Tipy Greenbuddies – Září 2021

Sources: Maurizio La Cava, Pixabay, Shutterstock

Od greenu ke green energy

Historie 54 jamkového golfového hřiště se začala psát v druhé polovině 20. století. V důsledku klesajícího zájmu o golf se vedení rozhodlo o využití části svého pozemku k získávání zelené energie.
Historie v současnosti největšího realizovaného fotovoltaického parku s instalovaným výkonem více jak 130 MWp v Nizozemí se začala psát v květnu 2021. Solární park leží jižně od malé vesnice Biddinghuizen. Pro přípravu projektu bylo zapotřebí srovnat členitý terén golfového hřiště. To byla velká výzva, protože území kdysi využívala armáda jako cvičnou střelnici. Nejprve musela specializovaná firma na vyhledávaní munice prozkoumat celou oblast, aby následné práce byly bezpečné.

Při výstavbě projektu bylo zapotřebí překonat řadu překážek. Jednou z nich je hladina podzemní vody. Celé území bylo kdysi zaplavenou vodou a solární park se nachází 3 m pod úrovní moře. S čerpáním mají v Holandsku velké zkušenosti a několik výkonných membránových čerpadel udržuje hladinu spodní vody pod rýhou všech výkopů.

Společnost Greenbuddies společně s dlouholetým Německým partnerem Evia Verkehrstechnik GmbH se na projektu podílí kompletní stavbou mechanické části solární elektrárny. Je zde použit konstrukční systém Zimmemrann, se kterým máme bohaté zkušenosti. Beranění provádíme až třemi ramovacími stroji Gayk, které dokážou zatlouci 300-350 pilotů denně. Elektrárna je koncipována východ západ a rozdělena na třináct bloků, které se dokončují v koordinaci s elektrikáři jeden po druhém.

 Součástí kontroly kvality konstrukce před pokládkou panelů je kontrola utahovacích momentů všech šroubových spojů. Pro tuto činnost používáme kalibrované kontrolní klíče Gedore BDS160 s rozsahem 30 až 160 Nm. Taktéž provádíme kontrolu sklonu konstrukce digitální vodováhou Bosch  GIM 60.

Řeč čísel: bude instalováno více jak 300 000 panelů značky Jolywood o výkonu 470 Wp v uspořádání východ-západ, více jak 460 střídačů značky Sungrow. Roční produkce pokryje spotřebu 40 000 domácností a přispěje ke snížení CO2 o 45 000 tun za rok.

 Jaký je váš názor na proměnu exkluzivního golfového klubu na veřejně prospěšnou energetickou stavbu?

Je budoucnost mobility skutečně elektrická?

Někomu se může zdát, že dnešní článek začíná poněkud provokativní otázkou. Proč by měl někdo takovou evidentní skutečnost zpochybňovat? Ve skutečnosti si v Greenbuddies Charging nemyslíme, že existuje mnoho sporů o elektrické budoucnosti mobility, ať už ve formě bateriového pohonu či palivového článku, případně jejich mixu. Otázka spíše zní „JAK“ a JAK RYCHLE“. Pojďme se krátce podívat na to, proč si to myslíme. 

Někomu se může zdát, že dnešní článek začíná poněkud provokativní otázkou. Proč by měl někdo takovou evidentní skutečnost zpochybňovat? Ve skutečnosti si v Greenbuddies Charging nemyslíme, že existuje mnoho sporů o elektrické budoucnosti mobility, ať už ve formě bateriového pohonu či palivového článku, případně jejich mixu. Otázka spíše zní „JAK“ a JAK RYCHLE“. Pojďme se krátce podívat na to, proč si to myslíme. 

Všude kolem nás je dostatek důkazů, že se pojetí mobility mění – a to z hlediska bezemisní dopravy – k lepšímu. Přestože určité výzvy spojené s postupnou elektrifikací současného vozového parku přetrvávají, čekají nás také příležitosti slibující hmatatelné výhody. To je vidět zejména ve městech, kde se dnes setkáváme s problémy jako jsou emise, dopravní zácpy a bezpečnost.

