v roce 2021 9 % všech prodejů osobních automobilů.

Poptávka po elektromobilech byla v roce 2021 nadále silná, ale můžeme tvrdit, že nebýt známého nedostatku součástek, který stále postihuje všechny výrobce automobilů na celém světě, prodalo by se jich mnohem více.

Ilustrační fotka, zdroj: Unsplash

Následující body poskytují přehled o celosvětových prodejních číslech:

 • Celosvětově bylo 85 % prodaných elektromobilů dodáno zákazníkům v pevninské Číně a Evropě.
 • V roce 2021 se v pevninské Číně prodalo 3,2 milionu elektromobilů, což představuje 15 % všech nově prodaných automobilů.
 • V Evropě se prodalo 2,3 milionu elektromobilů, což představuje 19 % nových automobilů.
 • Pro srovnání, ačkoli poptávka roste, v USA v roce 2021 tvořily elektromobily pouze 4 % prodaných nových automobilů, tedy přibližně 535 000 kusů.

Graf registrací elektromobilů v letech 2020-2021, zdroj: Smarter E Europe

Zatímco pořizovací ceny většiny modelů elektromobilů jsou v současnosti stále vyšší než u srovnatelných vozů se spalovacím motorem, očekává se, že okolo roku 2025 se elektromobily dostanou na srovnatelnou pořizovací cenu s konvenčními modely. Pro spotřebitele jsou však důležitější celkové náklady po celkovou dobu životnosti automobilu (TCO), které jsou u některých elektromobilů již nyní nižší. Vycházíme přitom z úvahy, kolik stojí palivo, údržba a pojištění vozu.

Klíčem k tomu, aby se elektromobily staly dostupnějšími, je rozumné motivačně navržené zdanění. Například daňové systémy bonus-malus v zemích, jako je Francie, Itálie a Švédsko, které kompenzují finanční podporu pro automobily s nulovými emisemi naopak vyššími daněmi na znečišťující vozidla.

Přední světová analytická společnost pro technologický trh Canalys uvádí, že v roce 2021 se v pevninské Číně prodalo více než 3,2 milionu elektromobilů, což je polovina všech elektromobilů prodaných na světě, a o 2 miliony více, než se v zemi prodalo v roce 2020. V každém důležitém segmentu trhu se každý měsíc objevuje mnoho nových modelů, od malých a levných městských vozů až po mainstreamové a prémiové sedany a SUV. V roce 2021 se v pevninské Číně prodalo 15 % nových automobilů na elektrický pohon, což je více než dvojnásobek oproti roku 2020, a v roce 2022 a dalších letech existuje stále obrovská příležitost k budoucímu růstu.

Evropa se stále může pochlubit nejvyšší mírou růstu počtu elektromobilů

Tradiční výrobci automobilů v Evropě stále více „elektrifikují“ své produktové řady. V roce 2021 tvořily elektromobily 19 % celkového prodeje automobilů a bylo dodáno 2,3 milionu vozů. Nejprodávanějším elektromobilem v Evropě byl v roce 2021 Tesla Model 3, ale vedoucím výrobcem elektromobilů byl Volkswagen Group, kde se dobře prodávalo několik modelů Audi, Škoda a VW.

Prodej elektromobilů v USA nadále zaostává za prodejem v pevninské Číně a Evropě. Pouze 4 % nových automobilů prodaných v USA v roce 2021 tvořily elektromobily. V roce 2021 bylo uvedeno na trh několik nových elektromobilů a dynamika prodeje a zájem spotřebitelů se zvyšují, Tesla nadále dominuje prodejům elektromobilů v USA s odhadovaným podílem těsně pod 60 %.

Graf největších výrobců elektromobilů v roce 2021, Zdroj: Canalys

Agrivoltaika – potenciál pro dvojí využití zemědělské půdy

Agrivoltaika je nyní termínem často skloňovaným v médiích po celé Evropě. Principem agrivoltaiky je využít plochu zemědělské půdy pro zemědělskou činnost společně s instalovanou fotovoltaickou elektrárnou, bez omezení zemědělské produkce, případně za účelem pozitivního vlivu na zemědělskou produkci. Cílem tedy je zvýšit využitelnost dané plochy.