Pokud by tedy toto status quo mělo pokračovat, problémy související s mobilitou by se stupňovaly, protože růst počtu obyvatel a životní úrovně by vedl k nárůstu vlastnictví automobilů a prodlužujícímu se průměrnému dojezdu vozidel. V reakci na to přichází automobilový průmysl s širokou plejádou inovací určených pro městské komunikace, jako je mobilita jako služba, inteligentní systémy řízení dopravy a parkování, řešení pro sdílení nákladní dopravy a nové koncepty dopravy na dvou nebo třech kolech.

Současný potenciál pro změnu způsobu cestování je v podstatě výsledkem změn ve třech hlavních oblastech: regulace, chování spotřebitelů a technologie.

Regulace. Vlády a obce zavedly regulace a pobídky, které mají nastartovat přechod k udržitelné mobilitě. Regulační orgány po celém světě definují přísnější emisní cíle. EU zavedla program „Fit for 55“ (tj. „Připravený na 55“), jehož cílem je sladit politiky v oblasti klimatu, energetiky, využívání půdy, dopravy a daní tak, aby se do roku 2030 snížily čisté emise skleníkových plynů nejméně o 55 %. Americká administrativa zavedla cíl 50 % elektromobilů (EV) pro rok 2030. Zatímco odborná veřejnost často předkládá technické argumenty, proč by tyto ambice mohly být nereálné (mnohem více argumentuje napjatým načasováním než samotnou podstatou a směrem změny), mnoho vlád nabízí také dotace na nákup elektromobilů a jejich nabíjecí infrastrukturu.

Kromě toho se řada městských úřadů snaží omezit používání osobních vozidel a dopravní zácpy tím, že nabízí větší podporu alternativním způsobům mobility, jako jsou jízdní kola, elektrické koloběžky atd. Například Paříž oznámila, že investuje více než 255 milionů eur do modernizace své cyklistické sítě a přemění 50 kilometrů jízdních pruhů pro automobily na cyklostezky. Cyklostezky se budují v Praze, velkých městech v Rakousku, Německu a dalších evropských zemích. Mnoho městských oblastí také zavádí omezující předpisy pro vjezd automobilů, zejména s dieselovými motory. Ve skutečnosti již více než 150 měst v Evropě vytvořilo předpisy pro omezení vjezdu vozidel se spalovacími motory do centra z důvodu nízkých emisí a mimořádných situací v oblasti znečištění.

Chování spotřebitelů.

Chování a informovanost spotřebitelů se mění, protože stále více lidí je nakloněno přijmout alternativní způsoby dopravy. Cestování pomocí vypůjčených jízdních kol a e-koloběžek v centrech měst podle některých studií meziročně vzrostlo o 60 % a některé prognózy naznačují, že průměrné využívání jízdních kol (sdílených i soukromých) se v post-pandemické realitě pravděpodobně zvýší o více než 10 % ve srovnání s úrovní před pandemií. Kromě toho jsou spotřebitelé stále otevřenější možnostem sdílené mobility. Více než 20 % dotázaných Němců uvedlo, že již využívají služeb sdílené dopravy (6 % tak činí alespoň jednou týdně), což může přispět ke snížení ujeté vzdálenosti a emisí z konvenčních vozidel.

Technologie.
Klíčoví hráči a celé odvětví zkracují inovační cykly automobilových technologií, protože stále rychleji vyvíjejí nové koncepty elektrické, propojené, autonomní a sdílené mobility. Jen za posledních deset let odvětví přilákalo investice ve výši více než 340 miliard eur – z toho přibližně 85 miliard eur od začátku roku 2020. Všechny tyto peníze obvykle končí ve společnostech a výzkumných a vývojových start-upech zaměřených na elektrifikaci mobility, propojených vozidel a technologie autonomního řízení. Takové technologické inovace pomohou snížit náklady na pořízení elektromobilů a učiní ze sdílené elektrické mobility skutečnou a životaschopnou alternativu k vlastnictví automobilu.

Ať se nám to líbí, nebo ne, elektrifikace bude nepochybně hrát významnou roli při utváření budoucnosti odvětví mobility a představuje zajímavé příležitosti ve všech segmentech vozidel, i když rychlost a míra změn se bude pravděpodobně lišit. Pro zajištění rychlého a širokého rozšíření elektromobility je důležitým prvním předpokladem rozšířené uvádění nových elektrických vozidel na trh. Aby byla transformace úspěšná, musí kromě toho hladce fungovat celý ekosystém mobility. Ten zahrnuje výrobce a dodavatele elektromobilů, financující instituce, prodejce, poskytovatele energie a provozovatele dobíjecích míst – v podstatě všechny, kteří se starají o uspokojování potřeb budoucí široké komunity emobility.

Společnost GB Energy BV se rychle rozvíjí

Od ledna 2021 se společnost Greenbuddies vrhla na nizozemský trh solárního developmentu spolu s Josem Schlangenem jakožto ředitelem společnosti Greenbuddies Energy B.V. Zcela nový subjekt Greenbuddies byl založen z nizozemského Eindhovenu s cílem rozvíjet rozsáhlé solární projekty ve všech třech zemích Beneluxu. Společnost Greenbuddies Energy nedávno podepsala dlouhodobou dohodu o spolupráci s německou společností SENS (STEAG Solar Energy Solutions GmbH, dříve známou jako Gildemeister), která expanduje na nizozemský trh jako významný dodavatel EPC. Současně bude společnost Greenbuddies se sídlem v Praze (působící v celé EU) nadále nabízet instalační a dodavatelské služby širokému spektru komerčních a utilitárních subjektů na trhu.

To, že Jos Schlangen stojí v čele nizozemského subjektu, přináší klíčovou výhodu v podobě více než 30 let zkušeností v oblasti solární energie po celém světě. Jos zahájil svou dráhu ve světě solární energie ve společnosti Shell Solar, následně pracoval pro společnosti Siemens, TP Solar a další. Josova kariéra ho zavedla k rozvoji projektů po celém světě (Ghana, Filipíny, celá Evropa a další), nyní je rád, že může své zkušenosti přenést zpět do své vlasti, aby spolu s Greenbuddies posunul trh do inovativnější a zároveň vyspělejší sféry.

Je vzrušující předávat desítky let zkušeností mladému podnikatelskému týmu, který se zaměřuje na inovace v oblasti přechodu k energetice„, dodal Jos.

V průběhu roku 2021 vybudovala společnost Greenbuddies Energy motivovaný tým, který se vypořádá s náročným úkolem rozvíjet rozsáhlé projekty na hustě konkurenčních trzích. Tým se rozrůstá rychlým tempem. Jos Schlangen vede tým, který tvoří Thijs Kruidering (jako tvůrce projektů), Charlotte Eekhof (jako právní podpora) spolu s Jimem Voornem, Hidde van der Weij a Sarou Kruidering (kteří pracují na konkrétních projektech výzkumu a vývoje pro stimulaci inovací). Greenbuddies Energy očekává, že v průběhu roku bude svůj tým dále rozšiřovat. Nový subjekt aktivně navazuje řadu strategických partnerství, včetně společností Siemens, Greenpoint Fuels, Olyx, AquaBattery, poradenské společnosti TD&S a dalších. Ta budou sloužit k tomu, aby přinesla nové inovativní myšlenky ve způsobu, jakým se solární parky v současnosti i v budoucnu rozvíjejí. Při pohledu do budoucna, s rostoucím přetížením sítě a také s mizejícími dotačními opatřeními, nezbývá rozvoji solárních parků nic jiného než přinést klíčové inovace v oblasti odběru, skladování a rozsahu, aby si udržel rychlý růst podílu na celkovém trhu s energií.

Výše zmíněný tým si spolu se společností SENS stanovil ambiciózní cíl dosáhnout do roku 2025 250 MW dokončených projektů v Nizozemsku, Belgii a Lucembursku. Přestože jsou tyto cíle ambiciózní, Greenbuddies a SENS je považují za reálné vzhledem k rostoucí poptávce po solární energii zejména na nizozemském trhu. Předpokládá se, že tato poptávka se v blízké budoucnosti přenese i do ostatních zemí Beneluxu, v čemž chce společnost Greenbuddies hrát klíčovou roli. Vývoj společnosti Greenbuddies Energy v současné době konkrétně pokračuje na řadě rozsáhlých lokalit po celém Nizozemsku, buďte ve střehu a v následujících měsících a letech se dozvíte více o všech připravovaných projektech!