Instalovaná fotovoltaická elektrárna na zemědělské půdě má spoustu potencionálních benefitů:

 • Další příjem pro zemědělce
 • Chrání úrodu před kroupy, mrazíky, vichry, nadměrným vysušováním, přívalovými dešti
 • Studie Clarkson and Wood prokázala, že míra biodiversity je často vyšší na plochách FVE než na ekvivalentních zemědělsky využívaných plochách. [1]

Instalace fotovoltaických panelů ve směru východ-západ na zemědělské půdě, zdroj                                                                                                                                                 Instalace fotovoltaických panelů na zemědělské půdě, zdroj

Možnosti instalace fotovoltaických panelů jsou v podstatě dvojího charakteru, svislé panely s orientací východ/západ nebo umístění panelů na konstrukci do výšky (viz obrázek). Instalace fotovoltaických panelů východ západ má tu výhodu, že vyrábí nejvíce elektrické energie v dopoledních hodinách a v podvečerních, kdy nastávají špičky v odběru elektrické energie. Elektrárna vyrobí během roku více elektrické energie než FVE s orientací na jih a výroba lépe odpovídá dennímu profilu spotřeby elektrické energie. V horkých a suchých létech panely také brání odparu vody z půdy. Mezi panely musí být dostatečně velké rozestupy, aby si vzájemně nestínily a zároveň byly dostatečně široké, aby bylo možné dále pěstovat plodiny a obdělávat zeminu. Při dostatečných rozestupech nepředstavuje FVE žádné omezení.

Druhá varianta instalace, kdy se panely nachází na visutých konstrukcích a s takovými rozestupy, aby propouštěly dostatek světla. Takovému to pěstování plodin spojené s výrobou elektrické energie se říká „solar sharing“. FVE slouží jako stínění, které je optimalizováno pro danou rostlinu. Instalace je naklápěcí, a tak je možné FVE přizpůsobovat okamžitým podmínkám. V dobách horka nebo sucha FVE stíní a chrání rostliny před přímým sluncem, snižuje spotřebu vody na zalévání a zároveň chrání plodiny před krupobitím. Při mrazivém počasí vytváří FVE střechu, která umožňuje udržet teplotu na zemi až o 3° vyšší než na polích bez FVE. [2][3]

Vyrobenou energii je možné připojit do distribuční sítě nebo zdroj slouží k dodávce elektrické energie pro:

 • farmy,
 • bioplynové stanice (zvýší celkovou účinnost výroby)
 • zavlažování,
 • nabíjení zemědělských strojů,
 • nabíjení elektromobilů (možnost vyvést výkon z pole k silnici)

V rámci Evropy se tyto nové instalace rozšiřují, jsou známy již fungující instalace z Francie či Německa. V Japonsku se vysuté fotovoltaické systémy testují již 19 let.

Model spotřeby energie, Zdroj

V České republice není možné v současné době využívat zemědělskou půdu k nezemědělským účelům, ale také se projednávají změny stavebního zákona, které by měly zjednodušit a zrychlit relevantní procesy. Od těchto změn si někteří slibují otevření cesty k agrofotovoltaice. Samotná změna tohoto zákona však nestačí; bylo by třeba změnit nejen další předpisy, ale zejména přístup ke kombinovanému využívání zemědělských pozemků současně s výrobou energie.

[1] Clarkson&Woods. The Effects of Solar Farm on Local Biodiversity: A Comparative Study. [Online] In: http://www.clarksonwoods.co.uk/projects/projects_solarresearch.html
[2] Mgr. Jiří Zilvar. Pole stíněné fotovoltaikou – Agrivoltaika jako odpověď zemědělců na klimatickou změnu. [Online] In: https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/19302-pole-stinene-fotovoltaikou
[3] Mgr. Jiří Zilvar. Agrivoltaika – řešení pro nová solární pole. [Onlie] In: https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/19000-agrivoltaika-reseni-pro-nova-solarni-pole